کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   مجمل الحکمه
مجمل الحکمه
عنوان فرعی: ترجمه گونه ای کهن از رسائل اخوان الصفا
زبان: فارسی
به کوشش: استاد محمدتقی دانش پژوه، استاد ایرج افشار
سرعنوان موضوعی: فلسفه اسلامی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎1‎8‎8‎ ‎/‎آ‎3
مجمل الحکمه
مجمل الحکمه
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷ش.
شرح پدیدآور: به کوشش محمدتقی دانش پژوه، ایرج افشار
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۴۲۶-۰۱۹-۸