کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   نشریات ادواری   /   فهرستها (فهرست‌ مقالات‌، اسناد نوشتاری‌، تاریخ‌ شفاهی‌، کتابشناسی‌، گزارشات‌، نمایه‌ اشخاص‌ ب‌انضمام‌ فهرست‌ تصاویر سی‌ شماره‌ فصلنامه‌ تاریخ‌ معاصر)
فهرستها (فهرست‌ مقالات‌، اسناد نوشتاری‌، تاریخ‌ شفاهی‌، کتابشناسی‌، گزارشات‌، نمایه‌ اشخاص‌ ب‌انضمام‌ فهرست‌ تصاویر سی‌ شماره‌ فصلنامه‌ تاریخ‌ معاصر)
زبان: فارسی
به کوشش: زهره کریمان
سرعنوان موضوعی: تاریخ معاصر ایران (مجله) > فهرستها
رده کنگره: ‎A‎P‎ ‎9‎5‎ ‎/‎ف‎2‎ ‎ت‎2‎2
فهرستها (فهرست‌ مقالات‌، اسناد نوشتاری‌، تاریخ‌ شفاهی‌، کتابشناسی‌، گزارشات‌، نمایه‌ اشخاص‌ ب‌انضمام‌ فهرست‌ تصاویر سی‌ شماره‌ فصلنامه‌ تاریخ‌ معاصر)
فهرستها (فهرست‌ مقالات‌، اسناد نوشتاری‌، تاریخ‌ شفاهی‌، کتابشناسی‌، گزارشات‌، نمایه‌ اشخاص‌ ب‌انضمام‌ فهرست‌ تصاویر سی‌ شماره‌ فصلنامه‌ تاریخ‌ معاصر)
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تهران، ۱۳۸۴ش.
شرح پدیدآور: تهیه‌ و تنظیم‌ زهره کریمان
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
شابک: ‎۹۶۴-۶۳۵۷-۷۰-۹
همچنین نگاه کنید
زهره کریمان زهره کریمان (به کوشش)
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (ناشر)