کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   امام حسین علیه السلام [BP41 - BP43]
امام حسین علیه السلام
مقتل عاشورا ۱. مقتل عاشورا
کتاب‌ انوار الشهاده‌ فی‌ مصائب‌ الحسین‌
نویسنده: محمد حسن یزدی حائری
حق بین، قم، ۲ فروردین ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: مهدی لاجوردی
النهضة الحسینیة ۲. النهضة الحسینیة
دراسة و تحلیل
نویسنده: علی حسینی فرحی
مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۹ش.
مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
فرهنگ جامع سخنان امام حسین علیه السلام ۳. فرهنگ جامع سخنان امام حسین علیه السلام
مترجم: گروه حدیث پژوهشکده باقر العلوم علیه اسلام
دار النشر المعروف، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۵ش.
نهج الشهادة ۴. نهج الشهادة
شامل خطبه‌ها، کلمات‌، نامه‌ها ... امام حسین علیه السلام
مترجم: احمد فرزانه
عشره کاملة ۵. عشره کاملة
در چگونگی وقایع عاشورا و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام
به کوشش: محمود طاووسی
نویسنده: احمد وقار شیرازی
فروزنگه، شیراز، ۱۳۶۰ش.
مثیر الأحزان ۶. مثیر الأحزان
نویسنده: ابن نما حلی
مؤسسة الإمام المهدی، چاپ سوم، قم، ۱۴۰۶ق.
خطب الإمام الحسین ۷. خطب الإمام الحسین
علی طریق الشهادة
نویسنده: لبیب بیضون
ابن زیدون، چاپ اول، دمشق، ۱۳۹۴ق.
الحسین فی موکب الخالدین ۸. الحسین فی موکب الخالدین
نویسنده: محسن علی معلم
شرکة شمس المشرق للخدمات الثقافیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۳ق.
یوم الطف (مقتل الإمام أبی عبد الله الحسین الشهید) ۹. یوم الطف (مقتل الإمام أبی عبد الله الحسین الشهید)
نویسنده: هادی نجفی
• یوم الطف، هادی نجفی، قم، ۱۴۱۳ق.
المجالس الحسینیة ۱۰. المجالس الحسینیة
گونه های نقد و روش های حل تعارض در اخبار عاشورا (تا قرن هفتم هجری قمری) ۱۱. گونه های نقد و روش های حل تعارض در اخبار عاشورا (تا قرن هفتم هجری قمری)
نویسنده: علی ملاکاظمی
دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: کامران ایزدی مبارکه و محمدرضا سنگری
تحقیق جامع پیرامون سه طفل شهید سید الشهداء علیه السلام در کربلاء ۱۲. تحقیق جامع پیرامون سه طفل شهید سید الشهداء علیه السلام در کربلاء
نویسنده: میرزا علی سلیمانی بروجردی
دارالتفسیر، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.
عاشورا، مظلومیتی مضاعف ۱۳. عاشورا، مظلومیتی مضاعف
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
دلیل ما، قم، ۱۳۸۱ش.
۱۴. در کربلا چه گذشت؟
مترجم: محمدباقر کمره ای
مسجد مقدس جمکران، چاپ 11م، قم، ۱۳۸۰ش.
یک شب و روز عاشورا ۱۵. یک شب و روز عاشورا
نویسنده: میرزا خلیل کمره ای
امیرکبیر، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۲ش.
جزاء أعداء وقتلة سید الشهداء فی دار الدنیا ۱۶. جزاء أعداء وقتلة سید الشهداء فی دار الدنیا
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
• چاپ اول، قم، ۱۴۱۸ق.
کتاب مقتل الحسین ۱۷. کتاب مقتل الحسین
بازتاب تفکر عثمانی در واقعه کربلا ۱۸. بازتاب تفکر عثمانی در واقعه کربلا
روزنامۀ عاشورا ۱۹. روزنامۀ عاشورا
نقدهای استاد مطهری بر کتاب شهید جاوید ۲۰. نقدهای استاد مطهری بر کتاب شهید جاوید
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
انتشارات صدرا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
عنصر شجاعت هفتاد و دو تن‌ و یکتن‌ ۲۱. عنصر شجاعت هفتاد و دو تن‌ و یکتن‌
نویسنده: میرزا خلیل کمره ای
کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۵۲ق.، 7 جلد
الدوافع الذاتیة لأنصار الحسین ۲۲. الدوافع الذاتیة لأنصار الحسین
بحث یبین البواعث الذاتیة والدوافع الرسالیة لاصحاب الحسین
نویسنده: محمد علی عابدین
دارالکتاب الاسلامی، چاپ سوم، قم، 1983م.
مقتل الحسین بن علی بن أبی طالب ۲۳. مقتل الحسین بن علی بن أبی طالب
زفرات الثقلین فی مآتم الحسین علیه‌السلام ۲۴. زفرات الثقلین فی مآتم الحسین علیه‌السلام
نویسنده: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.، 2 جلد
شهید جاوید ۲۵. شهید جاوید
حسین‌بن‌ علی‌ علیه‌السلام‌
نویسنده: نعمت الله صالحی نجف آبادی
امید فردا، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۶ش.
الحسین و السنة ۲۶. الحسین و السنة
The Uprising Of Ashura And Responses To Doubts ۲۷. The Uprising Of Ashura And Responses To Doubts
کرامات الحسینیة علیه السلام ۲۸. کرامات الحسینیة علیه السلام
معجزات‌ سیدالشهداء علیه‌السلام‌ بعد از شهادت
نویسنده: علی میرخلف زاده
مهدی یار، قم، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
أحسن الجزاء فی إقامة العزاء علی سید الشهداء ۲۹. أحسن الجزاء فی إقامة العزاء علی سید الشهداء
نویسنده: محمد رضا حسینی اعرجی فحام حائری
کتابفروشی داوری، چاپ اول، قم، ربیع الثانی ۱۳۹۹ق.، 2 جلد
الحسین علیه السلام مهاجرا وثائرا ۳۰. الحسین علیه السلام مهاجرا وثائرا
مجموعة خطب ومقالات حسینیة
نویسنده: احمد معتوق
• چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
الوثائق الرسمیة لثورة الإمام الحسین ۳۱. الوثائق الرسمیة لثورة الإمام الحسین
عزیز زهراء ۳۲. عزیز زهراء
سیدالشهداء علیه السلام شامل مختصری از احوالات و فضائل حسین علیه السلام و آثار و برکات عزاداری و زیارت آن حضرت و درسهای نهضت عاشوراء
نویسنده: محمد نجفی یزدی
عصر ظهور، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۱ش.
الامام الحسین علیه السلام عظمة إلهیّة وعطاء بلا حدود ۳۳. الامام الحسین علیه السلام عظمة إلهیّة وعطاء بلا حدود
نویسنده: آیة الله سید محمد رضا حسینی شیرازی
دار العلوم، چاپ دوم، ۱۴۳۱ق. برابر 2010م.
۳۴. عاشورا مکتب انتظار
نویسنده: علی هراتیان
حاذق، قم، ۱۴۲۸ق.
۳۵. ترجمه لهوف
امام حسین علیه السلام ۳۶. امام حسین علیه السلام
اشک روان بر امیر کاروان ۳۷. اشک روان بر امیر کاروان
مترجم: محمد حسین شهرستانی
مؤسسه مطبوعاتی دار الکتاب الجزائری، چاپ اول، قم، ۱۸ ذی الحجه ۱۴۱۳ق.
لمعات الحسین ۳۸. لمعات الحسین
برخی از کلمات و مواعظ و خطب حضرت سید الشهداء ابی عبد الله الحسین علیه السلام
سرشناسه: حسین‌بن‌ علی‌(ع‌)
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
باقر العلوم علیه السلام، تهران، ۱۴۰۲ق.
انتشارات صدرا، چاپ دوم، تهران، ۱۴۰۷ق.
تأملی در نهضت عاشورا ۳۹. تأملی در نهضت عاشورا
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
نشر علم، ۱۳۸۸ش.
اللوعة ۴۰. اللوعة
نویسنده: محمدعلی هاشم العلی
ثامن الحجج، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
مقتل الحسین ۴۱. مقتل الحسین
نویسنده: موفق بن احمد خوارزمی
مکتبة المفید، قم، 1948م.، 2 جلد، مصحح: شیخ محمد سماوی
۴۲. سیره و سیمای امام حسین علیه السلام
سرگذشتنامه‌ای‌ تحلیلی‌ بر بنیاد گزارشهای‌ محدث‌ و مورخ‌ شامی‌، ابن‌عساکر، در کتاب‌ بزرگ‌ تاریخ‌ دمشق‌
مترجم: جویا جهانبخش
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
فرهنگنامه عاشورا (ویژه دانش آموزان) ۴۳. فرهنگنامه عاشورا (ویژه دانش آموزان)
نویسنده: جواد محدثی
نشر معروف، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۱ش.
