کتب چاپی
سیره نبوی / خاندان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم
المبعث و المغازی و الوفاة و السقیفة و الردة ۱. المبعث و المغازی و الوفاة و السقیفة و الردة
روی نگار ۲. روی نگار
نگرشی‌ به‌ شخصیت‌ عرفانی‌ و اخلاقی‌ پیامبر اسلام‌(ص‌)
نویسنده: محمدرضا امین زاده
رئوف، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم وعلی علیه السلام وحدیث الثقلین وحدیث السفینة ۳. محمد صلی الله علیه و آله و سلم وعلی علیه السلام وحدیث الثقلین وحدیث السفینة
۴. MUHAMMAD MAN OF ALLAH
نویسنده: دکتر سید حسین نصر
Muhammadi Trust، لندن، 1982م.
فضائل و معجزات ۵. فضائل و معجزات
نویسنده: علی شمس المحدثین حسینی
• بی نا، چاپ ششم، بی جا، ۱۳۷۲ش.
محمد رسول الله ۶. محمد رسول الله
سیرت رسول الله ۷. سیرت رسول الله
مترجم: رفیع الدین اسحاق بن محمد همدانی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، ۱۳۶۱ش.، 2 جلد، با مقدمه: اصغر مهدوی، مصحح: اصغر مهدوی
نگرشی کوتاه به زندگی پیامبر اسلام ۸. نگرشی کوتاه به زندگی پیامبر اسلام
به کوشش: موسسه در راه حق
موسسه در راه حق، قم، ۱۳۶۱ش.
وسیلة ۹. وسیلة
نویسنده: عمر بن محمد موصلی
دائرة المعارف العثمانیة، چاپ اول، حیدر آباد دکن، 1970م.، 5 جلد
تاریخ نبی اکرم محمدبن عبدالله صلی الله علیه وآله وسلم ۱۰. تاریخ نبی اکرم محمدبن عبدالله صلی الله علیه وآله وسلم
نویسنده: احمدرضا مسائلی
کنکاش، تهران، ۱۳۷۵ش.
محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ۱۱. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم
نویسنده: محمد رضا
عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، 2005م.، اشراف: حسان السید درویش
شمائل النبی صل‌الله‌ علیه‌ و آله‌ ۱۲. شمائل النبی صل‌الله‌ علیه‌ و آله‌
نویسنده: محمد بن عیسی ترمذی
دار الغرب الإسلامی، چاپ دوم، ویرایش دوم، بیروت، 2008م.، محقق: ماهر یاسین فحل، اشراف: بشار عواد معروف
پیامبر ۱۳. پیامبر
نویسنده: زین العابدین رهنما
انتشارات زوار، چاپ 25م، تهران، ۱۳۷۶ش.
فجر اسلام ۱۴. فجر اسلام
نویسنده: محمد ابراهیم فجر
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
علموا اولادکم محبة آل بیت النبی ۱۵. علموا اولادکم محبة آل بیت النبی
نویسنده: محمد عبده یمانی
موسسه علوم القران، چاپ دوم، دمشق، 1992م.
