کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی
زبان: فارسی
نویسنده: محمدرضا نصیری
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > تهران > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎ف‎9‎ ‎ن‎6
المطبوع من الكتاب:
فهرست نسخه های خطی کتابخانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۵ش.
شرح پدیدآور: محمدرضا نصیری
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: ضمیمه شماره ۲۷ نامه فرهنگستان
فهرست نسخه های خطی کتابخانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۹ش.
شرح پدیدآور: محمدرضا نصیری
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: ضمیمه شماره ۲۷ نامه فرهنگستان
همچنین نگاه کنید
محمدرضا نصیری محمدرضا نصیری (نویسنده)
فرهنگستان زبان و ادب فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (ناشر)