مقتل الشمس ۴۴. مقتل الشمس
تحقیق و تحلیل نهضت حسینی
نویسنده: محمد جواد صاحبی
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.
مع الحسین فی نهضته ۴۵. مع الحسین فی نهضته
نویسنده: اسد حیدر
دارالتعارف للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، ۱۳۹۴ق.
مقتل الحسین ۴۶. مقتل الحسین
روایة الشیخ الصدوق
نویسنده: شیخ صدوق
• امام حسین و عاشورا از زبان معصومان ، هستی نما، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، محقق: محمد صحتی سردرودی
التوحید فی المشهد الحسینی و النعکاسه علی خارطة مسؤولیات العصر الراهن مباحث فی العقیدة الفقهیة ۴۷. التوحید فی المشهد الحسینی و النعکاسه علی خارطة مسؤولیات العصر الراهن مباحث فی العقیدة الفقهیة
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا ۴۸. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا
سرشناسه: کنگره‌ بین‌المللی‌ امام‌ خمینی‌(س‌) و فرهنگ‌ عاشورا (دومین‌: ۱۳۷۵: تهران‌)
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، 3 جلد
الامام الحسین علیه السلام و اصحابه ۴۹. الامام الحسین علیه السلام و اصحابه
عرض‌ تاریخی‌ معمق‌ لواقعه‌ الطف‌ و استشهاد الامام‌ الحسین‌ علیه‌السلام‌ و تراجم‌ تحقیقیه‌ لمن‌ حضر الواقعه‌ من‌ الاصحاب‌ رجالا و نساء
نویسنده: فضل علی قزوینی
• قم، ۱۴۱۵ق.، محقق: سید احمد حسینی اشکوری
الحسین بن علی سید شباب أهل الجنة وحجر بن عدی أول شهداء آل البیت ۵۰. الحسین بن علی سید شباب أهل الجنة وحجر بن عدی أول شهداء آل البیت
نویسنده: عمر بن أحمد ابن عدیم
دار حسان، چاپ اول، دمشق، ۱۴۱۰ق.، محقق: سهیل زکار، با مقدمه: سهیل زکار
تاریخ امام حسین ۵۱. تاریخ امام حسین
دفتر انتشارات کمک آموزشی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، 12 جلد، پژوهش و تدوین ج1-8: اکرم موسوی، پژوهش و تدوین ج18-24: اعظم فخر، پژوهش و تدوین ج9-17: اعظم قادر سهی
رمز المصیبة فی قتل من قال أنا قتیل العبرة ۵۲. رمز المصیبة فی قتل من قال أنا قتیل العبرة
نویسنده: محمود موسوی دهسرخی اصفهانی
المؤلف، چاپ اول، رجب ۱۴۱۲ق.، 3 جلد
تفسیر عاشورا ۵۳. تفسیر عاشورا
دمع السجوم فی ترجمه نفس المهموم ۵۴. دمع السجوم فی ترجمه نفس المهموم
نویسنده: علامه ابوالحسن شعرانی
نور مطاف، قم، ۱۳۸۹ش.
الحسین علیه السلام فی طریقة الی الشهادة ۵۵. الحسین علیه السلام فی طریقة الی الشهادة
نویسنده: علی بن حسین هاشمی (خطیب)
• الموسسة الإسلامیة للبحوث والمعلومات، چاپ اول، قم، ۱۴۳۰ق.
مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا ، تهران‌ ۱۱، ۱۲ خرداد ۱۳۷۴ = ۲ و ۳ محرم‌ ۱۴۱۶ ۵۶. مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا ، تهران‌ ۱۱، ۱۲ خرداد ۱۳۷۴ = ۲ و ۳ محرم‌ ۱۴۱۶
سرشناسه: کنگره‌ بین‌المللی‌ امام‌ خمینی‌(س‌) و فرهنگ‌ عاشورا (نخستین‌: ۱۳۷۴: تهران‌)
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 3 جلد
الإمام الحسین بن علی علیه السلام ۵۷. الإمام الحسین بن علی علیه السلام
مؤسسة البلاغ، چاپ سوم، ۱۴۰۸ق.
