کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه و مذهب [B - BBR]
فلسفه و مذهب
فلسفه اجتماعی ۱. فلسفه اجتماعی
‌از ‌ارسطو، ‌اپیکور، ‌اپیکتتوس‌، مارکوس‌‌اورلیوس‌، کنفوسیوس‌، ‌امرسن‌، جان‌دیویی‌
مترجم: عبدالرحیم احمدی
فلسفه نظری ۲. فلسفه نظری
فیلسوف فرهنگ ۳. فیلسوف فرهنگ
جشن‌نامه استاد دکتر رضا داوری اردکانی
به کوشش: حسین کلباسی اشتری
از دانش تا فرزانگی ۴. از دانش تا فرزانگی
گفتارها و گفتگوهایی پیرامون فلسفه و ادبیات
نویسنده: خسرو ناقد
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
درآمدی بر تاریخ فلسفه ۵. درآمدی بر تاریخ فلسفه
الفبای فلسفه جدید (دائرة المعارف فلسفی) انگلیسی بفارسی ۶. الفبای فلسفه جدید (دائرة المعارف فلسفی) انگلیسی بفارسی
حاوی‌ شرح‌ ۵۴۰ اصطلاح‌ مهم‌ مربوط به‌ مکتب‌های‌ فلسفی‌ و مطالب‌ مربوط به‌ هستی‌شناسی‌ ...
نویسنده: ذبیح الله جوادی
ابن سینا، چاپ اول، تهران، آذر ۱۳۴۸ش.
تفکر فلسفی غرب از منظر استاد شهید مرتضی مطهری ۷. تفکر فلسفی غرب از منظر استاد شهید مرتضی مطهری
گردآورنده: علی دژاکام
موسسه فرهنگی اندیشه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
موسوعة اعلام الفلسفة ۸. موسوعة اعلام الفلسفة
نویسنده: محمد منصور
دار اسامة، چاپ اول، عمان، 2001م.
۹. سه فیلسوف بزرگ
دیوژن، دکارت، ولتر
نویسنده: علی اصغر حلبی
• سه فیلسوف بزرگ دیوژن، دکارت، ولتر، انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۴ش.
سیر حکمت در اروپا ۱۰. سیر حکمت در اروپا
نویسنده: محمدعلی فروغی
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 3 جلد
صفی علیشاه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 3 جلد
انتشارات زوار، تهران، ۱۳۶۶ش.، 3 جلد
فلسفه ۱۱. فلسفه
مسائل‌ فلسفی‌، مکتبهای‌ فلسفی‌، مبانی‌ علوم‌
نویسنده: علی شریعتمداری
جهاد دانشگاهی، بخش فرهنگی، واحد فوق برنامه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۴ش.
۱۲. کلام فلسفی
۱۳. عرفان و فلسفه
منطق عشق عرفانی ۱۴. منطق عشق عرفانی
نویسنده: علیقلی بیانی
شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۱۵. مبادی مابعد الطبیعی علوم نوین
مترجم: عبدالکریم سروش
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
تاریخ فلسفه ۱۶. تاریخ فلسفه
تاریخ فلسفه غرب ۱۷. تاریخ فلسفه غرب
مترجم: عبدالحسن آذرنگ
ققنوس، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
تاریخ فلسفه غرب ۱۸. تاریخ فلسفه غرب
مترجم: نجف دریابندری
کتاب پرواز، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
کتاب پرواز، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
تاریخ فلسفه ۱۹. تاریخ فلسفه
مترجم: جلال الدین مجتبوی
مترجم جلد 4: غلامرضا اعوانی
مترجم جلد 5: امیر جلال الدین اعلم
مترجم جلد 6: اسماعیل سعادت، منوچهر بزرگمهر
مترجم جلد 7: داریوش آشوری
مترجم جلد 8: بهاءالدین خرمشاهی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 9 جلد
تاریخ فلسفه شرق و غرب ۲۰. تاریخ فلسفه شرق و غرب
لذات فلسفه (پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر) ۲۱. لذات فلسفه (پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر)
تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا ۲۲. تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا
نویسنده: اتین ژیلسون
مترجم: رضا گندمی نصرآبادی
• تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا، دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
رشد اندیشه ها ۲۳. رشد اندیشه ها
مترجم: امیر پرویزی
توپ، چاپ اول، بی جا، ۱۳۵۲ش.
فلاسفه بزرگ ۲۴. فلاسفه بزرگ
نویسنده: آندره کرسون
مترجم: کاظم عمادی
صفی علیشاه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۳ش.، 3 جلد
ترجمه نزهة الأرواح و روضة الأفراح (تاریخ الحکماء) ۲۵. ترجمه نزهة الأرواح و روضة الأفراح (تاریخ الحکماء)
مترجم: مقصود علی تبریزی
• نزهة الأرواح و روضة الأفراح (تاریخ الحکماء)، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: محمد سرور مولایی و استاد محمدتقی دانش پژوه
آموزش فلسفه ۲۶. آموزش فلسفه
سیاست از منظر تفکر پس‌فردایی عالم ۲۷. سیاست از منظر تفکر پس‌فردایی عالم
نویسنده: دکتر محمد صادق محفوظی
موسسه پژوهشی ابن سینا، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۸ش.
• politics from the viewpoint of tomorrows thought ، موسسه پژوهشی ابن سینا، تهران، 2007م.
هفت رنگ فلسفی ۲۸. هفت رنگ فلسفی
نویسنده: کاظم استادی
تولید و پخش کتاب ارزشمند، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
بررسی نظریه‌های فلسفی معاصر دربارۀ رنگ ۲۹. بررسی نظریه‌های فلسفی معاصر دربارۀ رنگ
نویسنده: کاظم استادی
تولید و پخش کتاب ارزشمند، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
درآمدی بر اندیشه پیچیده ۳۰. درآمدی بر اندیشه پیچیده
مترجم: افشین جهاندیده
نشر نی، تهران، ۱۳۷۹ش.
۳۱. سیطره کمیت و علایم آخر الزمان
مترجم: علیمحمد کاردان
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۵ش.
مکالمات ۳۲. مکالمات
مترجم: حسین کاظم زاده ایرانشهر
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۵ش.
پاتانجلی ۳۳. پاتانجلی
معرفی مکتب های فلسفی هند ۳۴. معرفی مکتب های فلسفی هند
۳۵. ادیان و مکتبهای فلسفی هند
نویسنده: داریوش شایگان
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
زائران عشق از متون ودانتای هند ۳۶. زائران عشق از متون ودانتای هند
نویسنده: گیتی خوشدل
نشر پیکان، تهران، ۱۳۷۷ش.
یوگا (مجموعه مقالات) ۳۷. یوگا (مجموعه مقالات)
مترجم: جلال ستاری
نشر میترا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
شرفنامه ۳۸. شرفنامه
یادنامه‌ استاد دکتر شرف‌الدین‌ خراسانی‌ «شرف»
به کوشش: حسن سید عرب
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۳ش.
ترجمه محبوب القلوب ۳۹. ترجمه محبوب القلوب
تاریخ حکمای پیش از اسلام
مترجم: احمد اردکانی
• محبوب القلوب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، محقق: علی اوجبی، مصحح: علی اوجبی
۴۰. سوفسطاییان
مترجم: حسن فتحی
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
۴۱. تاریخ انتقادی فلسفه یونان
حکمت یونان ۴۲. حکمت یونان
مترجم: بزرگ نادرزاده
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
متفکران یونانی ۴۳. متفکران یونانی
مترجم: محمدحسن لطفی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۷۵ش.، 3 جلد
حکمت در دوران شکوفائی فکری یونانیان ۴۴. حکمت در دوران شکوفائی فکری یونانیان
افلوطین عند العرب ۴۵. افلوطین عند العرب
نویسنده: عبدالرحمن بدوی
بیدار، چاپ سوم، قم، ۱۴۱۳ق.
کنکاش عقل نظری ۴۶. کنکاش عقل نظری
(وجود ذهنی ـ تعریف علم)
نویسنده: محمدرضا کشفی
• ۱۳۹۸ق.
فلسفه ما ۴۷. فلسفه ما
نویسنده: محمدحسن مرعشی شوشتری
مرتضوی، مشهد، ۱۳۵۱ش.
۴۸. مرگ سقراط
تفسیر چهار رساله افلاطون
مترجم: محمدحسن لطفی
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۴۹. سقراط
عقل در حکمت مشاء ۵۰. عقل در حکمت مشاء
از ارسطو تا ابن سینا
نویسنده: علی مراد داودی
کتابفروشی دهخدا، چاپ اول، تهران، بهمن ۱۳۴۹ش.
۵۱. PLATO
APOLOGY . CRITO. PHAEDO. SYMPOSIUM. REPUBLIC
مترجم: جوویت
WALTER J. BLACK، نیویورک، 1942م.
۵۲. The works of Plato
نویسنده: افلاطون
مترجم: بنجامین جوات
The Modern library، نیویورک، 1959م.، ویراستار: اروین ادمن
افلاطون ۵۳. افلاطون
جهان پیش رو ۵۴. جهان پیش رو
ساختار دولت‌ شبه‌ مدرن‌، طلسم‌ توسعه
نویسنده: محمد رضایی
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
اثولوجیا ۵۵. اثولوجیا
مترجم: عبدالمسیح ابن ناعمه
انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران، تهران، ۱۳۹۸ق. برابر ۱۳۵۶ش.، با مقدمه: جلال الدین آشتیانی، با مقدمه انگلیسی: دکتر سید حسین نصر، با تعلیق: قاضی سعید قمی، مصحح: جلال الدین آشتیانی
اعترافات اگوستین ۵۶. اعترافات اگوستین
مترجم: رضا علیزاده
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
درآمدی بر فلسفه افلوطین ۵۷. درآمدی بر فلسفه افلوطین
نویسنده: نصر الله پور جوادی
انجمن فلسفه ایران، تهران، ۱۳۵۸ش.
۵۸. روح فلسفه قرون وسطی
إشکالیات فلسفیة معاصرة ۵۹. إشکالیات فلسفیة معاصرة
نویسنده: مجدی ممدوح
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
در قلمرو شناخت ۶۰. در قلمرو شناخت
تاریخ حکماء و عرفاء و متأخرین صدر المتألهین ۶۱. تاریخ حکماء و عرفاء و متأخرین صدر المتألهین
۶۲. رؤیای خلوص
بازخوانی مکتب تفکیک
نویسنده: حسن اسلامی
صحیفه خرد، قم، ۱۳۸۳ش.
۶۳. نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت
سرشناسه: حسین نصر
نویسنده: دکتر سید حسین نصر
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۷ش.
معرفت شناسی از دیدگاه فلاسفه اسلامی و غربی ۶۴. معرفت شناسی از دیدگاه فلاسفه اسلامی و غربی
دین، فلسفه و قانون ۶۵. دین، فلسفه و قانون
به کوشش: علی دهباشی
نویسنده: دکتر سید مصطفی محقق داماد
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، 3 جلد
فلسفه یهودی در قرون وسطا ۶۶. فلسفه یهودی در قرون وسطا
بازتاب های کلام اسلامی در فلسفه یهودی ۶۷. بازتاب های کلام اسلامی در فلسفه یهودی
در باب هستی و ذات ۶۸. در باب هستی و ذات
نویسنده: توماس آکویناس
مترجم: فروزان راسخی
نشر نگاه معاصر، تهران، ۱۳۸۱ش.، ویراستار: مصطفی ملکیان
مقدمه ای بر فلسفه معاصر ۶۹. مقدمه ای بر فلسفه معاصر
نویسنده: حمید حمید
انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، ۲ش.
۷۰. نگاهی به فلسفه های جدید و معاصر در جهان غرب (مجموعه مقالات)
نویسنده: کریم مجتهدی
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
بت های ذهنی و خاطره ازلی ۷۱. بت های ذهنی و خاطره ازلی
نویسنده: داریوش شایگان
امیرکبیر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۳ش.
فلسفه در قرن بیستم ۷۲. فلسفه در قرن بیستم
نقد عقل مدرن ۷۳. نقد عقل مدرن
مصاحبه رامین جهانبگلو با 20 تن از صاحب نظران و فیلسوفان معاصر
مترجم: حسین سامعی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
۷۴. درآمدی به تحلیل فلسفی
مترجم: موسی اکرمی
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
درآمدی به تحلیل فلسفی ۷۵. درآمدی به تحلیل فلسفی
مترجم: سهراب علوی نیا
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۷۰ش.
نقدی بر فلسفه مادی دیالکتیکی و ویژگی های نظام توحیدی ۷۶. نقدی بر فلسفه مادی دیالکتیکی و ویژگی های نظام توحیدی
نویسنده: علی شریعتمداری
شرکت انتشاراتی چاپخش، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.
ایدئولوژی تطبیقی ۷۷. ایدئولوژی تطبیقی
نویسنده: آیة الله محمدتقی مصباح یزدی
موسسه در راه حق، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
ایدئولوژی شیطانی (دگماتیزم نقابدار) ۷۸. ایدئولوژی شیطانی (دگماتیزم نقابدار)
به ضمیمه دو سخنرانی دیگر
نویسنده: عبدالکریم سروش
یاران، چاپ چهارم، تبریز، مهر ۱۳۶۱ش.
پوزیتیویسم منطقی (رهیافتی‌ انتقادی‌) ۷۹. پوزیتیویسم منطقی (رهیافتی‌ انتقادی‌)
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
نظری اجمالی و انتقادی به پوزیتیویسم منطقی ۸۰. نظری اجمالی و انتقادی به پوزیتیویسم منطقی
۸۱. فلسفه تحلیلی
دلالت و ضرورت
گردآورنده: شیخ صادق آملی لاریجانی
مترجم: شیخ صادق آملی لاریجانی
مرصاد، چاپ اول، قم، ۱۳۷۵ش.
نیچریه یا مادیگری ۸۲. نیچریه یا مادیگری
مارکسیستها به آخر خط می رسند ۸۳. مارکسیستها به آخر خط می رسند
مروری بر دیالکتیک
• بی نا، تهران، ۱۳۵۸ش.
متافیزیک و ماتریالیسم ۸۴. متافیزیک و ماتریالیسم
مترجم: محمد محمدی اشتهاردی
امید، قم، ۱۳۵۸ش.، با مقدمه: جلال الدین فارسی
انسان در اسارت فکر! ۸۵. انسان در اسارت فکر!
نویسنده: محمدجعفر مصفا
• چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
عبور از خط ۸۶. عبور از خط
مترجم: محمود هومن، جلال آل احمد
آبان، چاپ سوم، تهران،
ایده پدیده شناسی ۸۷. ایده پدیده شناسی
پدیده شناسی ۸۸. پدیده شناسی
نویسنده: ژان فرانسوا لیوتار
مترجم: عبدالکریم رشیدیان
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
پدیدار شناسی چیست؟ ۸۹. پدیدار شناسی چیست؟
سرگشتگی نشانه ها ۹۰. سرگشتگی نشانه ها
نمونه هایی از نقد پسامدرن
مترجم: بابک احمدی
نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۴ش.، ویراستار: مانی حقیقی
فلسفة المعنی فی النقد العربی المشرقی المعاصر من 1945 الی 1990 ۹۱. فلسفة المعنی فی النقد العربی المشرقی المعاصر من 1945 الی 1990
نویسنده: لواء فواز
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
گزیده ای از مقالات استیس (ده مقاله درباه علم، فلسفه، ارزش، اخلاق) ۹۲. گزیده ای از مقالات استیس (ده مقاله درباه علم، فلسفه، ارزش، اخلاق)
کارناپ ۹۳. کارناپ
مترجم: منوچهر بزرگمهر
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۷ش.
تحقیق در فهم بشر ۹۴. تحقیق در فهم بشر
مترجم: صادق رضازاده شفق
کتابفروشی دهخدا، تهران، ۱۳۴۹ش.
رساله در اصول علم انسانی و سه گفت و شنود ۹۵. رساله در اصول علم انسانی و سه گفت و شنود
مترجم: منوچهر بزرگمهر
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: دکتر یحیی مهدوی
جستجوِی ناتمام ۹۶. جستجوِی ناتمام
برگزیده افکار راسل ۹۷. برگزیده افکار راسل
مترجم: عبدالرحیم گواهی
شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۰ش.
مسائل فلسفه ۹۸. مسائل فلسفه
مترجم: منوچهر بزرگمهر
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، تهران، اردیبهشت ۱۳۶۷ش.
100[صد] ساعت مصاحبه با راسل ۹۹. 100[صد] ساعت مصاحبه با راسل
به کوشش: جرالد کالور
مترجم: م افشین
عطائی، تهران، ۱۳۵۱ش.
۱۰۰. جستارهای فلسفی
مترجم: میرشمس الدین ادیب سلطانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
دکارت قدم اول ۱۰۱. دکارت قدم اول
مترجم: مهدی شکیبانیا
شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، نگارگر: کریس گارات
قواعد هدایت ذهن ۱۰۲. قواعد هدایت ذهن
تأملات در فلسفه اولی ۱۰۳. تأملات در فلسفه اولی
نویسنده: رنه دکارت
مترجم: احمد احمدی
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
اصول فلسفه ۱۰۴. اصول فلسفه
مترجم: منوچهر صانعی دره بیدی
الهدی، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
نقد تفکر فلسفی غرب از قرون‌ وسطی‌ تا اوائل‌ قرن‌ حاضر ۱۰۵. نقد تفکر فلسفی غرب از قرون‌ وسطی‌ تا اوائل‌ قرن‌ حاضر
تحقیقی‌ در فلسفه‌ قرون‌ وسطی‌، مکتب‌ دکارت‌ و فلسفه‌ جدید برای‌ کشف‌ طبیعت‌ و وحدتی‌ که‌ اساس‌ همه‌ آنها است
نویسنده: اتین ژیلسون
مترجم: احمد احمدی
انتشارات حکمت، تهران، ۱۴۰۲ق.
۱۰۶. دکارت و فلسفه او
نویسنده: کریم مجتهدی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۲ش.