حیاة النبی وسیرته ۱۶. حیاة النبی وسیرته
نویسنده: شیخ قوام الدین محمد قمی وشنوی
• چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.، 2 جلد
پیام آور رحمت (تاریخ اسلام) ۱۷. پیام آور رحمت (تاریخ اسلام)
محمد(ص) خاتم پیامبران ۱۸. محمد(ص) خاتم پیامبران
حسینیه ارشاد، تهران، ۲ش.، 2 جلد
ذریعة المعاد در فضایل محمد و آل محمد ۱۹. ذریعة المعاد در فضایل محمد و آل محمد
نویسنده: حبیب الله شریف کاشانی
• قم، مرداد ۱۳۷۱ش.، 3 جلد
وسائل الوصول الی شمائل الرسول ۲۰. وسائل الوصول الی شمائل الرسول
نویسنده: یوسف بن اسماعیل نبهانی
دار المکتبة الحیاة، بیروت، 1970م.، اشراف: حسن تمیم
خلاصه سیرت رسول الله ۲۱. خلاصه سیرت رسول الله
فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام ۲۲. فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام
شرح السیره النبویه ۲۳. شرح السیره النبویه
روایه ابن هشام علی‌ صاحبها افصل‌ الصلاه‌ و السلام‌
شارح: ابوذر بن محمد بن مسعود خشنی
دار الکتب العلمیة، چاپ ؟، بیروت، 2 جلد، مصحح: بولس برونله
۲۴. دانشنامه سیره نبوی
السیرة النبویة فی الصحیحین و عند ابن اسحق ۲۵. السیرة النبویة فی الصحیحین و عند ابن اسحق
دراسة مقارنه فی العهد الملکی
نویسنده: سلیمان بن حمد عودة
دار الطیبة، چاپ اول، ریاض، 2002م.
الرصف لما روی عن النبی من الفعل والوصف ۲۶. الرصف لما روی عن النبی من الفعل والوصف
نویسنده: محمد بن محمد بن عبدالله عاقولی
مکتبة التوعیة الإسلامیة، چاپ دوم، قاهره، رمضان ۱۴۰۶ق.، 2 جلد
سیره رسول الله از آغاز تا هجرت ۲۷. سیره رسول الله از آغاز تا هجرت
السیرة النبویة ۲۸. السیرة النبویة
نویسنده: محمد بن حبان تمیمی بستی
المکتب الإسلامی، چاپ اول، بیروت، 2000م.، محقق: عبدالسلام علوش، اشراف: عبدالسلام علوش
بعثت نامه ۲۹. بعثت نامه
مقالاتی درباره پیامبر اکرم (ص)
گردآورنده: محمد رصافی
صبح صادق، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.
السیرة النبویة ۳۰. السیرة النبویة
النجعة فی الرجعة ۳۱. النجعة فی الرجعة
سیمای پرفروغ محمد (ص) ترجمه کحل البصر ۳۲. سیمای پرفروغ محمد (ص) ترجمه کحل البصر
مترجم: محمد محمدی اشتهاردی
ناصر، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.
مروارید آفرینش ۳۳. مروارید آفرینش
سیری در سیره ملکوتی پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم‌
نویسنده: مجتبی برهانی
انتشارات بیت الاحزان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
سیمای محمد (ص) ۳۴. سیمای محمد (ص)
نویسنده: دکتر علی شریعتی
شاد، تهران، ۱۳۵۰ش.
بوی خوش محمدی (ص) ۳۵. بوی خوش محمدی (ص)
سیره نبوی ۳۶. سیره نبوی
منطق عملی
نویسنده: مصطفی دلشاد تهرانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، 7 جلد
۳۷. محمد، رسول خدا
مترجم: حسن لاهوتی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
النبی الامی ۳۸. النبی الامی
مترجم: محمد علی تسخیری
• النبی الأمی، کتابخانه بزرگ اسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۰۲ق.
جزاء اعداء رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فی دار الدنیا ۳۹. جزاء اعداء رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فی دار الدنیا
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
• چاپ اول، قم، ۱۴۱۸ق.
برای اولین بار در تاریخ جهان ۴۰. برای اولین بار در تاریخ جهان
نویسنده: آیة الله سید محمد حسینی شیرازی
مترجم: عبدالمحمد حسنی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۹۵ش.، محقق: محمد خنیفرزاده
فروغ ابدیت ۴۱. فروغ ابدیت
تجزیه‌ و تحلیل‌ کاملی‌ از زندگانی‌ پیامبر اکرم‌ (ص)
نویسنده: آیة الله شیخ جعفر سبحانی تبریزی
پیامبر مهربانی ۴۲. پیامبر مهربانی
برگرفته از کتاب (راه محمد)
گردآورنده: محمدباقر روشندل
۴۳. هل اغتیل النبی محمد ؟
نویسنده: نجاح طائی
دارالهدی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
۴۴. پیامبر
مترجم: مصطفی علم
نقش، چاپ اول، تهران، مهر ۱۳۶۱ش.
۴۵. سیری در سیره نبوی
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
شرکت تعاونی ناشران (خراسان)، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۵ش.
مرآت الأولیاء ۴۶. مرآت الأولیاء
نویسنده: محمد شعیب
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۳۷۹ش.، مصحح: غلام ناصر مروت
سیری در سیره نویسی و مروری بر احوال و آثار پاره ای از سیره نویسان ۴۷. سیری در سیره نویسی و مروری بر احوال و آثار پاره ای از سیره نویسان
المباهلة ۴۸. المباهلة
نویسنده: عبدالله سبیتی
مکتبة النجاح، چاپ دوم، تهران، ۱۴۰۲ق.، با مقدمه: علامه سید عبدالحسین شرف الدین عاملی
الارجوزة المفیدة فی المباهلة السعیدة ۴۹. الارجوزة المفیدة فی المباهلة السعیدة
نویسنده: ابراهیم دبوس
المؤلف، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
محمد رسول الله ۵۰. محمد رسول الله
• محمد رسول الله، مؤسسة البلاغ، چاپ سوم، تهران، ۱۴۰۸ق.، 3 جلد
موجز الأخلاق المحمدیة ۵۱. موجز الأخلاق المحمدیة
نویسنده: محمد سعید عرفی
السیرة النبویة عند أهل البیت علیهم السلام ۵۲. السیرة النبویة عند أهل البیت علیهم السلام
نویسنده: علی کورانی عاملی
دار النشر المعروف، چاپ دوم، قم، ۱۴۳۸ق. برابر 2017م.، 2 جلد
سیر عرفان و فلسفه در جهان اسلام ۵۳. سیر عرفان و فلسفه در جهان اسلام
مجمو‌عه‌ مقالات‌ سومین‌ کنگره‌ فر‌هنگی‌ ‌از ۱۹ تا ۲۳ ‌اسفند ماه‌ ۱۳۶۳
سرشناسه: کنگره‌ سیر ‌عرفان‌ و فلسفه‌ در جهان‌ ‌اسلام‌ (سومین‌: ۱۳۶۳: تهر‌ان‌)
گردآورنده: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
مجلس در قصه رسول صلوة الله علیه ۵۴. مجلس در قصه رسول صلوة الله علیه
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: محمد پارسا نسب، با تعلیق: محمد پارسا نسب، مصحح: محمد پارسا نسب
مصابیح الأنوار و أنوار الأبصار ۵۵. مصابیح الأنوار و أنوار الأبصار
فی معجزات و دلالات النبی المختار علیه السلام
نویسنده: سید هاشم بحرانی
۵۶. اثار الرسول فی جناح الامانات المقدسة فی متحف قضر طوب قابی باسطنبول
نویسنده: حلمی ایدین
مترجم: محمد صواش
دارالنیل، چاپ اول، ترکیه، ۱۳۸۵ش. برابر 2006م.
۵۷. النبی و مستقبل الدعوة
نویسنده: مروان خلیفات
زاد المعاد فی هدی خیر العباد ۵۸. زاد المعاد فی هدی خیر العباد
نویسنده: ابن قیم جوزی
دار الفکر، 4 جلد
موسسة الرسالة، چاپ 23م، بیروت، ۱۴۱۲ق.، 6 جلد، محقق: شعیب ارناؤوط و عبدالقادر ارناؤوط، فهرست نگاری: محمد ادیب جادر
حسن المقصد فی عمل المولد ۵۹. حسن المقصد فی عمل المولد
نویسنده: جلال الدین سیوطی
مؤسسة البلاغ، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۷ق. برابر 1987م.، محقق: محمد سعید طریحی
الگوهای رفتاری پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله ۶۰. الگوهای رفتاری پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله
أریج الأبرار ۶۱. أریج الأبرار
فی بعض خصائص النبی المختار
نویسنده: احمد بن عبدالله عطاس
• چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
هجرت به حبشه ۶۲. هجرت به حبشه
آداب و زندگی پیامبر (صلی‌الله‌ علیه‌ و آله) ۶۳. آداب و زندگی پیامبر (صلی‌الله‌ علیه‌ و آله)
سنن النبی (ص) بضمیمه زندگینامه علامه
مترجم: لطیف راشدی، سعید مطوف راشدی
وحدت بخش، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.
مسیر هجرت رسول خدا ترجمه «علی طریق الهجرة» ۶۴. مسیر هجرت رسول خدا ترجمه «علی طریق الهجرة»
نویسنده: عاتق بلادی
مترجم: محمدرضا شهیدی پاک
نشر مشعر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، محقق: محمدرضا شهیدی پاک
ترجمه سنن النبی صلی‌الله‌ علیه‌ و اله‌ ۶۵. ترجمه سنن النبی صلی‌الله‌ علیه‌ و اله‌
آداب و سنن پیامبر صلی‌الله‌ علیه‌ و اله‌
مترجم: عباس عزیزی
• سنن النبی صلی‌الله‌ علیه‌ و اله‌، صلاة، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۳ش.
ترجمه سنن النبی صلی‌الله‌ علیه‌ و اله‌ ۶۶. ترجمه سنن النبی صلی‌الله‌ علیه‌ و اله‌
مترجم: محمدهادی فقهی
• سنن النبی صلی‌الله‌ علیه‌ و اله‌، اسلامیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۴ش.، محقق: محمدهادی فقهی
• سنن النبی صلی‌الله‌ علیه‌ و اله‌، اسلامیه، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۸۲ش.، محقق: محمدهادی فقهی
حجیة السنة فی الفکر الإسلامی قراءة و تقویم ۶۷. حجیة السنة فی الفکر الإسلامی قراءة و تقویم
نویسنده: حیدر حب الله
موسسه الانتشار العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۲ق. برابر 2011م.
سیره پژوهی در غرب ۶۸. سیره پژوهی در غرب
گزیده متون و منابع
گردآورنده: مرتضی کریمی نیا
غزوة أُحد في ضوء القرآن الکریم ۶۹. غزوة أُحد في ضوء القرآن الکریم
نشر تک، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۷ق. برابر ۱۳۹۴ش.
غزوه‌ی اُحد در پرتو قرآن ۷۰. غزوه‌ی اُحد در پرتو قرآن
نویسنده: علامه شیخ محمدرضا جعفری اشکوری
روشنای مهر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۵ش.
آخرین نماز پیامبر ۷۱. آخرین نماز پیامبر
مترجم: محمد باقر ادیبی لاریجانی
پیام یوسف، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
معراج پیامبر اکرم (ص) و معراج نامه های منظوم در ادب فارسی ۷۲. معراج پیامبر اکرم (ص) و معراج نامه های منظوم در ادب فارسی
نویسنده: پروین فاتحی
الغزوات المحمدیة و البطولات العلویة ۷۳. الغزوات المحمدیة و البطولات العلویة
الدلیل الثاقب علی إیمان ابي طالب (ع) ۷۴. الدلیل الثاقب علی إیمان ابي طالب (ع)
نویسنده: عبدالرسول غفاری
طوبای محبت، قم، ۱۳۹۰ش.
تدبری در سیره تاریخی اهل بیت علیهم السلام ۷۵. تدبری در سیره تاریخی اهل بیت علیهم السلام
نویسنده: محمد حسین الهی زاده
آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، چاپ اول، مشهد، ۱۳۹۰ش.
مغازی رسول الله صلی الله و علیه و سلم ۷۶. مغازی رسول الله صلی الله و علیه و سلم
شیخ الأبطح ۷۷. شیخ الأبطح
کتاب تاریخی فلسفی علمی
نویسنده: محمد علی شرف الدین موسوی عاملی
دار السلام، بغداد، ۱۳۴۹ق.
