کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کتابشناسی و کتابداری، کتاب، کتابت، صنعت و تجارت کتاب   /   گسترش مجموعه های اسلامی در کتابخانه های اروپای غربی و آمریکای شمالی
گسترش مجموعه های اسلامی در کتابخانه های اروپای غربی و آمریکای شمالی
زبان: فارسی
مترجم: فرشته ناصری
سرعنوان موضوعی: کتابخانه های اسلامی > اروپا، کتابخانه های اسلامی > آم‍ری‍ک‍ای‌ ش‍م‍ال‍ی‌، کتابخانه ها > اروپا > م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ای‌ خ‍اص‌، نسخه های خطی > اروپ‍ا
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎7‎5‎ ‎/‎الف‎5‎ ‎ر‎9
گسترش مجموعه های اسلامی در کتابخانه های اروپای غربی و آمریکای شمالی
گسترش مجموعه های اسلامی در کتابخانه های اروپای غربی و آمریکای شمالی
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۰ش.
شرح پدیدآور: استفن رومن؛ ترجمه فرشته ناصری
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ‎۹۶۴-۴۴۴-۳۴۳-۸
توضیح: کتابنامه.