کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات (مجموعه‌ وقفی‌ جناب‌ آقای‌ علی‌اصغر حکمت‌)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات (مجموعه‌ وقفی‌ جناب‌ آقای‌ علی‌اصغر حکمت‌)
زبان: عربی
نویسنده: استاد محمدتقی دانش پژوه
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > تهران > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎د‎2‎ ‎الف‎4‎1‎2‎3‎
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات (مجموعه‌ وقفی‌ جناب‌ آقای‌ علی‌اصغر حکمت‌)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات (مجموعه‌ وقفی‌ جناب‌ آقای‌ علی‌اصغر حکمت‌)
دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تهران، ۱۳۴۱ش.
شرح پدیدآور: نگارش محمدتقی دانش پژده
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور