کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه و مذهب [B - BBR]
فلسفه و مذهب
فلسفه اجتماعی ۱. فلسفه اجتماعی
‌از ‌ارسطو، ‌اپیکور، ‌اپیکتتوس‌، مارکوس‌‌اورلیوس‌، کنفوسیوس‌، ‌امرسن‌، جان‌دیویی‌
مترجم: عبدالرحیم احمدی
فلسفه نظری ۲. فلسفه نظری
فیلسوف فرهنگ ۳. فیلسوف فرهنگ
جشن‌نامه استاد دکتر رضا داوری اردکانی
به کوشش: حسین کلباسی اشتری
درآمدی بر تاریخ فلسفه ۴. درآمدی بر تاریخ فلسفه
از دانش تا فرزانگی ۵. از دانش تا فرزانگی
گفتارها و گفتگوهایی پیرامون فلسفه و ادبیات
نویسنده: خسرو ناقد
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
الفبای فلسفه جدید (دائرة المعارف فلسفی) انگلیسی بفارسی ۶. الفبای فلسفه جدید (دائرة المعارف فلسفی) انگلیسی بفارسی
حاوی‌ شرح‌ ۵۴۰ اصطلاح‌ مهم‌ مربوط به‌ مکتب‌های‌ فلسفی‌ و مطالب‌ مربوط به‌ هستی‌شناسی‌ ...
نویسنده: ذبیح الله جوادی
ابن سینا، چاپ اول، تهران، آذر ۱۳۴۸ش.
تفکر فلسفی غرب از منظر استاد شهید مرتضی مطهری ۷. تفکر فلسفی غرب از منظر استاد شهید مرتضی مطهری
گردآورنده: علی دژاکام
موسسه فرهنگی اندیشه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
موسوعة اعلام الفلسفة ۸. موسوعة اعلام الفلسفة
نویسنده: محمد منصور
دار اسامة، چاپ اول، عمان، 2001م.
۹. سه فیلسوف بزرگ
دیوژن، دکارت، ولتر
نویسنده: علی اصغر حلبی
• سه فیلسوف بزرگ دیوژن، دکارت، ولتر، انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۴ش.
سیر حکمت در اروپا ۱۰. سیر حکمت در اروپا
نویسنده: محمدعلی فروغی
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 3 جلد
صفی علیشاه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 3 جلد
انتشارات زوار، تهران، ۱۳۶۶ش.، 3 جلد
فلسفه ۱۱. فلسفه
مسائل‌ فلسفی‌، مکتبهای‌ فلسفی‌، مبانی‌ علوم‌
نویسنده: علی شریعتمداری
جهاد دانشگاهی، بخش فرهنگی، واحد فوق برنامه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۴ش.
۱۲. کلام فلسفی
۱۳. عرفان و فلسفه
منطق عشق عرفانی ۱۴. منطق عشق عرفانی
نویسنده: علیقلی بیانی
شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۱۵. مبادی مابعد الطبیعی علوم نوین
مترجم: عبدالکریم سروش
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
تاریخ فلسفه ۱۶. تاریخ فلسفه
تاریخ فلسفه غرب ۱۷. تاریخ فلسفه غرب
مترجم: نجف دریابندری
کتاب پرواز، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
کتاب پرواز، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
تاریخ فلسفه ۱۸. تاریخ فلسفه
مترجم: جلال الدین مجتبوی
مترجم جلد 4: غلامرضا اعوانی
مترجم جلد 5: امیر جلال الدین اعلم
مترجم جلد 6: اسماعیل سعادت، منوچهر بزرگمهر
مترجم جلد 7: داریوش آشوری
مترجم جلد 8: بهاءالدین خرمشاهی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 9 جلد
تاریخ فلسفه غرب ۱۹. تاریخ فلسفه غرب
مترجم: عبدالحسن آذرنگ
ققنوس، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
تاریخ فلسفه شرق و غرب ۲۰. تاریخ فلسفه شرق و غرب
لذات فلسفه (پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر) ۲۱. لذات فلسفه (پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر)
تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا ۲۲. تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا
نویسنده: اتین ژیلسون
مترجم: رضا گندمی نصرآبادی
• تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا، دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
رشد اندیشه ها ۲۳. رشد اندیشه ها
مترجم: امیر پرویزی
توپ، چاپ اول، بی جا، ۱۳۵۲ش.
فلاسفه بزرگ ۲۴. فلاسفه بزرگ
نویسنده: آندره کرسون
مترجم: کاظم عمادی
صفی علیشاه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۳ش.، 3 جلد
آموزش فلسفه ۲۵. آموزش فلسفه
ترجمه نزهة الأرواح و روضة الأفراح (تاریخ الحکماء) ۲۶. ترجمه نزهة الأرواح و روضة الأفراح (تاریخ الحکماء)
مترجم: مقصود علی تبریزی
• نزهة الأرواح و روضة الأفراح (تاریخ الحکماء)، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: محمد سرور مولایی و استاد محمدتقی دانش پژوه
سیاست از منظر تفکر پس‌فردایی عالم ۲۷. سیاست از منظر تفکر پس‌فردایی عالم
نویسنده: دکتر محمد صادق محفوظی
موسسه پژوهشی ابن سینا، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۸ش.
• politics from the viewpoint of tomorrows thought ، موسسه پژوهشی ابن سینا، تهران، 2007م.
هفت رنگ فلسفی ۲۸. هفت رنگ فلسفی
نویسنده: کاظم استادی
تولید و پخش کتاب ارزشمند، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
درآمدی بر اندیشه پیچیده ۲۹. درآمدی بر اندیشه پیچیده
مترجم: افشین جهاندیده
نشر نی، تهران، ۱۳۷۹ش.
بررسی نظریه‌های فلسفی معاصر دربارۀ رنگ ۳۰. بررسی نظریه‌های فلسفی معاصر دربارۀ رنگ
نویسنده: کاظم استادی
تولید و پخش کتاب ارزشمند، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
۳۱. سیطره کمیت و علایم آخر الزمان
مترجم: علیمحمد کاردان
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۵ش.
مکالمات ۳۲. مکالمات
مترجم: حسین کاظم زاده ایرانشهر
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۵ش.
پاتانجلی ۳۳. پاتانجلی
معرفی مکتب های فلسفی هند ۳۴. معرفی مکتب های فلسفی هند
۳۵. ادیان و مکتبهای فلسفی هند
نویسنده: داریوش شایگان
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
زائران عشق از متون ودانتای هند ۳۶. زائران عشق از متون ودانتای هند
نویسنده: گیتی خوشدل
نشر پیکان، تهران، ۱۳۷۷ش.
یوگا (مجموعه مقالات) ۳۷. یوگا (مجموعه مقالات)
مترجم: جلال ستاری
نشر میترا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
شرفنامه ۳۸. شرفنامه
یادنامه‌ استاد دکتر شرف‌الدین‌ خراسانی‌ «شرف»
به کوشش: حسن سید عرب
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۳ش.
ترجمه محبوب القلوب ۳۹. ترجمه محبوب القلوب
تاریخ حکمای پیش از اسلام
مترجم: احمد اردکانی
• محبوب القلوب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، محقق: علی اوجبی، مصحح: علی اوجبی
۴۰. سوفسطاییان
مترجم: حسن فتحی
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
۴۱. تاریخ انتقادی فلسفه یونان
حکمت یونان ۴۲. حکمت یونان
مترجم: بزرگ نادرزاده
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
متفکران یونانی ۴۳. متفکران یونانی
مترجم: محمدحسن لطفی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، تهران، ۱۳۷۵ش.، 3 جلد
حکمت در دوران شکوفائی فکری یونانیان ۴۴. حکمت در دوران شکوفائی فکری یونانیان
افلوطین عند العرب ۴۵. افلوطین عند العرب
نویسنده: عبدالرحمن بدوی
بیدار، چاپ سوم، قم، ۱۴۱۳ق.
کنکاش عقل نظری ۴۶. کنکاش عقل نظری
(وجود ذهنی ـ تعریف علم)
نویسنده: محمدرضا کشفی
• ۱۳۹۸ق.
فلسفه ما ۴۷. فلسفه ما
نویسنده: محمدحسن مرعشی شوشتری
مرتضوی، مشهد، ۱۳۵۱ش.
۴۸. مرگ سقراط
تفسیر چهار رساله افلاطون
مترجم: محمدحسن لطفی
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۴۹. سقراط
عقل در حکمت مشاء ۵۰. عقل در حکمت مشاء
از ارسطو تا ابن سینا
نویسنده: علی مراد داودی
کتابفروشی دهخدا، چاپ اول، تهران، بهمن ۱۳۴۹ش.
۵۱. The works of Plato
نویسنده: افلاطون
مترجم: بنجامین جوات
The Modern library، نیویورک، 1959م.، ویراستار: اروین ادمن
۵۲. PLATO
APOLOGY . CRITO. PHAEDO. SYMPOSIUM. REPUBLIC
مترجم: جوویت
WALTER J. BLACK، نیویورک، 1942م.
افلاطون ۵۳. افلاطون
رندذِ جسمی ۵۴. رندذِ جسمی
نویسنده: کاظم استادی
• رندذِ جسمی رد دوگانه انگاری افلاطونی- دکارتی
جهان پیش رو ۵۵. جهان پیش رو
ساختار دولت‌ شبه‌ مدرن‌، طلسم‌ توسعه
نویسنده: محمد رضایی
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
اثولوجیا ۵۶. اثولوجیا
مترجم: عبدالمسیح ابن ناعمه
انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران، تهران، ۱۳۹۸ق. برابر ۱۳۵۶ش.، با مقدمه: جلال الدین آشتیانی، با مقدمه انگلیسی: دکتر سید حسین نصر، با تعلیق: قاضی سعید قمی، مصحح: جلال الدین آشتیانی
اعترافات اگوستین ۵۷. اعترافات اگوستین
مترجم: رضا علیزاده
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
درآمدی بر فلسفه افلوطین ۵۸. درآمدی بر فلسفه افلوطین
نویسنده: نصر الله پور جوادی
انجمن فلسفه ایران، تهران، ۱۳۵۸ش.
۵۹. روح فلسفه قرون وسطی
تاریخ حکماء و عرفاء و متأخرین صدر المتألهین ۶۰. تاریخ حکماء و عرفاء و متأخرین صدر المتألهین
إشکالیات فلسفیة معاصرة ۶۱. إشکالیات فلسفیة معاصرة
نویسنده: مجدی ممدوح
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
در قلمرو شناخت ۶۲. در قلمرو شناخت
۶۳. رؤیای خلوص
بازخوانی مکتب تفکیک
نویسنده: حسن اسلامی
صحیفه خرد، قم، ۱۳۸۳ش.
۶۴. نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت
سرشناسه: حسین نصر
نویسنده: دکتر سید حسین نصر
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۷ش.
معرفت شناسی از دیدگاه فلاسفه اسلامی و غربی ۶۵. معرفت شناسی از دیدگاه فلاسفه اسلامی و غربی
دین، فلسفه و قانون ۶۶. دین، فلسفه و قانون
به کوشش: علی دهباشی
نویسنده: دکتر سید مصطفی محقق داماد
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، 3 جلد
فلسفه یهودی در قرون وسطا ۶۷. فلسفه یهودی در قرون وسطا
بازتاب های کلام اسلامی در فلسفه یهودی ۶۸. بازتاب های کلام اسلامی در فلسفه یهودی
در باب هستی و ذات ۶۹. در باب هستی و ذات
نویسنده: توماس آکویناس
مترجم: فروزان راسخی
نشر نگاه معاصر، تهران، ۱۳۸۱ش.، ویراستار: مصطفی ملکیان
۷۰. نگاهی به فلسفه های جدید و معاصر در جهان غرب (مجموعه مقالات)
نویسنده: کریم مجتهدی
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
مقدمه ای بر فلسفه معاصر ۷۱. مقدمه ای بر فلسفه معاصر
نویسنده: حمید حمید
انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، ۲ش.
بت های ذهنی و خاطره ازلی ۷۲. بت های ذهنی و خاطره ازلی
نویسنده: داریوش شایگان
امیرکبیر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۳ش.
فلسفه در قرن بیستم ۷۳. فلسفه در قرن بیستم
نقد عقل مدرن ۷۴. نقد عقل مدرن
مصاحبه رامین جهانبگلو با 20 تن از صاحب نظران و فیلسوفان معاصر
مترجم: حسین سامعی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
۷۵. درآمدی به تحلیل فلسفی
مترجم: موسی اکرمی
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
درآمدی به تحلیل فلسفی ۷۶. درآمدی به تحلیل فلسفی
مترجم: سهراب علوی نیا
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۷۰ش.
نقدی بر فلسفه مادی دیالکتیکی و ویژگی های نظام توحیدی ۷۷. نقدی بر فلسفه مادی دیالکتیکی و ویژگی های نظام توحیدی
نویسنده: علی شریعتمداری
شرکت انتشاراتی چاپخش، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.
ایدئولوژی تطبیقی ۷۸. ایدئولوژی تطبیقی
نویسنده: آیة الله محمدتقی مصباح یزدی
موسسه در راه حق، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
ایدئولوژی شیطانی (دگماتیزم نقابدار) ۷۹. ایدئولوژی شیطانی (دگماتیزم نقابدار)
به ضمیمه دو سخنرانی دیگر
نویسنده: عبدالکریم سروش
یاران، چاپ چهارم، تبریز، مهر ۱۳۶۱ش.
پوزیتیویسم منطقی (رهیافتی‌ انتقادی‌) ۸۰. پوزیتیویسم منطقی (رهیافتی‌ انتقادی‌)
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
نظری اجمالی و انتقادی به پوزیتیویسم منطقی ۸۱. نظری اجمالی و انتقادی به پوزیتیویسم منطقی
۸۲. فلسفه تحلیلی
دلالت و ضرورت
گردآورنده: شیخ صادق آملی لاریجانی
مترجم: شیخ صادق آملی لاریجانی
مرصاد، چاپ اول، قم، ۱۳۷۵ش.
نیچریه یا مادیگری ۸۳. نیچریه یا مادیگری
متافیزیک و ماتریالیسم ۸۴. متافیزیک و ماتریالیسم
مترجم: محمد محمدی اشتهاردی
امید، قم، ۱۳۵۸ش.، با مقدمه: جلال الدین فارسی
مارکسیستها به آخر خط می رسند ۸۵. مارکسیستها به آخر خط می رسند
مروری بر دیالکتیک
• بی نا، تهران، ۱۳۵۸ش.
انسان در اسارت فکر! ۸۶. انسان در اسارت فکر!
نویسنده: محمدجعفر مصفا
• چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
عبور از خط ۸۷. عبور از خط
مترجم: محمود هومن، جلال آل احمد
آبان، چاپ سوم، تهران،
ایده پدیده شناسی ۸۸. ایده پدیده شناسی
پدیده شناسی ۸۹. پدیده شناسی
نویسنده: ژان فرانسوا لیوتار
مترجم: عبدالکریم رشیدیان
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
پدیدار شناسی چیست؟ ۹۰. پدیدار شناسی چیست؟
سرگشتگی نشانه ها ۹۱. سرگشتگی نشانه ها
نمونه هایی از نقد پسامدرن
مترجم: بابک احمدی
نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۴ش.، ویراستار: مانی حقیقی
فلسفة المعنی فی النقد العربی المشرقی المعاصر من 1945 الی 1990 ۹۲. فلسفة المعنی فی النقد العربی المشرقی المعاصر من 1945 الی 1990
نویسنده: لواء فواز
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
گزیده ای از مقالات استیس (ده مقاله درباه علم، فلسفه، ارزش، اخلاق) ۹۳. گزیده ای از مقالات استیس (ده مقاله درباه علم، فلسفه، ارزش، اخلاق)
کارناپ ۹۴. کارناپ
مترجم: منوچهر بزرگمهر
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۷ش.
تحقیق در فهم بشر ۹۵. تحقیق در فهم بشر
مترجم: صادق رضازاده شفق
کتابفروشی دهخدا، تهران، ۱۳۴۹ش.
رساله در اصول علم انسانی و سه گفت و شنود ۹۶. رساله در اصول علم انسانی و سه گفت و شنود
مترجم: منوچهر بزرگمهر
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: دکتر یحیی مهدوی
جستجوِی ناتمام ۹۷. جستجوِی ناتمام
برگزیده افکار راسل ۹۸. برگزیده افکار راسل
مترجم: عبدالرحیم گواهی
شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۰ش.
مسائل فلسفه ۹۹. مسائل فلسفه
مترجم: منوچهر بزرگمهر
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، تهران، اردیبهشت ۱۳۶۷ش.
100[صد] ساعت مصاحبه با راسل ۱۰۰. 100[صد] ساعت مصاحبه با راسل
به کوشش: جرالد کالور
مترجم: م افشین
عطائی، تهران، ۱۳۵۱ش.
۱۰۱. جستارهای فلسفی
مترجم: میرشمس الدین ادیب سلطانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
دکارت قدم اول ۱۰۲. دکارت قدم اول
مترجم: مهدی شکیبانیا
شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، نگارگر: کریس گارات
قواعد هدایت ذهن ۱۰۳. قواعد هدایت ذهن
تأملات در فلسفه اولی ۱۰۴. تأملات در فلسفه اولی
نویسنده: رنه دکارت
مترجم: احمد احمدی
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
اصول فلسفه ۱۰۵. اصول فلسفه
مترجم: منوچهر صانعی دره بیدی
الهدی، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
نقد تفکر فلسفی غرب از قرون‌ وسطی‌ تا اوائل‌ قرن‌ حاضر ۱۰۶. نقد تفکر فلسفی غرب از قرون‌ وسطی‌ تا اوائل‌ قرن‌ حاضر
تحقیقی‌ در فلسفه‌ قرون‌ وسطی‌، مکتب‌ دکارت‌ و فلسفه‌ جدید برای‌ کشف‌ طبیعت‌ و وحدتی‌ که‌ اساس‌ همه‌ آنها است
نویسنده: اتین ژیلسون
مترجم: احمد احمدی
انتشارات حکمت، تهران، ۱۴۰۲ق.
۱۰۷. دکارت و فلسفه او
نویسنده: کریم مجتهدی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۲ش.
سرگذشت قرن بیستم ۱۰۸. سرگذشت قرن بیستم
وصیت نامه فلسفی روژه گارودی
نویسنده: روژه گارودی
مترجم: افضل وثوقی
فوکو ۱۰۹. فوکو
مترجم: مهدی یوسفی
نشر افق، چاپ اول، ۱۳۹۰ش.، ویراستار: سهند ساعدی
۱۱۰. پژوهش در نهاد زمان و اثبات اختیار
رهیافتی‌ به‌نخستین‌ داده‌های‌ وجدان‌‎
مترجم: علیقلی بیانی
انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
۱۱۱. تحول خلاق
مترجم: علیقلی بیانی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۱ش.
۱۱۲. دو سرچشمه اخلاق و دین
مترجم: حسن حبیبی
انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.
۱۱۳. مونادولوژی و چند مقاله فلسفی دیگر
۱۱۴. منادولوژی (مقدمه و شرح از بوترو و دیگران)
۱۱۵. حکمت شادان
۱۱۶. فلسفه هگل
مترجم: حمید عنایت
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی ۱۱۷. سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی
مترجم: سهراب ابوتراب، عباس کاشف
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
۱۱۸. اراده قدرت
مترجم: مجید شریف
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 2 جلد
۱۱۹. چنین گفت زرتشت
کتابی برای همه کس و هیچ کس
مترجم: داریوش آشوری
• چنین گفت زرتشت، انتشارات آگاه، چاپ 12م، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۲۰. چنین گفت زرتشت
کتابی برای همه کس و هیچ کس
مترجم: مسعود انصاری
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۲۱. منطق از نظرگاه هگل
نویسنده: کریم مجتهدی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۲۲. تبارشناسی اخلاق (یک جدل نامه)
مترجم: داریوش آشوری
انتشارات آگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۲۳. از تاریخ پرستی تا خدا پرستی
نویسنده: عبدالکریم سروش
• بی نا، بی جا، ۱۳۵۹ش.
۱۲۴. سنجش خرد ناب
مترجم: میرشمس الدین ادیب سلطانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
۱۲۵. تمهیدات
مقدمه‌ای‌ برای‌ هر مابعدالطبیعه‌ آینده‌ که‌ به‌عنوان‌ یک‌ علم‌ عرضه‌ شود
مترجم: غلامعلی حداد عادل
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
۱۲۶. کانت
نویسنده: علی پایا
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۱۲۷. کانت قدم اول
نویسنده: کریستوفر وانت
مترجم: حمیدرضا ابک
شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۲۸. فلسفه کانت (نقد و بررسی‌ آن‌)
به ضمیمه مقایسه ای بین برهان صدیقین و انتولوژی
نویسنده: یوسف کرم
مترجم: محمد محمدرضایی
۱۲۹. نظریه معرفت در فلسفه کانت
مترجم: غلامعلی حداد عادل
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۳۰. درآمدی بر هگل
نگاهی‌ به‌ زندگی‌، آثار و فلسفه‌ی‌ هگل همراه‌ با چکیده‌ای‌ از آثار وی‌
مترجم: محمد جعفر پوینده
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۳۱. هگل
مترجم: عزت الله فولادوند
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۱۳۲. ویتگنشتاین
مترجم: منوچهر بزرگمهر
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۱ش.
پژوهشهای فلسفی ۱۳۳. پژوهشهای فلسفی
نویسنده: لودویگ ویتگنشتاین
مترجم: فریدون فاطمی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، با مقدمه: بابک احمدی
۱۳۴. در باب یقین
نویسنده: لودویگ ویتگنشتاین
مترجم: مالک حسینی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۷۹ش.
۱۳۵. اندیشه های هوسرل
نویسنده: دیوید اندرو بل
مترجم: فریدون فاطمی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۳۶. الوهیت و هایدگر (شاعر، متفکر و خدا)
مترجم: محمدرضا جوزی
• الوهیت و هایدگر (شاعر، متفکر و خدا) به ضمیمه رساله وارستگی، انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۳۷. پایان فلسفه و وظیفه تفکر
مترجم: محمد رضا اسدی
اندیشه امروز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
ویتگنشتاین، اخلاق و زیبایی شناسی ۱۳۸. ویتگنشتاین، اخلاق و زیبایی شناسی
نویسنده: بنجامین تیلمن
مترجم: بهزاد سبزی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
ویتگنشتاین: دیدگاهی دینی؟ ۱۳۹. ویتگنشتاین: دیدگاهی دینی؟
۱۴۰. اخلاق
مترجم: محسن جهانگیری
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
۱۴۱. رساله در اصلاح فاهمه و بهترین راه برای رسیدن به شناخت حقیقی چیزها
نویسنده: باروخ اسپینوزا
مترجم: اسماعیل سعادت
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۴۲. اسپینوزا
فلسفه‌، الهیات‌ و سیاست‌
نویسنده: کارل یاسپرس
مترجم: محمدحسن لطفی
انتشارات طرح نو، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۴۳. در جست و جوی آن دیگر (سیر و سلوک‌ عرفانی‌ گورجیف‌ به‌روایت‌ خودش‌)
نویسنده: گیورگس‌ ایوانوویچ‌ گرجیف
مترجم: داود طبایی عقدایی
نشر گفتار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۴۴. درد جاودانگی (سرگذشت سوگناک زندگی)
مترجم: بهاءالدین خرمشاهی
نشر البرز، تهران، ۱۳۷۰ش.
۱۴۵. شعله حضور و مدیتیشن
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: محمدجعفر مصفا
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۲ش.
۱۴۶. آخرین گفتگوها در سانن
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: مجید آصفی
• چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۴۷. ‎۹۱ [نود و یک] سال زندگی کریشنا مورتی
نویسنده: پوپول جایاکار
مترجم: محمدرضا حقیقی فرد
نشر محسن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۴۸. مرگ
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: مرسده لسانی
بهنام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۴۹. پرسش و پاسخ با دانشجویان
گفتگوهایی در ایالات متحده آمریکا، انگلستان، سوئیس
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: پیمان آزاد
انتشارات هیرمند، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۵۰. شبکه فکری
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: پیمان آزاد
انتشارات هیرمند، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۵۱. رهایی از دانستگی
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: مرسده لسانی
بهنام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۵۲. سکون و حرکت
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: محمدجعفر مصفا
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۳ش.
المنهج الجدید فی تعلیم الفلسفه ۱۵۳. المنهج الجدید فی تعلیم الفلسفه
متافیزیک(مابعدالطبیعه) ۱۵۴. متافیزیک(مابعدالطبیعه)
مترجم: شرف الدین خراسانی
نشر گفتار، چاپ دوم
۱۵۵. مصارع المصارع
اللمعات العرشیة ۱۵۶. اللمعات العرشیة
نویسنده: محمد مهدی نراقی
عهد، چاپ اول، کرج، ۱۳۸۱ش.، محقق: علی اوجبی
المنطقیات للفارابی ۱۵۷. المنطقیات للفارابی
الاسس المنطقیة للاستقراء فی ضوء دراسة الدکتور سروش ۱۵۸. الاسس المنطقیة للاستقراء فی ضوء دراسة الدکتور سروش
نویسنده: ابورغیف، عمار.
مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، بی جا، ۱۴۰۹ق.
القواعد الجلیه فی شرح الرساله الشمسیه ۱۵۹. القواعد الجلیه فی شرح الرساله الشمسیه
چکیده منطق ۱۶۰. چکیده منطق
منطق الاستقراء ۱۶۱. منطق الاستقراء
نویسنده: ابورغیف، عمار.
مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۰ق.
قبض و بسط تئوریک شریعت ۱۶۲. قبض و بسط تئوریک شریعت
نظریه تکامل معرفت دینی
نویسنده: عبدالکریم سروش
موسسه فرهنگی صراط، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۹ش.
موسسه فر‌هنگی‌ صر‌اط، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
مفهوم خدا ۱۶۳. مفهوم خدا
ر‌هیافت‌‌ها‌ی‌ جامعه‌شناسانه‌، ‌انسان‌شناسانه‌ و رو‌ان‌شناسانه‌ به‌ سو‌ی‌ منشا مفهوم‌ خد‌ا
مترجم: عذرا لوعلیان
نزهه الکرام و بستان العوام ۱۶۴. نزهه الکرام و بستان العوام
در ‌امامت‌ و ولایت‌ ‌از قرن‌ ۶ و ۷
نویسنده: جمال الدین محمد رازی
چاپخانه میهن، تهران، ۱۳۶۱ش.، 2 جلد، مصحح: محمد شیروانی
حوار بین الحاج و الشباب ۱۶۵. حوار بین الحاج و الشباب
رحله‌ جریئه‌ ‌الی‌ ‌عمق‌ ‌اشیاء ‌عن‌ ‌الحقیقه‌
نویسنده: عبدالعظیم مهتدی بحرانی
بیست و پنج رساله فارسی ۱۶۶. بیست و پنج رساله فارسی
الدین الخالص ۱۶۷. الدین الخالص
۱۶۸. التربیه الدینیه
در‌اسه‌ منهجیه‌ لاصول‌ ‌العقیده‌ ‌الاسلامیه‌
نویسنده: عبدالهادی فضلی
مطبعة النعمان، چاپ پنجم، نجف، ۱۳۹۰ق.
سی مقاله فقهی، اخلاقی، اجتماعی و... ۱۶۹. سی مقاله فقهی، اخلاقی، اجتماعی و...
غزوه خیبر ۱۷۰. غزوه خیبر
من الماه الثانیه الی العصر الحاضر
نویسنده: شیخ قوام الدین محمد قمی وشنوی
انتشارات حکمت، چاپ اول، قم، ۱۳۹۸ق.
غزوات النبی ۱۷۱. غزوات النبی
نویسنده: قطب، محمد علی.
مکتبة العصریه، صیدا، ۲ش.، 13 جلد
الجوهره فی النسب النبی علیه السلام و اصحابه العشره ۱۷۲. الجوهره فی النسب النبی علیه السلام و اصحابه العشره
نویسنده: محمد بن ابی بکر انصاری تلمسانی (بری)
دار الرفاعی، ریاض، 1983م.، 2 جلد، با تعلیق: محمد تونجی، مصحح: محمد تونجی
هدایة الابرار الی طریق الائمة الاطهار ۱۷۳. هدایة الابرار الی طریق الائمة الاطهار
نویسنده: حسین بن شهاب الدین کرکی
• چاپ اول، نجف، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: رؤوف جمال الدین، مصحح: رؤوف جمال الدین
اسد الغابة فی معرفة الصحابة ۱۷۴. اسد الغابة فی معرفة الصحابة
نویسنده: عزالدین علی ابن اثیر جزری
مکتبة الاسلامیة، تهران، ۱۳۴۲ش.، 5 جلد، با مقدمه: آیة الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی
• اسد الغابه فی معرفه الصحابه، الشعب، قاهره، 1970م.، 7 جلد، محقق: محمد ابرهیم بنا و محمود عبدالوهاب فاید و محمد احمد عاشور
الاصابة فی تمییز الصحابة ۱۷۵. الاصابة فی تمییز الصحابة
نویسنده: ابن حجر عسقلانی
• الاصابة فی تمییز الصحابة و بهامشه کتاب الاستیعاب فی معرفه الاصحاب ، مطبعة السعاده، مصر، ۱۳۲۸ق.، 4 جلد
شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی الایات النازلة فی اهل البیت صلوات الله و سلامه علیهم ۱۷۶. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی الایات النازلة فی اهل البیت صلوات الله و سلامه علیهم
جلد 3 به کوشش: مجمع ‌احیاء ‌الثقافه‌ ‌الاسلامیه‌
نویسنده: حاکم حسکانی
• شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی الایات النازلة فی اهل البیت صلوات الله و سلامه علیهم و تلیه فضائل شهر رجب، مجمع ‌احیاء ‌الثقافه‌ ‌الاسلامیه‌، قم، ۱۴۱۱ق.، 3 جلد، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی، با تعلیق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
وقعة الجمل ۱۷۷. وقعة الجمل
نویسنده: ضامن‌ بن‌ شدقم‌
مطبعة المعارف، چاپ اول، بغداد، 1970م.، محقق: محمد حسن آل یاسین
سید تحسین آل شبیب الموسوی، چاپ اول، بی جا، 1999م.، محقق: آل شبیب موسوی، تحسین.
بلاغه الامام علی ۱۷۸. بلاغه الامام علی
نویسنده: حوفی، احمد محمد.
دار نهضة، قاهره، 1977م.
البیان الجلی فی افضلیه مولی المومنین علی علیه السلام ۱۷۹. البیان الجلی فی افضلیه مولی المومنین علی علیه السلام
شرح نهج البلاغه ۱۸۰. شرح نهج البلاغه
نویسنده: محمد عبده
• نهج البلاغة، دار الذخائر، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.، 4 جلد، شارح: محمد عبده
• نهج البلاغة، مکتبة التجاری الکبری، مصر، 3 جلد، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
• نهج البلاغة، مکتبة الاندلس، بیروت، ۱۳۷۴ق. برابر 1954م.، 4 جلد، شارح: محمد عبده، مصحح: عبدالعزیز سید اهل
• نهج البلاغة، دار الشعب، قاهره، ۲ش.، شارح: محمد عبده، محقق: محمد ابرهیم بنا و محمد احمد عاشور
نهج البلاغه ۱۸۱. نهج البلاغه
مما اختاره الشریف الرضی من اثر امیرالمومنین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام
کلمات: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
گردآورنده: ابوالحسن محمد بن حسین موسوی (سید رضی)
• نهج البلاغة، دار الهجرة، قم، ۱۴۰۷ق.، مصحح: صبحی صالح
• نهج البلاغة، مکتبة التجاری الکبری، مصر، 3 جلد، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
• نهج البلاغة، دار الذخائر، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.، 4 جلد، شارح: محمد عبده
• نهج البلاغه همراه با فهرست موضوعی، دار الفکر، چاپ اول، قم، ۱۳۸۶ش.، مترجم: علی شیروانی
• نهج البلاغه (نسخه برگردان)، وزارت ثقافت، حکومت هند، چاپ اول، رام پور، ۱۴۳۳ق. برابر 2012م.، با مقدمه: محمد عزیزالدین حسین
• کتاب نهج البلاغه من کلام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، به کوشش: سید حسن موسوی بروجردی
• کتابُ نهج البلاغة و هو المنتزع من کلام امیرالمؤمنین، دار التراث
• کتاب شریف نهج البلاغه متن تصحیح شده عربی، ادبیات، چاپ اول، قم، ۱۳۹۵ش.
• نهج البلاغة
موسسه نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، مصحح: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
• تمام نهج البلاغة، الدار الإسلامیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۴ق.، محقق: صادق موسوی
• نهج البلاغة، الهجره، قم، ۱۳۹۵ق.، مصحح: صبحی صالح
• نهج البلاغة، مکتبة الاندلس، بیروت، ۱۳۷۴ق. برابر 1954م.، 4 جلد، شارح: محمد عبده، مصحح: عبدالعزیز سید اهل
• نهج البلاغة، دار الثقافة، دوحه، ۱۴۰۶ق. برابر 1986م.، محقق: صبری ابراهیم السید، با مقدمه: عبدالسلام محمد هارون
• نهج البلاغة، موسسة الرافد للمطبوعات، قم، ۱۴۳۱ق.، محقق: استاد شیخ قیس بهجت العطار
معارج نهج البلاغه ۱۸۲. معارج نهج البلاغه
انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه ۱۸۳. انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
قیام، قم، ۱۳۷۲ش.
استناد نهج البلاغه ۱۸۴. استناد نهج البلاغه
المعجم الموضوعی لنهج البلاغة ۱۸۵. المعجم الموضوعی لنهج البلاغة
به کوشش: محمد، کریم اویس.
مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول، مشهد، ۱۴۰۸ق.
دروس من نهج البلاغه ۱۸۶. دروس من نهج البلاغه
المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة ۱۸۷. المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة
مع‌ نهج‌ ‌البلا‌غه‌ (‌المرقم‌)، ‌اللغات‌ ‌المشروحه،‌ مصادر نهج‌ ‌البلا‌غه،‌ جدول‌ ‌اختلاف‌ ‌النسخ‌
نویسنده: محمد دشتی، کاظم محمدی
دار الاضواء، بیروت، 1986م.
نور الابرار ۱۸۸. نور الابرار
من حکم اخ الرسول حیدر الکرار امیرالمٶمنین علی بن ابی طالب( ع)
گردآورنده: محمد شیرازی طبیب
اختیار مصباح السالکین ۱۸۹. اختیار مصباح السالکین
من کلام مولانا و امامنا امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) (شرح نهج البلاغه الوسیط)
نویسنده: ابن میثم بحرانی
۱۹۰.
کتاب خصائص الوحی المبین ۱۹۱. کتاب خصائص الوحی المبین
نویسنده: ابن بطریق
وزارة الارشاد الاسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۶ق.، محقق: مالک محمودی، با تعلیق: مالک محمودی
دستور معالم الحکم و ماثور مکارم الشیم من کلام امیرالمومنین ۱۹۲. دستور معالم الحکم و ماثور مکارم الشیم من کلام امیرالمومنین
گردآورنده: محمد بن سلامه قضاعی
مکتبة الازهریة، مصر، 1914م.
• دستور معالم الحکم ومأثور مکارم الشیم من کلام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب، دار الکتاب العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۱ق.، با مقدمه: عبدالزهراء حسینی خطیب
غرر الحکم و درر الکلم ۱۹۳. غرر الحکم و درر الکلم
گردآورنده: ابی الفتح عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی
• غرر الحکم و درر الکلم من کلام امیرالمومنین علی بن ابی الطالب علیه السلام، دارالقاری، چاپ اول، بیروت، 1987م.، محقق: محمد سعید طریحی
• تصنیف غررالحکم و درر الکلم، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، قم، ۱۳۶۶ش.
• غرر الحکم و درر الکلم، بی نا، تهران، ۱۳۳۷ش.
• غرر الحکم و درر الکلم، دار الکتاب، قم، ۱۳۳۵ش.، 2 جلد
مقتل ابی عبدالله الحسین علیه السلام من موروث اهل الخلاف ۱۹۴. مقتل ابی عبدالله الحسین علیه السلام من موروث اهل الخلاف
نویسنده: حکیم، زهیر بن علی.
اهل الذکر، چاپ اول، بی جا، ۲۰۰۵ش.، 3 جلد
ادب الحسین و حماسته ۱۹۵. ادب الحسین و حماسته
نویسنده: احمد صابری همدانی
مولف، چاپ اول، ۱۳۹۵ق.
عقد الدرر فی أخبار المنتظر ۱۹۶. عقد الدرر فی أخبار المنتظر
نویسنده: یوسف بن یحیی بن علی مقدسی شافعی السلمی
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۸ق.
مکتبة عالم الفکر، چاپ اول، قاهره، ۱۳۹۹ق. برابر 1979م.، مصحح: عبدالفتاح محمد حلو
سیمای حضرت مهدی (‌عج‌) در قرآن ۱۹۷. سیمای حضرت مهدی (‌عج‌) در قرآن
مترجم: مهدی حائری قزوینی
نشر آفاق، تهران، ۱۳۶۷ش.
المستطابة فی نسب سادات طابة ۱۹۸. المستطابة فی نسب سادات طابة
المجدی فی انساب الطالبیین ۱۹۹. المجدی فی انساب الطالبیین
عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب ۲۰۰. عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب
سرشناسه: احمد بن علی ابن عنبه
نویسنده: ابن عنبه
انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۳ش.
انتشارات انصاریان، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۵ش.
مقاتل الطالبیین ۲۰۱. مقاتل الطالبیین
نویسنده: ابوالفرج اصفهانی
• مقاتل الطالبین، دار المعرفة، بیروت، ۲ش.، مصحح: صقر، احمد.
منار الهدی فی الانساب ۲۰۲. منار الهدی فی الانساب
الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه ۲۰۳. الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه
سراج الانساب ۲۰۴. سراج الانساب
القند فی ذکر علماء سمرقند ۲۰۵. القند فی ذکر علماء سمرقند
نویسنده: عمر بن محمد نسفی
مکتبة الکوثر، عربستان، 1991م.، مصحح: فاریابی، نظر محمد.
شهداء الفضیله ۲۰۶. شهداء الفضیله
نابغه فقه و حدیث ۲۰۷. نابغه فقه و حدیث
نویسنده: محمد جزائری
حسینیه عمادزاده اصفهان، اصفهان، ۱۳۵۳ش.
۲۰۸. القرآن الکریم
دفتر نشر الهادی، قم، ۱۳۷۶ش.، خطاط: عثمان طه
فی رحاب القرآن ۲۰۹. فی رحاب القرآن
نویسنده: محمد حسن آل یاسین
مطبعة المعارف، چاپ اول، بغداد، ۱۳۸۸ق.
شناخت قرآن ۲۱۰. شناخت قرآن
وعی القرآن ۲۱۱. وعی القرآن
نویسنده: شیخ محمدمهدی آصفی
دار القرآن الکریم، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.
پیام حق ۲۱۲. پیام حق
دانستنیهایی از قرآن
نویسنده: احمد زمردیان
موسوی [چاپخانه]، شیراز، ۱۳۵۷ش.
دانستنیهائی از قرآن ۲۱۳. دانستنیهائی از قرآن
نویسنده: محمد مظفری قزوینی
چاپخانه علمیه، قم، ۱۴۱۰ق.
البیان فی تفسیر القرآن ۲۱۴. البیان فی تفسیر القرآن
مجموعه سخنرانیها و مقالات دومین کنفرانس تحقیقاتی علوم و مفاهیم قرآن کریم 27 رجب 1410 هجری قمری ۲۱۵. مجموعه سخنرانیها و مقالات دومین کنفرانس تحقیقاتی علوم و مفاهیم قرآن کریم 27 رجب 1410 هجری قمری
سرشناسه: کنفرانس‌ تحقیقاتی‌ علوم‌ و مفاهیم‌ قرآن‌ کریم‌ (دومین‌: ۱۳۶۸: قم‌)
نویسنده: گروهی از فضلا
گردآورنده: عبدالوهاب طالقانی
دار القرآن الکریم، قم، ۱۳۶۹ش.
مدخل التفسیر ۲۱۶. مدخل التفسیر
‌ابحاث‌ حول‌ اعجاز القرآن و ‌الدفا‌ع‌ ...
نویسنده: آیة الله شیخ محمد فاضل لنکرانی
مطبعة الحیدریة، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ق.، اشراف: مرتضی حکمی، با مقدمه: حسین انصاریان
اسباب النزول ۲۱۷. اسباب النزول
رسم الخط مصحف ۲۱۸. رسم الخط مصحف
ترجمة الاتقان فی علوم القرآن ۲۱۹. ترجمة الاتقان فی علوم القرآن
نویسنده: مهدی حائری قزوینی
• ترجمه الاتقان فی علوم القرآن، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، -۸۲۵ ۶ش.، 2 جلد، مصحح: محمد ابوالفضل ابراهیم
الاتقان فی علوم القرآن ۲۲۰. الاتقان فی علوم القرآن
نویسنده: جلال الدین سیوطی
شریف الرضی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۳ش.، 4 جلد، محقق: محمد ابوالفضل ابراهیم
تفسیر غریب القرآن الکریم ۲۲۱. تفسیر غریب القرآن الکریم
نویسنده: فخرالدین طریحی
مطبعة الحیدریة، نجف، 1953م.، محقق: محمدکاظم طریحی، با تعلیق: محمدکاظم طریحی
جامع الاخبار و الاثار عن النبی و الائمة الاطهار علیه السلام کتاب القرآن ۲۲۲. جامع الاخبار و الاثار عن النبی و الائمة الاطهار علیه السلام کتاب القرآن
پژوهشی در شیوه های اعجاز قرآن ۲۲۳. پژوهشی در شیوه های اعجاز قرآن
نویسنده: حسن عرفان
دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۱۱ق.
ارشاد الاذهان الی اعلام القرآن ۲۲۴. ارشاد الاذهان الی اعلام القرآن
نویسنده: عبدالحسین شبستری
دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۱۴ق.
قصص الانبیاء ۲۲۵. قصص الانبیاء
قصص الانبیاء ۲۲۶. قصص الانبیاء
نویسنده: عبد الوهاب نجار
دار الرائد العربی، چاپ دوم، بیروت، ۲ش.