موسوعة مقتل الإمام الحسین ۵۸. موسوعة مقتل الإمام الحسین
توثیق لواقعة الطف من القرن الأول إلی القرن العاشر الهجری
به کوشش: محمد آل مکباس
• چاپ اول، ۱۴۲۳ق.، 2 جلد
عبرات المصطفین فی مقتل الحسین علیه السلام ۵۹. عبرات المصطفین فی مقتل الحسین علیه السلام
المأخوذ من أقدم المصادر التاریخیة الإسلامیة
نویسنده: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.، 2 جلد
درسها و عبرتهای عاشورا ۶۰. درسها و عبرتهای عاشورا
نویسنده: حسین ایمانی یامچی
عصر ظهور، قم، ۱۳۷۷ش.
الطریق الی منبر الحسین (علیه السلام) لنیل سعادة الدارین ۶۱. الطریق الی منبر الحسین (علیه السلام) لنیل سعادة الدارین
نویسنده: عبدالوهاب الکاشی
ذوی القربی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۸ق.، 2 جلد
أصول المقتل الحسینی ۶۲. أصول المقتل الحسینی
دراسة تسلط الضوء علی الأصول الکوفیّه للمقتل الحسینی
نویسنده: الشیخ عامر الجابری
• أصُوُل المقتَلِ الحُسیني، العتبة الحسینیه المقدسه، چاپ اول، ۱۴۳۶ق. برابر 2015م.
امام حسین علیه السلام نور هدایت ۶۳. امام حسین علیه السلام نور هدایت
نویسنده: محمدرضا جباران
پگاه اندیشه، تهران، ۱۳۸۵ش.
الإمام الحسین(ع) و یوم عاشوراء ۶۴. الإمام الحسین(ع) و یوم عاشوراء
به کوشش: موسسة البلاغ ،لجنه التالیف
موسسة البلاغ، چاپ پنجم، تهران، ۱۴۱۲ق.
سخن گفتن سر امام حسین علیه السلام ۶۵. سخن گفتن سر امام حسین علیه السلام
در صد و بیست محل و کفاری که در اثر خون آن حضرت مسلمان شدند
نویسنده: آیت الله شیخ علی فلسفی
• چاپ اول، ۱۳۶۳ش.
موسوعة کلمات الإمام الحسین ۶۶. موسوعة کلمات الإمام الحسین
گردآورنده: محمود شریفی
• فرهنگ جامع سخنان امام حسین علیه السلام، دار النشر المعروف، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۵ش.
نشر معروف، چاپ اول، قم، رمضان ۱۴۱۵ق.
لیلة عاشوراء فی الحدیث والأدب ۶۷. لیلة عاشوراء فی الحدیث والأدب
نویسنده: عبدالله حسن
• چاپ اول
قیام حق ۶۸. قیام حق
نویسنده: محمد‌علی‌ شرقی
کتابفروشی مصطفوی، قم، ۱۳۸۸ق.
کتاب آه: بازخوانی مقتل حسین ابن علی علیهما السلام ۶۹. کتاب آه: بازخوانی مقتل حسین ابن علی علیهما السلام
جام طهور، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۹ش.، ویراستار: یاسین حجازی
الأُطر الشرعیة والقانونیة لثورة الإمام الحسین علیه‌السلام ۷۰. الأُطر الشرعیة والقانونیة لثورة الإمام الحسین علیه‌السلام
نویسنده: د.حکمت الرحمة
• اَلأُطرُ الشَّرْعیّةُ وَالقَانُونیّةُ لِثوْرة الإمام الحُسین علیه السلام، العتبة الحسینیة المقدسه، چاپ اول، ۱۴۳۶ق. برابر 2015م.، اشراف: اللجنة العلمیة في مؤسسة وارث الأنبیاء
بررسی و تحقیق پیرامون نهضت حسینی ۷۱. بررسی و تحقیق پیرامون نهضت حسینی
مترجم: علی حسینی فرحی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۸ش.
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
فاجعة الطف ۷۲. فاجعة الطف
نویسنده: سید محمدکاظم قزوینی
مطبعة النعمان، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۷ق.
کتاب تحقیق درباره اول اربعین حضرت سید الشهداء سلام الله علیه ۷۳. کتاب تحقیق درباره اول اربعین حضرت سید الشهداء سلام الله علیه
نویسنده: آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبائی
چاپخانه شفق، چاپ دوم، تبریز، ۱۳۹۷ق.
فرهنگ عاشورا ۷۴. فرهنگ عاشورا
نویسنده: جواد محدثی
نشر معروف، چاپ ششم، قم، بهمن ۱۳۸۱ش.
۷۵. فلسفه انقلاب حسین علیه السلام
مترجم: وحید دامغانی، م دشتیانه
فراهانی، تهران، بهمن ۱۳۴۶ش.
سلطان عشق (نگاهی نو به واقعه عاشورا) ۷۶. سلطان عشق (نگاهی نو به واقعه عاشورا)
نویسنده: عبدالرحیم گواهی
نشر علم، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶ش.، ویراستار: مریم صفایی تنها و زینب تاجریان
فضل طینت نور ۷۷. فضل طینت نور
نویسنده: حیدر تربتی کربلائی
نشر حبیب، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ش.
مواعظ ۷۸. مواعظ
مجالس المواعظ و البکاء فی ایام عاشوراء
نویسنده: شیخ جعفر شوشتری
نیک معارف، چاپ اول، تهران، بهمن ۱۳۶۹ش.
فیض الدموع ۷۹. فیض الدموع
شرح زندگانی و شهادت امام حسین علیه السلام با نثر فارسی فصیح و بلیغ
سرشناسه: محمد ابرهیم بن محمد مهدی بدایع نگار
نویسنده: محمدابراهیم بدایع نگار
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.، با مقدمه: اکبر ایرانی قمی، مصحح: اکبر ایرانی قمی
چرا حسین قیام کرد؟ ۸۰. چرا حسین قیام کرد؟
نویسنده: محمدتقی شریعتی مزینانی
• چرا حسین قیام کرد !؟، جهان نو، مشهد، ۱۳۸۲ش.
الإمام الحسین بسیرته ورسالته وناصریه ۸۱. الإمام الحسین بسیرته ورسالته وناصریه
نویسنده: نورالدین شاهرودی
مکتب عماد للشؤون الثقافیة والترجمة، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۳ق.
خطبه حسین بن علی علیه السلام  در منی ۸۲. خطبه حسین بن علی علیه السلام در منی
الحسین علیه السلام قتیل العبرة ۸۳. الحسین علیه السلام قتیل العبرة
مقتل‌ الامام‌ الحسین‌(ع‌) الذی‌ اذیع‌ من‌ دار الاذاعه‌ العراقیه‌ فی‌ یوم‌ عاشوراء منذ عام‌ ۱۳۷۹ ه.
نویسنده: عبدالزهراء کعبی أهوازی
مطبعة النعمان، نجف، ۱۳۹۲ق.
منطق الحسین ۸۴. منطق الحسین
مشتمل بر بعضی ادعیه و خطبه ها و نامه ها و نصایح و اشعار حضرت
نویسنده: ابوالفضل زاهدی
کتابفروشی صحفی، قم، ۱۳۴۸ش.
دومین خطبه از مجموعه فرمایشات حضرت ابی عبدالله علیه السلام در صبح روز عاشورا ۸۵. دومین خطبه از مجموعه فرمایشات حضرت ابی عبدالله علیه السلام در صبح روز عاشورا
میقات، تهران
زبان به کام عطش ۸۶. زبان به کام عطش
نویسنده: محدثه تربتی
نشر حبیب، چاپ اول، قم، ۱۳۹۲ش.، اشراف: حیدر تربتی کربلائی
درسی که حسین علیه السلام به انسانها آموخت ۸۷. درسی که حسین علیه السلام به انسانها آموخت
یک‌ بررسی‌ تحقیقی‌ و جامع‌ درباره‌ اصیل‌ترین‌ انقلابهای‌ خونین‌ جهان‌
نویسنده: عبدالکریم هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد، چاپ 11م، مشهد، ۱۳۶۹ش.
بحثی راجع به عشق اباعبدالله(ع) ۸۸. بحثی راجع به عشق اباعبدالله(ع)
نویسنده: محمد جواد خراسانی
شهید، قم، ۱۳۶۰ش.
نهضت حسینی ۸۹. نهضت حسینی
وقایع دهه عاشورا
نویسنده: آیت الله شیخ علی فلسفی
کتابفروشی جعفری، چاپ اول، ۱۳۶۳ش.، 2 جلد
اللهوف علی قتل الطفوف ۹۰. اللهوف علی قتل الطفوف
نویسنده: سید ابن طاووس
• اللهوف علی قتلی الطفوف، جهان، تهران، ۲ش.
