کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   فارسی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ سوم‌ دبیرستان‌
فارسی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ سوم‌ دبیرستان‌
زبان: فارسی
نویسنده: خسرو فرشیدورد، حسن احمدی گیوی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎0‎0‎5‎ ‎/‎ف‎2‎ ‎ف‎4
فارسی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ سوم‌ دبیرستان‌
سازمان کتابهای درسی ایران، تهران،
شرح پدیدآور: مولفان‌ خسرو فرشیدورد، حسن‌ احمدی‌ گیوی‌
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌؛ ۲۴۹
همچنین نگاه کنید
خسرو فرشیدورد خسرو فرشیدورد (نویسنده)
حسن احمدی گیوی حسن احمدی گیوی (نویسنده)
سازمان کتابهای درسی ایران سازمان کتابهای درسی ایران (ناشر)