سرگذشت قرن بیستم ۱۰۷. سرگذشت قرن بیستم
وصیت نامه فلسفی روژه گارودی
نویسنده: روژه گارودی
مترجم: افضل وثوقی
فوکو ۱۰۸. فوکو
مترجم: مهدی یوسفی
نشر افق، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.، ویراستار: سهند ساعدی
۱۰۹. پژوهش در نهاد زمان و اثبات اختیار
رهیافتی‌ به‌نخستین‌ داده‌های‌ وجدان‌‎
مترجم: علیقلی بیانی
انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
۱۱۰. تحول خلاق
مترجم: علیقلی بیانی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۱ش.
۱۱۱. دو سرچشمه اخلاق و دین
مترجم: حسن حبیبی
انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.
۱۱۲. مونادولوژی و چند مقاله فلسفی دیگر
۱۱۳. منادولوژی (مقدمه و شرح از بوترو و دیگران)
۱۱۴. حکمت شادان
سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی ۱۱۵. سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی
مترجم: سهراب ابوتراب، عباس کاشف
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
۱۱۶. فلسفه هگل
مترجم: حمید عنایت
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
۱۱۷. چنین گفت زرتشت
کتابی برای همه کس و هیچ کس
مترجم: داریوش آشوری
• چنین گفت زرتشت، انتشارات آگاه، چاپ 12م، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۱۸. اراده قدرت
مترجم: مجید شریف
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 2 جلد
۱۱۹. چنین گفت زرتشت
کتابی برای همه کس و هیچ کس
مترجم: مسعود انصاری
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۲۰. منطق از نظرگاه هگل
نویسنده: کریم مجتهدی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۲۱. تبارشناسی اخلاق (یک جدل نامه)
مترجم: داریوش آشوری
انتشارات آگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۲۲. از تاریخ پرستی تا خدا پرستی
نویسنده: عبدالکریم سروش
• بی نا، بی جا، ۱۳۵۹ش.
۱۲۳. سنجش خرد ناب
مترجم: میرشمس الدین ادیب سلطانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
۱۲۴. تمهیدات
مقدمه‌ای‌ برای‌ هر مابعدالطبیعه‌ آینده‌ که‌ به‌عنوان‌ یک‌ علم‌ عرضه‌ شود
مترجم: غلامعلی حداد عادل
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
۱۲۵. کانت
نویسنده: علی پایا
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۱۲۶. کانت قدم اول
نویسنده: کریستوفر وانت
مترجم: حمیدرضا ابک
شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۲۷. فلسفه کانت (نقد و بررسی‌ آن‌)
به ضمیمه مقایسه ای بین برهان صدیقین و انتولوژی
نویسنده: یوسف کرم
مترجم: محمد محمدرضایی
۱۲۸. نظریه معرفت در فلسفه کانت
مترجم: غلامعلی حداد عادل
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۲۹. درآمدی بر هگل
نگاهی‌ به‌ زندگی‌، آثار و فلسفه‌ی‌ هگل همراه‌ با چکیده‌ای‌ از آثار وی‌
مترجم: محمد جعفر پوینده
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۳۰. هگل
مترجم: عزت الله فولادوند
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۱۳۱. ویتگنشتاین
مترجم: منوچهر بزرگمهر
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۱ش.
پژوهشهای فلسفی ۱۳۲. پژوهشهای فلسفی
نویسنده: لودویگ ویتگنشتاین
مترجم: فریدون فاطمی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، با مقدمه: بابک احمدی
۱۳۳. در باب یقین
نویسنده: لودویگ ویتگنشتاین
مترجم: مالک حسینی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۷۹ش.
۱۳۴. اندیشه های هوسرل
نویسنده: دیوید اندرو بل
مترجم: فریدون فاطمی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۳۵. الوهیت و هایدگر (شاعر، متفکر و خدا)
مترجم: محمدرضا جوزی
• الوهیت و هایدگر (شاعر، متفکر و خدا) به ضمیمه رساله وارستگی، انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۳۶. پایان فلسفه و وظیفه تفکر
مترجم: محمد رضا اسدی
اندیشه امروز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
ویتگنشتاین: دیدگاهی دینی؟ ۱۳۷. ویتگنشتاین: دیدگاهی دینی؟
ویتگنشتاین، اخلاق و زیبایی شناسی ۱۳۸. ویتگنشتاین، اخلاق و زیبایی شناسی
نویسنده: بنجامین تیلمن
مترجم: بهزاد سبزی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
۱۳۹. اخلاق
مترجم: محسن جهانگیری
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
۱۴۰. رساله در اصلاح فاهمه و بهترین راه برای رسیدن به شناخت حقیقی چیزها
نویسنده: باروخ اسپینوزا
مترجم: اسماعیل سعادت
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۴۱. اسپینوزا
فلسفه‌، الهیات‌ و سیاست‌
نویسنده: کارل یاسپرس
مترجم: محمدحسن لطفی
انتشارات طرح نو، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۴۲. در جست و جوی آن دیگر (سیر و سلوک‌ عرفانی‌ گورجیف‌ به‌روایت‌ خودش‌)
نویسنده: گیورگس‌ ایوانوویچ‌ گرجیف
مترجم: داود طبایی عقدایی
نشر گفتار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۴۳. درد جاودانگی (سرگذشت سوگناک زندگی)
مترجم: بهاءالدین خرمشاهی
نشر البرز، تهران، ۱۳۷۰ش.
۱۴۴. شعله حضور و مدیتیشن
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: محمدجعفر مصفا
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۲ش.
۱۴۵. آخرین گفتگوها در سانن
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: مجید آصفی
• چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۴۶. ‎۹۱ [نود و یک] سال زندگی کریشنا مورتی
نویسنده: پوپول جایاکار
مترجم: محمدرضا حقیقی فرد
نشر محسن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۴۷. مرگ
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: مرسده لسانی
بهنام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۴۸. پرسش و پاسخ با دانشجویان
گفتگوهایی در ایالات متحده آمریکا، انگلستان، سوئیس
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: پیمان آزاد
انتشارات هیرمند، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۴۹. شبکه فکری
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: پیمان آزاد
انتشارات هیرمند، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۵۰. رهایی از دانستگی
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: مرسده لسانی
بهنام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۵۱. سکون و حرکت
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: محمدجعفر مصفا
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۳ش.
المنهج الجدید فی تعلیم الفلسفه ۱۵۲. المنهج الجدید فی تعلیم الفلسفه
متافیزیک(مابعدالطبیعه) ۱۵۳. متافیزیک(مابعدالطبیعه)
مترجم: شرف الدین خراسانی
نشر گفتار، چاپ دوم
۱۵۴. مصارع المصارع
اللمعات العرشیة ۱۵۵. اللمعات العرشیة
نویسنده: محمد مهدی نراقی
عهد، چاپ اول، کرج، ۱۳۸۱ش.، محقق: علی اوجبی
المنطقیات للفارابی ۱۵۶. المنطقیات للفارابی
الاسس المنطقیة للاستقراء فی ضوء دراسة الدکتور سروش ۱۵۷. الاسس المنطقیة للاستقراء فی ضوء دراسة الدکتور سروش
نویسنده: ابورغیف، عمار.
مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، بی جا، ۱۴۰۹ق.
القواعد الجلیه فی شرح الرساله الشمسیه ۱۵۸. القواعد الجلیه فی شرح الرساله الشمسیه
چکیده منطق ۱۵۹. چکیده منطق
منطق الاستقراء ۱۶۰. منطق الاستقراء
نویسنده: ابورغیف، عمار.
مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۰ق.
قبض و بسط تئوریک شریعت ۱۶۱. قبض و بسط تئوریک شریعت
نظریه تکامل معرفت دینی
نویسنده: عبدالکریم سروش
موسسه فرهنگی صراط، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۹ش.
موسسه فر‌هنگی‌ صر‌اط، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
مفهوم خدا ۱۶۲. مفهوم خدا
ر‌هیافت‌‌ها‌ی‌ جامعه‌شناسانه‌، ‌انسان‌شناسانه‌ و رو‌ان‌شناسانه‌ به‌ سو‌ی‌ منشا مفهوم‌ خد‌ا
مترجم: عذرا لوعلیان
نزهه الکرام و بستان العوام ۱۶۳. نزهه الکرام و بستان العوام
در ‌امامت‌ و ولایت‌ ‌از قرن‌ ۶ و ۷
نویسنده: جمال الدین محمد رازی
چاپخانه میهن، تهران، ۱۳۶۱ش.، 2 جلد، مصحح: محمد شیروانی
حوار بین الحاج و الشباب ۱۶۴. حوار بین الحاج و الشباب
رحله‌ جریئه‌ ‌الی‌ ‌عمق‌ ‌اشیاء ‌عن‌ ‌الحقیقه‌
نویسنده: عبدالعظیم مهتدی بحرانی
بیست و پنج رساله فارسی ۱۶۵. بیست و پنج رساله فارسی
الدین الخالص ۱۶۶. الدین الخالص
۱۶۷. التربیه الدینیه
در‌اسه‌ منهجیه‌ لاصول‌ ‌العقیده‌ ‌الاسلامیه‌
نویسنده: عبدالهادی فضلی
مطبعة النعمان، چاپ پنجم، نجف، ۱۳۹۰ق.
سی مقاله فقهی، اخلاقی، اجتماعی و... ۱۶۸. سی مقاله فقهی، اخلاقی، اجتماعی و...
غزوه خیبر ۱۶۹. غزوه خیبر
من الماه الثانیه الی العصر الحاضر
نویسنده: شیخ قوام الدین محمد قمی وشنوی
انتشارات حکمت، چاپ اول، قم، ۱۳۹۸ق.
غزوات النبی ۱۷۰. غزوات النبی
نویسنده: قطب، محمد علی.
مکتبة العصریه، صیدا، ۲ش.، 13 جلد
هدایة الابرار الی طریق الائمة الاطهار ۱۷۱. هدایة الابرار الی طریق الائمة الاطهار
نویسنده: حسین بن شهاب الدین کرکی
• چاپ اول، نجف، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: رؤوف جمال الدین، مصحح: رؤوف جمال الدین
الجوهره فی النسب النبی علیه السلام و اصحابه العشره ۱۷۲. الجوهره فی النسب النبی علیه السلام و اصحابه العشره
نویسنده: محمد بن ابی بکر انصاری تلمسانی (بری)
دار الرفاعی، ریاض، 1983م.، 2 جلد، با تعلیق: محمد تونجی، مصحح: محمد تونجی
اسد الغابة فی معرفة الصحابة ۱۷۳. اسد الغابة فی معرفة الصحابة
نویسنده: عزالدین علی ابن اثیر جزری
مکتبة الاسلامیة، تهران، ۱۳۴۲ش.، 5 جلد، با مقدمه: آیة الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی
• اسد الغابه فی معرفه الصحابه، الشعب، قاهره، 1970م.، 7 جلد، محقق: محمد ابرهیم بنا و محمود عبدالوهاب فاید و محمد احمد عاشور
الاصابة فی تمییز الصحابة ۱۷۴. الاصابة فی تمییز الصحابة
نویسنده: ابن حجر عسقلانی
• الاصابة فی تمییز الصحابة و بهامشه کتاب الاستیعاب فی معرفه الاصحاب ، مطبعة السعاده، مصر، ۱۳۲۸ق.، 4 جلد
شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی الایات النازلة فی اهل البیت صلوات الله و سلامه علیهم ۱۷۵. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی الایات النازلة فی اهل البیت صلوات الله و سلامه علیهم
جلد 3 به کوشش: مجمع ‌احیاء ‌الثقافه‌ ‌الاسلامیه‌
نویسنده: حاکم حسکانی
• شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی الایات النازلة فی اهل البیت صلوات الله و سلامه علیهم و تلیه فضائل شهر رجب، مجمع ‌احیاء ‌الثقافه‌ ‌الاسلامیه‌، قم، ۱۴۱۱ق.، 3 جلد، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی، با تعلیق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
وقعة الجمل ۱۷۶. وقعة الجمل
نویسنده: ضامن‌ بن‌ شدقم‌
مطبعة المعارف، چاپ اول، بغداد، 1970م.، محقق: محمد حسن آل یاسین
سید تحسین آل شبیب الموسوی، چاپ اول، بی جا، 1999م.، محقق: آل شبیب موسوی، تحسین.
بلاغه الامام علی ۱۷۷. بلاغه الامام علی
نویسنده: حوفی، احمد محمد.
دار نهضة، قاهره، 1977م.
البیان الجلی فی افضلیه مولی المومنین علی علیه السلام ۱۷۸. البیان الجلی فی افضلیه مولی المومنین علی علیه السلام
شرح نهج البلاغه ۱۷۹. شرح نهج البلاغه
نویسنده: محمد عبده
• نهج البلاغة، دار الذخائر، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.، 4 جلد، شارح: محمد عبده
• نهج البلاغة، مکتبة التجاری الکبری، مصر، 3 جلد، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
• نهج البلاغة، مکتبة الاندلس، بیروت، ۱۳۷۴ق. برابر 1954م.، 4 جلد، شارح: محمد عبده، مصحح: عبدالعزیز سید اهل
• نهج البلاغة، دار الشعب، قاهره، ۲ش.، شارح: محمد عبده، محقق: محمد ابرهیم بنا و محمد احمد عاشور
نهج البلاغه ۱۸۰. نهج البلاغه
مما اختاره الشریف الرضی من اثر امیرالمومنین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام
کلمات: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
گردآورنده: ابوالحسن محمد بن حسین موسوی (سید رضی)
• نهج البلاغة، دار الهجرة، قم، ۱۴۰۷ق.، مصحح: صبحی صالح
• نهج البلاغة، مکتبة التجاری الکبری، مصر، 3 جلد، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
• نهج البلاغة، دار الذخائر، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.، 4 جلد، شارح: محمد عبده
• نهج البلاغه همراه با فهرست موضوعی، دار الفکر، چاپ اول، قم، ۱۳۸۶ش.، مترجم: علی شیروانی
• نهج البلاغه (نسخه برگردان)، وزارت ثقافت، حکومت هند، چاپ اول، رام پور، ۱۴۳۳ق. برابر 2012م.، با مقدمه: محمد عزیزالدین حسین
• کتاب نهج البلاغه من کلام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، به کوشش: سید حسن موسوی بروجردی
• کتابُ نهج البلاغة و هو المنتزع من کلام امیرالمؤمنین، دار التراث
• کتاب شریف نهج البلاغه متن تصحیح شده عربی، ادبیات، چاپ اول، قم، ۱۳۹۵ش.
• نهج البلاغة
موسسه نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، مصحح: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
• تمام نهج البلاغة، الدار الإسلامیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۴ق.، محقق: صادق موسوی
• نهج البلاغة، الهجره، قم، ۱۳۹۵ق.، مصحح: صبحی صالح
• نهج البلاغة، مکتبة الاندلس، بیروت، ۱۳۷۴ق. برابر 1954م.، 4 جلد، شارح: محمد عبده، مصحح: عبدالعزیز سید اهل
• نهج البلاغة، دار الثقافة، دوحه، ۱۴۰۶ق. برابر 1986م.، محقق: صبری ابراهیم السید، با مقدمه: عبدالسلام محمد هارون
• نهج البلاغة، موسسة الرافد للمطبوعات، قم، ۱۴۳۱ق.، محقق: استاد شیخ قیس بهجت العطار
انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه ۱۸۱. انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
قیام، قم، ۱۳۷۲ش.
المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة ۱۸۲. المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة
مع‌ نهج‌ ‌البلا‌غه‌ (‌المرقم‌)، ‌اللغات‌ ‌المشروحه،‌ مصادر نهج‌ ‌البلا‌غه،‌ جدول‌ ‌اختلاف‌ ‌النسخ‌
نویسنده: محمد دشتی، کاظم محمدی
دار الاضواء، بیروت، 1986م.
معارج نهج البلاغه ۱۸۳. معارج نهج البلاغه
استناد نهج البلاغه ۱۸۴. استناد نهج البلاغه
المعجم الموضوعی لنهج البلاغة ۱۸۵. المعجم الموضوعی لنهج البلاغة
به کوشش: محمد، کریم اویس.
مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول، مشهد، ۱۴۰۸ق.
دروس من نهج البلاغه ۱۸۶. دروس من نهج البلاغه
نور الابرار ۱۸۷. نور الابرار
من حکم اخ الرسول حیدر الکرار امیرالمٶمنین علی بن ابی طالب( ع)
گردآورنده: محمد شیرازی طبیب
اختیار مصباح السالکین ۱۸۸. اختیار مصباح السالکین
من کلام مولانا و امامنا امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) (شرح نهج البلاغه الوسیط)
نویسنده: ابن میثم بحرانی
۱۸۹.
دستور معالم الحکم و ماثور مکارم الشیم من کلام امیرالمومنین ۱۹۰. دستور معالم الحکم و ماثور مکارم الشیم من کلام امیرالمومنین
گردآورنده: محمد بن سلامه قضاعی
مکتبة الازهریة، مصر، 1914م.
• دستور معالم الحکم ومأثور مکارم الشیم من کلام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب، دار الکتاب العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۱ق.، با مقدمه: عبدالزهراء حسینی خطیب
کتاب خصائص الوحی المبین ۱۹۱. کتاب خصائص الوحی المبین
نویسنده: ابن بطریق
وزارة الارشاد الاسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۶ق.، محقق: مالک محمودی، با تعلیق: مالک محمودی
غرر الحکم و درر الکلم ۱۹۲. غرر الحکم و درر الکلم
گردآورنده: ابی الفتح عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی
• غرر الحکم و درر الکلم من کلام امیرالمومنین علی بن ابی الطالب علیه السلام، دارالقاری، چاپ اول، بیروت، 1987م.، محقق: محمد سعید طریحی
• تصنیف غررالحکم و درر الکلم، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، قم، ۱۳۶۶ش.
• غرر الحکم و درر الکلم، بی نا، تهران، ۱۳۳۷ش.
• غرر الحکم و درر الکلم، دار الکتاب، قم، ۱۳۳۵ش.، 2 جلد
مقتل ابی عبدالله الحسین علیه السلام من موروث اهل الخلاف ۱۹۳. مقتل ابی عبدالله الحسین علیه السلام من موروث اهل الخلاف
نویسنده: حکیم، زهیر بن علی.
اهل الذکر، چاپ اول، بی جا، ۲۰۰۵ش.، 3 جلد
ادب الحسین و حماسته ۱۹۴. ادب الحسین و حماسته
نویسنده: احمد صابری همدانی
مولف، چاپ اول، ۱۳۹۵ق.
عقد الدرر فی أخبار المنتظر ۱۹۵. عقد الدرر فی أخبار المنتظر
نویسنده: یوسف بن یحیی بن علی مقدسی شافعی السلمی
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۸ق.
مکتبة عالم الفکر، چاپ اول، قاهره، ۱۳۹۹ق. برابر 1979م.، مصحح: عبدالفتاح محمد حلو
سیمای حضرت مهدی (‌عج‌) در قرآن ۱۹۶. سیمای حضرت مهدی (‌عج‌) در قرآن
مترجم: مهدی حائری قزوینی
نشر آفاق، تهران، ۱۳۶۷ش.
المجدی فی انساب الطالبیین ۱۹۷. المجدی فی انساب الطالبیین
عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب ۱۹۸. عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب
سرشناسه: احمد بن علی ابن عنبه
نویسنده: ابن عنبه
انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۳ش.
انتشارات انصاریان، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۵ش.
مقاتل الطالبیین ۱۹۹. مقاتل الطالبیین
نویسنده: ابوالفرج اصفهانی
• مقاتل الطالبین، دار المعرفة، بیروت، ۲ش.، مصحح: صقر، احمد.
منار الهدی فی الانساب ۲۰۰. منار الهدی فی الانساب
الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه ۲۰۱. الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه
المستطابة فی نسب سادات طابة ۲۰۲. المستطابة فی نسب سادات طابة
سراج الانساب ۲۰۳. سراج الانساب
القند فی ذکر علماء سمرقند ۲۰۴. القند فی ذکر علماء سمرقند
نویسنده: عمر بن محمد نسفی
مکتبة الکوثر، عربستان، 1991م.، مصحح: فاریابی، نظر محمد.
شهداء الفضیله ۲۰۵. شهداء الفضیله
نابغه فقه و حدیث ۲۰۶. نابغه فقه و حدیث
نویسنده: محمد جزائری
حسینیه عمادزاده اصفهان، اصفهان، ۱۳۵۳ش.
۲۰۷. القرآن الکریم
دفتر نشر الهادی، قم، ۱۳۷۶ش.، خطاط: عثمان طه
فی رحاب القرآن ۲۰۸. فی رحاب القرآن
نویسنده: محمد حسن آل یاسین
مطبعة المعارف، چاپ اول، بغداد، ۱۳۸۸ق.
شناخت قرآن ۲۰۹. شناخت قرآن
وعی القرآن ۲۱۰. وعی القرآن
نویسنده: شیخ محمدمهدی آصفی
دار القرآن الکریم، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.
پیام حق ۲۱۱. پیام حق
دانستنیهایی از قرآن
نویسنده: احمد زمردیان
موسوی [چاپخانه]، شیراز، ۱۳۵۷ش.
دانستنیهائی از قرآن ۲۱۲. دانستنیهائی از قرآن
نویسنده: محمد مظفری قزوینی
چاپخانه علمیه، قم، ۱۴۱۰ق.
البیان فی تفسیر القرآن ۲۱۳. البیان فی تفسیر القرآن
مجموعه سخنرانیها و مقالات دومین کنفرانس تحقیقاتی علوم و مفاهیم قرآن کریم 27 رجب 1410 هجری قمری ۲۱۴. مجموعه سخنرانیها و مقالات دومین کنفرانس تحقیقاتی علوم و مفاهیم قرآن کریم 27 رجب 1410 هجری قمری
سرشناسه: کنفرانس‌ تحقیقاتی‌ علوم‌ و مفاهیم‌ قرآن‌ کریم‌ (دومین‌: ۱۳۶۸: قم‌)
نویسنده: گروهی از فضلا
گردآورنده: عبدالوهاب طالقانی
دار القرآن الکریم، قم، ۱۳۶۹ش.
مدخل التفسیر ۲۱۵. مدخل التفسیر
‌ابحاث‌ حول‌ اعجاز القرآن و ‌الدفا‌ع‌ ...
نویسنده: آیة الله شیخ محمد فاضل لنکرانی
مطبعة الحیدریة، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ق.، اشراف: مرتضی حکمی، با مقدمه: حسین انصاریان
اسباب النزول ۲۱۶. اسباب النزول
رسم الخط مصحف ۲۱۷. رسم الخط مصحف
ترجمة الاتقان فی علوم القرآن ۲۱۸. ترجمة الاتقان فی علوم القرآن
نویسنده: مهدی حائری قزوینی
• ترجمه الاتقان فی علوم القرآن، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، -۸۲۵ ۶ش.، 2 جلد، مصحح: محمد ابوالفضل ابراهیم
الاتقان فی علوم القرآن ۲۱۹. الاتقان فی علوم القرآن
نویسنده: جلال الدین سیوطی
شریف الرضی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۳ش.، 4 جلد، محقق: محمد ابوالفضل ابراهیم
تفسیر غریب القرآن الکریم ۲۲۰. تفسیر غریب القرآن الکریم
نویسنده: فخرالدین طریحی
مطبعة الحیدریة، نجف، 1953م.، محقق: محمدکاظم طریحی، با تعلیق: محمدکاظم طریحی
جامع الاخبار و الاثار عن النبی و الائمة الاطهار علیه السلام کتاب القرآن ۲۲۱. جامع الاخبار و الاثار عن النبی و الائمة الاطهار علیه السلام کتاب القرآن
پژوهشی در شیوه های اعجاز قرآن ۲۲۲. پژوهشی در شیوه های اعجاز قرآن
نویسنده: حسن عرفان
دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۱۱ق.
ارشاد الاذهان الی اعلام القرآن ۲۲۳. ارشاد الاذهان الی اعلام القرآن
نویسنده: عبدالحسین شبستری
دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۱۴ق.
قصص الانبیاء ۲۲۴. قصص الانبیاء
قصص الانبیاء ۲۲۵. قصص الانبیاء
نویسنده: عبد الوهاب نجار
دار الرائد العربی، چاپ دوم، بیروت، ۲ش.
اکذوبة تحریف القرآن بین الشیعة و السنة ۲۲۶. اکذوبة تحریف القرآن بین الشیعة و السنة
التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف ۲۲۷. التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف
نویسنده: آیة الله سید علی حسینی میلانی
دار القرآن الکریم، چاپ اول، قم، ۱۴۱۰ق.
سلامة القرآن من التحریف ۲۲۸. سلامة القرآن من التحریف
مرکز الرسالة، قم، ۱۴۱۷ق.
المنهج الاثری فی تفسیر القرآن الکریم ۲۲۹. المنهج الاثری فی تفسیر القرآن الکریم
تاریخ تفسیر ۲۳۰. تاریخ تفسیر
نویسنده: علی کمالی دزفولی
کتابخانه صدر، تهران، -۸۳۱ ۶ش.
تفسیر فرات کوفی ۲۳۱. تفسیر فرات کوفی
بازشناسی میراث کهن شیعه
نویسنده: مریم قبادی
التفسیر ۲۳۲. التفسیر
نویسنده: محمد عیاشی
• التفسیر [العیاشی]، موسسة البعثة، قسم الدراسات الاسلامیه، چاپ اول، قم، ۱۴۲۱ق.، 3 جلد، محقق: موسسة البعثة، قسم الدراسات الاسلامیه
تفسیر فرات الکوفی ۲۳۳. تفسیر فرات الکوفی
مجمع البیان فی تفسیر القرآن ۲۳۴. مجمع البیان فی تفسیر القرآن
سرشناسه: فضل بن حسن طبرسی
نویسنده: شیخ امین الاسلام طبرسی
کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۷۹ق.، 10 جلد، مصحح: علامه ابوالحسن شعرانی
منهج الطوسی فی التفسیر القرآن ۲۳۵. منهج الطوسی فی التفسیر القرآن
روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ۲۳۶. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن
مشهور به تفسیر شیخ ابوالفتح رازی
نویسنده: ابوالفتوح رازی
• تفسیر ابوالفتوح رازی، کتابفروشی و چاپخانه محمدحسن علمی، چاپ سوم، تهران، مرداد ۱۳۳۴ش.، 10 جلد، مصحح جلد 10: علی اکبر غفاری
المنتخب فی تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان ۲۳۷. المنتخب فی تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان
نویسنده: ابن ادریس حلی
• موسوعة ابن ادریس الحلی، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۶ش.، 14 جلد، محقق: محمد مهدی موسوی خرسان، با مقدمه: محمد مهدی موسوی خرسان
الوسیط فی تفسیر القرآن المجید ۲۳۸. الوسیط فی تفسیر القرآن المجید
شرح شواهد مجمع البیان ۲۳۹. شرح شواهد مجمع البیان
نویسنده: محمدحسین قزوینی
کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۹۸ق.، مصحح: محمدباقر بهبودی
طبرسی و مجمع البیان ۲۴۰. طبرسی و مجمع البیان
نویسنده: حسین کریمیان
تاویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة ۲۴۱. تاویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة
تفسیر الصافی ۲۴۲. تفسیر الصافی
نویسنده: ملا محسن فیض کاشانی
موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، 1979م.، 5 جلد، با مقدمه: حسین اعلمی، با تعلیق: حسین اعلمی، مصحح: حسین اعلمی
تفسیر المعین ۲۴۳. تفسیر المعین
البرهان فی التفسیر القرآن ۲۴۴. البرهان فی التفسیر القرآن
نویسنده: سید هاشم بحرانی
دار الکتب العلمیة، چاپ دوم، قم، ۱۳۹۳ق.، 5 جلد، مصحح: محمود موسوی زرندی
مقدمة تفسیر مرآة الانوار و مشکوة الاسرار ۲۴۵. مقدمة تفسیر مرآة الانوار و مشکوة الاسرار
با ترجمه و شرح حال مولف و فهرست کتاب
نویسنده: ابوالحسن‌ بن‌ محمد طاهر شریف
• مقدمة تفسیر مرآة الانوار و مشکوة الاسرار با ترجمه و شرح حال مولف و فهرست کتاب، چاپخانه آفتاب، تهران، ۱۳۷۴ق.، مصحح: محمود موسوی زرندی
تفسیر نور الثقلین ۲۴۶. تفسیر نور الثقلین
نویسنده: عبدعلی حویزی
چاپخانه علمیه، قم، ۱۳۸۳ق.، 5 جلد، با تعلیق: هاشم رسولی محلاتی، مصحح: هاشم رسولی محلاتی
مجد البیان فی تفسیر القرآن ۲۴۷. مجد البیان فی تفسیر القرآن
تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ۲۴۸. تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب
المومنون فی القرآن ۲۴۹. المومنون فی القرآن
المیزان فی تفسیر القرآن ۲۵۰. المیزان فی تفسیر القرآن
نویسنده: طباطبائی، محمدحسین‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰، آیة الله سید محمدحسین طباطبائی (علامه طباطبائی)
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۷ق.، 20 جلد
• ...المیزان فی تفسیر القرآن، موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، بیروت، 1973م.، 20 جلد
موسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، بیروت، ۱۳۹۳ق.، 20 جلد
موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۹۱ق.، 20 جلد
منشور جاوید قرآن ۲۵۱. منشور جاوید قرآن
ترجمه تفسیر المیزان ۲۵۲. ترجمه تفسیر المیزان
مترجم: محمدباقر موسوی همدانی
دار العلم، چاپ دوم، قم، ۱۳۵۶ش.، 32 جلد
فقه القرآن ۲۵۳. فقه القرآن
کشف الاسرار و عدة الابرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری ۲۵۴. کشف الاسرار و عدة الابرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری
تفسیر فاتحة الکتاب ۲۵۵. تفسیر فاتحة الکتاب
رشد ۲۵۶. رشد
نویسنده: علی صفایی حائری
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ سوم، ویرایش دوم، قم، ۱۳۹۹ق.
۲۵۷. آیة التطهیر فی احادیث الفریقین
نویسنده: علی موحد ابطحی اصفهانی
علی موحد ابطحی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۴ق.، 2 جلد
تفسیر آیة المودة ۲۵۸. تفسیر آیة المودة
تفسیر السورة الاعلی ۲۵۹. تفسیر السورة الاعلی
الموسوم بالخلجات
نویسنده: محمد تنکابنی
دار النشر اسلام، قم، ۱۲۹۳ق.، با مقدمه: محمد جیلانی
عهدین،قرآن و علم ۲۶۰. عهدین،قرآن و علم
مترجم: حسن حبیبی
حسینیه ارشاد، تهران، -۸۳۱ ۶ش.
قرآن و روانشناسی ۲۶۱. قرآن و روانشناسی
الله و الاعجاز العلمی فی القرآن ۲۶۲. الله و الاعجاز العلمی فی القرآن
نویسنده: لبیب بیضون
• بی نا، بی جا، ۲ش.
ترجمه رساله بدیعه در تفسیر آیه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله ...و حاوی بحثی از ولایت فقیه ۲۶۳. ترجمه رساله بدیعه در تفسیر آیه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله ...و حاوی بحثی از ولایت فقیه
انتشارات حکمت، تهران، ۱۴۰۴ق.
محمد فی القرآن ۲۶۴. محمد فی القرآن
دراسات قرآنیة حول شخصیة محمد (ص)
نویسنده: آیت الله سید رضا صدر
دار الارقم، چاپ اول، صور، 1991م.
ما نزل من القرآن فی اهل البیت (‌علیهم‌‌السلام‌) ۲۶۵. ما نزل من القرآن فی اهل البیت (‌علیهم‌‌السلام‌)
جهاد در قرآن ۲۶۶. جهاد در قرآن
المیثاق ۲۶۷. المیثاق
نویسنده: شیخ محمدمهدی آصفی
دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۱۱ق.
فاطمة الزهراء ‌علیها‌السلام‌ فی القرآن ۲۶۸. فاطمة الزهراء ‌علیها‌السلام‌ فی القرآن
چهره شیطان در قرآن بانضمام شیطان و شیطان پرستان ۲۶۹. چهره شیطان در قرآن بانضمام شیطان و شیطان پرستان
نویسنده: محمد ناصری
دار القرآن الکریم، قم، ۱۳۶۹ش.
عترت در قرآن ۲۷۰. عترت در قرآن
قاعدة فی الجرح و التعدیل و قاعدة فی المورخین ۲۷۱. قاعدة فی الجرح و التعدیل و قاعدة فی المورخین
نویسنده: عبدالوهاب بن علی سبکی
دار الوعی، ویرایش دوم، حلب، ۱۳۹۸ق.، محقق: ابوغده، ابوالفتاح.
۲۷۲. ذیل تذکرة الحفاظ للذهبی
تذکرة الحفاظ ۲۷۳. تذکرة الحفاظ
صحح عن النسخه القدیمه المحفوظ فی مکتبه الحرم المکی تحت اعانه وزاره معارف الحکومه العالیه الهندیه
نویسنده: محمد بن احمد ذهبی
دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۷۵ق.، 4 جلد
الکشف الجلی فیما رو‌ی‌ ‌عن‌ ‌ابی‌‌الاسود ‌الدولی‌ ۲۷۴. الکشف الجلی فیما رو‌ی‌ ‌عن‌ ‌ابی‌‌الاسود ‌الدولی‌
نویسنده: آیة الله شمس الدین واعظی
دار البیان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.
النوادر ۲۷۵. النوادر
نویسنده: فضل الله راوندی
• چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.، محقق: سعید رضا علی عسگری
• الفصول العشرة فی الغیبة و یلیه کتاب نوادر الراوندی و موالید الأئمة علیهم السلام ، مطبعة الحیدریة، نجف، ۱۳۷۰ق. برابر 1951م.
مجموعه رسائل اعتقادی ۲۷۶. مجموعه رسائل اعتقادی
نهج الخطابه ۲۷۷. نهج الخطابه
فی خطب ائمه الهدی(ع) و توقیعات صاحب الامر حجة بن الحسن العسکری ارواحنا فدا
نویسنده: علی علم الهدی
مجمع فکری خدمات اسلامی، بی جا، ۱۳۶۳ش.
الشهاب المنیر فی تواتر حدیث الغدیر ۲۷۸. الشهاب المنیر فی تواتر حدیث الغدیر
نویسنده: طالب خرسان
دار النشر، چاپ اول، قم، 1991م.
روشهای تفسیری در اندیشه شیخ انصاری رحمه‌‌الله‌ ۲۷۹. روشهای تفسیری در اندیشه شیخ انصاری رحمه‌‌الله‌
النظره الخاطفه فی الاجتهاد ۲۸۰. النظره الخاطفه فی الاجتهاد
نویسنده: آیة الله شیخ محمد اسحاق فیاض
• النظرة الخاطفة فی الاجتهاد، دار الکتاب، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.
الاجتهاد و التقلید ۲۸۱. الاجتهاد و التقلید
نویسنده: محمد مهدی کجوری شیرازی
نهاوندی، قم، ۱۳۸۰ش.، با مقدمه: محمد برکت
الإنتصار ۲۸۲. الإنتصار
الرسائل العشر ۲۸۳. الرسائل العشر
نویسنده: شیخ طوسی
المسائل المنتخبة ۲۸۴. المسائل المنتخبة
العبادات والمعاملات
نویسنده: آیة الله سید علی حسینی سیستانی
نشر مهر، قم، ۱۴۱۳ق.
مناسک الحج ۲۸۵. مناسک الحج
نویسنده: آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی
نشر مهر، چاپ 11م، قم، ۱۴۱۱ق.
مناسک حج ۲۸۶. مناسک حج
نویسنده: آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی
• مناسک حج که مطابق است با فتاوی ابوالقاسم موسوی خوئی، با اضافات و مسائل جدید، چاپخانه علمیه، چاپ 16م، قم، ۱۴۰۰ق.
کفایه الحاج فی اعمال و احکام الحج و العمره ۲۸۷. کفایه الحاج فی اعمال و احکام الحج و العمره
گردآورنده: سید محمدتقی حسینی جلالی
مطبعة النعمان، چاپ اول، نجف، ۱۴۰۰ق.
