کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کتابشناسی و کتابداری، کتاب، کتابت، صنعت و تجارت کتاب   /   فهرستواره کتابهای فارسی
فهرستواره کتابهای فارسی
زبان: فارسی
به کوشش: احمد منزوی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎3‎3‎7‎0‎ ‎/‎ف‎9‎ ‎م‎8
فهرستواره کتابهای فارسی
فهرستواره کتابهای فارسی
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۳ش.، 10 جلد
شرح پدیدآور: به کوشش احمد منزوی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: انتشارات‌ کتابخانه‌ مرکز دایره‌المعارف‌ بزرگ‌ اسلامی‌ ؛۲ ؛ ۸
توضیح: کتابنامه.
اهدا کننده: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی
همچنین نگاه کنید
احمد منزوی احمد منزوی (به کوشش)
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی (ناشر جلد 9)