اکذوبة تحریف القرآن بین الشیعة و السنة ۲۲۷. اکذوبة تحریف القرآن بین الشیعة و السنة
التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف ۲۲۸. التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف
نویسنده: آیة الله سید علی حسینی میلانی
دار القرآن الکریم، چاپ اول، قم، ۱۴۱۰ق.
سلامة القرآن من التحریف ۲۲۹. سلامة القرآن من التحریف
مرکز الرسالة، قم، ۱۴۱۷ق.
المنهج الاثری فی تفسیر القرآن الکریم ۲۳۰. المنهج الاثری فی تفسیر القرآن الکریم
تاریخ تفسیر ۲۳۱. تاریخ تفسیر
نویسنده: علی کمالی دزفولی
کتابخانه صدر، تهران، -۸۳۱ ۶ش.
تفسیر فرات کوفی ۲۳۲. تفسیر فرات کوفی
بازشناسی میراث کهن شیعه
نویسنده: مریم قبادی
التفسیر ۲۳۳. التفسیر
نویسنده: محمد عیاشی
• التفسیر [العیاشی]، موسسة البعثة، قسم الدراسات الاسلامیه، چاپ اول، قم، ۱۴۲۱ق.، 3 جلد، محقق: موسسة البعثة، قسم الدراسات الاسلامیه
تفسیر فرات الکوفی ۲۳۴. تفسیر فرات الکوفی
منهج الطوسی فی التفسیر القرآن ۲۳۵. منهج الطوسی فی التفسیر القرآن
روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ۲۳۶. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن
مشهور به تفسیر شیخ ابوالفتح رازی
نویسنده: ابوالفتوح رازی
• تفسیر ابوالفتوح رازی، کتابفروشی و چاپخانه محمدحسن علمی، چاپ سوم، تهران، مرداد ۱۳۳۴ش.، 10 جلد، مصحح جلد 10: علی اکبر غفاری
المنتخب فی تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان ۲۳۷. المنتخب فی تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان
نویسنده: ابن ادریس حلی
• موسوعة ابن ادریس الحلی، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۶ش.، 14 جلد، محقق: محمد مهدی موسوی خرسان، با مقدمه: محمد مهدی موسوی خرسان
مجمع البیان فی تفسیر القرآن ۲۳۸. مجمع البیان فی تفسیر القرآن
سرشناسه: فضل بن حسن طبرسی
نویسنده: شیخ امین الاسلام طبرسی
کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۷۹ق.، 10 جلد، مصحح: علامه ابوالحسن شعرانی
الوسیط فی تفسیر القرآن المجید ۲۳۹. الوسیط فی تفسیر القرآن المجید
شرح شواهد مجمع البیان ۲۴۰. شرح شواهد مجمع البیان
نویسنده: محمدحسین قزوینی
کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۹۸ق.، مصحح: محمدباقر بهبودی
طبرسی و مجمع البیان ۲۴۱. طبرسی و مجمع البیان
نویسنده: حسین کریمیان
تاویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة ۲۴۲. تاویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة
البرهان فی التفسیر القرآن ۲۴۳. البرهان فی التفسیر القرآن
نویسنده: سید هاشم بحرانی
دار الکتب العلمیة، چاپ دوم، قم، ۱۳۹۳ق.، 5 جلد، مصحح: محمود موسوی زرندی
تفسیر الصافی ۲۴۴. تفسیر الصافی
نویسنده: ملا محسن فیض کاشانی
موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، 1979م.، 5 جلد، با مقدمه: حسین اعلمی، با تعلیق: حسین اعلمی، مصحح: حسین اعلمی
تفسیر المعین ۲۴۵. تفسیر المعین
مقدمة تفسیر مرآة الانوار و مشکوة الاسرار ۲۴۶. مقدمة تفسیر مرآة الانوار و مشکوة الاسرار
با ترجمه و شرح حال مولف و فهرست کتاب
نویسنده: ابوالحسن‌ بن‌ محمد طاهر شریف
• مقدمة تفسیر مرآة الانوار و مشکوة الاسرار با ترجمه و شرح حال مولف و فهرست کتاب، چاپخانه آفتاب، تهران، ۱۳۷۴ق.، مصحح: محمود موسوی زرندی
تفسیر نور الثقلین ۲۴۷. تفسیر نور الثقلین
نویسنده: عبدعلی حویزی
چاپخانه علمیه، قم، ۱۳۸۳ق.، 5 جلد، با تعلیق: هاشم رسولی محلاتی، مصحح: هاشم رسولی محلاتی
مجد البیان فی تفسیر القرآن ۲۴۸. مجد البیان فی تفسیر القرآن
تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ۲۴۹. تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب
ترجمه تفسیر المیزان ۲۵۰. ترجمه تفسیر المیزان
مترجم: محمدباقر موسوی همدانی
دار العلم، چاپ دوم، قم، ۱۳۵۶ش.، 32 جلد
المومنون فی القرآن ۲۵۱. المومنون فی القرآن
المیزان فی تفسیر القرآن ۲۵۲. المیزان فی تفسیر القرآن
نویسنده: طباطبائی، محمدحسین‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰، آیة الله سید محمدحسین طباطبائی (علامه طباطبائی)
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۷ق.، 20 جلد
• ...المیزان فی تفسیر القرآن، موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، بیروت، 1973م.، 20 جلد
موسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، بیروت، ۱۳۹۳ق.، 20 جلد
موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۹۱ق.، 20 جلد
منشور جاوید قرآن ۲۵۳. منشور جاوید قرآن
فقه القرآن ۲۵۴. فقه القرآن
کشف الاسرار و عدة الابرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری ۲۵۵. کشف الاسرار و عدة الابرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری
تفسیر فاتحة الکتاب ۲۵۶. تفسیر فاتحة الکتاب
رشد ۲۵۷. رشد
نویسنده: علی صفایی حائری
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ سوم، ویرایش دوم، قم، ۱۳۹۹ق.
۲۵۸. آیة التطهیر فی احادیث الفریقین
نویسنده: علی موحد ابطحی اصفهانی
علی موحد ابطحی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۴ق.، 2 جلد
تفسیر آیة المودة ۲۵۹. تفسیر آیة المودة
تفسیر السورة الاعلی ۲۶۰. تفسیر السورة الاعلی
الموسوم بالخلجات
نویسنده: محمد تنکابنی
دار النشر اسلام، قم، ۱۲۹۳ق.، با مقدمه: محمد جیلانی
عهدین،قرآن و علم ۲۶۱. عهدین،قرآن و علم
مترجم: حسن حبیبی
حسینیه ارشاد، تهران، -۸۳۱ ۶ش.
قرآن و روانشناسی ۲۶۲. قرآن و روانشناسی
الله و الاعجاز العلمی فی القرآن ۲۶۳. الله و الاعجاز العلمی فی القرآن
نویسنده: لبیب بیضون
• بی نا، بی جا، ۲ش.
ترجمه رساله بدیعه در تفسیر آیه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله ...و حاوی بحثی از ولایت فقیه ۲۶۴. ترجمه رساله بدیعه در تفسیر آیه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله ...و حاوی بحثی از ولایت فقیه
انتشارات حکمت، تهران، ۱۴۰۴ق.
محمد فی القرآن ۲۶۵. محمد فی القرآن
دراسات قرآنیة حول شخصیة محمد (ص)
نویسنده: آیت الله سید رضا صدر
دار الارقم، چاپ اول، صور، 1991م.
ما نزل من القرآن فی اهل البیت (‌علیهم‌‌السلام‌) ۲۶۶. ما نزل من القرآن فی اهل البیت (‌علیهم‌‌السلام‌)
جهاد در قرآن ۲۶۷. جهاد در قرآن
چهره شیطان در قرآن بانضمام شیطان و شیطان پرستان ۲۶۸. چهره شیطان در قرآن بانضمام شیطان و شیطان پرستان
نویسنده: محمد ناصری
دار القرآن الکریم، قم، ۱۳۶۹ش.
المیثاق ۲۶۹. المیثاق
نویسنده: شیخ محمدمهدی آصفی
دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۱۱ق.
فاطمة الزهراء ‌علیها‌السلام‌ فی القرآن ۲۷۰. فاطمة الزهراء ‌علیها‌السلام‌ فی القرآن
عترت در قرآن ۲۷۱. عترت در قرآن
قاعدة فی الجرح و التعدیل و قاعدة فی المورخین ۲۷۲. قاعدة فی الجرح و التعدیل و قاعدة فی المورخین
نویسنده: عبدالوهاب بن علی سبکی
دار الوعی، ویرایش دوم، حلب، ۱۳۹۸ق.، محقق: ابوغده، ابوالفتاح.
۲۷۳. ذیل تذکرة الحفاظ للذهبی
تذکرة الحفاظ ۲۷۴. تذکرة الحفاظ
صحح عن النسخه القدیمه المحفوظ فی مکتبه الحرم المکی تحت اعانه وزاره معارف الحکومه العالیه الهندیه
نویسنده: محمد بن احمد ذهبی
دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۷۵ق.، 4 جلد
الکشف الجلی فیما رو‌ی‌ ‌عن‌ ‌ابی‌‌الاسود ‌الدولی‌ ۲۷۵. الکشف الجلی فیما رو‌ی‌ ‌عن‌ ‌ابی‌‌الاسود ‌الدولی‌
نویسنده: آیة الله شمس الدین واعظی
دار البیان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.
النوادر ۲۷۶. النوادر
نویسنده: فضل الله راوندی
• چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.، محقق: سعید رضا علی عسگری
• الفصول العشرة فی الغیبة و یلیه کتاب نوادر الراوندی و موالید الأئمة علیهم السلام ، مطبعة الحیدریة، نجف، ۱۳۷۰ق. برابر 1951م.
مجموعه رسائل اعتقادی ۲۷۷. مجموعه رسائل اعتقادی
نهج الخطابه ۲۷۸. نهج الخطابه
فی خطب ائمه الهدی(ع) و توقیعات صاحب الامر حجة بن الحسن العسکری ارواحنا فدا
نویسنده: علی علم الهدی
مجمع فکری خدمات اسلامی، بی جا، ۱۳۶۳ش.
الشهاب المنیر فی تواتر حدیث الغدیر ۲۷۹. الشهاب المنیر فی تواتر حدیث الغدیر
نویسنده: طالب خرسان
دار النشر، چاپ اول، قم، 1991م.
روشهای تفسیری در اندیشه شیخ انصاری رحمه‌‌الله‌ ۲۸۰. روشهای تفسیری در اندیشه شیخ انصاری رحمه‌‌الله‌
النظره الخاطفه فی الاجتهاد ۲۸۱. النظره الخاطفه فی الاجتهاد
نویسنده: آیة الله شیخ محمد اسحاق فیاض
• النظرة الخاطفة فی الاجتهاد، دار الکتاب، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.
الاجتهاد و التقلید ۲۸۲. الاجتهاد و التقلید
نویسنده: محمد مهدی کجوری شیرازی
نهاوندی، قم، ۱۳۸۰ش.، با مقدمه: محمد برکت
الرسائل العشر ۲۸۳. الرسائل العشر
نویسنده: شیخ طوسی
الإنتصار ۲۸۴. الإنتصار
المسائل المنتخبة ۲۸۵. المسائل المنتخبة
العبادات والمعاملات
نویسنده: آیة الله سید علی حسینی سیستانی
نشر مهر، قم، ۱۴۱۳ق.
کفایه الحاج فی اعمال و احکام الحج و العمره ۲۸۶. کفایه الحاج فی اعمال و احکام الحج و العمره
گردآورنده: سید محمدتقی حسینی جلالی
مطبعة النعمان، چاپ اول، نجف، ۱۴۰۰ق.
مناسک الحج ۲۸۷. مناسک الحج
نویسنده: آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی
نشر مهر، چاپ 11م، قم، ۱۴۱۱ق.
مناسک حج ۲۸۸. مناسک حج
نویسنده: آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی
• مناسک حج که مطابق است با فتاوی ابوالقاسم موسوی خوئی، با اضافات و مسائل جدید، چاپخانه علمیه، چاپ 16م، قم، ۱۴۰۰ق.
رساله تولی و تبری ۲۸۹. رساله تولی و تبری
در فضائل ائمه اطهار علیه السلام و مثالب غاصبان خلافت
نویسنده: جواد کربلائی
فقه، قم، -۸۰۹ ۶ش.
مرجئه ۲۹۰. مرجئه
تاریخ‌ و ‌اندیشه‌
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
نشر خرم، قم، ۱۳۷۱ش.
الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد ۲۹۱. الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد
نویسنده: شیخ مفید
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل الجارودیة: کاظم مدیر شانه چی، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12 الاختصاص: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی
• الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، علمیه اسلامیه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۴۶ش.، 2 جلد
• مصنفات الشیخ المفید، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، بی جا، ۱۴۱۳ق.، 14 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 النکت فی مقدمات الاصول: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 13: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج 9 التذکرة باصول الفقه: حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی
الافصاح فی الامامة ۲۹۲. الافصاح فی الامامة
نویسنده: شیخ مفید
• عدة رسائل، مکتبة المفید، قم
• الافصاح فی امامه امیر المومنین علیه السلام ویلیه ایمان ابی طالب، موسسة البعثة، قسم الدراسات الاسلامیه، قم، ۱۴۱۲ق.