رساله تولی و تبری ۲۸۸. رساله تولی و تبری
در فضائل ائمه اطهار علیه السلام و مثالب غاصبان خلافت
نویسنده: جواد کربلائی
فقه، قم، -۸۰۹ ۶ش.
مرجئه ۲۸۹. مرجئه
تاریخ‌ و ‌اندیشه‌
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
نشر خرم، قم، ۱۳۷۱ش.
جواب المسائل التبانیات ۲۹۰. جواب المسائل التبانیات
نویسنده: الشریف علی بن حسین موسوی (سید مرتضی)
• رسائل الشریف المرتضی، دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۰۵ق.، 4 جلد، اشراف: سید احمد حسینی اشکوری، ج1و2و3 با اشراف: سید احمد حسینی اشکوری، ج 1و2و3 به کوشش: مهدی رجائی، ج4 به کوشش: سید احمد حسینی اشکوری
الافصاح فی الامامة ۲۹۱. الافصاح فی الامامة
نویسنده: شیخ مفید
• عدة رسائل، مکتبة المفید، قم
• الافصاح فی امامه امیر المومنین علیه السلام ویلیه ایمان ابی طالب، موسسة البعثة، قسم الدراسات الاسلامیه، قم، ۱۴۱۲ق.
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل الجارودیة: کاظم مدیر شانه چی، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12 الاختصاص: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی
• مصنفات الشیخ المفید، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، بی جا، ۱۴۱۳ق.، 14 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 النکت فی مقدمات الاصول: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 13: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج 9 التذکرة باصول الفقه: حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی
الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد ۲۹۲. الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد
نویسنده: شیخ مفید
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل الجارودیة: کاظم مدیر شانه چی، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12 الاختصاص: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی
• الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، علمیه اسلامیه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۴۶ش.، 2 جلد
• مصنفات الشیخ المفید، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، بی جا، ۱۴۱۳ق.، 14 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 النکت فی مقدمات الاصول: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 13: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج 9 التذکرة باصول الفقه: حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی
الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد ۲۹۳. الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد
نویسنده: فاضل مقداد
اصول عقائد ۲۹۴. اصول عقائد
تقریب المعارف فی الکلام ۲۹۵. تقریب المعارف فی الکلام
نویسنده: ابوالصلاح حلبی
• بی نا، بی جا، ۱۴۰۴ق.، با مقدمه: آیة الله رضا استادی، مصحح: آیة الله رضا استادی
• تقریب المعارف، شیخ فارس تبریزیان الحسون، -۸۱۳ ۶ش.، محقق: شیخ فارس تبریزیان الحسون
مسائل عقائدیة فی الغلو و التفویض، الخلق و الرزق، العلم بالغیب، الحقیقة المحمدیه مناقشة عقائدیه ۲۹۶. مسائل عقائدیة فی الغلو و التفویض، الخلق و الرزق، العلم بالغیب، الحقیقة المحمدیه مناقشة عقائدیه
گنجینه معارف شیعه امامیه در راه‌ جهاد سازندگی‌ ترجمه‌ کنز الفوائد ۲۹۷. گنجینه معارف شیعه امامیه در راه‌ جهاد سازندگی‌ ترجمه‌ کنز الفوائد
مترجم: محمدباقر کمره ای
چاپخانه فردوسی، تهران، ۱۳۶۱ش.، با تعلیق: محمدباقر کمره ای
کنز الفوائد ۲۹۸. کنز الفوائد
نویسنده: محمد کراجکی
دار الاضواء، بیروت، 1985م.، 2 جلد، محقق: عبدالله نعمه، مصحح: عبدالله نعمه
الشیعه و فنون الاسلام ۲۹۹. الشیعه و فنون الاسلام
نویسنده: آیة الله سید حسن صدر
مطبعة العرفان، صیدا، ۱۳۳۱ق.
الإستغاثة ۳۰۰. الإستغاثة
نویسنده: ابوالقاسم علی کوفی
احقاق الحق، پاکستان، ۲ش.
• الاستغاثه، بی نا، بی جا، ۲ش.، 2 جلد
منهج الرشاد لمن اراد السداد ۳۰۱. منهج الرشاد لمن اراد السداد
المراجعات ۳۰۲. المراجعات
ابحاث جدیدة فی أصول المذهب و الامامة العامة ...
نویسنده: علامه سید عبدالحسین شرف الدین عاملی
مطبوعات النجاح، چاپ 20م، قاهره، 1979م.، با مقدمه: حامد حفنی داود و محمد فکری عثمان ابونصر
مطبعة حسام، بغداد، ۱۹۴۶ق.، محقق: حسین علی راضی، با مقدمه: آیة الله شیخ مرتضی آل یاسین
مکتبة الدواری، قم، ۲ش.
راهنمای بهشت ۳۰۳. راهنمای بهشت
‌ا‌عتقاد‌ی‌، ‌اخلاقی‌، ‌استدلالی‌، تاریخی‌، ‌ادبی‌
نویسنده: محمد تقی مقدم
کتابفروشی دیانت، چاپ سوم، مشهد، ۱۳۴۳ش.
اصل مسلم در شناختن آفریننده عالم و رد ماتریالیسم ۳۰۴. اصل مسلم در شناختن آفریننده عالم و رد ماتریالیسم
نویسنده: محمد نبوی زاده
محمد نبوی زاده، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.
المقام الاسنی فی تفسیر الاسماء الحسنی ۳۰۵. المقام الاسنی فی تفسیر الاسماء الحسنی
افاق وحی محمد صلی الله علیه و آله و سلم ۳۰۶. افاق وحی محمد صلی الله علیه و آله و سلم
اسلامیه، بی جا، ۱۳۸۸ق.
درر الاخبار فیما یتعلق بحال الاحتضار ۳۰۷. درر الاخبار فیما یتعلق بحال الاحتضار
نویسنده: شیخ محمدرضا طبسی نجفی
مطبعة النعمان، چاپ دوم، نجف، ق.، 2 جلد، اشراف: عمادالدین طبسی
معاد شناسی ۳۰۸. معاد شناسی
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
انتشارات حکمت، چاپ دوم، تهران، -۸۲۷ ۶ش.، 10 جلد
آثار الاعمال الصالحة فی الدار الدنیا ۳۰۹. آثار الاعمال الصالحة فی الدار الدنیا
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
هاشم موسوی جزایری، قم، ۱۴۱۳ق.، 4 جلد
عبقات الانوار فی امامة الائمة الاطهار ۳۱۰. عبقات الانوار فی امامة الائمة الاطهار
نویسنده: میر حامد حسین موسوی کنتوری (صاحب عبقات)
• قم، ۱۴۰۴ق.، 10 جلد، محقق: غلام رضا مولانا بروجردی، مصحح: غلام رضا مولانا بروجردی
مطبعة مهر، قم، ۱۳۹۸ق.، 2 جلد، محقق: آیة الله سید علی حسینی میلانی
مدرسة الامام مهدی(عج)، قم، ۱۴۰۶ق.، 9 جلد
• عبقات الانوار در اثبات امامت ائمه اطهار، نشر نفائس مخطوطات اصفهان، اصفهان، ۱۴۰۶ق.
• عبقات الانوار در اثبات امامت ائمه اطهار، موسسه نشر نفائس مخطوطات، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۳۸ش.، 6 جلد
غایه المرام و حجه الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص و العام ۳۱۱. غایه المرام و حجه الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص و العام
نویسنده: سید هاشم بحرانی
• غایة المرام و حجة الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص والعام، عزیزی، قم، ۱۴۳۱ق.، 7 جلد، محقق: باقر خسروشاهی، اشراف: آیت الله سید رضا صدر
رسالة وجیزة فی اثبات علم الغیب للرسول و ائمة الهدی علیهم السلام ۳۱۲. رسالة وجیزة فی اثبات علم الغیب للرسول و ائمة الهدی علیهم السلام
نویسنده: آیة الله شیخ علی نمازی شاهرودی
• رسالتان فی التفویض و علم الغیب، ۱۴۰۱ق.
فیض القدیر ۳۱۳. فیض القدیر
خلاصه عبقات الانوار درباره حدیث غدیر
گردآورنده: شیخ عباس قمی
• فیض القدیر فیما یتعلق بحدیث الغدیر، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ دوم، حرم حضرت معصومه (س)، ۱۳۷۶ش.
موسسه در راه حق، ۱۳۶۵ش.
خطابه غدیر ۳۱۴. خطابه غدیر
ترسیمی از صحنه غدیر خم، متن خطابه پیامبر صلی‌الله علیه وآله در غدیر، ترجمه فارسی خطبه غدیر
نویسنده: محمدباقر انصاری زنجانی خوئی
نشر مولود کعبه، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.
التنبیه بالمعلوم من البرهان علی تنزیه المعصوم عن السهو و النسیان ۳۱۵. التنبیه بالمعلوم من البرهان علی تنزیه المعصوم عن السهو و النسیان
نویسنده: شیخ حر عاملی
۳۱۶. خلافت از دیدگاه امامیه و اهل سنت
گردآورنده: شیخ احمد امینی نجفی
شیخ احمد امینی نجفی، تهران، ۱۳۶۶ش.
المقنع فی الامامه ۳۱۷. المقنع فی الامامه
الشیعه و الامامه ۳۱۸. الشیعه و الامامه
نویسنده: شیخ محمدحسین مظفر
مکتبة نینوی الحدیثة، تهران، ۱۳۶۵ق.
دراسات فی کتاب العبقات ۳۱۹. دراسات فی کتاب العبقات
نویسنده: آیة الله سید علی حسینی میلانی
• بی نا، قم، ۱۴۰۵ق.
نفحات الازهار فی خلاصه عبقات الانوار ۳۲۰. نفحات الازهار فی خلاصه عبقات الانوار
گردآورنده: آیة الله سید علی حسینی میلانی
علی‌ ‌الحسینی‌ ‌المیلانی‌، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.، 12 جلد
• خلاصه عبقات الانوار فی امامه الائمه الاطهار، موسسة البعثة، قسم الدراسات الاسلامیه، چاپ اول، قم، ۱۴۰۶ق.، 10 جلد
تکالیف الانام فی غیبه الامام ۳۲۱. تکالیف الانام فی غیبه الامام
بضمیمه شرح هفت حصار از روی خط عبدالحق سبزواری و دعای طلب مغفرت والدین از روی خط نیریزی
به اهتمام: فخرالدین
نویسنده: دبیر همدانی، ‌علی‌‌اکبربن‌ شیرمحمد، ۱۲۷۰ - ۱۳۲۵ق‌
رشیدیه، تهران، ۱۳۵۴ش.
بشارة الاسلام ۳۲۲. بشارة الاسلام
نویسنده: مصطفی کاظمی
مکتبة نینوی الحدیثة، تهران، ۲ش.
وظایف شیعیان و منتظران امام زمان (عج) ۳۲۳. وظایف شیعیان و منتظران امام زمان (عج)
نویسنده: محمد مقدسی
برگ شقایق، قم، ۱۳۸۳ش.
عقیده المسیح الدجال فی الادیان ۳۲۴. عقیده المسیح الدجال فی الادیان
قراءه فی المستقبل
نویسنده: سعید ایوب
دار البیان، قم، ۱۴۱۳ق.
رسالة فی التقیة ۳۲۵. رسالة فی التقیة
ادیان آسمانی و مسئله تحریف ۳۲۶. ادیان آسمانی و مسئله تحریف
نویسنده: مرتضی عسکری
مترجم: حسن افتخار زاده
مجمع علمی اسلامی، بی جا، ۱۳۶۰ش.، با مقدمه: حسن افتخار زاده
راد شبهات الکفار ۳۲۷. راد شبهات الکفار
جستجوی حق در بغداد ۳۲۸. جستجوی حق در بغداد
مترجم: مصطفی خبازیان
مصطفی خبازیان، مشهد، -۸۱۸ ۶ش.، محقق: مصطفی خبازیان
الطفل بین الوراثه و التربیه ۳۲۹. الطفل بین الوراثه و التربیه
مترجم: فاضل حسینی میلانی
دار المرتضی، مشهد، ۱۳۸۶ق.، 2 جلد، با تعلیق: فاضل حسینی میلانی
مادر ۳۳۰. مادر
نویسنده: میرزا خلیل کمره ای
آفتاب، چاپ چهارم، ۱۳۸۹ق.، به کوشش: محمد حسین صدریه
مقالات برگزیده ‌همایش‌ تربیت‌ در سیره‌ و کلام‌ ‌امام‌ ‌علی‌ ‌علیه‌‌السلام‌ ۳۳۱. مقالات برگزیده ‌همایش‌ تربیت‌ در سیره‌ و کلام‌ ‌امام‌ ‌علی‌ ‌علیه‌‌السلام‌
سرشناسه: ‌همایش‌ تربیت‌ معلم‌ در سیره‌ و کلام‌ ‌امام‌ ‌علی‌ ‌علیه‌‌السلام‌ (۱۳۷۹: قم‌)
کودک از نظر وراثت و تربیت ۳۳۲. کودک از نظر وراثت و تربیت
نویسنده: محمد تقی فلسفی
هیئت نشر معارف اسلامی، تهران، ۱۳۴۹ش.، 2 جلد
سنتهای اجتماعی در قرآن کریم ۳۳۳. سنتهای اجتماعی در قرآن کریم
اصول تربیت ۳۳۴. اصول تربیت
اداره تمدن اسلام، کراچی، 1988م.
نظام الحکم فی الاسلام ۳۳۵. نظام الحکم فی الاسلام
نویسنده: علی مقلد
دار الاضواء، بیروت، 1986م.
النظام السیاسی فی الاسلام ۳۳۶. النظام السیاسی فی الاسلام
رای السنه،رای الشیعه،حکم الشرع
نویسنده: احمد حسین یعقوب اردنی
• النظام السیاسی فی الاسلام ، انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۲ق. برابر ۲ش.
انتشارات انصاریان، چاپ چهارم، قم، ۱۴۲۷ق.
فی سبیل الوحدة الاسلامیة ۳۳۷. فی سبیل الوحدة الاسلامیة
نویسنده: آیة الله سید مرتضی رضوی کشمیری
دار المعلم، ویرایش سوم، قاهره، 1980م.
حوار فی العمق من اجل التقریب الحقیقی ۳۳۸. حوار فی العمق من اجل التقریب الحقیقی
ترجمه کتاب سلیم ابن قیس ۳۳۹. ترجمه کتاب سلیم ابن قیس
• کتاب سلیم ابن قیس، اهل البیت(ع)
شیعه در اسلام ۳۴۰. شیعه در اسلام
نویسنده: موسی سبط الشیخ
عالی، تهران، ۱۳۲۸ق.
تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن هفتم هجری ۳۴۱. تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن هفتم هجری
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
کتاب سلیم بن قیس الهلالی ۳۴۲. کتاب سلیم بن قیس الهلالی
نویسنده: سلیم بن قیس هلالی عامری کوفی
دفتر نشر الهادی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.، 3 جلد، محقق: محمدباقر انصاری زنجانی خوئی
• کتاب سلیم بن قیس الکوفی، دار الفنون، بیروت، ۲۷ رمضان ۱۴۰۰ق.
• کتاب سلیم ابن قیس، اهل البیت(ع)
• کتاب سلیم بن قیس الکوفی، مطبعة الحیدریة، نجف
تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی ۳۴۳. تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
انتشارات انصاریان، قم، ۱۳۸۵ش.
نشأة التشیع ۳۴۴. نشأة التشیع
نویسنده: طالب خرسان
شریف الرضی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.
الفهارس الفنیه للمحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء ۳۴۵. الفهارس الفنیه للمحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء
معراج السعادة ۳۴۶. معراج السعادة
نویسنده: ملا احمد نراقی
چاپخانه سعادت، کرمان، ۱۳۵۱ق.
مؤسسه انتشارات هجرت، قم، ۱۳۷۱ش.
• معراج السعاده، علمیه اسلامیه، بی جا، ۱۳۴۸ش.
شایست و ناشایست در اندیشه اسلامی ۳۴۷. شایست و ناشایست در اندیشه اسلامی
مترجم: محمد حسین ساکت
نشر نگاه معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
مسکن الفؤاد ۳۴۸. مسکن الفؤاد
مشکاة الانوار فی غرر الاخبار ۳۴۹. مشکاة الانوار فی غرر الاخبار
نویسنده: علی بن حسن طبرسی
مکتبة الفقیه، چاپ دوم، نجف، ۱۹۶۵ق.، با مقدمه: صالح جعفری
• قم، ۱۴۱۸ق.، محقق: مهدی هوشمند
مکارم الاخلاق ۳۵۰. مکارم الاخلاق
هزار و یک حکایت قرآنی ۳۵۱. هزار و یک حکایت قرآنی
نویسنده: محمد حسین محمدی
لاهیجی، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۴ش.
سیاهپوشی در سوگ ائمه نور علیهم السلام(ریشه های تاریخی ، مبانی فقهی) ۳۵۲. سیاهپوشی در سوگ ائمه نور علیهم السلام(ریشه های تاریخی ، مبانی فقهی)
نویسنده: علی ابوالحسنی (منذر)
علی ابو‌الحسنی‌ (منذر)، چاپ اول، قم، ۱۳۷۵ش.
سیمای مسجد ۳۵۳. سیمای مسجد
نویسنده: نوبهار، رحیم‌، ۱۳۴۰ -.
رحیم نوبهار، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد
قاموس الصحیفة ۳۵۴. قاموس الصحیفة
گردآورنده: سید ابوالفضل حسینی
• بی نا، بی جا، ۱۳۹۸ق.
الحدیقه الهلالیه ۳۵۵. الحدیقه الهلالیه
شرح‌ د‌عاء ‌الهلال‌ من‌ ‌الصحیفه‌ ‌السجادیه‌
نویسنده: شیخ بهاء الدین عاملی
الصحیفة السجادیّة الکاملة ۳۵۶. الصحیفة السجادیّة الکاملة
نویسنده: امام سجاد علیه السلام
املاء: امام سجاد علیه السلام
• الصحیفة السجادیة الکاملة، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ پنجم، بیروت، ۱۴۳۲ق.، شارح: غالب عسیلی، با مقدمه: غالب عسیلی
• صحیفه سجادیه روایة حسین بن اشکیب، موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء علیها السلام، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: احمد سجادی
بنیاد محقق طباطبائی، قم، چاپ اول، تیر ۱۳۹۴ش.، با مقدمه: سید محمدحسین حکیم
• الصحیفة السجادیة، The Open School
• صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام، حجر، تهران، ۱۳۶۱ش.
