کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   احوال و آثار بدیع الزمان فروزانفر
احوال و آثار بدیع الزمان فروزانفر
زبان: فارسی
به کوشش: علیرضا پوررفعتی
سرعنوان موضوعی: فروزان‍ف‍ر، ب‍دی‍ع‌ال‍زم‍ان‌، ۱۳۴۹ - ۱۲۷۸
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎8‎1‎6‎5‎ ‎/‎ر‎9‎6‎ ‎ی‎8‎2‎
احوال و آثار بدیع الزمان فروزانفر
احوال و آثار بدیع الزمان فروزانفر
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: به کوشش علیرضا پوررفعتی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ؛ شماره ۳۱۴
توضیح: کتابنامه :ص[ ۳۰۳ - ۳۱۱] همچنین بصورت زیرنویس
یادداشت: این‌ کتاب‌ به‌ مناسبت‌ همایش‌ بزرگداشت‌ استاد فروزانفر به‌ چاپ‌ رسیده‌ است‌
همچنین نگاه کنید
علیرضا پوررفعتی علیرضا پوررفعتی (به کوشش)
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (ناشر)