کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلام و عقاید   /   تبصرة العوام فی معرفة مقالات الأنام
تبصرة العوام فی معرفة مقالات الأنام
زبان: فارسی
نویسنده: جمال الدین محمد رازی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎0‎9‎/‎8‎ ‎/‎ت‎2‎ ‎ع‎8
تبصرة العوام فی معرفة مقالات الأنام
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: منسوب به سید مرتضی بن داعی حسنی رازی؛ بتصحیح عباس اقبال
مصحح: عباس اقبال آشتیانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: انتشارات‌ اساطیر؛ ۴۵. فلسفه‌ و عرفان‌؛۳
تاریخ افست: ۱۳۱۳ش.
محل افست: تهران
توضیح: چاپ‌ اول‌: ۱۳۱۳، مطبعه‌ مجلس‌
همچنین نگاه کنید
جمال الدین محمد رازی جمال الدین محمد رازی (نویسنده)
عباس اقبال آشتیانی عباس اقبال آشتیانی (مصحح)
اساطیر اساطیر (ناشر)
چاپخانه مجلس چاپخانه مجلس (افست)
محمدکاظم طریحی محمدکاظم طریحی (افست)