• الصحیفة السجادیة الجامعة لادعیة، موسسة الامام المهدی(ع)، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ق.، مصحح: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی
• ترجمه صحیفه سجادیه، سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکده باقر العلوم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، محقق: علی فاضلی
• الصحیفة الکاملة السجادیة، دار التراث الاسلامی، بیروت
• الصَّحیفَةُ السَّجّادِیَّةُ الْکامِلَةٌ، دارالبذرة، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۴ق. برابر 2013م.
• الصحیفة السجادیة الکاملة، احمد الفهری، چاپ اول، سوریه، محقق: احمد فهری زنجانی
• الصحیفة السجادیة، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۴۱۳ق.، محقق: کاظم مدیر شانه چی
• الصحیفة الکاملة السجادیة، نجف، ۱۳۲۱ق.، با مقدمه: محمد مشکوة، مصحح: علامه محمدتقی مجلسی، خطاط: طاهر خوشنویس
• ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه، سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکده باقر العلوم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، مصحح: علی فاضلی
• الصحیفة الثانیة السجادیة، مطبعة النیل، مصر، 1904م.
مفاتیح الجنان ۳۵۷. مفاتیح الجنان
نویسنده: شیخ عباس قمی
• مفاتیح الجنان با تصحیح کامل، کتابفروشی علمیه اسلامیه، تهران، ۱۳۸۱ق.، خطاط: طاهر خوشنویس
• کلیات مفاتیح الجنان، موسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت
• کلیات مفاتیح الجنان، نشر مهشاد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
دیار عاشقان ۳۵۸. دیار عاشقان
شارح: حسین انصاریان
پیام آزادی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، 7 جلد، مصحح: حسین استاد ولی
شرح دعاء الصباح ۳۵۹. شرح دعاء الصباح
نویسنده: علامه محمد باقر مجلسی
• دعاء الصباح، دار العلوم، چاپ اول، بیروت، 1989م.، با تعلیق: علامه محمد باقر مجلسی
بیان حقیقت بیانات ولی ‌عصر(‌عج‌)، شرح‌ ‌افتتاح‌ ۳۶۰. بیان حقیقت بیانات ولی ‌عصر(‌عج‌)، شرح‌ ‌افتتاح‌
شارح: احمد زمردیان
کتابفروشی اسلامیه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۲ش.
شفاء الصدور فی شرح زیارة العاشورا ۳۶۱. شفاء الصدور فی شرح زیارة العاشورا
نویسنده: ابوالفضل طهرانی
علی موحد ابطحی، چاپ سوم، قم، ۱۴۰۹ق.، 2 جلد، محقق: علی موحد ابطحی اصفهانی
الانوار الساطعه فی شرح زیاره الجامعه ۳۶۲. الانوار الساطعه فی شرح زیاره الجامعه
شارح: جواد کربلائی
منشورات الاعلمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 5 جلد
• قم، -۸۱۱ ۶ش.، 5 جلد، مصحح: اسدی، محسن.
شرح زیارت جامعه کبیره ۳۶۳. شرح زیارت جامعه کبیره
زیارت اربعین ۳۶۴. زیارت اربعین
آیینه عرفان و آیت مومنین
دارالتفسیر، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۱ش.
با اختران تابناک ولایت ترجمه‌ ‌الانو‌ار ‌اللامعه‌ فی‌ شرح‌ ‌الزیاره‌ ‌الجامعه‌ ۳۶۵. با اختران تابناک ولایت ترجمه‌ ‌الانو‌ار ‌اللامعه‌ فی‌ شرح‌ ‌الزیاره‌ ‌الجامعه‌
مترجم: عباسقلی سلطانی‌ گلشیخی‌
• مشهد، ۱۳۶۷ش.
رساله فی الاستخاره من القرآن المجید و الفرقان الحمید مع مقدمه فی تشریع الخیره و کیفیه الاستخاره ۳۶۶. رساله فی الاستخاره من القرآن المجید و الفرقان الحمید مع مقدمه فی تشریع الخیره و کیفیه الاستخاره
العدل الالهی ۳۶۷. العدل الالهی
موسسة البلاغ، چاپ اول، 1988م.
نصیحت بفریب خوردگان باب و بهاء ۳۶۸. نصیحت بفریب خوردگان باب و بهاء
مترجم: علامه فانی اصفهانی
• نصیحت بفریب خوردگان باب و بهاء ترجمه کتاب نصایح الهدی الی من کان مسلما قصار بابیا، چاپخانه اسلام، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۵ق.
جهانگشای عادل ۳۶۹. جهانگشای عادل
نویسنده: سید جمال الدین دین پرور
کتابخانه بزرگ اسلامی، چاپ چهارم، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۵۴ش.
اسلام و تمدن جدید ۳۷۰. اسلام و تمدن جدید
نویسنده: مصطفی زمانی
پیام اسلام، چاپ 18م، قم، ۱۳۶۸ش.
اهل بیت علیهم السلام در کشتی نوح علیه السلام ۳۷۱. اهل بیت علیهم السلام در کشتی نوح علیه السلام
نویسنده: محمد ابراهیم موحد قزوینی
مترجم: حسین شاهرودی
• اهل بیت علیه السلام در کشتی نوح علیه السلام، محمد‌ابر‌ا‌هیم‌ موحد قزوینی‌، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.
ظاهرة الغیبه و دعوی السفاره فی ظل امامه المهدی المنتظر(عج) ۳۷۲. ظاهرة الغیبه و دعوی السفاره فی ظل امامه المهدی المنتظر(عج)
نویسنده: میرزا محسن آل عصفور
موسسه اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۷۰ش.
حاشیه فرائد الاصول ۳۷۳. حاشیه فرائد الاصول
رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور ۳۷۴. رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
• مفتاح الفلاح بضمیمه رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور، انتشارات حکمت، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
تشیع، چاپ دوم، ویرایش اول، قم، ۱۳۷۱ش.
۳۷۵. الایجاز لأسرار کتاب الطراز فی علوم حقائق الاعجاز
من العلوم البیانیة و الاسرار القرانیة
نویسنده: یحیی علوی یمنی
دار المدار الاسلامی، چاپ اول، بیروت، 2007م.، محقق: بن عیسی باطاهر
تاریخ آستان قدس ۳۷۶. تاریخ آستان قدس
نویسنده: مؤتمن، علی.
• بی نا، چاپ دوم، بی جا،
تاریخ آستان قدس رضوی ۳۷۷. تاریخ آستان قدس رضوی
نویسنده: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
عطارد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
دایرة المعارف تشیع ۳۷۸. دایرة المعارف تشیع
بنیاد ‌اسلامی‌ طا‌هر، چاپ اول، تهران، بهمن ۱۳۶۶ش.، 2 جلد، ویراستار: احمد صدر حاج سید جوادی و بهاءالدین خرمشاهی و کامران فانی
کودکان سخنور ۳۷۹. کودکان سخنور
نویسنده: حسن موسوی اصفهانی
• تهران، ۱۳۹۷ق.
خواطر و عبر ۳۸۰. خواطر و عبر
دروس تربویة اخلاقیة تاریخیة
نویسنده: حاج حسین شاکری
بهشت برین ترجمه جنه الماوی ۳۸۱. بهشت برین ترجمه جنه الماوی
نویسنده: عمران علیزاده
طلوع، چاپ اول، تبریز، ۱۳۷۰ش.، با تعلیق: آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبائی
المقتطفات ۳۸۲. المقتطفات
نقش ائمه در احیاء دین ۳۸۳. نقش ائمه در احیاء دین
نویسنده: مرتضی عسکری
گردآورنده: محمد علی جاودان
مجمع علمی اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
بنیاد بعثت،و‌احد تحقیقات‌ ‌اسلامی‌، چاپ دوم، تهران، -۸۱۸ ۶ش.، 7 جلد
بنیاد بعثت،کتابخانه بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۵۷ش.، 2 جلد
مجمع علمی اسلامی، تهران، ۱۴۰۱ق.، 5 جلد
۳۸۴. الصیاغه الجدیده
لعالم‌ ‌الایمان‌ و ‌الحریه‌ و ‌الرفاه‌ ‌الاسلام‌
نویسنده: آیة الله سید محمد حسینی شیرازی
مرکز نشر الفکر الاسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۵ق.
الطبقات الکبری القسم المتمم التابعی ۳۸۵. الطبقات الکبری القسم المتمم التابعی
الطبقات الکبری القسم المتمم لتابعی اهل المدینة و من بعدهم ۳۸۶. الطبقات الکبری القسم المتمم لتابعی اهل المدینة و من بعدهم
الطبقات الکبیر ۳۸۷. الطبقات الکبیر
نویسنده: محمد ابن سعد زهری
• الطبقات الکبری، دار صادر، بیروت، 1960م.، 9 جلد
• طبقات الکبیر، مطبعه بریل، لیدن، ۱۳۴۷ق.، 15 جلد، مصحح: ادوارد سخاو
سید المرسلین صلی‌‌الله‌ ‌علیه‌ و ‌آله‌ ۳۸۸. سید المرسلین صلی‌‌الله‌ ‌علیه‌ و ‌آله‌
...السیر و المغازی ۳۸۹. ...السیر و المغازی
کتاب الحجة علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب ۳۹۰. کتاب الحجة علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب
نویسنده: شمس الدین ابی علی فخار بن معد موسوی
• کتاب الحجه علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب، مطبعة العلویة، نجف، ۱۳۵۱ق.
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین ۳۹۱. تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
دفاع از حریم حق ۳۹۲. دفاع از حریم حق
نویسنده: عمران علیزاده
خضرا، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
ترجمه فدک ۳۹۳. ترجمه فدک
الزهراء ۳۹۴. الزهراء
نویسنده: سید محمد جمال هاشمی گلپایگانی
• الزهرا، حدیث الشهر، چاپ ؟، 1950م.
مطبعة النجاح، بغداد، ۱۳۶۹ق.
شناسایی هفت تن در صدر اسلام ۳۹۵. شناسایی هفت تن در صدر اسلام
مترجم: عباس راسخی نجفی
قیام، قم، ۱۳۷۲ش.
السبعه من السلف ۳۹۶. السبعه من السلف
ابوبکر،عمر،عثمان،...
نویسنده: آیة الله سید مرتضی حسینی فیروزآبادی یزدی
• ...السبعه من السلف، فیروز آبادی، قم
معجم الصحابه ۳۹۷. معجم الصحابه
نویسنده: عبدالباقی ابن قانع
دار الفکر، چاپ اول، بیروت، 2004م.، 15 جلد، محقق: خلیل ابراهیم قوتلای و محمد، حمدی الدمرداش.
دور ائمه اهل البیت علیهم السلام فی الحیاه الاسلامیه ۳۹۸. دور ائمه اهل البیت علیهم السلام فی الحیاه الاسلامیه
نویسنده: عادل ادیب
مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، ۱۴۰۸ق.
نوادر المعجزات فی مناقب الأئمة الهداة علیهم السلام ۳۹۹. نوادر المعجزات فی مناقب الأئمة الهداة علیهم السلام
نویسنده: محمد بن جریر طبر‌ی‌ ‌آملی‌ صغیر
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.، محقق: باسم محمد اسدی
• نوادر المعجزات فی مناقب الأئمة الهداة علیهم السلام و الاربعون حدیثا عن الاربعین ، مؤسسة الإمام المهدی، چاپ اول، قم، ذی الحجه ۱۴۱۰ق.
ندای حق ۴۰۰. ندای حق
ترجمه جزء دوم کتاب صوت الحق
مترجم: حسین موسوی محفوظی
محبین، چاپ اول، اهواز، -۸۰۷ ۶ش.
الامام علی بن ابی طالب کرم الله وجهه رابع الخلفاء الراشدین ۴۰۱. الامام علی بن ابی طالب کرم الله وجهه رابع الخلفاء الراشدین
نویسنده: محمد رضا
دار الکتب العلمیة، بیروت، ۲ش.
الجمل و النصره لسید العتره فی حرب البصره ۴۰۲. الجمل و النصره لسید العتره فی حرب البصره
نویسنده: شیخ مفید
دار المفید، چاپ دوم، 1993م.، 12 جلد، مصحح: استاد علی میرشریفی
• مصنفات الشیخ المفید، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، بی جا، ۱۴۱۳ق.، 14 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 النکت فی مقدمات الاصول: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 13: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج 9 التذکرة باصول الفقه: حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل الجارودیة: کاظم مدیر شانه چی، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12 الاختصاص: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی
الامام امیر المومنین علی علیه السلام از دیدگاه خلفا ۴۰۳. الامام امیر المومنین علی علیه السلام از دیدگاه خلفا
۴۰۴. تثبیت الامامه
امامه‌ امیرالمومنین‌ علی‌بن‌ ابی‌طالب‌(علیه‌السلام‌)
سرشناسه: یحیی بن حسین هادی
نویسنده: یحیی بن حسین زیدی
دار الامام السجاد(ع)، بیروت، ۱۴۱۹ق.
المعیار و الموازنه ۴۰۵. المعیار و الموازنه
فی فضائل الامام امیر المومنین علی بن ابی طالب(صلوات الله علیه)و بیان افضلیته علی جمیع العالمین بعد الانبیاء و المرسلین
نویسنده: محمد بن عبدالله اسکافی
الجوهرة فی نسب الامام علی و آله ۴۰۶. الجوهرة فی نسب الامام علی و آله
نویسنده: محمد بن ابی بکر انصاری تلمسانی (بری)
• الجوهرة فی نسب الإمام علی وآله، مکتبة النوری، چاپ اول، ۱۴۰۲ق.، محقق: محمد التوبخی
• الجوهره فی نسب الامام علی و آله، مکتبة النوری، چاپ اول، دمشق، 1982م.، محقق: محمد تونجی
انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۳ش.، محقق: محمد تونجی
تثبیت الامامه ۴۰۷. تثبیت الامامه
نویسنده: قاسم بن ابراهیم رسی
الغدیر، چاپ اول، بیروت، 1998م.، محقق: صالح وردانی
همای رحمت ۴۰۸. همای رحمت
گردآورنده: عمران علیزاده
• چاپ اول، تبریز، ۱۳۷۱ش.
القطره ۴۰۹. القطره
نویسنده: محمد مظفری قزوینی
• چاپ اول، قم، ۱۳۶۵ش.
الغارات ۴۱۰. الغارات
علی علیه السلام چهره درخشان اسلام ۴۱۱. علی علیه السلام چهره درخشان اسلام
مترجم: استاد علی دوانی
• علی علیه السلام، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۹ش.
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
مباحث و مقالات کنگره نهج البلاغه ۴۱۲. مباحث و مقالات کنگره نهج البلاغه
‌اصول‌ و شیوه‌‌ها‌ی‌ حکومت‌ ‌اسلامی‌ در نهج‌ ‌البلا‌غه‌
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۶۸ش.
توضیح نهج‌البلاغه ۴۱۳. توضیح نهج‌البلاغه
نویسنده: آیة الله سید محمد حسینی شیرازی
• توضیح النهج البلاغه، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۹۵ش.، 4 جلد
• توضیح نهج‌ البلاغه، دار التراث الشیعة، تهران، ۲ش.، 4 جلد
از علی آموز ۴۱۴. از علی آموز
سلسله درسهای شناخت دین(بخش ارکان)
نویسنده: مدرسه‌ مکاتباتی‌ نهج‌ ‌البلا‌غه‌
بنیاد نهج البلاغه، چاپ سوم، تهران، -۸۱۳ ۶ش.
مهدی منتظر(ع) در نهج البلاغه ۴۱۵. مهدی منتظر(ع) در نهج البلاغه
نویسنده: آیة الله شیخ مهدی فقیه ایمانی
حسینیه عمادزاده اصفهان، چاپ دوم، ویرایش اول، اصفهان، ۱۳۷۵ش.
نهج البلاغه توثیقه و نسبته الی الامام علی علیه السلام ۴۱۶. نهج البلاغه توثیقه و نسبته الی الامام علی علیه السلام
نویسنده: حامد حنفی داود
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
حکمت اصول سیاسی اسلام ترجمه و تفسیر فرمان مبارک امیر المومنین علی بن ابیطالب علیه السلام به مالک اشتر ۴۱۷. حکمت اصول سیاسی اسلام ترجمه و تفسیر فرمان مبارک امیر المومنین علی بن ابیطالب علیه السلام به مالک اشتر
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
بنیاد نهج البلاغه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
آیین جهاد از دیدگاه نهج البلاغه و امام علی علیه السلام ۴۱۸. آیین جهاد از دیدگاه نهج البلاغه و امام علی علیه السلام
نویسنده: بنیاد نهج البلاغه
روشنگر، چاپ دوم، بی جا، تیر ۱۳۶۷ش.
اعلام نهج البلاغه ۴۱۹. اعلام نهج البلاغه
ترجمه و شرح نهج البلاغة امام علی ابن ابیطالب علیه السلام ۴۲۰. ترجمه و شرح نهج البلاغة امام علی ابن ابیطالب علیه السلام
به ضمیمه فهرستهای موضوعی، اشخاص، اماکن و زمانهای حساس
مترجم: مصطفی زمانی
شارح: مصطفی زمانی
• نهج البلاغه مولا علی بن ابیطالب امیر المومنین (ع)، پیام اسلام، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۰ش.، 4 جلد
• نهج البلاغة امام علی ابن ابیطالب علیه السلام، موسسه انتشارات نبوی، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۲ش.
نهج البلاغة الثانی ۴۲۱. نهج البلاغة الثانی
لمعة المختارة من‌ ‌الخطب‌ و ‌الکتب‌ و ‌الکلم‌ ‌القصار امیر‌المومنین‌ ‌علی‌بن‌ ‌ابی‌طالب‌ ‌علیهما‌السلام‌...
نویسنده: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
گردآورنده: جعفر حائری
دار الهجرة، چاپ اول، قم، ۱۴۱۰ق.