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل الجارودیة: کاظم مدیر شانه چی، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12 الاختصاص: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی
• مصنفات الشیخ المفید، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، بی جا، ۱۴۱۳ق.، 14 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 النکت فی مقدمات الاصول: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 13: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج 9 التذکرة باصول الفقه: حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی
جواب المسائل التبانیات ۲۹۳. جواب المسائل التبانیات
نویسنده: الشریف علی بن حسین موسوی (سید مرتضی)
• رسائل الشریف المرتضی، دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۰۵ق.، 4 جلد، اشراف: سید احمد حسینی اشکوری، ج1و2و3 با اشراف: سید احمد حسینی اشکوری، ج 1و2و3 به کوشش: مهدی رجائی، ج4 به کوشش: سید احمد حسینی اشکوری
الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد ۲۹۴. الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد
نویسنده: فاضل مقداد
مسائل عقائدیة فی الغلو و التفویض، الخلق و الرزق، العلم بالغیب، الحقیقة المحمدیه مناقشة عقائدیه ۲۹۵. مسائل عقائدیة فی الغلو و التفویض، الخلق و الرزق، العلم بالغیب، الحقیقة المحمدیه مناقشة عقائدیه
گنجینه معارف شیعه امامیه در راه‌ جهاد سازندگی‌ ترجمه‌ کنز الفوائد ۲۹۶. گنجینه معارف شیعه امامیه در راه‌ جهاد سازندگی‌ ترجمه‌ کنز الفوائد
مترجم: محمدباقر کمره ای
چاپخانه فردوسی، تهران، ۱۳۶۱ش.، با تعلیق: محمدباقر کمره ای
اصول عقائد ۲۹۷. اصول عقائد
تقریب المعارف فی الکلام ۲۹۸. تقریب المعارف فی الکلام
نویسنده: ابوالصلاح حلبی
• بی نا، بی جا، ۱۴۰۴ق.، با مقدمه: آیة الله رضا استادی، مصحح: آیة الله رضا استادی
• تقریب المعارف، شیخ فارس تبریزیان الحسون، -۸۱۳ ۶ش.، محقق: شیخ فارس تبریزیان الحسون
الشیعه و فنون الاسلام ۲۹۹. الشیعه و فنون الاسلام
نویسنده: آیة الله سید حسن صدر
مطبعة العرفان، صیدا، ۱۳۳۱ق.
کنز الفوائد ۳۰۰. کنز الفوائد
نویسنده: محمد کراجکی
دار الاضواء، بیروت، 1985م.، 2 جلد، محقق: عبدالله نعمه، مصحح: عبدالله نعمه
المراجعات ۳۰۱. المراجعات
ابحاث جدیدة فی أصول المذهب و الامامة العامة ...
نویسنده: علامه سید عبدالحسین شرف الدین عاملی
مطبوعات النجاح، چاپ 20م، قاهره، 1979م.، با مقدمه: حامد حفنی داود و محمد فکری عثمان ابونصر
مطبعة حسام، بغداد، ۱۹۴۶ق.، محقق: حسین علی راضی، با مقدمه: آیة الله شیخ مرتضی آل یاسین
مکتبة الدواری، قم، ۲ش.
الإستغاثة ۳۰۲. الإستغاثة
نویسنده: ابوالقاسم علی کوفی
احقاق الحق، پاکستان، ۲ش.
• الاستغاثه، بی نا، بی جا، ۲ش.، 2 جلد
منهج الرشاد لمن اراد السداد ۳۰۳. منهج الرشاد لمن اراد السداد
راهنمای بهشت ۳۰۴. راهنمای بهشت
‌ا‌عتقاد‌ی‌، ‌اخلاقی‌، ‌استدلالی‌، تاریخی‌، ‌ادبی‌
نویسنده: محمد تقی مقدم
کتابفروشی دیانت، چاپ سوم، مشهد، ۱۳۴۳ش.
اصل مسلم در شناختن آفریننده عالم و رد ماتریالیسم ۳۰۵. اصل مسلم در شناختن آفریننده عالم و رد ماتریالیسم
نویسنده: محمد نبوی زاده
محمد نبوی زاده، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.
المقام الاسنی فی تفسیر الاسماء الحسنی ۳۰۶. المقام الاسنی فی تفسیر الاسماء الحسنی
افاق وحی محمد صلی الله علیه و آله و سلم ۳۰۷. افاق وحی محمد صلی الله علیه و آله و سلم
اسلامیه، بی جا، ۱۳۸۸ق.
درر الاخبار فیما یتعلق بحال الاحتضار ۳۰۸. درر الاخبار فیما یتعلق بحال الاحتضار
نویسنده: شیخ محمدرضا طبسی نجفی
مطبعة النعمان، چاپ دوم، نجف، ق.، 2 جلد، اشراف: عمادالدین طبسی
معاد شناسی ۳۰۹. معاد شناسی
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
انتشارات حکمت، چاپ دوم، تهران، -۸۲۷ ۶ش.، 10 جلد
آثار الاعمال الصالحة فی الدار الدنیا ۳۱۰. آثار الاعمال الصالحة فی الدار الدنیا
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
هاشم موسوی جزایری، قم، ۱۴۱۳ق.، 4 جلد
خطابه غدیر ۳۱۱. خطابه غدیر
ترسیمی از صحنه غدیر خم، متن خطابه پیامبر صلی‌الله علیه وآله در غدیر، ترجمه فارسی خطبه غدیر
نویسنده: محمدباقر انصاری زنجانی خوئی
نشر مولود کعبه، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.
عبقات الانوار فی امامة الائمة الاطهار ۳۱۲. عبقات الانوار فی امامة الائمة الاطهار
نویسنده: میر حامد حسین موسوی کنتوری (صاحب عبقات)
• قم، ۱۴۰۴ق.، 10 جلد، محقق: غلام رضا مولانا بروجردی، مصحح: غلام رضا مولانا بروجردی
مطبعة مهر، قم، ۱۳۹۸ق.، 2 جلد، محقق: آیة الله سید علی حسینی میلانی
مدرسة الامام مهدی(عج)، قم، ۱۴۰۶ق.، 9 جلد
• عبقات الانوار در اثبات امامت ائمه اطهار، نشر نفائس مخطوطات اصفهان، اصفهان، ۱۴۰۶ق.
• عبقات الانوار در اثبات امامت ائمه اطهار، موسسه نشر نفائس مخطوطات، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۳۸ش.، 6 جلد
غایه المرام و حجه الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص و العام ۳۱۳. غایه المرام و حجه الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص و العام
نویسنده: سید هاشم بحرانی
• غایة المرام و حجة الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص والعام، عزیزی، قم، ۱۴۳۱ق.، 7 جلد، محقق: باقر خسروشاهی، اشراف: آیت الله سید رضا صدر
رسالة وجیزة فی اثبات علم الغیب للرسول و ائمة الهدی علیهم السلام ۳۱۴. رسالة وجیزة فی اثبات علم الغیب للرسول و ائمة الهدی علیهم السلام
نویسنده: آیة الله شیخ علی نمازی شاهرودی
• رسالتان فی التفویض و علم الغیب، ۱۴۰۱ق.
فیض القدیر ۳۱۵. فیض القدیر
خلاصه عبقات الانوار درباره حدیث غدیر
گردآورنده: شیخ عباس قمی
• فیض القدیر فیما یتعلق بحدیث الغدیر، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ دوم، حرم حضرت معصومه (س)، ۱۳۷۶ش.
موسسه در راه حق، ۱۳۶۵ش.
التنبیه بالمعلوم من البرهان علی تنزیه المعصوم عن السهو و النسیان ۳۱۶. التنبیه بالمعلوم من البرهان علی تنزیه المعصوم عن السهو و النسیان
نویسنده: شیخ حر عاملی
۳۱۷. خلافت از دیدگاه امامیه و اهل سنت
گردآورنده: شیخ احمد امینی نجفی
شیخ احمد امینی نجفی، تهران، ۱۳۶۶ش.
دراسات فی کتاب العبقات ۳۱۸. دراسات فی کتاب العبقات
نویسنده: آیة الله سید علی حسینی میلانی
• بی نا، قم، ۱۴۰۵ق.
المقنع فی الامامه ۳۱۹. المقنع فی الامامه
الشیعه و الامامه ۳۲۰. الشیعه و الامامه
نویسنده: شیخ محمدحسین مظفر
مکتبة نینوی الحدیثة، تهران، ۱۳۶۵ق.
نفحات الازهار فی خلاصه عبقات الانوار ۳۲۱. نفحات الازهار فی خلاصه عبقات الانوار
گردآورنده: آیة الله سید علی حسینی میلانی
علی‌ ‌الحسینی‌ ‌المیلانی‌، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.، 12 جلد
• خلاصه عبقات الانوار فی امامه الائمه الاطهار، موسسة البعثة، قسم الدراسات الاسلامیه، چاپ اول، قم، ۱۴۰۶ق.، 10 جلد
عقیده المسیح الدجال فی الادیان ۳۲۲. عقیده المسیح الدجال فی الادیان
قراءه فی المستقبل
نویسنده: سعید ایوب
دار البیان، قم، ۱۴۱۳ق.
تکالیف الانام فی غیبه الامام ۳۲۳. تکالیف الانام فی غیبه الامام
بضمیمه شرح هفت حصار از روی خط عبدالحق سبزواری و دعای طلب مغفرت والدین از روی خط نیریزی
به اهتمام: فخرالدین
نویسنده: دبیر همدانی، ‌علی‌‌اکبربن‌ شیرمحمد، ۱۲۷۰ - ۱۳۲۵ق‌
رشیدیه، تهران، ۱۳۵۴ش.
بشارة الاسلام ۳۲۴. بشارة الاسلام
نویسنده: مصطفی کاظمی
مکتبة نینوی الحدیثة، تهران، ۲ش.
وظایف شیعیان و منتظران امام زمان (عج) ۳۲۵. وظایف شیعیان و منتظران امام زمان (عج)
نویسنده: محمد مقدسی
برگ شقایق، قم، ۱۳۸۳ش.
رسالة فی التقیة ۳۲۶. رسالة فی التقیة
ادیان آسمانی و مسئله تحریف ۳۲۷. ادیان آسمانی و مسئله تحریف
نویسنده: مرتضی عسکری
مترجم: حسن افتخار زاده
مجمع علمی اسلامی، بی جا، ۱۳۶۰ش.، با مقدمه: حسن افتخار زاده
راد شبهات الکفار ۳۲۸. راد شبهات الکفار
جستجوی حق در بغداد ۳۲۹. جستجوی حق در بغداد
مترجم: مصطفی خبازیان
مصطفی خبازیان، مشهد، -۸۱۸ ۶ش.، محقق: مصطفی خبازیان
الطفل بین الوراثه و التربیه ۳۳۰. الطفل بین الوراثه و التربیه
مترجم: فاضل حسینی میلانی
دار المرتضی، مشهد، ۱۳۸۶ق.، 2 جلد، با تعلیق: فاضل حسینی میلانی
سنتهای اجتماعی در قرآن کریم ۳۳۱. سنتهای اجتماعی در قرآن کریم
کودک از نظر وراثت و تربیت ۳۳۲. کودک از نظر وراثت و تربیت
نویسنده: محمد تقی فلسفی
هیئت نشر معارف اسلامی، تهران، ۱۳۴۹ش.، 2 جلد
مادر ۳۳۳. مادر
نویسنده: میرزا خلیل کمره ای
آفتاب، چاپ چهارم، ۱۳۸۹ق.، به کوشش: محمد حسین صدریه
مقالات برگزیده ‌همایش‌ تربیت‌ در سیره‌ و کلام‌ ‌امام‌ ‌علی‌ ‌علیه‌‌السلام‌ ۳۳۴. مقالات برگزیده ‌همایش‌ تربیت‌ در سیره‌ و کلام‌ ‌امام‌ ‌علی‌ ‌علیه‌‌السلام‌
سرشناسه: ‌همایش‌ تربیت‌ معلم‌ در سیره‌ و کلام‌ ‌امام‌ ‌علی‌ ‌علیه‌‌السلام‌ (۱۳۷۹: قم‌)
اصول تربیت ۳۳۵. اصول تربیت
اداره تمدن اسلام، کراچی، 1988م.
نظام الحکم فی الاسلام ۳۳۶. نظام الحکم فی الاسلام
نویسنده: علی مقلد
دار الاضواء، بیروت، 1986م.
النظام السیاسی فی الاسلام ۳۳۷. النظام السیاسی فی الاسلام
رای السنه،رای الشیعه،حکم الشرع
نویسنده: احمد حسین یعقوب اردنی
• النظام السیاسی فی الاسلام ، انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۲ق. برابر ۲ش.
انتشارات انصاریان، چاپ چهارم، قم، ۱۴۲۷ق.
فی سبیل الوحدة الاسلامیة ۳۳۸. فی سبیل الوحدة الاسلامیة
نویسنده: آیة الله سید مرتضی رضوی کشمیری
دار المعلم، ویرایش سوم، قاهره، 1980م.
حوار فی العمق من اجل التقریب الحقیقی ۳۳۹. حوار فی العمق من اجل التقریب الحقیقی
کتاب سلیم بن قیس الهلالی ۳۴۰. کتاب سلیم بن قیس الهلالی
نویسنده: سلیم بن قیس هلالی عامری کوفی
دفتر نشر الهادی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.، 3 جلد، محقق: محمدباقر انصاری زنجانی خوئی
• کتاب سلیم بن قیس الکوفی، دار الفنون، بیروت، ۲۷ رمضان ۱۴۰۰ق.
• کتاب سلیم ابن قیس، اهل البیت(ع)
• کتاب سلیم بن قیس الکوفی، مطبعة الحیدریة، نجف
ترجمه کتاب سلیم ابن قیس ۳۴۱. ترجمه کتاب سلیم ابن قیس
• کتاب سلیم ابن قیس، اهل البیت(ع)
تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن هفتم هجری ۳۴۲. تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن هفتم هجری
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی ۳۴۳. تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
انتشارات انصاریان، قم، ۱۳۸۵ش.
شیعه در اسلام ۳۴۴. شیعه در اسلام
نویسنده: موسی سبط الشیخ
عالی، تهران، ۱۳۲۸ق.
نشأة التشیع ۳۴۵. نشأة التشیع
نویسنده: طالب خرسان
شریف الرضی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.
الفهارس الفنیه للمحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء ۳۴۶. الفهارس الفنیه للمحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء
معراج السعادة ۳۴۷. معراج السعادة
نویسنده: ملا احمد نراقی
چاپخانه سعادت، کرمان، ۱۳۵۱ق.
مؤسسه انتشارات هجرت، قم، ۱۳۷۱ش.
• معراج السعاده، علمیه اسلامیه، بی جا، ۱۳۴۸ش.
شایست و ناشایست در اندیشه اسلامی ۳۴۸. شایست و ناشایست در اندیشه اسلامی
مترجم: محمد حسین ساکت
نشر نگاه معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
مسکن الفؤاد ۳۴۹. مسکن الفؤاد
مشکاة الانوار فی غرر الاخبار ۳۵۰. مشکاة الانوار فی غرر الاخبار
نویسنده: علی بن حسن طبرسی
مکتبة الفقیه، چاپ دوم، نجف، ۱۹۶۵ق.، با مقدمه: صالح جعفری
• قم، ۱۴۱۸ق.، محقق: مهدی هوشمند
مکارم الاخلاق ۳۵۱. مکارم الاخلاق
هزار و یک حکایت قرآنی ۳۵۲. هزار و یک حکایت قرآنی
نویسنده: محمد حسین محمدی
لاهیجی، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۴ش.
