کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فرق اسلامی [BP235 - BP245]
فرق اسلامی
گرایش ها و مذاهب اسلامی در سه قرن نخست هجری ۱. گرایش ها و مذاهب اسلامی در سه قرن نخست هجری
فرق أهل السنة جماعات الماضی وجماعات الحاضر ۲. فرق أهل السنة جماعات الماضی وجماعات الحاضر
سرشناسه: صالح وردانی
نویسنده: صالح وردانی
مرکز الأبحاث العقائدیة، چاپ اول، قم، ۱۴۲۴ق.
الملل والنحل ۳. الملل والنحل
نویسنده: محمدبن عبدالکریم شهرستانی
• موسوعة الملل والنحل، مؤسسة ناصر للثقافة، چاپ اول، بیروت، 1981م.
تلبیس ابلیس ۴. تلبیس ابلیس
مترجم: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
معجم الفرق الاسلامیه ۵. معجم الفرق الاسلامیه
بحث موسوعی مبسط
نویسنده: شریف یحیی امین
دار الاضواء، چاپ اول، بیروت، 1986م.
فرقه های اسلامی ایران در سده های میانه ۶. فرقه های اسلامی ایران در سده های میانه
نویسنده: محمدکاظم رحمتی
بصیرت، تهران، ۱۳۸۷ش.
تاریخ مذاهب اسلامی ۷. تاریخ مذاهب اسلامی
۸. بیان الادیان بر اساس نسخه تازه یاب
سرشناسه: محمد بن عبیدالله ابوالمعالی
نویسنده: ابوالمعالی محمد علوی
کتاب المنیة والأمل فی شرح الملل والنحل ۹. کتاب المنیة والأمل فی شرح الملل والنحل
نویسنده: احمد بن یحیی حسینی یمانی
دار الفکر، بیروت، ۱۳۹۹ق.، محقق: محمد جواد مشکور
السرقة الکبری ۱۰. السرقة الکبری
نویسنده: خالد ابوالفضل
مترجم: علی احمد عبدالله
مکتبة مدبولی، چاپ اول، قاهره، 2008م.
تاریخ شیعه و فرقه های اسلام تا قرن چهارم ۱۱. تاریخ شیعه و فرقه های اسلام تا قرن چهارم
مشتمل‌ بر: فرق‌ اولیه‌ اسلام‌ و سنت‌ و جماعت‌ و ...
نویسنده: محمد جواد مشکور
کتابفروشی اشراقی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.
نهاد آموزش اسلامی پایگاه اجتماعی دانشمندان مسلمان در پرتو تاریخ بغداد ۱۲. نهاد آموزش اسلامی پایگاه اجتماعی دانشمندان مسلمان در پرتو تاریخ بغداد
علم غیب از نگاه عقل و وحی ۱۳. علم غیب از نگاه عقل و وحی
نویسنده: محمد حسن نادم
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۹۵ش.
فرق تسنن ۱۴. فرق تسنن
فرقه وهابی و پاسخ شبهات آن ۱۵. فرقه وهابی و پاسخ شبهات آن
مکتبها و فرقه های  اسلامی در سده های میانه ۱۶. مکتبها و فرقه های اسلامی در سده های میانه
۱۷. تخیل خلاق در عرفان ابن عربی
مترجم: انشاء الله رحمتی
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
أزهار الروضات في شرح روضات الجنات ۱۸. أزهار الروضات في شرح روضات الجنات
نویسنده: حسن بن طورخان کافی
انتشارات بین‌المللی امین، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ش.، محقق: علی اکبر ضیائی، با تعلیق: علی اکبر ضیائی، مصحح: علی اکبر ضیائی
نظام العلماء الی خاتم الأنبیاء ۱۹. نظام العلماء الی خاتم الأنبیاء
نویسنده: حسن بن طورخان کافی
انتشارات بین‌المللی امین، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.، محقق: علی اکبر ضیائی، با تعلیق: علی اکبر ضیائی
کشف الأرتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب ۲۰. کشف الأرتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب
یتضمن‌ تاریخ‌ الوهابیه‌ و...العقود الدریه‌ فی‌ رد شبهات‌ الوهابیه‌
نویسنده: سید محسن امین جبل عاملی
انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۳ش.
کشف اسرار ۲۱. کشف اسرار
تاریخ عقاید ماتریدیه ۲۲. تاریخ عقاید ماتریدیه
نویسنده: لطف الله جلالی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ دوم، قم، ۱۳۹۰ش.
ژئوپولیتیک شیعه ۲۳. ژئوپولیتیک شیعه
مترجم: کتایون باصر
ویستار، تهران، ۱۳۸۳ش.
الشیعة فی المملکة العربیة السعودیة ۲۴. الشیعة فی المملکة العربیة السعودیة
نویسنده: حمزه الحسن
• چاپ اول، 2 جلد
فرق الشیعة ۲۵. فرق الشیعة
نویسنده: حسن بن موسی نوبختی
دار الاضواء، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۴ق.، محقق: محمد صادق آل بحر العلوم
فرق الشیعه ۲۶. فرق الشیعه
معراج السعادة ۲۷. معراج السعادة
نویسنده: ملا احمد نراقی
چاپخانه سعادت، کرمان، ۱۳۵۱ق.
مؤسسه انتشارات هجرت، قم، ۱۳۷۱ش.
• معراج السعاده، علمیه اسلامیه، بی جا، ۱۳۴۸ش.
خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه های شیعی در عصر امامان ۲۸. خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه های شیعی در عصر امامان
نویسنده: علی آقا نوری
• ، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
شیعیان افغانستان ۲۹. شیعیان افغانستان
نویسنده: محمد عزیز بختیاری
مؤسسه شیعه شناسی، قم، ۱۳۸۵ش.
فکرة عن الشیعة ۳۰. فکرة عن الشیعة
نویسنده: آیة الله سید محمدحسین حسینی جلالی
المطبعة الشرقیة ، چاپ دوم، منامه، ۱۴۰۱ق.
۳۱. الفکر السلفی عند الشیعة الاثنا عشریة
دراسة تحلیلیة لموقف الفکر السلفی فی الاسلام ...
نویسنده: جابری، علی حسین.
عویدات، چاپ اول، بیروت، 1977م.
تاریخ تشیع در جرجان و استرآباد ۳۲. تاریخ تشیع در جرجان و استرآباد
تاریخ الامامیه و اسلافهم من الشیعه منذ نشاه التشیع حتی مطلع القرن الرابع الهجری ۳۳. تاریخ الامامیه و اسلافهم من الشیعه منذ نشاه التشیع حتی مطلع القرن الرابع الهجری
نویسنده: فیاض، عبدالله،1917ـ م.
مطبعة اسعد، چاپ اول، بغداد، 1970م.، با مقدمه: آیة الله سید محمدباقر صدر
الشیعه الامامیه ۳۴. الشیعه الامامیه
فقد لما ‌اورده‌ خصوم‌ ‌الشیعه‌ ‌الامامیه‌ فی‌ کتبهم‌ و ‌آثار‌هم‌
نویسنده: محمد صادق صدر
• الشیعة، مکتبة نینوی الحدیثة، تهران، ۱۳۵۲ق.
بحوث و تحقیقات قرآنیة و حدیثیة و رجالیة و تاریخیة و تراثیة ۳۵. بحوث و تحقیقات قرآنیة و حدیثیة و رجالیة و تاریخیة و تراثیة
نویسنده: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
تراثنا، قم، ۱۴۰۶ق.
استیلای عرب (شیعه و مهدویت در عهد بنی امیه) ۳۶. استیلای عرب (شیعه و مهدویت در عهد بنی امیه)
تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران (از ورود مسلمانان به ایران تا تشکیل حکومت صفویه) ۳۷. تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران (از ورود مسلمانان به ایران تا تشکیل حکومت صفویه)
نویسنده: پروین ترکمنی آذر
مؤسسه شیعه شناسی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
تشیّع ۳۸. تشیّع
مترجم: نورالدین الله دینی
نشر نامک، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۵ش.
تشیع ۳۹. تشیع
سیری در فرهنگ و تاریخ تشیع
نویسنده: دایرة المعارف تشیع
نشر سعید محبی، تهران، ۱۳۷۳ش.
المشکل الطائفی و المسؤولیة الوطنیة ۴۰. المشکل الطائفی و المسؤولیة الوطنیة
محاضرة سماحة الشیخ حسن الصفار و الحوار معه فی دیوانیة الملتقی الثقافی بالقطیف
نویسنده: حسن موسی صفار
اطیاف، چاپ دوم، قطیف، 2009م.
مجموعه مقالات همایش بین‌المللی تشیع و خاورشناسان ۴۱. مجموعه مقالات همایش بین‌المللی تشیع و خاورشناسان
به کوشش: محمدرضا بارانی
گردآورنده: انجمن تاریخ پژوهان
• مجموعه مقالات نخستین همایش بین‌المللی تشیع و خاورشناسان، خاکریز، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
• امام شناسی و فرقه ها از دیدگاه خاورشناسان، خاکریز، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.، ویراستار: علی رضا جوهرچی
• سخنرانی ها و میزگردها، خاکریز، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
• مباحث قرآنی و حدیثی خاورشناسان، خاکریز، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.، ویراستار: علی رضا جوهرچی
• دیدگاه ها درباره خاورشناسان، خاکریز، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
• مطالعات سیاسی و اجتماعی خاورشناسان، خاکریز، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.، ویراستار: علی رضا جوهرچی
• نقد و بررسی کتاب، خاکریز، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
تاریخ تشیع در آذربایجان ۴۲. تاریخ تشیع در آذربایجان
نویسنده: محمد رضایی
مؤسسه شیعه شناسی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
شیعه در تاریخ ایران ۴۳. شیعه در تاریخ ایران
شیعه چه می گوید و چه می خواهد؟
نویسنده: رضا نیازمند
حکایت قلم نوین، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
تاریخ تشیع اصفهان ۴۴. تاریخ تشیع اصفهان
از دهه سوم قرن اول تا پایان قرن دهم
نویسنده: آیة الله شیخ مهدی فقیه ایمانی
مهدی فقیه ایمانی، چاپ اول، بی جا، ۱۳۷۴ش.
النضال الشیعی فی السعودیة ۴۵. النضال الشیعی فی السعودیة
گردآورنده: فؤاد ابراهیم
دار الملتقی، چاپ اول، عربستان، ۱۴۳۰ق. برابر 2009م.
شیعیان پاکستان ۴۶. شیعیان پاکستان
نویسنده: محمد اکرم عارفی
مؤسسه شیعه شناسی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.، با راهنمایی: محمود تقی زاده داوری
History OF Shi‌̕ ism ۴۷. History OF Shi‌̕ ism
مترجم: منصور لیمبا
• History OF Shi‌ism، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، قم، ۱۳۸۶ش. برابر 2007م.
التشیع فی طرابلس وبلاد الشام ۴۸. التشیع فی طرابلس وبلاد الشام
اضواء علی دولة بنی عمار
نویسنده: علی ابراهیم طرابلسی
دار الساقی، بیروت، 2007م.
شیعیان متقدم ۴۹. شیعیان متقدم
نویسنده: محمدحسین افراخته
نشر نگاه معاصر، چاپ اول، تهران
قم در عصر حضور ائمه علیهم السلام و غیبت صغرا ۵۰. قم در عصر حضور ائمه علیهم السلام و غیبت صغرا
سرشناسه: کنگره‌ بزرگداشت‌ شخصیت‌ حضرت‌ معصومه‌(ع‌) و مکانت‌ فرهنگی‌ قم‌ (۱۳۸۳: قم‌)
نویسنده: غلامعلی عباسی
آستانه مقدسه قم، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
اسرار آل محمد علیهم السلام ۵۱. اسرار آل محمد علیهم السلام
ترجمه کتاب سلیم بن قیس اولین کتاب شیعه در زمان امیر المؤمنین علیه السلام
مترجم: اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی
دفتر نشر معارف اسلامی، چاپ اول، قم، ۱ جمادی الاول ۱۴۱۳ق.
• اسرار آل محمد(ص)، شیعه، قم، ۱۳۶۳ش.
التشیع فی العراق وصلاته بالمرجعیة وایران ( نظرة عابرة) ۵۲. التشیع فی العراق وصلاته بالمرجعیة وایران ( نظرة عابرة)
مترجم: حیدر محمد جواد
حبیب، قم، ۱۴۲۹ق.
الشیعة و الحاکمون ۵۳. الشیعة و الحاکمون
نویسنده: محمدجواد مغنیة
دارالکتاب الاسلامی، چاپ پنجم، قم، ۱۴۳۰ق. برابر ۱۳۸۹ش. برابر 2009م.، محقق: سامی غریری، با تعلیق: سامی غریری
خطباء المنبر الحسینی فی المدینه المنورة ۵۴. خطباء المنبر الحسینی فی المدینه المنورة
خلا القرنین (۱۴و۱۵هـ) و قضاة المدینة المنورة من آل البیت علیه السلام و اتباعهم و المدینة المستهدفة
به کوشش: حسین واثقی
نویسنده: عبدالرحیم حربی مدنی
نشر دانش حوزه، قم، ۱۴۳۰ق.
تشیع، مقاومت و انقلاب (مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی دانشگاه تل آویو 1984) ۵۵. تشیع، مقاومت و انقلاب (مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی دانشگاه تل آویو 1984)
پیشگام، تهران، ۱۳۶۸ش.
• تهران، ۱۳۶۸ش.
شیعیان بغداد ۵۶. شیعیان بغداد
وضعیت سیاسی و اجتماعی از ورود سلجوقیان تا سقوط عباسیان
نویسنده: محمد طاهر یعقوبی
مؤسسه شیعه شناسی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
تشیع در اندلس ۵۷. تشیع در اندلس
نویسنده: محمود علی مکی، عزالدین عمر موسی
مترجم: دکتر رسول جعفریان
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، فروردین ۱۳۷۶ش.
علویان ترکیه ۵۸. علویان ترکیه
نویسنده: نوری دونمز
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
تطور الفکر الامامی فی العراق خلال العصر السلجوقی ۵۹. تطور الفکر الامامی فی العراق خلال العصر السلجوقی
نویسنده: عفیف عریبی یونس
العتبة العلویة المقدسة، چاپ اول، نجف، ۱۳۹۰ش. برابر 2012م.
نشأة التشیع والشیعة ۶۰. نشأة التشیع والشیعة
پرسش ها و پاسخ ها پیرامون عقائد شیخیه «زمینه ساز بابیت» ۶۱. پرسش ها و پاسخ ها پیرامون عقائد شیخیه «زمینه ساز بابیت»
نویسنده: محمد باقر شفتی
عطر عترت، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.، محقق: کتابخانه مسجد سید اصفهان
شیعه و زمامداران خودسر ۶۲. شیعه و زمامداران خودسر
مترجم: مصطفی زمانی
پیام اسلام، قم، ۱۳۴۳ش.
تصویر شیعه در دائرة المعارف امریکانا (ترجمه و نقد مقالات شیعی دائرة المعارف امریکانا) ۶۳. تصویر شیعه در دائرة المعارف امریکانا (ترجمه و نقد مقالات شیعی دائرة المعارف امریکانا)
تاریخ و عقاید زیدیه ۶۴. تاریخ و عقاید زیدیه
نویسنده: مصطفی سلطانی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
تشیع در عراق در قرون نخستین ۶۵. تشیع در عراق در قرون نخستین
مکاتب فقه امامی ایران پس از شیخ طوسی تا پیگیری مکتب حله ۶۶. مکاتب فقه امامی ایران پس از شیخ طوسی تا پیگیری مکتب حله
نویسنده: احمد پاکتچی
دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ۱۳۸۵ش.
۶۷.
نویسنده: پاول لوفت، کالین ترنر
Routledge، لندن، 2008م.، 4 جلد
الوصول الی (السلطة الشیعة فی العالم العربی المعاصر) ۶۸. الوصول الی (السلطة الشیعة فی العالم العربی المعاصر)
مترجم: مختار اسدی
• الوصول الی السلطة (الشیعة فی العالم العربی المعاصر)، ساحة النسور، دارقرطبة للکتب العربیة، بیروت، 2012م.، با مراجعه: عماد هلالی
زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه‌ 565 - 907ق. ۶۹. زندگی فرهنگی و اندیشه سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویه‌ 565 - 907ق.
نویسنده: محسن الویری
دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ۱۳۸۳ش.
تشیع در خراسان ،عهد تیموریان ۷۰. تشیع در خراسان ،عهد تیموریان
امامیه و سیاست در نخستین سده های غیبت ۷۱. امامیه و سیاست در نخستین سده های غیبت
نویسنده: محمد کریمی زنجانی اصل
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
درسنامه تاریخ و عقاید زیدیه ۷۲. درسنامه تاریخ و عقاید زیدیه
المصریون والتشیع الممنوع ۷۳. المصریون والتشیع الممنوع
نویسنده: احمدراسم نفیس
دارالمحجة البیضاء، چاپ اول، بیروت، 2005م.
جهاد الشیعة فی العصر العباسی الأول ۷۴. جهاد الشیعة فی العصر العباسی الأول
نویسنده: سمیرة المختار اللیثی
دارالکتاب الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۸ق.، محقق: سامی غریری
التشیع و الاستشراق ۷۵. التشیع و الاستشراق
عرض نقدی مقارن لدراسات المستشرقین عن العقیدة الشیعیة و ائمتها
نویسنده: عبدالجبار ناجی
المرکز الاکادیمی للابحاث، چاپ اول، بغداد، ۱۳۸۹ش. برابر 2011م.
