کتب چاپی
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
جهان بعد از ظهور ۱. جهان بعد از ظهور
نویسنده: محمد خادمی شیرازی
مؤسسه نشر و تبلیغ، چاپ اول، تهران، ذی القعده ۱۴۰۶ق.
شمس ولایت ۲. شمس ولایت
گردآورنده: بنیاد فرهنگی‌ و خیریه‌ نیمه‌ شعبان‌، مسجد آیت‌ الله‌ انگجی‌ تبریز
نور ولایت، چاپ اول، تبریز، ۱۳۸۲ش.
نور ولایت، تبریز، ۱۳۸۴ش.
نور ولایت، چاپ اول، تبریز، ۱۳۸۵ش.
نور ولایت، چاپ اول، تبریز، ۱۳۸۳ش.
نور ولایت، تهران، ۱۳۸۶ش.
خورشید مغرب (خلاصه) ۳. خورشید مغرب (خلاصه)
گردآورنده: امیر مهدی حکیمی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
۴. iMAM MEHDi,DEN HUMEYNi,YE iRAN
نویسنده: miyase ilknur
• استانبول، 2009م.
مولود الامام الحجة القائم ۵. مولود الامام الحجة القائم
بقیة الله ۶. بقیة الله
به کوشش: محمدمهدی عاشوری
نویسنده: ابراهیم عاشوری
دار الفکر، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
الإمام المهدی من المهد إلی الظهور ۷. الإمام المهدی من المهد إلی الظهور
نویسنده: سید محمدکاظم قزوینی
موسسة الوفاء، چاپ اول، قم، ۱۴۰۵ق.
به یاد آخرین خلیفه و حجت پروردگار ۸. به یاد آخرین خلیفه و حجت پروردگار
اقتباس از مقدمه ای در اصول دین
نویسنده: آیة الله شیخ حسین وحید خراسانی
پژوهشی پیرامون زندگانی نواب خاص امام زمان (عج) ۹. پژوهشی پیرامون زندگانی نواب خاص امام زمان (عج)
نویسنده: علی غفارزاده
نبوغ، چاپ پنجم، قم، ۱۳۸۳ش.
نموذجان من معجم أحادیث الإمام المهدی (عج) والآیات المفسرة بلإمام المهدی(عج) ۱۰. نموذجان من معجم أحادیث الإمام المهدی (عج) والآیات المفسرة بلإمام المهدی(عج)
صبح دیدار ۱۱. صبح دیدار
در شناخت امام حی همام، صاحب الامر و الزمان حضرت بقیة الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف
المهدی ۱۲. المهدی
چهل حدیث پیرامون یوسف زهرا ۱۳. چهل حدیث پیرامون یوسف زهرا
نویسنده: حجة الاسلام والمسلمین شیخ علی اکبر مهدی پور
حاذق، قم، ۱۳۷۲ش.
• چهل حدیث پیرامون نور یزدان، حاذق، قم، ۱۳۷۲ش.
خورشید مغرب (غیبت، انتظار، تکلیف) ۱۴. خورشید مغرب (غیبت، انتظار، تکلیف)
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
دلیل ما، چاپ 24م، قم، ۱۳۸۲ش.
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۶ش.
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ 21م، تهران، ۱۳۸۰ش.
معجم أحادیث الإمام المهدی علیه السلام ۱۵. معجم أحادیث الإمام المهدی علیه السلام
گردآورنده: بنیاد معارف اسلامی
بنیاد معارف اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ق.، 5 جلد، اشراف: علی کورانی عاملی
امام مهربانیها ۱۶. امام مهربانیها
نویسنده: شیخ محمود ارگانی بهبهانی حائری
دارالمودة، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
نجم الثاقب ۱۷. نجم الثاقب
نویسنده: میرزا حسین نوری طبرسی
کتابفروشی جعفری، مشهد، مهر ۱۳۶۱ش.
۱۸. الفلک المشحون فی احوال الاسم المکنون
نویسنده: محمدتقی حسینی قزوینی
موسسه شمس الضحی، تهران، ۱۳۸۶ش.، محقق: عبدالله غفرانی
کلمة الإمام المهدی علیه السلام ۱۹. کلمة الإمام المهدی علیه السلام
نویسنده: سید حسن شیرازی
موسسة الوفاء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۰ق.
چهل حدیث در شناخت امام زمان (ع) ۲۰. چهل حدیث در شناخت امام زمان (ع)
گردآورنده: گروه‌ تحقیقاتی‌ انتشارات دلیل
دلیل ما، مشهد، ۱۳۷۸ش.
المختار من کلمات الإمام المهدی ۲۱. المختار من کلمات الإمام المهدی
نویسنده: آیة الله شیخ محمد غروی
دار المجتبی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.، 3 جلد
تاریخ مقام صاحب العصر و الزمان علیه السلام فی الحلة ۲۲. تاریخ مقام صاحب العصر و الزمان علیه السلام فی الحلة
مهدی منتظر را بشناسید ۲۳. مهدی منتظر را بشناسید
ظهور نور ۲۴. ظهور نور
ترجمه کتاب الشموس المضیئه
مترجم: جواد وزیری فرد
احیاء کتاب، تهران، ۱۳۷۹ش.
المهدی الموعود و دفع الشبهات عنه ۲۵. المهدی الموعود و دفع الشبهات عنه
نویسنده: عبدالرضا مرعشی شهرستانی
چاپخانه خراسان، مشهد، ۱۳۹۸ق.
المهدی المنتظر ۲۶. المهدی المنتظر
نویسنده: عبدالله بن محمد حسینی ادریسی
عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۵ق.، محقق: عبدالعزیز عزالدین سیروان
مهدی موعود ۲۷. مهدی موعود
ترجمه جلد سیزدهم بحارالانوار
مترجم: استاد علی دوانی
• مهدی موعود، دارالکتب الإسلامیة، چاپ 17م، تهران
منتخب الأثر فی الإمام الثانی عشر علیه السلام ۲۸. منتخب الأثر فی الإمام الثانی عشر علیه السلام
نویسنده: آیة الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی
کتابخانه صدر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ق.
فرائد فوائد الفکر فی الإمام المهدی المنتظر ۲۹. فرائد فوائد الفکر فی الإمام المهدی المنتظر
سخنان حضرت مهدی(عج) ۳۰. سخنان حضرت مهدی(عج)
نویسنده: عمران علیزاده
خضرا، چاپ اول، -۸۲۵ ۶ش.
شرعة التسمیة ۳۱. شرعة التسمیة
حول حرمة تسمیة صاحب الأمر باسمه الأصلی فی زمان الغیبة
نویسنده: محمدباقر میرداماد
مهدیه میرداماد، چاپ اول، اصفهان، ۱۴۰۹ق.