کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست میکروفیلمهای کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد
فهرست میکروفیلمهای کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد
زبان: فارسی
نویسنده: محمود یزدی مطلق (فاضل)
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > مشهد > فهرستها، نسخه های خطی > میکروفیلمها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎د‎5‎ ‎الف‎7‎9
فهرست میکروفیلمهای کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد
فهرست میکروفیلمهای کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد
دانشگاه مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، مشهد، ۱۳۵۳ش.
شرح پدیدآور: محمود فاضل
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
توضیح: نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد،شماره ۱۲،پاییز ۱۳۵۳