سیاهپوشی در سوگ ائمه نور علیهم السلام(ریشه های تاریخی ، مبانی فقهی) ۳۵۳. سیاهپوشی در سوگ ائمه نور علیهم السلام(ریشه های تاریخی ، مبانی فقهی)
نویسنده: علی ابوالحسنی (منذر)
علی ابو‌الحسنی‌ (منذر)، چاپ اول، قم، ۱۳۷۵ش.
سیمای مسجد ۳۵۴. سیمای مسجد
نویسنده: نوبهار، رحیم‌، ۱۳۴۰ -.
رحیم نوبهار، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد
قاموس الصحیفة ۳۵۵. قاموس الصحیفة
گردآورنده: سید ابوالفضل حسینی
• بی نا، بی جا، ۱۳۹۸ق.
الحدیقه الهلالیه ۳۵۶. الحدیقه الهلالیه
شرح‌ د‌عاء ‌الهلال‌ من‌ ‌الصحیفه‌ ‌السجادیه‌
نویسنده: شیخ بهاء الدین عاملی
الصحیفة السجادیّة الکاملة ۳۵۷. الصحیفة السجادیّة الکاملة
نویسنده: امام سجاد علیه السلام
املاء: امام سجاد علیه السلام
• الصحیفة السجادیة الکاملة، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ پنجم، بیروت، ۱۴۳۲ق.، شارح: غالب عسیلی، با مقدمه: غالب عسیلی
• صحیفه سجادیه روایة حسین بن اشکیب، موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء علیها السلام، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: احمد سجادی
بنیاد محقق طباطبائی، قم، چاپ اول، تیر ۱۳۹۴ش.، با مقدمه: سید محمدحسین حکیم
• الصحیفة السجادیة، The Open School
• صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام، حجر، تهران، ۱۳۶۱ش.
• الصحیفة السجادیة الجامعة لادعیة، موسسة الامام المهدی(ع)، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ق.، مصحح: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی
• ترجمه صحیفه سجادیه، سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکده باقر العلوم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، محقق: علی فاضلی
• الصحیفة الکاملة السجادیة، دار التراث الاسلامی، بیروت
• الصَّحیفَةُ السَّجّادِیَّةُ الْکامِلَةٌ، دارالبذرة، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۴ق. برابر 2013م.
• الصحیفة السجادیة الکاملة، احمد الفهری، چاپ اول، سوریه، محقق: احمد فهری زنجانی
• الصحیفة السجادیة، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۴۱۳ق.، محقق: کاظم مدیر شانه چی
• الصحیفة الکاملة السجادیة، نجف، ۱۳۲۱ق.، با مقدمه: محمد مشکوة، مصحح: علامه محمدتقی مجلسی، خطاط: طاهر خوشنویس
• ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه، سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکده باقر العلوم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، مصحح: علی فاضلی
• الصحیفة الثانیة السجادیة، مطبعة النیل، مصر، 1904م.
مفاتیح الجنان ۳۵۸. مفاتیح الجنان
نویسنده: شیخ عباس قمی
• مفاتیح الجنان با تصحیح کامل، کتابفروشی علمیه اسلامیه، تهران، ۱۳۸۱ق.، خطاط: طاهر خوشنویس
• کلیات مفاتیح الجنان، موسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت
• کلیات مفاتیح الجنان، نشر مهشاد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
دیار عاشقان ۳۵۹. دیار عاشقان
شارح: حسین انصاریان
پیام آزادی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، 7 جلد، مصحح: حسین استاد ولی
شرح دعاء الصباح ۳۶۰. شرح دعاء الصباح
نویسنده: علامه محمد باقر مجلسی
• دعاء الصباح، دار العلوم، چاپ اول، بیروت، 1989م.، با تعلیق: علامه محمد باقر مجلسی
بیان حقیقت بیانات ولی ‌عصر(‌عج‌)، شرح‌ ‌افتتاح‌ ۳۶۱. بیان حقیقت بیانات ولی ‌عصر(‌عج‌)، شرح‌ ‌افتتاح‌
شارح: احمد زمردیان
کتابفروشی اسلامیه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۲ش.
با اختران تابناک ولایت ترجمه‌ ‌الانو‌ار ‌اللامعه‌ فی‌ شرح‌ ‌الزیاره‌ ‌الجامعه‌ ۳۶۲. با اختران تابناک ولایت ترجمه‌ ‌الانو‌ار ‌اللامعه‌ فی‌ شرح‌ ‌الزیاره‌ ‌الجامعه‌
مترجم: عباسقلی سلطانی‌ گلشیخی‌
• مشهد، ۱۳۶۷ش.
شفاء الصدور فی شرح زیارة العاشورا ۳۶۳. شفاء الصدور فی شرح زیارة العاشورا
نویسنده: ابوالفضل طهرانی
علی موحد ابطحی، چاپ سوم، قم، ۱۴۰۹ق.، 2 جلد، محقق: علی موحد ابطحی اصفهانی
الانوار الساطعه فی شرح زیاره الجامعه ۳۶۴. الانوار الساطعه فی شرح زیاره الجامعه
شارح: جواد کربلائی
منشورات الاعلمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 5 جلد
• قم، -۸۱۱ ۶ش.، 5 جلد، مصحح: اسدی، محسن.
زیارت اربعین ۳۶۵. زیارت اربعین
آیینه عرفان و آیت مومنین
دارالتفسیر، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۱ش.
شرح زیارت جامعه کبیره ۳۶۶. شرح زیارت جامعه کبیره
رساله فی الاستخاره من القرآن المجید و الفرقان الحمید مع مقدمه فی تشریع الخیره و کیفیه الاستخاره ۳۶۷. رساله فی الاستخاره من القرآن المجید و الفرقان الحمید مع مقدمه فی تشریع الخیره و کیفیه الاستخاره
العدل الالهی ۳۶۸. العدل الالهی
موسسة البلاغ، چاپ اول، 1988م.
نصیحت بفریب خوردگان باب و بهاء ۳۶۹. نصیحت بفریب خوردگان باب و بهاء
مترجم: علامه فانی اصفهانی
• نصیحت بفریب خوردگان باب و بهاء ترجمه کتاب نصایح الهدی الی من کان مسلما قصار بابیا، چاپخانه اسلام، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۵ق.
رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور ۳۷۰. رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
• مفتاح الفلاح بضمیمه رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور، انتشارات حکمت، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
تشیع، چاپ دوم، ویرایش اول، قم، ۱۳۷۱ش.
حاشیه فرائد الاصول ۳۷۱. حاشیه فرائد الاصول
جهانگشای عادل ۳۷۲. جهانگشای عادل
نویسنده: سید جمال الدین دین پرور
کتابخانه بزرگ اسلامی، چاپ چهارم، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۵۴ش.
اسلام و تمدن جدید ۳۷۳. اسلام و تمدن جدید
نویسنده: مصطفی زمانی
پیام اسلام، چاپ 18م، قم، ۱۳۶۸ش.
اهل بیت علیهم السلام در کشتی نوح علیه السلام ۳۷۴. اهل بیت علیهم السلام در کشتی نوح علیه السلام
نویسنده: محمد ابراهیم موحد قزوینی
مترجم: حسین شاهرودی
• اهل بیت علیه السلام در کشتی نوح علیه السلام، محمد‌ابر‌ا‌هیم‌ موحد قزوینی‌، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.
ظاهرة الغیبه و دعوی السفاره فی ظل امامه المهدی المنتظر(عج) ۳۷۵. ظاهرة الغیبه و دعوی السفاره فی ظل امامه المهدی المنتظر(عج)
نویسنده: میرزا محسن آل عصفور
موسسه اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۷۰ش.
۳۷۶. الایجاز لأسرار کتاب الطراز فی علوم حقائق الاعجاز
من العلوم البیانیة و الاسرار القرانیة
نویسنده: یحیی علوی یمنی
دار المدار الاسلامی، چاپ اول، بیروت، 2007م.، محقق: بن عیسی باطاهر
تاریخ آستان قدس ۳۷۷. تاریخ آستان قدس
نویسنده: مؤتمن، علی.
• بی نا، چاپ دوم، بی جا،
تاریخ آستان قدس رضوی ۳۷۸. تاریخ آستان قدس رضوی
نویسنده: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
عطارد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
دایرة المعارف تشیع ۳۷۹. دایرة المعارف تشیع
بنیاد ‌اسلامی‌ طا‌هر، چاپ اول، تهران، بهمن ۱۳۶۶ش.، 2 جلد، ویراستار: احمد صدر حاج سید جوادی و بهاءالدین خرمشاهی و کامران فانی
بهشت برین ترجمه جنه الماوی ۳۸۰. بهشت برین ترجمه جنه الماوی
نویسنده: عمران علیزاده
طلوع، چاپ اول، تبریز، ۱۳۷۰ش.، با تعلیق: آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبائی
کودکان سخنور ۳۸۱. کودکان سخنور
نویسنده: حسن موسوی اصفهانی
• تهران، ۱۳۹۷ق.
خواطر و عبر ۳۸۲. خواطر و عبر
دروس تربویة اخلاقیة تاریخیة
نویسنده: حاج حسین شاکری
المقتطفات ۳۸۳. المقتطفات
نقش ائمه در احیاء دین ۳۸۴. نقش ائمه در احیاء دین
نویسنده: مرتضی عسکری
گردآورنده: محمد علی جاودان
مجمع علمی اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
بنیاد بعثت،و‌احد تحقیقات‌ ‌اسلامی‌، چاپ دوم، تهران، -۸۱۸ ۶ش.، 7 جلد
بنیاد بعثت،کتابخانه بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۵۷ش.، 2 جلد
مجمع علمی اسلامی، تهران، ۱۴۰۱ق.، 5 جلد
۳۸۵. الصیاغه الجدیده
لعالم‌ ‌الایمان‌ و ‌الحریه‌ و ‌الرفاه‌ ‌الاسلام‌
نویسنده: آیة الله سید محمد حسینی شیرازی
مرکز نشر الفکر الاسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۵ق.
الطبقات الکبری القسم المتمم التابعی ۳۸۶. الطبقات الکبری القسم المتمم التابعی
الطبقات الکبیر ۳۸۷. الطبقات الکبیر
نویسنده: محمد ابن سعد زهری
• الطبقات الکبری، دار صادر، بیروت، 1960م.، 9 جلد
• طبقات الکبیر، مطبعه بریل، لیدن، ۱۳۴۷ق.، 15 جلد، مصحح: ادوارد سخاو
الطبقات الکبری القسم المتمم لتابعی اهل المدینة و من بعدهم ۳۸۸. الطبقات الکبری القسم المتمم لتابعی اهل المدینة و من بعدهم
سید المرسلین صلی‌‌الله‌ ‌علیه‌ و ‌آله‌ ۳۸۹. سید المرسلین صلی‌‌الله‌ ‌علیه‌ و ‌آله‌
...السیر و المغازی ۳۹۰. ...السیر و المغازی
کتاب الحجة علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب ۳۹۱. کتاب الحجة علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب
نویسنده: شمس الدین ابی علی فخار بن معد موسوی
• کتاب الحجه علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب، مطبعة العلویة، نجف، ۱۳۵۱ق.
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین ۳۹۲. تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
ترجمه فدک ۳۹۳. ترجمه فدک
الزهراء ۳۹۴. الزهراء
نویسنده: سید محمد جمال هاشمی گلپایگانی
• الزهرا، حدیث الشهر، چاپ ؟، 1950م.
مطبعة النجاح، بغداد، ۱۳۶۹ق.
دفاع از حریم حق ۳۹۵. دفاع از حریم حق
نویسنده: عمران علیزاده
خضرا، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
شناسایی هفت تن در صدر اسلام ۳۹۶. شناسایی هفت تن در صدر اسلام
مترجم: عباس راسخی نجفی
قیام، قم، ۱۳۷۲ش.
معجم الصحابه ۳۹۷. معجم الصحابه
نویسنده: عبدالباقی ابن قانع
دار الفکر، چاپ اول، بیروت، 2004م.، 15 جلد، محقق: خلیل ابراهیم قوتلای و محمد، حمدی الدمرداش.
السبعه من السلف ۳۹۸. السبعه من السلف
ابوبکر،عمر،عثمان،...
نویسنده: آیة الله سید مرتضی حسینی فیروزآبادی یزدی
• ...السبعه من السلف، فیروز آبادی، قم
ندای حق ۳۹۹. ندای حق
ترجمه جزء دوم کتاب صوت الحق
مترجم: حسین موسوی محفوظی
محبین، چاپ اول، اهواز، -۸۰۷ ۶ش.
دور ائمه اهل البیت علیهم السلام فی الحیاه الاسلامیه ۴۰۰. دور ائمه اهل البیت علیهم السلام فی الحیاه الاسلامیه
نویسنده: عادل ادیب
مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، ۱۴۰۸ق.
نوادر المعجزات فی مناقب الأئمة الهداة علیهم السلام ۴۰۱. نوادر المعجزات فی مناقب الأئمة الهداة علیهم السلام
نویسنده: محمد بن جریر طبر‌ی‌ ‌آملی‌ صغیر
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.، محقق: باسم محمد اسدی
• نوادر المعجزات فی مناقب الأئمة الهداة علیهم السلام و الاربعون حدیثا عن الاربعین ، مؤسسة الإمام المهدی، چاپ اول، قم، ذی الحجه ۱۴۱۰ق.
الامام علی بن ابی طالب کرم الله وجهه رابع الخلفاء الراشدین ۴۰۲. الامام علی بن ابی طالب کرم الله وجهه رابع الخلفاء الراشدین
نویسنده: محمد رضا
دار الکتب العلمیة، بیروت، ۲ش.
الجمل و النصره لسید العتره فی حرب البصره ۴۰۳. الجمل و النصره لسید العتره فی حرب البصره
نویسنده: شیخ مفید
دار المفید، چاپ دوم، 1993م.، 12 جلد، مصحح: استاد علی میرشریفی
• مصنفات الشیخ المفید، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، بی جا، ۱۴۱۳ق.، 14 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 النکت فی مقدمات الاصول: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 13: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج 9 التذکرة باصول الفقه: حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل الجارودیة: کاظم مدیر شانه چی، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12 الاختصاص: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی
الامام امیر المومنین علی علیه السلام از دیدگاه خلفا ۴۰۴. الامام امیر المومنین علی علیه السلام از دیدگاه خلفا
۴۰۵. تثبیت الامامه
امامه‌ امیرالمومنین‌ علی‌بن‌ ابی‌طالب‌(علیه‌السلام‌)
سرشناسه: یحیی بن حسین هادی
نویسنده: یحیی بن حسین زیدی
دار الامام السجاد(ع)، بیروت، ۱۴۱۹ق.
المعیار و الموازنه ۴۰۶. المعیار و الموازنه
فی فضائل الامام امیر المومنین علی بن ابی طالب(صلوات الله علیه)و بیان افضلیته علی جمیع العالمین بعد الانبیاء و المرسلین
نویسنده: محمد بن عبدالله اسکافی
الجوهرة فی نسب الامام علی و آله ۴۰۷. الجوهرة فی نسب الامام علی و آله
نویسنده: محمد بن ابی بکر انصاری تلمسانی (بری)
• الجوهرة فی نسب الإمام علی وآله، مکتبة النوری، چاپ اول، ۱۴۰۲ق.، محقق: محمد التوبخی
• الجوهره فی نسب الامام علی و آله، مکتبة النوری، چاپ اول، دمشق، 1982م.، محقق: محمد تونجی
انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۳ش.، محقق: محمد تونجی
تثبیت الامامه ۴۰۸. تثبیت الامامه
نویسنده: قاسم بن ابراهیم رسی
الغدیر، چاپ اول، بیروت، 1998م.، محقق: صالح وردانی
همای رحمت ۴۰۹. همای رحمت
گردآورنده: عمران علیزاده
• چاپ اول، تبریز، ۱۳۷۱ش.
الغارات ۴۱۰. الغارات
القطره ۴۱۱. القطره
نویسنده: محمد مظفری قزوینی
• چاپ اول، قم، ۱۳۶۵ش.
اضواء علی المهرجان الالفی لـ نهج البلاغه ۴۱۲. اضواء علی المهرجان الالفی لـ نهج البلاغه
نویسنده: لبیب بیضون
• تهران، ۱۴۰۱ق.
مهدی منتظر(ع) در نهج البلاغه ۴۱۳. مهدی منتظر(ع) در نهج البلاغه
نویسنده: آیة الله شیخ مهدی فقیه ایمانی
حسینیه عمادزاده اصفهان، چاپ دوم، ویرایش اول، اصفهان، ۱۳۷۵ش.
علی علیه السلام چهره درخشان اسلام ۴۱۴. علی علیه السلام چهره درخشان اسلام
مترجم: استاد علی دوانی
• علی علیه السلام، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۹ش.
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
مباحث و مقالات کنگره نهج البلاغه ۴۱۵. مباحث و مقالات کنگره نهج البلاغه
‌اصول‌ و شیوه‌‌ها‌ی‌ حکومت‌ ‌اسلامی‌ در نهج‌ ‌البلا‌غه‌
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۶۸ش.
فهارس شرح نهج البلاغة ۴۱۶. فهارس شرح نهج البلاغة
گردآورنده: اسد الله اسماعیلیان
• شرح نهج البلاغة، مکتبة اسماعیلیان، قم، ۱۳۹۷ق.
توضیح نهج‌البلاغه ۴۱۷. توضیح نهج‌البلاغه
نویسنده: آیة الله سید محمد حسینی شیرازی
• توضیح النهج البلاغه، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۹۵ش.، 4 جلد
• توضیح نهج‌ البلاغه، دار التراث الشیعة، تهران، ۲ش.، 4 جلد
آیین جهاد از دیدگاه نهج البلاغه و امام علی علیه السلام ۴۱۸. آیین جهاد از دیدگاه نهج البلاغه و امام علی علیه السلام
نویسنده: بنیاد نهج البلاغه
روشنگر، چاپ دوم، بی جا، تیر ۱۳۶۷ش.
نهج البلاغه توثیقه و نسبته الی الامام علی علیه السلام ۴۱۹. نهج البلاغه توثیقه و نسبته الی الامام علی علیه السلام
نویسنده: حامد حنفی داود
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
فهارس شرح نهج البلاغة ۴۲۰. فهارس شرح نهج البلاغة
نویسنده: محمد ابوالفضل ابراهیم
• شرح نهج البلاغة، دارالجیل، بیروت، ۲ش.
حکمت اصول سیاسی اسلام ترجمه و تفسیر فرمان مبارک امیر المومنین علی بن ابیطالب علیه السلام به مالک اشتر ۴۲۱. حکمت اصول سیاسی اسلام ترجمه و تفسیر فرمان مبارک امیر المومنین علی بن ابیطالب علیه السلام به مالک اشتر
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
بنیاد نهج البلاغه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
اعلام نهج البلاغه ۴۲۲. اعلام نهج البلاغه
ترجمه و شرح نهج البلاغة امام علی ابن ابیطالب علیه السلام ۴۲۳. ترجمه و شرح نهج البلاغة امام علی ابن ابیطالب علیه السلام
به ضمیمه فهرستهای موضوعی، اشخاص، اماکن و زمانهای حساس
مترجم: مصطفی زمانی
شارح: مصطفی زمانی
• نهج البلاغه مولا علی بن ابیطالب امیر المومنین (ع)، پیام اسلام، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۰ش.، 4 جلد
• نهج البلاغة امام علی ابن ابیطالب علیه السلام، موسسه انتشارات نبوی، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۲ش.
نهج البلاغة الثانی ۴۲۴. نهج البلاغة الثانی
لمعة المختارة من‌ ‌الخطب‌ و ‌الکتب‌ و ‌الکلم‌ ‌القصار امیر‌المومنین‌ ‌علی‌بن‌ ‌ابی‌طالب‌ ‌علیهما‌السلام‌...
نویسنده: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
گردآورنده: جعفر حائری
دار الهجرة، چاپ اول، قم، ۱۴۱۰ق.
اصول الدین علی ضوء نهج البلاغه ۴۲۵. اصول الدین علی ضوء نهج البلاغه
نویسنده: محمدباقر بهبودی
موسسه نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه ۴۲۶. منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه
از علی آموز ۴۲۷. از علی آموز
سلسله درسهای شناخت دین(بخش ارکان)
نویسنده: مدرسه‌ مکاتباتی‌ نهج‌ ‌البلا‌غه‌
بنیاد نهج البلاغه، چاپ سوم، تهران، -۸۱۳ ۶ش.
۴۲۸. علی(ع) و فلسفه الهی
در پیرامون نهج البلاغه ۴۲۹. در پیرامون نهج البلاغه
مترجم: عباس میرزاده اهری
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
ترجمه و شرح نهج البلاغة ۴۳۰. ترجمه و شرح نهج البلاغة
مترجم: علینقی فیض الاسلام اصفهانی
چاپخانه سپهر، تهران، ۱۳۲۶ش.، خطاط: طاهر خوشنویس
چاپخانه آفتاب، تهران، ۱۳۲۶ش.، 6 جلد، خطاط: طاهر خوشنویس
مقدمة شرح نهج البلاغة ۴۳۱. مقدمة شرح نهج البلاغة
دار الشروق، چاپ اول، بیروت، 1987م.، محقق: عبدالقادر حسین، با مقدمه: عبدالقادر حسین
قاموس نهج البلاغه ۴۳۲. قاموس نهج البلاغه
نویسنده: محمد‌علی‌ شرقی
• بی نا، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۳ش.
با نهج البلاغه آشنا شویم ۴۳۳. با نهج البلاغه آشنا شویم
گردآورنده: بنیاد نهج البلاغه
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
شرح نهج البلاغه ۴۳۴. شرح نهج البلاغه
نویسنده: ابن ابی الحدید معتزلی
• شرح نهج البلاغة، دار احیاء الکتب العربیة، چاپ اول، بیروت، 1959م.، 20 جلد، مصحح: محمد ابوالفضل ابراهیم
در مکتب علی علیه السلام ۴۳۵. در مکتب علی علیه السلام
شامل‌ قو‌ا‌عد‌ی‌ ‌از صرف‌ و نحو، فر‌از‌هائی‌ ‌از نهج‌ ‌البلا‌غه‌ نمونه‌‌هائی‌ ‌از تجزیه‌ و ترکیب‌
نویسنده: عمران علیزاده
عمران علیزاده، تبریز، ۱۳۹۶ق.، خطاط: محمد علی ادیب العلماء
فرمان مالک اشتر ۴۳۶. فرمان مالک اشتر
بهج الصباغه فی شرح نهج‌ البلاغه ۴۳۷. بهج الصباغه فی شرح نهج‌ البلاغه
نویسنده: علامه محمد تقی شوشتری
کتابخانه صدر، ایران، ۱۳۹۰ق.، 14 جلد
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 3 جلد
بنیاد نهج البلاغه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
شرح الخطبة الشقشقیة ۴۳۸. شرح الخطبة الشقشقیة
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
موسسة الوفاء، بیروت، 1982م.
مقالاتی پیرامون نهج البلاغه و گردآورنده آن ۴۳۹. مقالاتی پیرامون نهج البلاغه و گردآورنده آن
نویسنده: استاد علی دوانی
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
بنیاد نهج البلاغه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
رابطه نهج البلاغه با قرآن ۴۴۰. رابطه نهج البلاغه با قرآن
نویسنده: جواد مصطفوی خراسانی
بنیاد نهج البلاغه، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۹ش.
قانون اساسی حکومت امام علی علیه السلام ۴۴۱. قانون اساسی حکومت امام علی علیه السلام
نویسنده: علی انصاریان
بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۹ش.
جلوه های بلاغت در نهج البلاغه ۴۴۲. جلوه های بلاغت در نهج البلاغه
نویسنده: محمد خاقانی
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۷۶ش.
شرح نهج البلاغة ۴۴۳. شرح نهج البلاغة
نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه ۴۴۴. نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه
نویسنده: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
دارالتعارف للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، 1976م.، 8 جلد
استناد نهج‌ البلاغه ۴۴۵. استناد نهج‌ البلاغه
الامثال و الحکم المستخرجه من نهج البلاغه ۴۴۶. الامثال و الحکم المستخرجه من نهج البلاغه
دقائق التوحید فی نهج البلاغة ۴۴۷. دقائق التوحید فی نهج البلاغة
فرمان امام علی به مالک اشتر ۴۴۸. فرمان امام علی به مالک اشتر
مترجم: جواد فاضل
فرهنگ منهاج، تهران، ۱۳۸۷ش.، خطاط: حسین جعفری تبار
اجازات و اسناد نهج البلاغة ۴۴۹. اجازات و اسناد نهج البلاغة
نویسنده: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
مطبعة العزیزیة، چاپ اول، حیدر آباد دکن، 1981م.
علوم الطبیعه فی نهج البلاغه ۴۵۰. علوم الطبیعه فی نهج البلاغه
نویسنده: لبیب بیضون
موسسه نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
حدائق الحقائق فی شرح نهج البلاغة ۴۵۱. حدائق الحقائق فی شرح نهج البلاغة
نویسنده: قطب الدین کیدری بیهقی
موسسه نهج البلاغه، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد، محقق: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
• بی نا، دهلی، ۱۴۰۴ق.، 3 جلد، محقق: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
الأمثال فی نهج البلاغة ۴۵۲. الأمثال فی نهج البلاغة
نویسنده: آیة الله شیخ محمد غروی
• الامثال فی نهج البلاغة، فیروز آبادی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۱ق.
بینش تاریخی نهج البلاغه ۴۵۳. بینش تاریخی نهج البلاغه
نویسنده: یعقوب جعفری مراغی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۲ش.
ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام ۴۵۴. ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام
نویسنده: محمد بن عمران مرزبانی
• مناجات الهیات حضرت امیر علیه السلام و ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، به کوشش: علی اوجبی
شرح مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام ۴۵۵. شرح مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام
از روی نسخه خطی مصحح با استفاده از نسخه عکسی شماره 707 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
به اهتمام: جلال الدین محدث ارموی
نویسنده: رشیدالدین وطواط
• مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام، دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۸ش.، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
• مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع)، با مقدمه: محمود عابدی، مصحح: محمود عابدی
شرح غرر الحکم و درر الکلم ۴۵۶. شرح غرر الحکم و درر الکلم
نویسنده: آقاجمال خوانساری
• شرح محقق بارع جمال الدین محمد خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم، دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۰ش.، 7 جلد، با مقدمه: جلال الدین محدث ارموی، با تعلیق: جلال الدین محدث ارموی، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
• شرح محقق‌ بارع‌ جمال‌الدین‌‌محمد خوانساری‌ بر غرر الحکم و درالکلم، دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۶ش.، 7 جلد، با مقدمه: جلال الدین محدث ارموی، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
مائه کلمه (ترجمه رساله صد کلمه) ۴۵۷. مائه کلمه (ترجمه رساله صد کلمه)
مجموعه الآثار الموتمر العالمی الاول للامام الرضا علیه السلام ۴۵۸. مجموعه الآثار الموتمر العالمی الاول للامام الرضا علیه السلام
جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا ‌علیه‌‌السلام‌ ‌از مدینه‌ تا مرو ۴۵۹. جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا ‌علیه‌‌السلام‌ ‌از مدینه‌ تا مرو
محاضرة حول المهدی(عج) و التعلیق علیها ۴۶۰. محاضرة حول المهدی(عج) و التعلیق علیها
المعقبین من ولد الامام امیر المومنین ۴۶۱. المعقبین من ولد الامام امیر المومنین
الفخری فی انساب الطالبیین ۴۶۲. الفخری فی انساب الطالبیین
لباب الانساب و الالقاب و الاعقاب ۴۶۳. لباب الانساب و الالقاب و الاعقاب
منتقلة الطالبیة ۴۶۴. منتقلة الطالبیة
جواهر القرآن ۴۶۵. جواهر القرآن
نور ملکوت قرآن ۴۶۶. نور ملکوت قرآن
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
علامه طباطبایی، چاپ اول، مشهد، ۱۴۱۰ق.، 2 جلد
دائرة المعارف قرآن کریم ۴۶۷. دائرة المعارف قرآن کریم
گردآورنده: شیخ حسن سعید تهرانی (چهلستونی)
حسن سعید، تهران، ۱۴۰۹ق.، 7 جلد
المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم ۴۶۸. المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم
نویسنده: محمد فواد عبدالباقی
موسسه اسماعیلیان، تهران، ۱۳۶۴ق.
