کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   احادیث اهل سنت   /   عون المعبود
عون المعبود
عنوان فرعی: شرح سنن أبی داوود وهو غایة المقصود فی حل سنن أبی داوود
زبان: عربی
نویسنده: محمد اشرف صدیقی عظیم آبادی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎1‎8‎ ‎/‎س‎9‎0‎2‎6‎ ‎الف‎2‎2
عون المعبود
عون المعبود
دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۲۱ق.، 15 جلد
شرح پدیدآور: ابی عبد الرحمن شرف الحق محمد اشرف الصدیقی العظیم آبادی
محقق: عبدالرحمن محمد عثمان
با تعلیق: عبدالرحمن محمد عثمان
مصحح: عبدالرحمن محمد عثمان
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
آثار مرتبط
سنن أبی داود ۱. سنن أبی داود (شرح برای)
نویسنده: سلیمان بن اشعث سجستانی أزدی
دار المعرفة، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.، 2 جلد، محقق: خلیل مأمون شیحا