کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   اوراق عتیق (مجموعه مطالعات متن ‌پژوهی، نسخه ‌شناسی و فهرستنگاری)
اوراق عتیق (مجموعه مطالعات متن ‌پژوهی، نسخه ‌شناسی و فهرستنگاری)
زبان: فارسی
به کوشش: سید محمدحسین حکیم
سرعنوان موضوعی: نسخه شناسی > ایران، فهرست نویسی نسخه های خطی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎ح‎8‎ ‎الف‎8
اوراق عتیق (مجموعه مطالعات متن ‌پژوهی، نسخه ‌شناسی و فهرستنگاری)
اوراق عتیق (مجموعه مطالعات متن ‌پژوهی، نسخه ‌شناسی و فهرستنگاری)
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، ۱۳۸۹ش.، 3 جلد
شرح پدیدآور: به کوشش محمدحسین حکیم
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک (ج.1): ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۹۴-۶۶-۹
شابک (ج.2): ۹۷۸-۹۰۰-۲۲۰-۰۸۰-۸
شابک (ج.3): ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۰-۱۶۸-۳
فروست (ج.1): کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛ ۲۰۵
فروست (ج.2): کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛ ۳۱۵
فروست (ج.3): کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛ ۳۸۵
توضیح: کتابنامه: ص.[۷۷۹] - ۷۸۱
نمایه.
اهدا کننده: سید محمدحسین حکیم و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی