کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   یادنامه مفاخر کرمان شاه شجاع کرمانی عارف قرن سوم هجری
یادنامه مفاخر کرمان شاه شجاع کرمانی عارف قرن سوم هجری
زبان: فارسی
به کوشش: داریوش کاظمی
سرعنوان موضوعی: عارفان > سرگذشتنامه
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎7‎8‎/‎4‎ ‎/‎ش‎2‎ ‎ی‎2
یادنامه مفاخر کرمان شاه شجاع کرمانی عارف قرن سوم هجری
یادنامه مفاخر کرمان شاه شجاع کرمانی عارف قرن سوم هجری
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۷۶ش.
شرح پدیدآور: زیر نظر جواد برومند سعید؛ به کوشش داریوش کاظمی
اشراف: جواد برومند سعید
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: سلسله‌ انتشارات‌ انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌؛ شماره‌ ۱۷۹
توضیح: کتابنامه.
همچنین نگاه کنید
داریوش کاظمی داریوش کاظمی (به کوشش)
جواد برومند سعید جواد برومند سعید (اشراف)
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (ناشر)