کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   افغانستان و ایران
افغانستان و ایران
عنوان فرعی: پژوهشی پیرامون روابط سیاسی و چالشهای مرزی از احمدشاه درانی تا احمدشاه قاجار
زبان: فارسی
نویسنده: یوسف متولی حقیقی
سرعنوان موضوعی: افغانستان > تاریخ، افغانستان > روابط خارجی > ایران، ایران > روابط خارجی > افغانستان
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎1‎7‎2‎ ‎/‎م‎3‎ ‎الف‎7
افغانستان و ایران
افغانستان و ایران
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: یوسف متولی حقیقی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز