کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   حاشیة السیالکوتی علی کتاب المطول
حاشیة السیالکوتی علی کتاب المطول
زبان: عربی
نویسنده: عبدالحکیم سیالکوتی
سرعنوان موضوعی: خطیب ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، ۷۳۹ > تلخیص المفتاح > نقد و تفسیر، سکاک‍ی‌، ی‍وس‍ف‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر، ۶۲۶ - ۵۵۵ق‌ > مفتاح العلوم > نقد و تفسیر، تفتازانی‌، م‍س‍ع‍ودب‍ن‌ ع‍م‍ر، ۷۹۲ - ۷۲۲؟ق‌ > مطول > ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر، زبان عربی > معانی و بیان
رده کنگره: ‎P‎J‎A‎ ‎2‎0‎2‎8‎ ‎/‎ت‎7‎ ‎م‎6‎1‎
حاشیة السیالکوتی علی کتاب المطول
حاشیة السیالکوتی علی کتاب المطول
شریف الرضی، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۴ق.
شرح پدیدآور: تالیف عبدالحکیم السیالکوتی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
تاریخ افست: ۱۳۱۱ق.
محل افست: ترکیه
توضیح: المطول فی شرح التلخیص تالیف مسعودبن عمر تفتازانی می‌باشد.
اهدا کننده: ابراهیم احمدی رهبریان
همچنین نگاه کنید
عبدالحکیم سیالکوتی عبدالحکیم سیالکوتی (نویسنده)
زاهدی زاهدی (ناشر)
شریف الرضی شریف الرضی (ناشر)
شرکة الصحافیة العثمانیة شرکة الصحافیة العثمانیة (افست)
ابراهیم احمدی رهبریان ابراهیم احمدی رهبریان (اهدا کننده)