کتب چاپی
امام صادق و امام کاظم علیهما السلام
۱. عقل سرخ
بیست مقاله
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
گردآورنده: محمد کاظم حیدری، محمد اسفندیاری
دلیل ما، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
الحدیث المنسوب (ولدنی أبوبکر مرتین) سنداً ودلالة ۲. الحدیث المنسوب (ولدنی أبوبکر مرتین) سنداً ودلالة
علم آموزی و معرفت اندوزی ۳. علم آموزی و معرفت اندوزی
شرح حدیث عنوان بصری
نویسنده: رضا رمضانی گیلانی
مبانی و روش اندیشه علمی امام صادق علیه السلام ۴. مبانی و روش اندیشه علمی امام صادق علیه السلام
به کوشش: احمد پاکتچی
نویسنده: جمعی از نویسندگان
دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
الامام الصادق کما عرفه علماء الغرب ۵. الامام الصادق کما عرفه علماء الغرب
مترجم: نورالدین آل علی
دار الذخائر، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ش.، اشراف: نورالدین آل علی
ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق علیه السلام ۶. ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق علیه السلام
به کوشش: احمد پاکتچی
نویسنده: جمعی از نویسندگان
دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول، تجریش، ۱۳۹۱ش.
فلسفه الامام الصادق ۷. فلسفه الامام الصادق
نویسنده: محمد جواد جزائری
مکتبة الاتحاد، چاپ دوم، بیروت، 1970م.
به یاد آن که مذهب حق یادگار اوست ۸. به یاد آن که مذهب حق یادگار اوست
وفاة الامام الصادق علیه السلام ۹. وفاة الامام الصادق علیه السلام
محمد بن اسماعیل بن امام جعفر صادق علیه السلام ۱۰. محمد بن اسماعیل بن امام جعفر صادق علیه السلام
نویسنده: احمد خامه‌یار
نشر مشعر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۵ش.
الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ۱۱. الإمام الصادق والمذاهب الأربعة
نویسنده: اسد حیدر
دار الکتاب العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۳۶۹ق.، 3 جلد
الإمام جعفر الصادق ۱۲. الإمام جعفر الصادق
موسوعة الإمام الصادق ۱۳. موسوعة الإمام الصادق
نویسنده: سید محمدکاظم قزوینی
• چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.، 23 جلد
دور الصادق فی امامة الإسلام والمسلمین ۱۴. دور الصادق فی امامة الإسلام والمسلمین
نویسنده: عبدالحسین محمد علی بقال
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۱ق.
الإمام الصادق علیه السلام ۱۵. الإمام الصادق علیه السلام
صفحاتی از زندگانی امام جعفر صادق ۱۶. صفحاتی از زندگانی امام جعفر صادق
مترجم: سید ابراهیم سید علوی
رسالت قلم، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
کرامات حسینیه و عباسیه ۱۷. کرامات حسینیه و عباسیه
نویسنده: موسی رمضانی پور
عصر جوان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۳ش.
یار غائب (ع)، قم، ۱۳۸۲ش.
مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام کاظم علیه السلام ۱۸. مجموعه مقالات همایش سیره و زمانه امام کاظم علیه السلام
مسند الإمام موسی بن جعفر ۱۹. مسند الإمام موسی بن جعفر
نویسنده: أبی عمران مروزی
مکتبة جامعة طهران، تهران، ۸ آبان ۱۳۵۲ش.، با تعلیق: آیة الله سید محمدحسین حسینی جلالی
• مسند الأمام موسی بن جعفر، دار الاضواء، بیروت، ۱۴۰۶ق.، با مقدمه: آیة الله سید محمدحسین حسینی جلالی
امثال وحکم الإمام الکاظم علیه السلام وکلماته المختارة ۲۰. امثال وحکم الإمام الکاظم علیه السلام وکلماته المختارة
مسند الإمام الکاظم أبی الحسن موسی بن جعفر ۲۱. مسند الإمام الکاظم أبی الحسن موسی بن جعفر
نویسنده: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام، چاپ اول، مشهد، ۱۴۰۹ق.، 3 جلد