کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   استرآباد نامه (سه سفرنامه،وقفنامه،سرگذشت)
استرآباد نامه (سه سفرنامه،وقفنامه،سرگذشت)
زبان: فارسی
به کوشش: استاد ایرج افشار، استاد محمدتقی دانش پژوه
نویسنده: مسیح ذبیحی
سرعنوان موضوعی: وقفنامه ها > ایران > گرگان، وقفنامه ها > متون قدیمی تا قرن 14، سفرنامه ها
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎2‎1‎1‎7‎ ‎/‎ر‎6‎5‎ ‎ذ‎2‎
استرآباد نامه (سه سفرنامه،وقفنامه،سرگذشت)
استرآباد نامه (سه سفرنامه،وقفنامه،سرگذشت)
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶ش.
شرح پدیدآور: به کوشش مسیح ذبیحی؛با همکاری ایرج افشار،محمدتقی دانش پژوه
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
همچنین نگاه کنید
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (به کوشش)
استاد محمدتقی دانش پژوه استاد محمدتقی دانش پژوه (به کوشش)
مسیح ذبیحی مسیح ذبیحی (نویسنده)
امیرکبیر امیرکبیر (ناشر)