• اللهوف علی قتلی الطفوف، انتشارات پیام عدالت، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۹۲ش.، ویراستار: سمانه مؤمن و جابر رضوانی
• الملهوف علی قتلی الطفوف، اسوه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.، محقق: شیخ فارس تبریزیان الحسون، با مقدمه: شیخ فارس تبریزیان الحسون
قیام جاودانه ۹۱. قیام جاودانه
سخنی چند پیرامون عاشورا و آفاق آن
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
آهی سوزان بر مزار شهیدان ۹۲. آهی سوزان بر مزار شهیدان
نویسنده: احمد فهری زنجانی
• اللهوف علی قتلی الطفوف، جهان، تهران، ۲ش.
۹۳. The Nature of Imam Hussen, s Movement
عاشوراء الحسین علیه السلام في سبع سنوات ۹۴. عاشوراء الحسین علیه السلام في سبع سنوات
المجلس الاسلامی العلمائی، حوزة المصطفی (ص)، چاپ اول، ۱۴۳۵ق. برابر 2014م.، 2 جلد، ویراستار: محمد حمید سلمان، به کوشش: محمد حمید سلمان
امام حسین (ع) شهید فرهنگ پیشرو انسانیت ۹۵. امام حسین (ع) شهید فرهنگ پیشرو انسانیت
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
گردآورنده: علی جعفری
موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۱ش.
ابناء الرسول فی کربلا ۹۶. ابناء الرسول فی کربلا
قصة الامام حسین و أهل بیته...فی کل زمان
نویسنده: خالد محمد خالد
دار الشعب، چاپ اول، بیروت، 1968م.
امام حسین و عاشورا از زبان معصومان ۹۷. امام حسین و عاشورا از زبان معصومان
مقتل الحسین علیه السلام به روایت شیخ صدوق
مترجم: محمد صحتی سردرودی
هستی نما، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، محقق: محمد صحتی سردرودی
نفثة المصدور فیما یتجدد به حزن العاشور ۹۸. نفثة المصدور فیما یتجدد به حزن العاشور
نویسنده: شیخ عباس قمی
• نفس المهموم فی مصیبة سیدنا الحسین المظلوم علیه السلام، مکتبه بصیرتی، قم، ۱۴۰۵ق.، محقق: آیة الله رضا استادی
حسین رهبر نهضت کربلاء ۹۹. حسین رهبر نهضت کربلاء
نویسنده: جلال محمدی
ساحل، تهران،
قرة العین فی أخذ ثار الحسین علیه السلام ۱۰۰. قرة العین فی أخذ ثار الحسین علیه السلام
حماسه عاشورا در کلام شهداء ۱۰۱. حماسه عاشورا در کلام شهداء
۱۰۲. الحسین والإسلام
عاشورا غمبارترین روز تاریخ ۱۰۳. عاشورا غمبارترین روز تاریخ
مترجم: علیرضا کرمی
نشر مرتضی، چاپ اول، قم، فروردین ۱۳۷۴ش.
حیاة الإمام الحسین بن علی، دراسة و تحلیل ۱۰۴. حیاة الإمام الحسین بن علی، دراسة و تحلیل
نویسنده: باقر شریف قرشی
مطبعة الآداب، چاپ اول، نجف، ۱۳۹۵ق.، 3 جلد
کتاب النقد النزیه لرسالة التنزیه ۱۰۵. کتاب النقد النزیه لرسالة التنزیه
وهو یتضمن تایید الشعائر الحسینیة ودفع الشکوک والشبهات الواردة علیها
نویسنده: آیة الله شیخ عبدالحسین حلی
مطبعة الحیدریة، نجف، ۱۳۴۷ق.، 2 جلد
ناگفته هایی از حقایق عاشورا ۱۰۶. ناگفته هایی از حقایق عاشورا
نامه ها و ملاقات های امام حسین (علیه السلام) ۱۰۷. نامه ها و ملاقات های امام حسین (علیه السلام)
مجموعه ای از سخنرانیهای حجة السلام و المسلمین نظری منفرد
نویسنده: ابو القاسم عالمی دامغانی
بنیاد معارف اسلامی، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۵ش.
شهید کربلا ۱۰۸. شهید کربلا
نویسنده: آیة الله سید تقی طباطبایی قمی
• شهید کربلا ، انتشارات محلاتی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
زندگانی امام حسین (ع) ۱۰۹. زندگانی امام حسین (ع)
نویسنده: هاشم رسولی محلاتی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۹ش.
