کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلام و عقاید   /   رساله خلاصة الکلام فی افتخار اسلام
رساله خلاصة الکلام فی افتخار اسلام
زبان: فارسی
نویسنده: محمد صادق فخرالاسلام
سرعنوان موضوعی: اسلام > دفاعیه ها و ردیه ها
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎2‎8‎/‎4‎ ‎/‎ف‎3‎ ‎خ‎8
رساله خلاصة الکلام فی افتخار اسلام
رساله خلاصة الکلام فی افتخار اسلام
چاپخانه حکمت، قم، ۱۳۳۰ش.
شرح پدیدآور: تٲلیف فخرالاسلام ؛ بانضمام دو مقدمه بقلم ابوالفضل زاهدی قمی
با مقدمه: ابوالفضل زاهدی
قطع: رقعى
نوع جلد: مقوایی
آثار مرتبط
افتخار اسلام بر سایر ادیان ۱. افتخار اسلام بر سایر ادیان (مختصر برای)
نویسنده: محمد صادق فخرالاسلام
غفور آقا زاده سلطانی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۱ش.، با مقدمه: محمد امین رضوی
همچنین نگاه کنید
محمد صادق فخرالاسلام محمد صادق فخرالاسلام (نویسنده)
ابوالفضل زاهدی ابوالفضل زاهدی (با مقدمه)
چاپخانه حکمت چاپخانه حکمت (ناشر)