کتب چاپی
کارنامه میراث
عنوان فرعی: فهرست آثار و متون در دست تصحیح و انتشار
زبان: فارسی
سرعنوان موضوعی: کتابهای چاپی فارسی > ایران
رده کنگره: ‎Z‎ ‎9‎5‎5‎ ‎/‎م‎9‎ ‎ک‎2
کارنامه میراث
کارنامه میراث
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۷۴ش.
اشراف: مرکز پژوهشی میراث مکتوب
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
تنالگان: تهیه و تنظیم دفتر نشر میراث مکتوب
همچنین نگاه کنید
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (اشراف)