ترجمه و شرح نهج البلاغة ۴۲۲. ترجمه و شرح نهج البلاغة
مترجم: علینقی فیض الاسلام اصفهانی
چاپخانه سپهر، تهران، ۱۳۲۶ش.، خطاط: طاهر خوشنویس
چاپخانه آفتاب، تهران، ۱۳۲۶ش.، 6 جلد، خطاط: طاهر خوشنویس
اصول الدین علی ضوء نهج البلاغه ۴۲۳. اصول الدین علی ضوء نهج البلاغه
نویسنده: محمدباقر بهبودی
موسسه نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه ۴۲۴. منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه
۴۲۵. علی(ع) و فلسفه الهی
در پیرامون نهج البلاغه ۴۲۶. در پیرامون نهج البلاغه
مترجم: عباس میرزاده اهری
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
بهج الصباغه فی شرح نهج‌ البلاغه ۴۲۷. بهج الصباغه فی شرح نهج‌ البلاغه
نویسنده: علامه محمد تقی شوشتری
کتابخانه صدر، ایران، ۱۳۹۰ق.، 14 جلد
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 3 جلد
بنیاد نهج البلاغه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
مقدمة شرح نهج البلاغة ۴۲۸. مقدمة شرح نهج البلاغة
دار الشروق، چاپ اول، بیروت، 1987م.، محقق: عبدالقادر حسین، با مقدمه: عبدالقادر حسین
قاموس نهج البلاغه ۴۲۹. قاموس نهج البلاغه
نویسنده: محمد‌علی‌ شرقی
• بی نا، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۳ش.
با نهج البلاغه آشنا شویم ۴۳۰. با نهج البلاغه آشنا شویم
گردآورنده: بنیاد نهج البلاغه
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
شرح نهج البلاغه ۴۳۱. شرح نهج البلاغه
نویسنده: ابن ابی الحدید معتزلی
• شرح نهج البلاغة، دار احیاء الکتب العربیة، چاپ اول، بیروت، 1959م.، 20 جلد، مصحح: محمد ابوالفضل ابراهیم
رابطه نهج البلاغه با قرآن ۴۳۲. رابطه نهج البلاغه با قرآن
نویسنده: جواد مصطفوی خراسانی
بنیاد نهج البلاغه، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۹ش.
در مکتب علی علیه السلام ۴۳۳. در مکتب علی علیه السلام
شامل‌ قو‌ا‌عد‌ی‌ ‌از صرف‌ و نحو، فر‌از‌هائی‌ ‌از نهج‌ ‌البلا‌غه‌ نمونه‌‌هائی‌ ‌از تجزیه‌ و ترکیب‌
نویسنده: عمران علیزاده
عمران علیزاده، تبریز، ۱۳۹۶ق.، خطاط: محمد علی ادیب العلماء
فرمان مالک اشتر ۴۳۴. فرمان مالک اشتر
شرح الخطبة الشقشقیة ۴۳۵. شرح الخطبة الشقشقیة
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
موسسة الوفاء، بیروت، 1982م.
شرح نهج البلاغة ۴۳۶. شرح نهج البلاغة
مقالاتی پیرامون نهج البلاغه و گردآورنده آن ۴۳۷. مقالاتی پیرامون نهج البلاغه و گردآورنده آن
نویسنده: استاد علی دوانی
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
بنیاد نهج البلاغه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
فرمان امام علی به مالک اشتر ۴۳۸. فرمان امام علی به مالک اشتر
مترجم: جواد فاضل
فرهنگ منهاج، تهران، ۱۳۸۷ش.، خطاط: حسین جعفری تبار
قانون اساسی حکومت امام علی علیه السلام ۴۳۹. قانون اساسی حکومت امام علی علیه السلام
نویسنده: علی انصاریان
بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۹ش.
جلوه های بلاغت در نهج البلاغه ۴۴۰. جلوه های بلاغت در نهج البلاغه
نویسنده: محمد خاقانی
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۷۶ش.
نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه ۴۴۱. نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه
نویسنده: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
دارالتعارف للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، 1976م.، 8 جلد
استناد نهج‌ البلاغه ۴۴۲. استناد نهج‌ البلاغه
الامثال و الحکم المستخرجه من نهج البلاغه ۴۴۳. الامثال و الحکم المستخرجه من نهج البلاغه
حدائق الحقائق فی شرح نهج البلاغة ۴۴۴. حدائق الحقائق فی شرح نهج البلاغة
نویسنده: قطب الدین کیدری بیهقی
موسسه نهج البلاغه، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد، محقق: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
• بی نا، دهلی، ۱۴۰۴ق.، 3 جلد، محقق: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
دقائق التوحید فی نهج البلاغة ۴۴۵. دقائق التوحید فی نهج البلاغة
اجازات و اسناد نهج البلاغة ۴۴۶. اجازات و اسناد نهج البلاغة
نویسنده: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
مطبعة العزیزیة، چاپ اول، حیدر آباد دکن، 1981م.
اضواء علی المهرجان الالفی لـ نهج البلاغه ۴۴۷. اضواء علی المهرجان الالفی لـ نهج البلاغه
نویسنده: لبیب بیضون
• تهران، ۱۴۰۱ق.
فهارس شرح نهج البلاغة ۴۴۸. فهارس شرح نهج البلاغة
گردآورنده: اسد الله اسماعیلیان
• شرح نهج البلاغة، مکتبة اسماعیلیان، قم، ۱۳۹۷ق.
الأمثال فی نهج البلاغة ۴۴۹. الأمثال فی نهج البلاغة
نویسنده: آیة الله شیخ محمد غروی
• الامثال فی نهج البلاغة، فیروز آبادی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۱ق.
فهارس شرح نهج البلاغة ۴۵۰. فهارس شرح نهج البلاغة
نویسنده: محمد ابوالفضل ابراهیم
• شرح نهج البلاغة، دارالجیل، بیروت، ۲ش.
علوم الطبیعه فی نهج البلاغه ۴۵۱. علوم الطبیعه فی نهج البلاغه
نویسنده: لبیب بیضون
موسسه نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
بینش تاریخی نهج البلاغه ۴۵۲. بینش تاریخی نهج البلاغه
نویسنده: یعقوب جعفری مراغی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۲ش.
شرح مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام ۴۵۳. شرح مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام
از روی نسخه خطی مصحح با استفاده از نسخه عکسی شماره 707 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
به اهتمام: جلال الدین محدث ارموی
نویسنده: رشیدالدین وطواط
• مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام، دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۸ش.، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
• مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع)، با مقدمه: محمود عابدی، مصحح: محمود عابدی
شرح غرر الحکم و درر الکلم ۴۵۴. شرح غرر الحکم و درر الکلم
نویسنده: آقاجمال خوانساری
• شرح محقق بارع جمال الدین محمد خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم، دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۰ش.، 7 جلد، با مقدمه: جلال الدین محدث ارموی، با تعلیق: جلال الدین محدث ارموی، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
• شرح محقق‌ بارع‌ جمال‌الدین‌‌محمد خوانساری‌ بر غرر الحکم و درالکلم، دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۶ش.، 7 جلد، با مقدمه: جلال الدین محدث ارموی، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
مائه کلمه (ترجمه رساله صد کلمه) ۴۵۵. مائه کلمه (ترجمه رساله صد کلمه)
ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام ۴۵۶. ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام
نویسنده: محمد بن عمران مرزبانی
• مناجات الهیات حضرت امیر علیه السلام و ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، به کوشش: علی اوجبی
مجموعه الآثار الموتمر العالمی الاول للامام الرضا علیه السلام ۴۵۷. مجموعه الآثار الموتمر العالمی الاول للامام الرضا علیه السلام
جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا ‌علیه‌‌السلام‌ ‌از مدینه‌ تا مرو ۴۵۸. جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا ‌علیه‌‌السلام‌ ‌از مدینه‌ تا مرو
محاضرة حول المهدی(عج) و التعلیق علیها ۴۵۹. محاضرة حول المهدی(عج) و التعلیق علیها
الفخری فی انساب الطالبیین ۴۶۰. الفخری فی انساب الطالبیین
لباب الانساب و الالقاب و الاعقاب ۴۶۱. لباب الانساب و الالقاب و الاعقاب
منتقلة الطالبیة ۴۶۲. منتقلة الطالبیة
المعقبین من ولد الامام امیر المومنین ۴۶۳. المعقبین من ولد الامام امیر المومنین
جواهر القرآن ۴۶۴. جواهر القرآن
نور ملکوت قرآن ۴۶۵. نور ملکوت قرآن
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
علامه طباطبایی، چاپ اول، مشهد، ۱۴۱۰ق.، 2 جلد
دائرة المعارف قرآن کریم ۴۶۶. دائرة المعارف قرآن کریم
گردآورنده: شیخ حسن سعید تهرانی (چهلستونی)
حسن سعید، تهران، ۱۴۰۹ق.، 7 جلد
المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم ۴۶۷. المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم
نویسنده: محمد فواد عبدالباقی
موسسه اسماعیلیان، تهران، ۱۳۶۴ق.
دار الکتب المصریة، قاهره، ۱۳۶۴ق.
مطابع الشعب، بی جا، ۱۳۷۸ق.
دار الکتاب المصری، قاهره، ۱۳۶۴ق.
• المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم بحاشیة‌ المصحف‌ الشریف‌، اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، خطاط: عثمان طه
الدر النظیم فی لغات القرآن الکریم ۴۶۸. الدر النظیم فی لغات القرآن الکریم
نویسنده: شیخ عباس قمی
موسسه در راه حق، چاپ اول، قم، ۱۴۰۷ق.
خلاصة جواهر القرآن فی بیان معانی لغات الفرقان ۴۶۹. خلاصة جواهر القرآن فی بیان معانی لغات الفرقان
بحوث فی تاریخ القرآن و علومه ۴۷۰. بحوث فی تاریخ القرآن و علومه
سیری در علوم قرآنی ۴۷۱. سیری در علوم قرآنی
نویسنده: یعقوب جعفری مراغی
اسوه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
حقائق هامة حول القرآن الکریم ۴۷۲. حقائق هامة حول القرآن الکریم
مباحث فی علوم القرآن ۴۷۳. مباحث فی علوم القرآن
نویسنده: صبحی صالح
شریف الرضی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۸ش.
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ۴۷۴. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم
یبحث‌ ‌عن‌ ‌الاصل‌ ‌الو‌احد فی‌ کل‌ کلمه‌ و تطوره‌ و تطبیقه‌ ‌علی‌ مختلف‌ مو‌ارد ‌الاستعمال‌ فی‌ کلامه‌
نویسنده: حسن مصطفوی
مرکز نشر کتاب، تهران، ۱۳۹۵ق.، 3 جلد
معجم مفردات الفاظ القرآن ۴۷۵. معجم مفردات الفاظ القرآن
نویسنده: راغب اصفهانی
• مفردات الفاظ القرآن، دار القلم، دمشق، ۱۴۱۲ق.، محقق: صفوان عدنان داوودی
• مفرد‌ات‌ ‌الفاظ ‌القر‌ان‌ فی غریب القران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ دوم، ۱۳۶۲ش.، محقق: محمد سید کیلانی
الجمان فی تشبیهات القرآن ۴۷۶. الجمان فی تشبیهات القرآن
حقائق التاویل فی متشابه التنزیل ۴۷۷. حقائق التاویل فی متشابه التنزیل
ملاحم القرآن ۴۷۸. ملاحم القرآن
نویسنده: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی
• بی نا، قم، ۱۴۰۰ق.
کتاب فی قوارع القرآن ۴۷۹. کتاب فی قوارع القرآن
و ما یستحب‌ ‌ان‌ لایخل‌ بقر‌اءته‌ کل‌ یوم‌ و لیله‌
نویسنده: محمد بن یحیی خوری نیشابوری
ظاهرة القسم فی القرآن الکریم ۴۸۰. ظاهرة القسم فی القرآن الکریم
نویسنده: فارس علی عامر
انوار الهدی، قم، ۱۴۱۴ق.
طبقات مفسران شیعه ۴۸۱. طبقات مفسران شیعه
نویسنده: عبدالرحیم عقیقی بخشایشی
دفتر نشر نوید اسلام، قم، ۱۳۷۱ش.، 5 جلد
تاریخ التفسیر ۴۸۲. تاریخ التفسیر
نویسنده: قاسم قیسی
المجمع العلمی، عراق، 1966م.
نهج البیان عن کشف معانی القرآن ۴۸۳. نهج البیان عن کشف معانی القرآن
نویسنده: محمد بن حسن شیبانی
موسسة دائرة المعارف الاسلامیة، چاپ اول، تهران، 1992م.، 5 جلد، محقق: حسین درگاهی
تفسیر جوامع الجامع ۴۸۴. تفسیر جوامع الجامع
سرشناسه: فضل بن حسن طبرسی
نویسنده: شیخ امین الاسلام طبرسی
• جوامع الجامع فی تفسیر القرآن المجید، دار الاضواء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۵ق.، 2 جلد
التبیان فی تفسیر القرآن ۴۸۵. التبیان فی تفسیر القرآن
الجامع لاحکام القرآن ۴۸۶. الجامع لاحکام القرآن
تفسیر کنز الدقائق ۴۸۷. تفسیر کنز الدقائق
الوجیز فی التفسیر القرآن العزیز ۴۸۸. الوجیز فی التفسیر القرآن العزیز
تفسیر القرآن الکریم ۴۸۹. تفسیر القرآن الکریم
نویسنده: عبدالله شبر
دار الهجرة، چاپ سوم، ویرایش دوم، قم، ۱۴۰۸ق.
موسسة البلاغ، تهران، ۱۴۱۰ق.
• تفسیر القرآن، چاپخانه مجلس، تهران، ۲ش.، مصحح: نصرالله تقوی
۴۹۰. اطیب البیان فی تفسیر القرآن
نویسنده: عبدالحسین طیب
• بی نا، بی جا، ۲ش.، 14 جلد
تفسیر القرآن بالقرآن عند العلامه الطباطبایی ۴۹۱. تفسیر القرآن بالقرآن عند العلامه الطباطبایی
شارح: جعفر، خضر.
دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۱۱ق.
نمونه ای از تفاسیر ۴۹۲. نمونه ای از تفاسیر
نویسنده: مجتبی بروجردی نجفی
آزادی، قم، ۱۴۰۰ق.، 6 جلد
فضائل و رذائل در فصول متقابل ۴۹۳. فضائل و رذائل در فصول متقابل
تفسیر موضو‌عی‌ قر‌آن‌ کریم‌، ‌اخلاقی‌ - تاریخی‌، ‌ادبی‌ - ‌اجتما‌عی‌
نویسنده: مجتبی بروجردی نجفی
کتابفروشی داوری، قم، ۱۴۱۲ق.
تفسیر البصائر ۴۹۴. تفسیر البصائر
شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه [مکارم‌ شیر‌از‌ی‌] ۴۹۵. شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه [مکارم‌ شیر‌از‌ی‌]
نویسنده: جعفر شریعتمداری
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۲ش.، 3 جلد، ویراستار: محمد حسن مومن زاده
انوار درخشان در تفسیر قرآن ۴۹۶. انوار درخشان در تفسیر قرآن
العسل المصفی من تهذیب زین الفتی فی شرح سوره هل اتی ۴۹۷. العسل المصفی من تهذیب زین الفتی فی شرح سوره هل اتی
آیة التطهیر ۴۹۸. آیة التطهیر
نویسنده: شیخ محمدمهدی آصفی
دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۱۱ق.
تفسیر الصراط المستقیم ۴۹۹. تفسیر الصراط المستقیم
الیواقیت الحسان فی تفسیر سوره الرحمن؛المختار فی القصائد و الاشعار ۵۰۰. الیواقیت الحسان فی تفسیر سوره الرحمن؛المختار فی القصائد و الاشعار
تفسیر سورتی لقمان و الفرقان ۵۰۱. تفسیر سورتی لقمان و الفرقان
نویسنده: محمد نبوی زاده
محمد نبوی زاده، بی جا، -۸۱۵ ۶ش.
کوثر ربانی ۵۰۲. کوثر ربانی
تفسیر سوره مبارکه کوثر
نویسنده: محمدرضا ربانی
محمد رضا ربانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
رسالة بدیعة فی تفسیر آیة الرجال قوامون ‌علی‌ ‌النساء بما فضل‌‌الله‌ ... و فیها بحث‌ ‌عن‌ ولایه‌ ‌الفقیه‌ ۵۰۳. رسالة بدیعة فی تفسیر آیة الرجال قوامون ‌علی‌ ‌النساء بما فضل‌‌الله‌ ... و فیها بحث‌ ‌عن‌ ولایه‌ ‌الفقیه‌
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
الحکمة، تهران، ۱۳۶۰ش.
زن در قرآن ۵۰۴. زن در قرآن
سرگذشت‌ جمعی‌ ‌از زنان‌ خوب‌ و بد که‌ در قر‌آن‌ مجید ‌آمده‌ ‌است‌
نویسنده: استاد علی دوانی
• بی نا، قم، ۱۳۶۲ش.
شخصیت انسان از نظر قران و عترت ۵۰۵. شخصیت انسان از نظر قران و عترت
خمسون و مائة صحابی مختلق ۵۰۶. خمسون و مائة صحابی مختلق
نویسنده: مرتضی عسکری
دار التراث الإسلامی، چاپ اول، بیروت، 1974م.، 2 جلد
کلیه اصول الدین، چاپ دوم، ویرایش اول، بغداد، 1974م.، 2 جلد
غریب الحدیث ۵۰۷. غریب الحدیث
غریب الحدیث ۵۰۸. غریب الحدیث
المجازات النبویه ۵۰۹. المجازات النبویه
توضیح المشتبه (فی ضبط اسماء الرواة و انسابهم و القابهم و کناهم) 	۵۱۰. توضیح المشتبه (فی ضبط اسماء الرواة و انسابهم و القابهم و کناهم)
نویسنده: ابن ناصرالدین محمد قیسی دمشقی
• توضیح المشتبه، موسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۰۷ق.، 10 جلد، محقق: محمد نعیم عرقسوسی، با تعلیق: محمد نعیم عرقسوسی
• توضیح المشتبه (فی ضبط اسماء الرواة و انسابهم و القابهم و کناهم)، موسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۱۴ق.، 10 جلد، محقق: محمد نعیم عرقسوسی، با تعلیق: محمد نعیم عرقسوسی
معرفة الرجال ۵۱۱. معرفة الرجال
نویسنده: یحیی بن معین
مجمع اللغه العربیه بدمشق، دمشق، 1985م.، 2 جلد، محقق: محمد کامل قصار
طرائف المقال فی معرفة طبقات الرجال ۵۱۲. طرائف المقال فی معرفة طبقات الرجال
تهذیب الکمال فی اسماء الرجال ۵۱۳. تهذیب الکمال فی اسماء الرجال
مشایخ فقه و حدیث در حماران،کلین و دردشت ۵۱۴. مشایخ فقه و حدیث در حماران،کلین و دردشت
نویسنده: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
عطارد، تهران، ۱۳۷۳ش.
