کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   طبقات و تراجم محدثین   /   نضد الایضاح
نضد الایضاح
زبان: عربی
نویسنده: محمد بن فیض کاشانی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎1‎5‎ ‎/‎ف‎9‎ ‎ط‎9
فهرست کتب الشیعة و نضد الایضاح
فهرست کتب الشیعة و نضد الایضاح
دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول، مشهد، 1853م.
شرح پدیدآور: شیخ الطائفة ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی؛صححاالویس‌ اسپرنگر التیرولی‌، مولوی‌ عبدالحق‌، مولوی‌ غلام‌ قادر و فهرست کتب الشیعة للشیخ الطوسی و نضد الایضاح لعلم الهدی صححها الویس اسپرنگر التیرولی و مولوی عبدالحق و مولوی غلام قادر
مصحح: الویس اسپرنگر التیرولی و مولوی عبدالحق و مولوی غلام قادر
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
توضیح: اولین چاپ این کتاب در هند بوده است.
این کتاب همراه نضد الایضاح‌ لعلم‌ الهدی‌ منتشر شده است.