کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   المنهاج فی القواعد و الاعراب
المنهاج فی القواعد و الاعراب
زبان: عربی
نویسنده: محمد انطاکی
سرعنوان موضوعی: زبان عربی > نحو
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎5‎1‎ ‎/‎الف‎8‎ ‎م‎8‎
المنهاج فی القواعد و الاعراب
المنهاج فی القواعد و الاعراب
ناصرخسرو، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
شرح پدیدآور: محمد الانطاکی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
اهدا کننده: ابراهیم احمدی رهبریان
همچنین نگاه کنید
محمد انطاکی محمد انطاکی (نویسنده)
ناصرخسرو ناصرخسرو (ناشر)
ابراهیم احمدی رهبریان ابراهیم احمدی رهبریان (اهدا کننده)