کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   تاریخ خاندان طاهری
تاریخ خاندان طاهری
زبان: فارسی
به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
نویسنده: سعید نفیسی
سرعنوان موضوعی: طاهر ذوالیمینین، 159- 207ق.، ایران > تاریخ > طاهریان، 205- 259ق.
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎6‎0‎2‎ ‎/‎ن‎7‎ ‎ت‎2
تاریخ خاندان طاهری
تاریخ خاندان طاهری
اساطیر، تهران، ۱۳۸۶ش.
شرح پدیدآور: تالیف سعید نفیسی؛ به اهتمام عبدالکریم جربزه دار
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
فروست: انتشارات اساطیر؛ ۴۷۰
توضیح: کتابنامه
همچنین نگاه کنید
عبدالکریم جربزه دار عبدالکریم جربزه دار (به کوشش)
سعید نفیسی سعید نفیسی (نویسنده)
اساطیر اساطیر (ناشر)