کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   احادیث اهل سنت   /   شرح علل الترمذی
شرح علل الترمذی
زبان: عربی
نویسنده: عبدالرحمن ابن رجب
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎2‎0‎ ‎/‎ج‎2‎0‎1‎2‎ ‎ت‎4
شرح علل الترمذی
شرح علل الترمذی
إحیاء التراث الإسلامی، بغداد، ۱۳۹۶ق.
شرح پدیدآور: الحافظ زین الدین عبد الرحمن أحمد بن إبن رجب الحنبلی؛حققه و علق علیه صبحی جاسم الحمید
محقق: صبحی جاسم الحمید
با تعلیق: صبحی جاسم الحمید
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
فروست: احیاء التراث الاسلامی؛ ‎۲۲
توضیح: کتاب حاضر شرح ابن رجب بر علل الصغیر ترمذی است که خود ملحق به کتاب سنن ترمذی میباشد.
کتابنامه: ص. ۵۷۵ - ‎۵۸۱؛ همچنین به صورت زیرنویس.
مصور، نمونه
آثار مرتبط
الجامع الصحیح وهو سنن الترمذی ۱. الجامع الصحیح وهو سنن الترمذی (شرح قسمتی از)
نویسنده: محمد بن عیسی ترمذی
• الجامع الصحیح، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 5 جلد، محقق: احمد محمد شاکر