الزهد ۵۱۵. الزهد
نویسنده: احمد بن حنبل
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1983م.
احیاء المیت بفضائل أهل البیت ۵۱۶. احیاء المیت بفضائل أهل البیت
نویسنده: جلال الدین سیوطی
• احیاء المیت بفضائل اهل البیت، نشر توحید، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.، محقق: جلال جمال فخری
• احیاء المیت بفضائل اهل البیت، موسسة الوفاء، چاپ دوم، بیروت، 1984م.
• احیاء المیت بفضائل أهل بیت، منظمة الاعلام الاسلامی،قسم‌ ‌العلاقات‌ ‌الدولیه‌، تهران، ۱۴۰۵ق.، محقق: جلال الدین کاظم فتلی
• إحیاء المیت فی فضائل آل البیت، دار الجلیل، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.، محقق: مصطفی عبدالقادر عطا
کتاب الغیبه ۵۱۷. کتاب الغیبه
نویسنده: شیخ طوسی
• کتاب الغیبة، بنیاد معارف اسلامی، چاپ اول، قم، شعبان ۱۴۱۱ق.، محقق: عبادالله تهرانی و علی احمد ناصح
• کتاب الغیبة، مکتبة نینوی الحدیثة، قم، با مقدمه: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
قضاء حقوق المومنین ۵۱۸. قضاء حقوق المومنین
اعلام الدین فی صفات المومنین ۵۱۹. اعلام الدین فی صفات المومنین
نویسنده: حسن دیلمی
• اعلام الدین فی صفات المومنین من اعلام قرن الثامن الهجری، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، چاپ اول، قم، ۱۳۶۶ش.
الحیاة ۵۲۰. الحیاة
نویسنده: محمد حکیمی، علی حکیمی، استاد محمدرضا حکیمی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۹ق.، 6 جلد
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم، تهران، ۱۴۱۱ق.، 6 جلد
سلوة الحزین و تحفة العلیل الشهیر بالدعوات ۵۲۱. سلوة الحزین و تحفة العلیل الشهیر بالدعوات
نویسنده: قطب الدین راوندی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.، محقق: حلی، عبدالحلیم عوض.
نفحات رسالیه من حدیث الرسول (ص) ۵۲۲. نفحات رسالیه من حدیث الرسول (ص)
نویسنده: موسسة البلاغ ،لجنه التالیف
موسسة البلاغ، تهران، ۱۴۱۳ق.
طبقات الفقهاء ۵۲۳. طبقات الفقهاء
نویسنده: ابواسحاق شیرازی
دار الرائد العربی، چاپ دوم، بیروت، 1981م.، محقق: احسان عباس
• طبقات الفقهاء و یلیه طبقات الشافعیه، مکتبة العربیة، بغداد، ۱۳۵۳ق.
۵۲۴. طبقات الفقهاء الشافعیه
نویسنده: عثمان ابن صلاح
دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ۱۴۱۳ق.، 2 جلد، محقق: یحیی الدین نجیب، با مقدمه: یحیی الدین نجیب
حیاة شیخ الاسلام ابن تیمیه ۵۲۵. حیاة شیخ الاسلام ابن تیمیه
البحث التفسیری فی کتب الشیخ الانصاری ۵۲۶. البحث التفسیری فی کتب الشیخ الانصاری
المباحث الکلامیه فی مصنفات الشیخ الانصاری ۵۲۷. المباحث الکلامیه فی مصنفات الشیخ الانصاری
آیات استشهادی شیخ بزرگوار انصاری ۵۲۸. آیات استشهادی شیخ بزرگوار انصاری
بدائع القصاید ۵۲۹. بدائع القصاید
رساله الحق المبین فی تحقیق کیفیه التفقه فی الدین ۵۳۰. رساله الحق المبین فی تحقیق کیفیه التفقه فی الدین
نویسنده: ملا محسن فیض کاشانی
• الاصول الاصیله ، ویلی الکتاب رساله الحق المبین فی تحقیق کیفیه التفقه فی الدین، میرجلال الدین الحسینی الارموی المحدث، تهران، ۱۳۹۰ق.، با تعلیق: جلال الدین محدث ارموی، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
• الاصول الاصیلة، دار احیاء الاحیاء، چاپ سوم، قم، ۱۴۱۲ق.
الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته ۵۳۱. الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته
موجز أحکام الحج ۵۳۲. موجز أحکام الحج
مطابقه لفتاوی المرجع الدینی الشیخ محمد أمین زین الدین
نویسنده: محمد امین زین الدین
• موجز احکام الحج مطابقه لفتاوی المرجع الدینی الشیخ محمد امین زین الدین، مکتبة ابوالقاسم البحرانی، قم، ۱۴۱۳ق.، به کوشش: فیصل مشعل بحرانی
موجز احکام الحج ۵۳۳. موجز احکام الحج
نویسنده: آیة الله سید محمدباقر صدر
مکتبة نینوی الحدیثة، چاپ سوم، تهران، 2000م.
التنبیهات العلیه علی وظائف الصلاه القلبیه ۵۳۴. التنبیهات العلیه علی وظائف الصلاه القلبیه
الجمعه و آثارها فی الاسلام ۵۳۵. الجمعه و آثارها فی الاسلام
رساله امجدیه ۵۳۶. رساله امجدیه
نویسنده: آیة الله شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی مسجدشاهی
حروفیه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۲ش.، محقق: هادی نجفی
بنیاد بعثت، تهران، ۱۳۶۳ش.
الحج و ما یدور فی فلکه ۵۳۷. الحج و ما یدور فی فلکه
نویسنده: حاج حسین شاکری
• الحج و مایدور فی فلکه، دفتر نشر الهادی، قم، ۱۴۱۵ق.
۵۳۸. رساله شریفه مناسک حج{برگزیدهای از اعمال حج و عمره} مطابق است با فتاوای امام خمینی ،به ضمیمه ادعیه و زیارات از مناسک
الحدود و الحقائق فی شرح الالفاظ المصطلحة بین المتکلمین من الامامیه ۵۳۹. الحدود و الحقائق فی شرح الالفاظ المصطلحة بین المتکلمین من الامامیه
نویسنده: صاعد بن محمد برید‌ی‌
مطبعه‌ ‌المعارف‌، چاپ اول، بغداد، 1970م.، محقق: استاد دکتر حسین علی محفوظ
• چهار فرهنگنامه کلامی از شیخ طوسی و دیگران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، مصحح: استاد محمدتقی دانش پژوه و استاد محمدتقی دانش پژوه
ابن تیمیة فی صورته الحقیقیة ۵۴۰. ابن تیمیة فی صورته الحقیقیة
الواقفیه ـ دراسه تحلیلیه ۵۴۱. الواقفیه ـ دراسه تحلیلیه
رسالة ابلیس إلی إخوانه المناحیس ۵۴۲. رسالة ابلیس إلی إخوانه المناحیس
نویسنده: محسن جشمی بیهقی
دار المنتخب العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۵ق.، محقق: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
• رساله ابلیس الی اخوانه المناحیس، بی نا، ۱۴۰۶ق.، محقق: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی، مصحح: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
شرح الاصول الخمسه ۵۴۳. شرح الاصول الخمسه
نویسنده: قاضی عبدالجبار معتزلی
مکتبه وهبه، چاپ اول، قاهره، 1965م.، با تعلیق: احمد بن حسین بن ابی هاشم، مصحح: عبدالکریم عثمان
مجمل أصول أهل السنة و الجماعة فی العقیدة ۵۴۴. مجمل أصول أهل السنة و الجماعة فی العقیدة
نویسنده: ناصر بن عبدالکریم عقل
• مجمل اصول اهل السنه و الجماعه فی العقیده، دار الوطن، چاپ اول، ریاض، ۱۴۱۱ق.
الطرائف في التعلیق علی شرح المواقف ۵۴۵. الطرائف في التعلیق علی شرح المواقف
(مباحث الإمامة)
نویسنده: آیة الله سید علی حسینی میلانی
• چاپ اول
روح مجرد ۵۴۶. روح مجرد
یادنامه‌ موحد ‌عظیم‌شان‌ و ‌عارف‌ کبیر حاج‌ سید ‌هاشم‌ موسو‌ی‌ حد‌اد
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
تعلیقات علی اوائل المقالات ۵۴۷. تعلیقات علی اوائل المقالات
نویسنده: واعظ چرندابی
• مصنفات الشیخ المفید، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، بی جا، ۱۴۱۳ق.، 14 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 النکت فی مقدمات الاصول: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 13: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج 9 التذکرة باصول الفقه: حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی
• اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات و یلیه شرح العقائد الصدوق، کتابفروشی داوری، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۱ق.
• اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل الجارودیة: کاظم مدیر شانه چی، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12 الاختصاص: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی
اجوبة المسائل الحاجبیة ۵۴۸. اجوبة المسائل الحاجبیة
نویسنده: شیخ مفید
مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول، بیروت، 1994م.، مصحح: علی اکبر الهی خراسانی
النکت الاعتقادیه ۵۴۹. النکت الاعتقادیه
نویسنده: شیخ مفید
• مصنفات الشیخ المفید، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، بی جا، ۱۴۱۳ق.، 14 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 النکت فی مقدمات الاصول: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 13: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج 9 التذکرة باصول الفقه: حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل الجارودیة: کاظم مدیر شانه چی، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12 الاختصاص: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی
اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات ۵۵۰. اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات
نویسنده: شیخ مفید
دارالکتاب الاسلامی، بیروت، 1983م.
دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
• مصنفات الشیخ المفید، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، بی جا، ۱۴۱۳ق.، 14 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 النکت فی مقدمات الاصول: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 13: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج 9 التذکرة باصول الفقه: حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی
• اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات و یلیه شرح العقائد الصدوق، کتابفروشی داوری، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۱ق.
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل الجارودیة: کاظم مدیر شانه چی، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12 الاختصاص: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی
هدایة الاصول ۵۵۱. هدایة الاصول
توضیح المراد ۵۵۲. توضیح المراد
تعلیقة علی شرح تجرید الأعتقاد
نویسنده: سید هاشم حسینی تهرانی
چاپخانه مصطفوی، تهران
چاپخانه مصطفوی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ق.
مفید، تهران، ۱۳۶۵ش.
سه ارجوزه در کلام،امامت و فقه ۵۵۳. سه ارجوزه در کلام،امامت و فقه
شرح جامع تجرید الاعتقاد ۵۵۴. شرح جامع تجرید الاعتقاد
شارح: شیخ احمد امینی نجفی
نشر مرتضی، قم، ۱۳۶۹ش.، 6 جلد
المسلک فی اصول الدین ۵۵۵. المسلک فی اصول الدین
نویسنده: محقق حلی
• المسلک فی اصول الدین و تلیه الرساله الماتعیه، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، ۱۳۷۳ش.، محقق: آیة الله رضا استادی
مناهج الیقین فی اصول الدبن ۵۵۶. مناهج الیقین فی اصول الدبن
نویسنده: علامه حلی
• مناهج الیقین فی اصول الدین، مطبعه یاران، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.، محقق: شیخ محمدرضا انصاری قمی
۵۵۷. الدر الثمین (فی أهم مایجب معرفته علی المسلمین)
معتقد الامامیه، متن فارسی در کلام و اصول و فقه شیعی از سده هفتم ۵۵۸. معتقد الامامیه، متن فارسی در کلام و اصول و فقه شیعی از سده هفتم
عقائد الأمامیة ۵۵۹. عقائد الأمامیة
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
• عقائد الامامیه، مکتبة نینوی الحدیثة، چاپ اول، تهران، اشراف: آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی، با مقدمه: حامد حفی داود
• عقائد الامامیه، موسسة الامام علی(ع)، چاپ اول، قم، ۱۴۱۷ق.، محقق: محمدجواد طریحی، با تعلیق: محمدجواد طریحی
• عقائد الامامیه، مرکز الأبحاث العقائدیة، قم، ۱۴۲۲ق.
شیعه در اسلام ۵۶۰. شیعه در اسلام
الذخیره فی علم الکلام ۵۶۱. الذخیره فی علم الکلام
ارشاد المستبصر فی الاستخارات ۵۶۲. ارشاد المستبصر فی الاستخارات
نویسنده: عبدالله شبر
• الرسائل الاربعه عشره، موسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.، محقق: آیة الله رضا استادی
مناظرات فی العقائد و الاحکام ۵۶۳. مناظرات فی العقائد و الاحکام
نویسنده: عبدالله حسن
خانه‌ کودک، نشر بلاغ، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
اعتقادات دین اسلام ،ترجمه و شرح آن اعتقادات و قسمتی از تاریخ علامه مجلسی ۵۶۴. اعتقادات دین اسلام ،ترجمه و شرح آن اعتقادات و قسمتی از تاریخ علامه مجلسی
مترجم: سید باقر نجفی یزدی
چاپخانه سعید، چاپ دوم، بی جا، ۱۳۶۲ش.
رسالة فی تفسیر آیة و کان عرشه علی الماء ۵۶۵. رسالة فی تفسیر آیة و کان عرشه علی الماء
نویسنده: حکیم ملا اسماعیل خواجوئی
• الرسائل الاعتقادیه، دارالکتاب الاسلامی، قم، ۱۴۱۱ق.، 2 جلد، مصحح: مهدی رجائی
الاعتقادات ۵۶۶. الاعتقادات
نویسنده: علامه محمد باقر مجلسی
• الاعتقادات و رسالة فی حل حدیث مذکور فی العلل و العیون، کتابخانه علامه مجلسی، قم، ۱۴۰۹ق.، محقق: مهدی رجائی
لاکون مع الصادقین ۵۶۷. لاکون مع الصادقین
نویسنده: محمد تیجانی سماوی
موسسة البشری، چاپ دوم، پاریس، 1987م.
فسئلوا اهل الذکر ۵۶۸. فسئلوا اهل الذکر
نویسنده: محمد تیجانی سماوی
موسسة الفجر، لندن، ۱۳۷۴ش.
اهل ذکر...؟ ۵۶۹. اهل ذکر...؟
جنة المأوی ۵۷۰. جنة المأوی
نویسنده: آیة الله شیخ محمدحسین آل کاشف الغطاء
دار الاضواء، چاپ دوم، ویرایش اول، بیروت، 1988م.
ثم اهتدیت ۵۷۱. ثم اهتدیت
شیعه و تهمتهای ناروا ۵۷۲. شیعه و تهمتهای ناروا
محاوره عقائدیه مع الدکتور علی احمد السالوس فی کتابه فقه الشیعه الامامیه ۵۷۳. محاوره عقائدیه مع الدکتور علی احمد السالوس فی کتابه فقه الشیعه الامامیه
توحید المفضل ۵۷۴. توحید المفضل
نویسنده: مفضل بن عمر جعفی
املاء: امام جعفر صادق علیه السلام
کتابفروشی داوری، ویرایش سوم، قم، با تعلیق: کاظم مظفر
• کتاب الفکر المعروف بـ توحید المفضل، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.، محقق: استاد شیخ قیس بهجت العطار
رساله اثبات توحید ۵۷۵. رساله اثبات توحید
نویسنده: دعوتی همدانی، عباس.
گردآورنده: دعوتی، علی.
چاپخانه حکمت، قم، ۱۳۵۷ش.، مصحح: دعوتی، علی.
کتاب توحید مفضل ۵۷۶. کتاب توحید مفضل
نامه رهبران ۵۷۷. نامه رهبران
‌آموزش‌ کتاب‌ تکوین‌ (در ‌عقاید ‌اسلامی‌)
نویسنده: احمد آشتیانی
دارالکتب الإسلامیة، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
فجر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
عقیدتنا ۵۷۸. عقیدتنا
نویسنده: عبدالواحد انصاری
مجمع علمی اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، 2 جلد
السعة و الرزق ۵۷۹. السعة و الرزق
نویسنده: محمد کلباسی حائری
موسسة الوفاء، لندن، 1987م.
معارف اسلامی ۵۸۰. معارف اسلامی
نویسنده: محمدجواد باهنر
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۱ش.
عصمه الانبیاء ۵۸۱. عصمه الانبیاء
نویسنده: محمد فخر رازی
منشورات الکتبی النجفی، قم، ۱۳۶۴ش.
درسهایی از شفاعت ۵۸۲. درسهایی از شفاعت
مجموعه گفتارهای آیت الله العظمی آقای حاج سید تقی طباطبایی قمی
گردآورنده: عباس حاجیانی دشتی
تقریر گفتارهای: آیة الله سید تقی طباطبایی قمی
استقلال، چاپ اول، قم، ۱۳۶۴ش.
رجعت ۵۸۳. رجعت
نویسنده: علامه محمد باقر مجلسی
رسالت قلم، چاپ دوم، -۸۱۸ ۶ش.، مصحح: ابوذر بیدار
رساله {مقدمه کتاب} اسلام و خلافت ۵۸۴. رساله {مقدمه کتاب} اسلام و خلافت
نویسنده: عبدالرزاق محدث حائری اصفهانی
مهین، همدان، ۱۳۳۷ق.
