کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   یهودیت [BM - BN]
یهودیت
سیری در تلمود ۱. سیری در تلمود
۲. آموزش نماز شکسته یهودیها
THE NEW YORK BOARD OF RABBIS، نیویورک، 1978م.
عدالت کیفری در آیین یهود (مجموعه مقالات) ۳. عدالت کیفری در آیین یهود (مجموعه مقالات)
یهودیت ۴. یهودیت
نویسنده: جیکوب نیوزنر
مترجم: مسعود ادیب
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
باورها و آیین های یهودی ۵. باورها و آیین های یهودی
نویسنده: آلن آنترمن
مترجم: رضا فرزین
انتظار مسیحا در آیین یهود ۶. انتظار مسیحا در آیین یهود
الصمت فی الیهودیة ۷. الصمت فی الیهودیة
تقالید فی التوراة والتلمود وعند النبی ایلیا والحسیدیم
نویسنده: لویس صلیبا
دار و مکتبة بیبلیون، چاپ اول، ، 2009م.، با مقدمه: امیل عقیلی