کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   مسیحیت [BR - BS]
مسیحیت
۱. اعترافات قدیس آگوستین
مترجم: سایه میثمی
دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.، ویراستار: مصطفی ملکیان
مهرجان افرام و حنین ۲. مهرجان افرام و حنین
گردآورنده: مجمع اللغة السریانیة
مطبعة المعارف، بغداد، 1974م.، 2 جلد
۳. ترس و لرز
مترجم: عبدالکریم رشیدیان
نشر نی، تهران، ۱۳۷۸ش.
۴. الهیات جدید (مجموعه مقالات)
مجموعه مقالات ۵. مجموعه مقالات
دفتر نخست: الاهیات جدید مسیحی
• الاهیات جدید مسیحی، دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
کلام مسیحی ۶. کلام مسیحی
نویسنده: توماس میشل
مترجم: حسین توفیقی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۷ش.
مقدمه ای بر شناخت مسیحیت ۷. مقدمه ای بر شناخت مسیحیت
گردآورنده: همایون همتی
مترجم: همایون همتی
نقش جهان، تهران، ۱۳۷۹ش.
درآمدی به مسیحیت ۸. درآمدی به مسیحیت
نویسنده: مری جو ویور
مترجم: حسن قنبری
مسیحیت در جهان امروز ۹. مسیحیت در جهان امروز
رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی ۱۰. رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی
به سوی الاهیات ناظر به همه ادیان
نویسنده: گلین ریچاردز
مترجم: رضا گندمی نصرآبادی، احمد رضا مفتاح
مسیحیت و ادیان جهان ۱۱. مسیحیت و ادیان جهان
الفبای شهروند خوب و تاریخ جهان در یک کلام ۱۲. الفبای شهروند خوب و تاریخ جهان در یک کلام
مترجم: رضی خدادادی(هیرمندی)
نشر افق، تهران، ۱۳۸۶ش.