کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   قرآن و علوم قرآنی   /   متشابه القرآن والمختلف فیه
متشابه القرآن والمختلف فیه
زبان: عربی
نویسنده: ابن شهر آشوب سروی مازندرانی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎8‎5‎/‎1‎ ‎/‎م‎2‎ ‎الف‎2 , ‎B‎P‎ ‎8‎5‎/‎1‎ ‎/‎الف‎2‎ ‎م‎2
المطبوع من الكتاب:
متشابه القرآن ومختلفه
بیدار، چاپ سوم، قم، ۱۴۱۰ق.
شرح پدیدآور: تالیف ابوجعفر محمد بن علی بن شهرآشوب المازندرانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: چاپ‌ قبلی‌: ق‌۱۳۲۸.
متشابه القرآن والمختلف فیه
متشابه القرآن والمختلف فیه
جمعیة منتدی النشر، نجف، ۱۴۲۹ق.، 5 جلد
شرح پدیدآور: ابی جعفر محمد بن علی بن شهرآشوب؛ تحقیق و تعلیق حامد المومن
محقق: حامد مومن
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
همچنین نگاه کنید
ابن شهر آشوب سروی مازندرانی ابن شهر آشوب سروی مازندرانی (نویسنده)
بیدار بیدار (ناشر)
حامد مومن حامد مومن (محقق)
جمعیة منتدی النشر جمعیة منتدی النشر (ناشر)
موسسة العارف موسسة العارف (ناشر)