ترجمه فرق الشیعة ۷۶. ترجمه فرق الشیعة
مترجم: محمد جواد مشکور
• فرق الشیعة، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
نشاة الشیعة الامامیة ۷۷. نشاة الشیعة الامامیة
رسالة نالت درجة الماجستیر فی التاریخ الاسلامی من جامعة بغداد
نویسنده: نبیله عبدالمنعم داود
دار المورخ العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۵ق.
العلویون فی الحجاز 132 - 203 هـ ۷۸. العلویون فی الحجاز 132 - 203 هـ
السیرة النبویة و التاریخ الاسلامی الجامعة الاسلامیة بالمدینة المنورة
نویسنده: عبداله المسند
• العلویون فی الحجاز، دارالمنار، چاپ دوم، قاهره، ۱۴۱۴ق.
اسماعیلیه از گذشته تا حال ۷۹. اسماعیلیه از گذشته تا حال
نویسنده: محمد سعید بهمن پور
فرهنگ مکتوب، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷ش.
المراتب السبع ۸۰. المراتب السبع
نویسنده: حسن بن علی مغربی
• المَرَاتِبُ السَّبْعُ، انتشارات بین‌المللی امین، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.، محقق: علی اکبر ضیائی
۸۱. عیون الأخبار وفنون الآثار
نویسنده: ادریس عمادالدین قرشی
دار التراث الفاطمی، بیروت، 1973م.، محقق: مصطفی غالب، با مقدمه: مصطفی غالب
تاریخ اسمعیلیه ۸۲. تاریخ اسمعیلیه
سرشناسه: محمد بن زین العابدین خراسانی فدائی
نویسنده: محمد خراسانی فدائی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.، مصحح: آلکساندر آلکساندروویچ‌ سیمیونوف
درسنامه تاریخ و عقاید اسماعیلیه ۸۳. درسنامه تاریخ و عقاید اسماعیلیه
نویسنده: مهدی فرمانیان
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۹ش.
اهل حق پیران و مشاهیر ۸۴. اهل حق پیران و مشاهیر
نویسنده: صدیق صفی زاده (بوره که یی)
حروفیه، تهران، ۱۳۸۷ش.، ویراستار: مجتبی مقدسی
غالیان ۸۵. غالیان
کاوشی در جریانها و برآیندها تا پایان سده سوم
نویسنده: نعمت الله صفری فروشانی
موسوعة العقائد الاسلامیة ۸۶. موسوعة العقائد الاسلامیة
سه گفتار در غلو پژوهی ۸۷. سه گفتار در غلو پژوهی
نویسنده: جویا جهانبخش
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
العلویون بین الأسطورة والحقیقة ۸۸. العلویون بین الأسطورة والحقیقة
نویسنده: هاشم عثمان
موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۵ق.
قیام و نهضت علویان زاگرس (همدان، کرمانشاهان، کردستان، خوزستان، آذربایجان) ۸۹. قیام و نهضت علویان زاگرس (همدان، کرمانشاهان، کردستان، خوزستان، آذربایجان)
مترجم: محمدعلی سلطانی
موسسه فرهنگی نشر سها، کرمانشاه، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
العلویون هم أتباع أهل البیت ۹۰. العلویون هم أتباع أهل البیت
نویسنده: محمدحسن بادیانی نیشابوری
مؤسسة البلاغ، چاپ دوم، بیروت، ۲۰۱۰ق.، 14 جلد
خوارج در ایران (تا اواخر قرن سوم هجری) ۹۱. خوارج در ایران (تا اواخر قرن سوم هجری)
نویسنده: حسین مفتخری
مرکز باز شناسی اسلام و ایران (باز)، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
تاریخ و اعتقادات اباضیه ۹۲. تاریخ و اعتقادات اباضیه
نویسنده: علی اکبر ضیائی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
کتاب فیه بدء الإسلام وشرایع الدین ۹۳. کتاب فیه بدء الإسلام وشرایع الدین
او خواهد آمد ۹۴. او خواهد آمد
نویسنده: حجة الاسلام والمسلمین شیخ علی اکبر مهدی پور
رسالت، ویرایش دوم، قم، ۱۳۷۹ش.
شیعیان خوجه در آئینه تاریخ ۹۵. شیعیان خوجه در آئینه تاریخ
نویسنده: زهرا روغنی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.