الأنوار الباهرة بفضائل أهل البیت النبوی و الذریة الطاهرة ۷۸. الأنوار الباهرة بفضائل أهل البیت النبوی و الذریة الطاهرة
نویسنده: عبدالله تلیدی
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۸ق.، 11 جلد، محقق: محمدکاظم موسوی
أبوطالب بطل الإسلام ۷۹. أبوطالب بطل الإسلام
نویسنده: حیدر محمد سعید عرفی
• چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
أسنی المطالب فی نجاة أبی طالب ۸۰. أسنی المطالب فی نجاة أبی طالب
نویسنده: احمد بن زینی دحلان
• أسنی المطالب فی نجاة ابی طالب، اسلامیه (چاپخانه)، تهران، ۱۳۸۲ق.، با تعلیق: علی بن حسین هاشمی (خطیب)
• چاپ دوم، مصر، ۱۳۰۵ق.
الوصول الی مناقب آل الرسول ۸۱. الوصول الی مناقب آل الرسول
نویسنده: علی روحانی نجف آبادی
چاپخانه علمیه، قم، ۱۳۶۳ش.
حاملان نور ۸۲. حاملان نور
نویسنده: احمد واحدی
مترجم: محمدرضا واحدی
تاسوعا، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۹ش.
نبوة ابی طالب عبدمناف علیه السلام ۸۳. نبوة ابی طالب عبدمناف علیه السلام
النظرات الالهیه فی الممادح المحمدیة ۸۴. النظرات الالهیه فی الممادح المحمدیة
نویسنده: منصور بیات
مطبعة الآداب، نجف، ۱۳۸۸ق.، 2 جلد
ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی ۸۵. ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی
ابوطالب علیه السلام صحابی مظلوم ۸۶. ابوطالب علیه السلام صحابی مظلوم
نویسنده: عبدالعلی محمدی شاهرودی
• ابوطالب علیه السلام صحابی مظلوم ، مؤسسه میراث نبوت، چاپ اول، قم، ۱ ربیع الاول ۱۴۳۲ق. برابر دی ۱۳۹۲ش.، محقق: محمد حسن شفیعی شاهرودی، ویراستار: عبدالعلی محمدی شاهرودی
ابوطالب اسوه مقاومت و ایمان ۸۷. ابوطالب اسوه مقاومت و ایمان
پژوهشی در پایمردی، ایمان و تکفیر یگانه حامی خاتم رسولان
نویسنده: اسدالله رضایی
زائر، قم، ۱۳۸۸ش.
ما روته العامة من مناقب أهل البیت علیهم السلام ۸۸. ما روته العامة من مناقب أهل البیت علیهم السلام
نویسنده: حیدر علی بن محمد شروانی
الدار الإسلامیة، شوال ۱۴۱۴ق.، محقق: محمد حسون
تاریخ الأئمة علیهم السلام و وفیاتهم ۸۹. تاریخ الأئمة علیهم السلام و وفیاتهم
أهل البیت علیهم السلام ۹۰. أهل البیت علیهم السلام
مقامهم ـ منهجهم ـ مسارهم
مؤسسة البلاغ، چاپ دوم، تهران، ۱۴۰۹ق.
فضائل الخمسة من الصحاح الستة وغیرها من الکتب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة ۹۱. فضائل الخمسة من الصحاح الستة وغیرها من الکتب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة
نویسنده: آیة الله سید مرتضی حسینی فیروزآبادی یزدی
دارالکتب الإسلامیة، نجف، ۲۵ ذی القعده ۱۳۸۳ق.، 3 جلد
أهل البیت ۹۲. أهل البیت
أحادیث ام المؤمنین عائشة ۹۳. أحادیث ام المؤمنین عائشة
نویسنده: مرتضی عسکری
کتابفروشی صدوق، تهران