کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   فارسی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم دبیرستان‌
فارسی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم دبیرستان‌
زبان: فارسی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
سرعنوان موضوعی: ادبیات فارسی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎0‎0‎5‎ ‎/‎ش‎7‎ ‎ف‎2‎
فارسی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم دبیرستان‌
فارسی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم دبیرستان‌
وزارت آموزش و پرورش، تهران،
شرح پدیدآور: مولفان‌ محمدرضا شفیعی‌ کدکنی‌ ... [و دیگران‌]
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌؛ ۲۰۱
همچنین نگاه کنید
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی (نویسنده)
وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش (ناشر)