امام حسین علیه السلام رمز سعادت بشریت ۱۱۰. امام حسین علیه السلام رمز سعادت بشریت
ویژگی های حضرت حسین سید الشهداء از دیدگاه خاندان وحی ۱۱۱. ویژگی های حضرت حسین سید الشهداء از دیدگاه خاندان وحی
نویسنده: احمد تهرانی
هیئت قائمیه تهران، چاپ اول، ۱۳۶۴ش.
مقتل الحسین علیه السلام ۱۱۲. مقتل الحسین علیه السلام
آثار وبرکات سید الشهداء فی دار الدنیا ۱۱۳. آثار وبرکات سید الشهداء فی دار الدنیا
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
• چاپ اول، قم، ۱۴۱۶ق.
نور العین فی المشی الی زیارة قبر الحسین ۱۱۴. نور العین فی المشی الی زیارة قبر الحسین
نویسنده: محمدحسن اصطهباناتی
مولود کعبه، قم، ۱۳۸۳ش.
الخصائص الحسینیة ۱۱۵. الخصائص الحسینیة
نویسنده: شیخ جعفر شوشتری
شریف الرضی، چاپ چهارم، قم، ۲ش.
۱۱۶. التحصین فی صفات العارفین من العزلة والخمول بالأسانید المتلقاة من آل الرسول صلوات الله علیهم أجمعین
نویسنده: ابن فهد حلی
مؤسسة الإمام المهدی، چاپ سوم، قم، ۱۴۰۶ق.
فکر حسین کی الف بی ۱۱۷. فکر حسین کی الف بی
مترجم: اسد علی شجاعتی
دار الثقافة الاسلامیه، چاپ اول، کراچی، ۱۳۰۶ق.
جزاء قتلة سید الشهداء علیه السلام فی دار الدنیا (علی ترتیب حروف الهجاء) ۱۱۸. جزاء قتلة سید الشهداء علیه السلام فی دار الدنیا (علی ترتیب حروف الهجاء)
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
• چاپ اول، قم، ۱۴۱۶ق.
العباس بن علی ۱۱۹. العباس بن علی
رائد الکرامة والفداء فی الإسلام
نویسنده: باقر شریف قرشی
دار الاضواء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۹ق.
عاشورا اورخواتین ۱۲۰. عاشورا اورخواتین
واقعه کربلایین خواتین کاکردار
نویسنده: علی قائمی
مترجم: مرتضی حسین صاحب قبله (صدر الافاضل)
با کاروان نور ۱۲۱. با کاروان نور
نگرشی به شخصیت اصحاب سیدالشهداء
نویسنده: حسین انصاریان
دار الصادقین، قم، ۱۳۷۶ش.
حماسه سازان کربلا ۱۲۲. حماسه سازان کربلا
مترجم: عبدالرحیم عقیقی بخشایشی
• حماسه سازان کربلا ، دفتر نشر نوید اسلام، چاپ دوم، قم
القول السدید بشأن الحر الشهید ۱۲۳. القول السدید بشأن الحر الشهید
عرض لحیاه الحر بن یزید الریاحی ... شبه، خروجه من الکوفه ...
نویسنده: آیة الله سید محمدهادی حسینی خراسانی حائری
العباس ابوالفضل ابن امیرالمؤمنین علیهما السلام، سماته و سیرته ۱۲۴. العباس ابوالفضل ابن امیرالمؤمنین علیهما السلام، سماته و سیرته
ترجمة شارحة اعتمادا علی أقدم المصادر الموثوقة وأهمها
نویسنده: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
مبعوث الحسین ۱۲۵. مبعوث الحسین
دراسة تحلیلیلة لأول مراحل الثورة الحسینیة فی الکوفة بقیادة البطل الجلیل مسلم بن عقیل
نویسنده: محمد علی عابدین
چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام ۱۲۶. چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام
شامل‌ ۲۴۰ کرامت‌ از آن‌ حضرت‌، نسبت‌ به‌ شیعیان‌، اهل‌ سنت‌، مسیحیان‌، کلیمیان‌ و زرتشتیان‌
نویسنده: علی ربانی خلخالی
مکتب الحسین علیه السلام، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
شهدای کربلا ۱۲۷. شهدای کربلا
نویسنده: سید‌ محمد‌حسن موسوی
محلاتی، چاپ اول، ۱۴۲۹ق. برابر ۱۳۸۷ش.