کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   دانشنامه‌ها [AE - AF]
دانشنامه‌ها
التذکره الحمدونیه ۱. التذکره الحمدونیه
نویسنده: ابن حمدون
دار العربیه للکتاب، چاپ اول، تونس، 1984م.، 10 جلد، محقق: احسان عباس
مفاتیح العلوم ۲. مفاتیح العلوم
سرشناسه: محمد بن احمد خوارزمی
نویسنده: محمد کاتب خوارزمی
ادارة الطباعة المنیریة، مصر، ۱۳۴۲ق.
عیون الاخبار ۳. عیون الاخبار
نویسنده: عبدالله ابن قتیبة دینوری
دار الکتاب العربی، چاپ پنجم، بیروت، 2002م.، 4 جلد، محقق: محمد اسکندری
نهایة الارب فی فنون الادب ۴. نهایة الارب فی فنون الادب
نویسنده: احمد بن عبدالوهاب نویری
دار الکتاب المصری، قاهره، 1985م.، 27 جلد، محقق جلد 19: محمد ابوالفضل ابراهیم، محقق جلد 20: محمد رفعت فتح الله، محقق جلد 21: علی محمد بجاوی، محقق جلد 23: احمد کمال زکی، محقق جلد 24: حسین نصار، محقق جلد 25: محمد جابر عبدالعال حسینی، محقق جلد 26: محمد فوزی عنتیل، محقق جلد 27: سعید عبدالفتاح عاشور، اشراف در جلد 22: ابراهیم مصطفی، اشراف در جلد 24ـ25: عبدالعزیز اهوانی، اشراف در جلد 26: طه محمد حاجری، اشراف در جلد 27: محمد مصطفی زیادة و فؤاد معطی صیاد
وزارة الثقافة،الهیئة المصریة العامة للکتاب، قاهره، 1975م.، 27 جلد، محقق جلد 19: محمد ابوالفضل ابراهیم، محقق جلد 20: محمد رفعت فتح الله، محقق جلد 21: علی محمد بجاوی، اشراف در جلد 21: ابراهیم مصطفی
ترجمه مفاتیح العلوم نگارش یافته بین سالهای 372ـ367 هـ.ق ۵. ترجمه مفاتیح العلوم نگارش یافته بین سالهای 372ـ367 هـ.ق
ابجد العلوم ۶. ابجد العلوم
نویسنده: محمد صدیق حسن خان قنوجی بخاری
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1999م.، 3 جلد، تحشیه: احمد شمس الدین
یادداشتهای مینوی ۷. یادداشتهای مینوی
به کوشش: مهدی قریب، محمدعلی بهبودی
نویسنده: مجتبی مینوی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
دانشنامه ایران ۸. دانشنامه ایران
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، 4 جلد، اشراف: سید محمدکاظم موسوی بجنوردی