کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ آسیا   /   تاریخ بناکتی
تاریخ بناکتی
عنوان فرعی: روضة اولی الالباب فی معرفة التواریخ و الانساب
زبان: فارسی
به کوشش: جعفر شعار
سرعنوان موضوعی: کشورهای اسلامی > تاریخ > متون قدیمی تا قرن 14، تاریخ جهان > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎D‎S‎ ‎3‎5‎/‎6‎3‎ ‎/‎ب‎9‎ ‎ت‎2
تاریخ بناکتی
تاریخ بناکتی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
شرح پدیدآور: به کوشش جعفر شعار
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۶۲۷۸-۴۸-۵
فروست: انجمن آثار و مفاخر فرهنگ؛ ۲۰۹
توضیح: کتابنامه: ص. ۵۷۸- ۵۸۰؛ همچنین به صورت زیرنویس.
نمایه.
همچنین نگاه کنید
جعفر شعار جعفر شعار (به کوشش)
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (ناشر)