کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   از مدرسه معارف تا انجمن حجتیه و مکتب تفکیک
از مدرسه معارف تا انجمن حجتیه و مکتب تفکیک
عنوان فرعی: نقد و بررسی مبانی فکری مدرسه معارف خراسان ، انجمن حجتیه تفکیک گرایان
زبان: فارسی
نویسنده: محمدرضا ارشادی نیا
سرعنوان موضوعی: مکتب تفکیک، شناخت(فلسفه اسلامی)، هستی شناسی(ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌)، انجمن حجتیه > نظریه درباره مکتب تفکیک > نقد و تفسیر
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎5‎5‎ ‎/‎م‎7‎7‎ ‎الف‎4
از مدرسه معارف تا انجمن حجتیه و مکتب تفکیک
از مدرسه معارف تا انجمن حجتیه و مکتب تفکیک
مؤسسه بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۶ش.
شرح پدیدآور: محمدرضا ارشادی نیا
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
فروست: موسسه بوستان کتاب؛ ۱۶۲۲ :معرفت شناسی؛ ۹ :فلسفه و عرفان؛ ۱۵۸
همچنین نگاه کنید
محمدرضا ارشادی نیا محمدرضا ارشادی نیا (نویسنده)
مؤسسه بوستان کتاب مؤسسه بوستان کتاب (ناشر)