منهج فی الانتماء المذهبی ۵۸۵. منهج فی الانتماء المذهبی
الامامه ۵۸۶. الامامه
نویسنده: اسدالله موسوی شفتی
کتابخانه‌ مسجد سید ‌اصفهان‌، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۷۰ش.، محقق: مهدی رجائی، مصحح: مهدی رجائی
بناء المقاله الفاطمیه فی نقض الرساله العثمانیه [‌عمروبن‌ بحر جاحظ] ۵۸۷. بناء المقاله الفاطمیه فی نقض الرساله العثمانیه [‌عمروبن‌ بحر جاحظ]
غدیر ۵۸۸. غدیر
نویسنده: علی صفایی حائری
لیلة القدر، چاپ ششم، قم، ۱۳۸۷ش.
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، ذی القعده ۱۳۹۷ق.
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، قم، ۱۳۹۷ق.
المنیر فهرس الکتاب الغدیر ۵۸۹. المنیر فهرس الکتاب الغدیر
الإمامة في أهم الکتب الکلامیة ۵۹۰. الإمامة في أهم الکتب الکلامیة
نویسنده: آیة الله سید علی حسینی میلانی
نشر مهر، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.
مناظرات فی الامامه ۵۹۱. مناظرات فی الامامه
نویسنده: عبدالله حسن
انوار الهدی، چاپ اول، -۸۱۵ ۶ش.
خلفاء الرسول (ص) الاثنی عشر (ع) ۵۹۲. خلفاء الرسول (ص) الاثنی عشر (ع)
نویسنده: احمد موسوی فالی
مهدیه، چاپ اول، قم، ۱۴۰۶ق.
نظریه عدالة الصحابه و المرجعیة السیاسیه فی الاسلام رای الشیعه، رای السنه،حکم الشرع ۵۹۳. نظریه عدالة الصحابه و المرجعیة السیاسیه فی الاسلام رای الشیعه، رای السنه،حکم الشرع
نویسنده: احمد حسین یعقوب اردنی
• نظریة عدالة الصحابة و المرجعیة السیاسیة فی الاسلام، انتشارات انصاریان، چاپ پنجم، قم، ۱۴۲۷ق.
• نظریة عدالة الصحابة و المرجعیة السیاسیة فی الاسلام، موسسة الفجر، لندن
• نظریة عدالة الصحابة، دارالمحجة البیضاء، چاپ نهم، بیروت، ۱۴۲۹ق.، اشراف: علی کورانی عاملی
الامامه و اهل البیت ۵۹۴. الامامه و اهل البیت
النص و الاجتهاد ۵۹۵. النص و الاجتهاد
نویسنده: علامه سید عبدالحسین شرف الدین عاملی
موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ چهارم، ویرایش اول، بیروت، 1966م.، با مقدمه: محمد صادق صدر
الشافی فی الامامه ۵۹۶. الشافی فی الامامه
الالفین فی امامه مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام ۵۹۷. الالفین فی امامه مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام
نویسنده: علامه حلی
• الألفین، المکتبة الحیدریة، چاپ دوم، نجف، ۱۳۸۸ق.، با مقدمه: محمد مهدی موسوی خرسان
• الالفین، المکتبة الحیدریة، عراق، 1969م.، محقق: محمد مهدی موسوی خرسان، با مقدمه: محمد مهدی موسوی خرسان
دار الهجرة، چاپ دوم، قم، 1982م.
بررسی نظریه عدالت صحابه ۵۹۸. بررسی نظریه عدالت صحابه
غدیر پیوند ناگسستنی رسالت و امامت ۵۹۹. غدیر پیوند ناگسستنی رسالت و امامت
انوار الولایه ۶۰۰. انوار الولایه
نویسنده: زین العابدین گلپایگانی
• ۱۴۰۹ق.
نگهبان مکتب ما ۶۰۱. نگهبان مکتب ما
پرتوی از غدیر در اثبات امامت و ولایت از کتب اهل سنت ۶۰۲. پرتوی از غدیر در اثبات امامت و ولایت از کتب اهل سنت
نویسنده: آیة الله شیخ مهدی حائری تهرانی
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.، ویراستار: میر سعید حسینیان
السقیفة و الخلافة ۶۰۳. السقیفة و الخلافة
نویسنده: عبدالفتاح عبدالمقصود
مکتبه غریب، قاهره، 1978م.
تلخیص الشافی ۶۰۴. تلخیص الشافی
گردآورنده: شیخ طوسی
مطبعة الآداب، چاپ دوم، نجف، 1963م.، 4 جلد، محقق: حسین بحرالعلوم
یوم الانسانیه ۶۰۵. یوم الانسانیه
نویسنده: آیت الله سید رضا صدر
حسینیه عمادزاده اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۴۱۲ق.
دعوی السفارة فی الغیبه الکبری ۶۰۶. دعوی السفارة فی الغیبه الکبری
نویسنده: محمد سند بحرینی
کتابفروشی فخررازی، چاپ اول، بحرین، ۱۴۱۲ق.
الفصول العشرة فی الغیبة ۶۰۷. الفصول العشرة فی الغیبة
نویسنده: شیخ مفید
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل الجارودیة: کاظم مدیر شانه چی، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12 الاختصاص: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی
• مصنفات الشیخ المفید، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، بی جا، ۱۴۱۳ق.، 14 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 النکت فی مقدمات الاصول: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 13: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج 9 التذکرة باصول الفقه: حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی
• الفصول العشرة فی الغیبة و یلیه کتاب نوادر الراوندی و موالید الأئمة علیهم السلام ، مطبعة الحیدریة، نجف، ۱۳۷۰ق. برابر 1951م.
• عدة رسائل، مکتبة المفید، قم
الثقلان الکتاب و العترة ۶۰۸. الثقلان الکتاب و العترة
نویسنده: شیخ محمدحسین مظفر
• مع الدكتور احمد امین فی حدیث المهدی والمهدویه مع كتاب الثقلان الكتاب و العتره، موسسة النعمان، بیروت، ۲ش.
• الثقلان الکتاب و العتره، مکتبة نینوی الحدیثة، تهران، ۱۳۶۴ق.
حکومت عدل گستر در دست مهدی منتظر ۶۰۹. حکومت عدل گستر در دست مهدی منتظر
یک دوره استدلال برای جوانان
نویسنده: حسین حیدری کاشانی
موسسه مطبوعاتی اندیشه، قم، ۱۳۵۷ش.
انسان و ایمان ۶۱۰. انسان و ایمان
راهزنان حق و حقیقت ۶۱۱. راهزنان حق و حقیقت
مع الخطیب فی خطوطه العریضة ۶۱۲. مع الخطیب فی خطوطه العریضة
نویسنده: آیة الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی
• مع الخطیب فی خطوطه العریضه، کتابخانه صدر، تهران
علم و دین در حیات معقول ۶۱۳. علم و دین در حیات معقول
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
کانون علم و دین، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
حقوق المراه فی الاسلام ۶۱۴. حقوق المراه فی الاسلام
نویسنده: کوثر محمد میناوی
دار الأمل، چاپ دوم، ریاض، 1993م.
۶۱۵. الاسلام و اصول الحکم
بحث فی الخلافة و الحکومة فی الاسلام
نویسنده: علی عبدالرازق
مطبعة مصر شرکة مساهمة مصریة، چاپ دوم، مصر، 1925م.
دور علماء الشیعة فی مواجهة الاستعمار ۶۱۶. دور علماء الشیعة فی مواجهة الاستعمار
الاسلام و علم النفس ۶۱۷. الاسلام و علم النفس
مع نظریة التطور ۶۱۸. مع نظریة التطور
نقد المنطقی رصین لهذه النظریة التی تتناول اصل البشریة وجمیع الاحیاء
نویسنده: آیة الله سید محمد موسوی نوری
شهید مطهری افشاگر توطئه تاویل ظاهر دیانت، به باطن الحاد و مادیت ۶۱۹. شهید مطهری افشاگر توطئه تاویل ظاهر دیانت، به باطن الحاد و مادیت
میزگرد تقریب بین مذاهب اسلامی ۶۲۰. میزگرد تقریب بین مذاهب اسلامی
صوت الحق و دعوة الصدق ۶۲۱. صوت الحق و دعوة الصدق
دلیل المتحیرین فی بیان الناجین ۶۲۲. دلیل المتحیرین فی بیان الناجین
نویسنده: علی آل محسن
انوار الهدی، چاپ اول، قم، -۸۱۵ ۶ش.
معتزله ۶۲۳. معتزله
بررسی و تحقیق در احوال و آراء و افکار و آثار معتزله
نویسنده: محمود یزدی مطلق (فاضل)
الاسلام السعودی الممسوخ ۶۲۴. الاسلام السعودی الممسوخ
الوهابیة فی صورتها الحقیقیة ۶۲۵. الوهابیة فی صورتها الحقیقیة
دنباله جستجو در تاریخ تشیع در ایران ۶۲۶. دنباله جستجو در تاریخ تشیع در ایران
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
موسسه انصاریان، قم، ۱۳۷۴ش.
شیعه در تاریخ ۶۲۷. شیعه در تاریخ
عبدالله بن سبا و اساطیر اخری ۶۲۸. عبدالله بن سبا و اساطیر اخری
نویسنده: مرتضی عسکری
کتابخانه بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، 1972م.، 2 جلد
مطبعة دار الکتب، چاپ سوم، بیروت، 1968م.
۶۲۹. العمل و الانتاج فی الاسلام
نویسنده: موسسة البلاغ ،لجنه التالیف
موسسة البلاغ، چاپ دوم، 1990م.
نقش زبان در سرنوشت انسانها ۶۳۰. نقش زبان در سرنوشت انسانها
شامل‌ یکصد و نود گناه‌ و ‌آفت‌ ‌اخلاقی‌، شر‌عی‌ و ‌عقیدتی‌ زبان‌
نویسنده: آیة الله شیخ مهدی فقیه ایمانی
مهدی فقیه ایمانی، قم، ۱۳۶۹ش.
• چاپ دوم، قم، ۱۳۷۲ش.
الاختلاف و اثره فی التربیه ۶۳۱. الاختلاف و اثره فی التربیه
نویسنده: مهدی عطار
مکتبة الزهراء، چاپ اول، قم، ۲ش.
جامع السعادات ۶۳۲. جامع السعادات
نویسنده: محمد مهدی نراقی
کتابفروشی داوری، چاپ سوم، قم، ۲ش.، 3 جلد، با مقدمه: شیخ محمد رضا مظفر، مصحح: سید محمد کلانتر
موسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، قم، ق.، 3 جلد، با مقدمه: شیخ محمد رضا مظفر، با تعلیق: سید محمد کلانتر، مصحح: سید محمد کلانتر
حلیة المتقین ۶۳۳. حلیة المتقین
در ‌آد‌اب‌ و سنن‌ و ‌اخلاق‌ ‌اسلامی‌
نویسنده: علامه محمد باقر مجلسی
لقمان، قم، ۱۳۶۵ش.
برادران علمی، تهران، ۱۳۴۳ش.
عصر جوان، قم، ۱۳۸۴ش.
مرآه الکمال لمن رام درک مصالح الاعمال ۶۳۴. مرآه الکمال لمن رام درک مصالح الاعمال
محاسبة النفس ۶۳۵. محاسبة النفس
نویسنده: ابراهیم بن علی عاملی کفعمی
• محاسبه النفس، مؤسسة قائم آل محمد، قم، ۱۴۱۳ق.، مصحح: شیخ فارس تبریزیان الحسون
المکتبة المرتضویة، تهران، ۱۳۵۱ش.
دراسات فی الاخلاق و شوون الحکمه العملیه ۶۳۶. دراسات فی الاخلاق و شوون الحکمه العملیه
نویسنده: حسین مظاهری
دار شفق، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.، 2 جلد
کشف المحجة لثمرة المهجة ۶۳۷. کشف المحجة لثمرة المهجة
مجموعه ورام «آداب‌ و اخلاق‌ در اسلام‌» ۶۳۸. مجموعه ورام «آداب‌ و اخلاق‌ در اسلام‌»
الحسنات و السیئات ۶۳۹. الحسنات و السیئات
لاصغیرة مع‌ ‌الاصر‌ار و لاکبیرة مع‌ ‌الاستغفار
نویسنده: حاج حسین شاکری
دفتر نشر الهادی، قم، ۱۴۱۵ق.
۶۴۰. داستان راستان
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
انتشارات صدرا، چاپ ؟، قم، ۲ش.، 2 جلد
القصص العجیبه ۶۴۱. القصص العجیبه
مترجم: هادی سلیمانی
موسسة النعمان، چاپ ششم، بیروت، ۱۴۱۰ق.
الاثر الخالد فی الولد و الوالد ۶۴۲. الاثر الخالد فی الولد و الوالد
نویسنده: علوی، ‌علی‌، ۱۹۲۷ -
دار الذخائر، قم، ۱۴۱۱ق.
منیة المرید فی ادب المفید و المستفید ۶۴۳. منیة المرید فی ادب المفید و المستفید
سراج المبتدئین فی علوم آل محمد المعصومین ۶۴۴. سراج المبتدئین فی علوم آل محمد المعصومین
ترجمه منیة المرید فی ادب المفید و المستفید ۶۴۵. ترجمه منیة المرید فی ادب المفید و المستفید
مترجم: محمد باقر ساعدی
علمیه اسلامیه، ایران، ۲ش.
المجالس الفاخرة فی ماتم العترة الطاهرة ۶۴۶. المجالس الفاخرة فی ماتم العترة الطاهرة
نویسنده: علامه سید عبدالحسین شرف الدین عاملی
دار الزهراء، چاپ دوم، بیروت، 1981م.، با مقدمه: سید محمد بحرالعلوم
مطبعة النعمان، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۶ق.، با مقدمه: سید محمد بحرالعلوم
الزیاره و التوسل ۶۴۷. الزیاره و التوسل
نویسنده: صائب عبدالحمید
مرکز الرسالة، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
مجزره مکه ۶۴۸. مجزره مکه
الدروع الواقیة ۶۴۹. الدروع الواقیة
العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه ۶۵۰. العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه
شرح مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیله ۶۵۱. شرح مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیله
مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیله من الواجبات و المستحبات و الآداب ۶۵۲. مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیله من الواجبات و المستحبات و الآداب
اقبال الاعمال ۶۵۳. اقبال الاعمال
نویسنده: سید ابن طاووس
• إِقبال الأعمال، قرآن صاعد، چاپ اول، قم، ۱۴۳۵ق.، محقق: علی محمد بروجردی
الصحیفة العلویة المبارکة الثانیة ۶۵۴. الصحیفة العلویة المبارکة الثانیة
‌الصحیفة‌ ‌العلویة المبارکة‌ ۶۵۵. ‌الصحیفة‌ ‌العلویة المبارکة‌
گردآورنده: میرزا حسین نوری طبرسی
دار الاضواء، چاپ اول، بیروت، 1986م.
صحیفه فاطمیه ۶۵۶. صحیفه فاطمیه
نویسنده: فاطمه‌ ز‌هر‌اء سلام الله علیها
گردآورنده: قیومی اصفهانی، جو‌اد، ۱۳۴۲ -
جواد قیومی، چاپ اول، قم، خرداد ۱۳۷۲ش.
المزار ۶۵۷. المزار
المصباح و النور در شرح زیارت عاشورا ۶۵۸. المصباح و النور در شرح زیارت عاشورا
شرح الزیاره الجامعه الکبیره ۶۵۹. شرح الزیاره الجامعه الکبیره
نویسنده: احمد بن زین الدین احسائی
چاپخانه سعادت، کرمان، ۱۳۵۵ش.، 4 جلد
زیارات خاصه امام هشتم علیه السلام ۶۶۰. زیارات خاصه امام هشتم علیه السلام
ادعیه و زیارات حضرت رضا علیه السلام ۶۶۱. ادعیه و زیارات حضرت رضا علیه السلام
فتح الابواب بین ذوی الالباب و بین رب الارباب فی استخارات ۶۶۲. فتح الابواب بین ذوی الالباب و بین رب الارباب فی استخارات
کلمات مکنونه من علوم اهل الحکمة و المعرفة ۶۶۳. کلمات مکنونه من علوم اهل الحکمة و المعرفة
نویسنده: ملا محسن فیض کاشانی
فراهانی، چاپ دوم، تهران، ۲۸ فروردین ۱۳۶۰ش.، با تعلیق: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی، مصحح: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب ۶۶۴. رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
انتشارات حکمت، تهران، ۲ش.
علامه طباطبایی، مشهد، ۱۳۷۹ش.
رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم ۶۶۵. رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۰ش.، با مقدمه: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
علامه طباطبایی، مشهد، ۱۴۱۷ق.
فضایح الصوفیه ۶۶۶. فضایح الصوفیه
نویسنده: محمد جعفر بن محمد علی بهبهانی (آل آقا)
• فضایح الصوفیه، بضمیمه‌ تنبیه الغافلین و ایقاظ الراقدین‌، انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.
خیراتیه در ابطال طریقه صوفیه ۶۶۷. خیراتیه در ابطال طریقه صوفیه
نویسنده: آقا محمد علی کرمانشاهی
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد، محقق: مهدی رجائی
رسالة الاثنی عشریه فی الرد الصوفیه ۶۶۸. رسالة الاثنی عشریه فی الرد الصوفیه
نویسنده: شیخ حر عاملی
دار الکتب العلمیة، قم، ۱۴۰۰ق.
تاریخ فلسفه و تصوف ۶۶۹. تاریخ فلسفه و تصوف
نویسنده: آیة الله شیخ علی نمازی شاهرودی
سعدی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۳ش.
مصقل صفا ۶۷۰. مصقل صفا
در نقد کلام مسیحیت
نویسنده: احمد بن زین العابدین علوی عاملی
امیر، قم، ۱۴۱۵ق.، با مقدمه: حامد ناجی اصفهانی، مصحح: حامد ناجی اصفهانی، به کوشش: جمال الدین میردامادی
ترجمه اناجیل اربعه با تعلیقات توضیحی و انتقادی ۶۷۱. ترجمه اناجیل اربعه با تعلیقات توضیحی و انتقادی
سرشناسه: کتاب‌ مقدس‌. ‌عهد جدید. فارسی‌
به کوشش: دکتر رسول جعفریان
نویسنده: محمد باقر حسینی خاتون آبادی
الهیات فلسفی توماس آکوئیناس ۶۷۲. الهیات فلسفی توماس آکوئیناس