دار الکتب المصریة، قاهره، ۱۳۶۴ق.
مطابع الشعب، بی جا، ۱۳۷۸ق.
دار الکتاب المصری، قاهره، ۱۳۶۴ق.
• المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم بحاشیة‌ المصحف‌ الشریف‌، اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، خطاط: عثمان طه
الدر النظیم فی لغات القرآن الکریم ۴۶۹. الدر النظیم فی لغات القرآن الکریم
نویسنده: شیخ عباس قمی
موسسه در راه حق، چاپ اول، قم، ۱۴۰۷ق.
خلاصة جواهر القرآن فی بیان معانی لغات الفرقان ۴۷۰. خلاصة جواهر القرآن فی بیان معانی لغات الفرقان
بحوث فی تاریخ القرآن و علومه ۴۷۱. بحوث فی تاریخ القرآن و علومه
سیری در علوم قرآنی ۴۷۲. سیری در علوم قرآنی
نویسنده: یعقوب جعفری مراغی
اسوه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
حقائق هامة حول القرآن الکریم ۴۷۳. حقائق هامة حول القرآن الکریم
مباحث فی علوم القرآن ۴۷۴. مباحث فی علوم القرآن
نویسنده: صبحی صالح
شریف الرضی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۸ش.
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ۴۷۵. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم
یبحث‌ ‌عن‌ ‌الاصل‌ ‌الو‌احد فی‌ کل‌ کلمه‌ و تطوره‌ و تطبیقه‌ ‌علی‌ مختلف‌ مو‌ارد ‌الاستعمال‌ فی‌ کلامه‌
نویسنده: حسن مصطفوی
مرکز نشر کتاب، تهران، ۱۳۹۵ق.، 3 جلد
معجم مفردات الفاظ القرآن ۴۷۶. معجم مفردات الفاظ القرآن
نویسنده: راغب اصفهانی
• مفردات الفاظ القرآن، دار القلم، دمشق، ۱۴۱۲ق.، محقق: صفوان عدنان داوودی
• مفرد‌ات‌ ‌الفاظ ‌القر‌ان‌ فی غریب القران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ دوم، ۱۳۶۲ش.، محقق: محمد سید کیلانی
الجمان فی تشبیهات القرآن ۴۷۷. الجمان فی تشبیهات القرآن
حقائق التاویل فی متشابه التنزیل ۴۷۸. حقائق التاویل فی متشابه التنزیل
ملاحم القرآن ۴۷۹. ملاحم القرآن
نویسنده: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی
• بی نا، قم، ۱۴۰۰ق.
کتاب فی قوارع القرآن ۴۸۰. کتاب فی قوارع القرآن
و ما یستحب‌ ‌ان‌ لایخل‌ بقر‌اءته‌ کل‌ یوم‌ و لیله‌
نویسنده: محمد بن یحیی خوری نیشابوری
ظاهرة القسم فی القرآن الکریم ۴۸۱. ظاهرة القسم فی القرآن الکریم
نویسنده: فارس علی عامر
انوار الهدی، قم، ۱۴۱۴ق.
طبقات مفسران شیعه ۴۸۲. طبقات مفسران شیعه
نویسنده: عبدالرحیم عقیقی بخشایشی
دفتر نشر نوید اسلام، قم، ۱۳۷۱ش.، 5 جلد
تاریخ التفسیر ۴۸۳. تاریخ التفسیر
نویسنده: قاسم قیسی
المجمع العلمی، عراق، 1966م.
نهج البیان عن کشف معانی القرآن ۴۸۴. نهج البیان عن کشف معانی القرآن
نویسنده: محمد بن حسن شیبانی
موسسة دائرة المعارف الاسلامیة، چاپ اول، تهران، 1992م.، 5 جلد، محقق: حسین درگاهی
التبیان فی تفسیر القرآن ۴۸۵. التبیان فی تفسیر القرآن
تفسیر جوامع الجامع ۴۸۶. تفسیر جوامع الجامع
سرشناسه: فضل بن حسن طبرسی
نویسنده: شیخ امین الاسلام طبرسی
• جوامع الجامع فی تفسیر القرآن المجید، دار الاضواء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۵ق.، 2 جلد
الجامع لاحکام القرآن ۴۸۷. الجامع لاحکام القرآن
تفسیر القرآن الکریم ۴۸۸. تفسیر القرآن الکریم
نویسنده: عبدالله شبر
دار الهجرة، چاپ سوم، ویرایش دوم، قم، ۱۴۰۸ق.
موسسة البلاغ، تهران، ۱۴۱۰ق.
• تفسیر القرآن، چاپخانه مجلس، تهران، ۲ش.، مصحح: نصرالله تقوی
الوجیز فی التفسیر القرآن العزیز ۴۸۹. الوجیز فی التفسیر القرآن العزیز
تفسیر کنز الدقائق ۴۹۰. تفسیر کنز الدقائق
۴۹۱. اطیب البیان فی تفسیر القرآن
نویسنده: عبدالحسین طیب
• بی نا، بی جا، ۲ش.، 14 جلد
تفسیر القرآن بالقرآن عند العلامه الطباطبایی ۴۹۲. تفسیر القرآن بالقرآن عند العلامه الطباطبایی
شارح: جعفر، خضر.
دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۱۱ق.
نمونه ای از تفاسیر ۴۹۳. نمونه ای از تفاسیر
نویسنده: مجتبی بروجردی نجفی
آزادی، قم، ۱۴۰۰ق.، 6 جلد
فضائل و رذائل در فصول متقابل ۴۹۴. فضائل و رذائل در فصول متقابل
تفسیر موضو‌عی‌ قر‌آن‌ کریم‌، ‌اخلاقی‌ - تاریخی‌، ‌ادبی‌ - ‌اجتما‌عی‌
نویسنده: مجتبی بروجردی نجفی
کتابفروشی داوری، قم، ۱۴۱۲ق.
تفسیر البصائر ۴۹۵. تفسیر البصائر
شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه [مکارم‌ شیر‌از‌ی‌] ۴۹۶. شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه [مکارم‌ شیر‌از‌ی‌]
نویسنده: جعفر شریعتمداری
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۲ش.، 3 جلد، ویراستار: محمد حسن مومن زاده
انوار درخشان در تفسیر قرآن ۴۹۷. انوار درخشان در تفسیر قرآن
العسل المصفی من تهذیب زین الفتی فی شرح سوره هل اتی ۴۹۸. العسل المصفی من تهذیب زین الفتی فی شرح سوره هل اتی
آیة التطهیر ۴۹۹. آیة التطهیر
نویسنده: شیخ محمدمهدی آصفی
دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۱۱ق.
تفسیر الصراط المستقیم ۵۰۰. تفسیر الصراط المستقیم
الیواقیت الحسان فی تفسیر سوره الرحمن؛المختار فی القصائد و الاشعار ۵۰۱. الیواقیت الحسان فی تفسیر سوره الرحمن؛المختار فی القصائد و الاشعار
تفسیر سورتی لقمان و الفرقان ۵۰۲. تفسیر سورتی لقمان و الفرقان
نویسنده: محمد نبوی زاده
محمد نبوی زاده، بی جا، -۸۱۵ ۶ش.
کوثر ربانی ۵۰۳. کوثر ربانی
تفسیر سوره مبارکه کوثر
نویسنده: محمدرضا ربانی
محمد رضا ربانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
رسالة بدیعة فی تفسیر آیة الرجال قوامون ‌علی‌ ‌النساء بما فضل‌‌الله‌ ... و فیها بحث‌ ‌عن‌ ولایه‌ ‌الفقیه‌ ۵۰۴. رسالة بدیعة فی تفسیر آیة الرجال قوامون ‌علی‌ ‌النساء بما فضل‌‌الله‌ ... و فیها بحث‌ ‌عن‌ ولایه‌ ‌الفقیه‌
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
الحکمة، تهران، ۱۳۶۰ش.
شخصیت انسان از نظر قران و عترت ۵۰۵. شخصیت انسان از نظر قران و عترت
زن در قرآن ۵۰۶. زن در قرآن
سرگذشت‌ جمعی‌ ‌از زنان‌ خوب‌ و بد که‌ در قر‌آن‌ مجید ‌آمده‌ ‌است‌
نویسنده: استاد علی دوانی
• بی نا، قم، ۱۳۶۲ش.
خمسون و مائة صحابی مختلق ۵۰۷. خمسون و مائة صحابی مختلق
نویسنده: مرتضی عسکری
دار التراث الإسلامی، چاپ اول، بیروت، 1974م.، 2 جلد
کلیه اصول الدین، چاپ دوم، ویرایش اول، بغداد، 1974م.، 2 جلد
غریب الحدیث ۵۰۸. غریب الحدیث
غریب الحدیث ۵۰۹. غریب الحدیث
المجازات النبویه ۵۱۰. المجازات النبویه
طرائف المقال فی معرفة طبقات الرجال ۵۱۱. طرائف المقال فی معرفة طبقات الرجال
توضیح المشتبه (فی ضبط اسماء الرواة و انسابهم و القابهم و کناهم) 	۵۱۲. توضیح المشتبه (فی ضبط اسماء الرواة و انسابهم و القابهم و کناهم)
نویسنده: ابن ناصرالدین محمد قیسی دمشقی
• توضیح المشتبه، موسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۰۷ق.، 10 جلد، محقق: محمد نعیم عرقسوسی، با تعلیق: محمد نعیم عرقسوسی
• توضیح المشتبه (فی ضبط اسماء الرواة و انسابهم و القابهم و کناهم)، موسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۱۴ق.، 10 جلد، محقق: محمد نعیم عرقسوسی، با تعلیق: محمد نعیم عرقسوسی
معرفة الرجال ۵۱۳. معرفة الرجال
نویسنده: یحیی بن معین
مجمع اللغه العربیه بدمشق، دمشق، 1985م.، 2 جلد، محقق: محمد کامل قصار
تهذیب الکمال فی اسماء الرجال ۵۱۴. تهذیب الکمال فی اسماء الرجال
مشایخ فقه و حدیث در حماران،کلین و دردشت ۵۱۵. مشایخ فقه و حدیث در حماران،کلین و دردشت
نویسنده: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
عطارد، تهران، ۱۳۷۳ش.
الزهد ۵۱۶. الزهد
نویسنده: احمد بن حنبل
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1983م.
احیاء المیت بفضائل أهل البیت ۵۱۷. احیاء المیت بفضائل أهل البیت
نویسنده: جلال الدین سیوطی
• احیاء المیت بفضائل اهل البیت، نشر توحید، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.، محقق: جلال جمال فخری
• احیاء المیت بفضائل اهل البیت، موسسة الوفاء، چاپ دوم، بیروت، 1984م.
• احیاء المیت بفضائل أهل بیت، منظمة الاعلام الاسلامی،قسم‌ ‌العلاقات‌ ‌الدولیه‌، تهران، ۱۴۰۵ق.، محقق: جلال الدین کاظم فتلی
• إحیاء المیت فی فضائل آل البیت، دار الجلیل، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.، محقق: مصطفی عبدالقادر عطا
کتاب الغیبه ۵۱۸. کتاب الغیبه
نویسنده: شیخ طوسی
• کتاب الغیبة، بنیاد معارف اسلامی، چاپ اول، قم، شعبان ۱۴۱۱ق.، محقق: عبادالله تهرانی و علی احمد ناصح
• کتاب الغیبة، مکتبة نینوی الحدیثة، قم، با مقدمه: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
قضاء حقوق المومنین ۵۱۹. قضاء حقوق المومنین
اعلام الدین فی صفات المومنین ۵۲۰. اعلام الدین فی صفات المومنین
نویسنده: حسن دیلمی
• اعلام الدین فی صفات المومنین من اعلام قرن الثامن الهجری، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، چاپ اول، قم، ۱۳۶۶ش.
الحیاة ۵۲۱. الحیاة
نویسنده: محمد حکیمی، علی حکیمی، استاد محمدرضا حکیمی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۹ق.، 6 جلد
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم، تهران، ۱۴۱۱ق.، 6 جلد
سلوة الحزین و تحفة العلیل الشهیر بالدعوات ۵۲۲. سلوة الحزین و تحفة العلیل الشهیر بالدعوات
نویسنده: قطب الدین راوندی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.، محقق: حلی، عبدالحلیم عوض.
نفحات رسالیه من حدیث الرسول (ص) ۵۲۳. نفحات رسالیه من حدیث الرسول (ص)
نویسنده: موسسة البلاغ ،لجنه التالیف
موسسة البلاغ، تهران، ۱۴۱۳ق.
طبقات الفقهاء ۵۲۴. طبقات الفقهاء
نویسنده: ابواسحاق شیرازی
دار الرائد العربی، چاپ دوم، بیروت، 1981م.، محقق: احسان عباس
• طبقات الفقهاء و یلیه طبقات الشافعیه، مکتبة العربیة، بغداد، ۱۳۵۳ق.
۵۲۵. طبقات الفقهاء الشافعیه
نویسنده: عثمان ابن صلاح
دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ۱۴۱۳ق.، 2 جلد، محقق: یحیی الدین نجیب، با مقدمه: یحیی الدین نجیب
حیاة شیخ الاسلام ابن تیمیه ۵۲۶. حیاة شیخ الاسلام ابن تیمیه
بدائع القصاید ۵۲۷. بدائع القصاید
البحث التفسیری فی کتب الشیخ الانصاری ۵۲۸. البحث التفسیری فی کتب الشیخ الانصاری
المباحث الکلامیه فی مصنفات الشیخ الانصاری ۵۲۹. المباحث الکلامیه فی مصنفات الشیخ الانصاری
آیات استشهادی شیخ بزرگوار انصاری ۵۳۰. آیات استشهادی شیخ بزرگوار انصاری
رساله الحق المبین فی تحقیق کیفیه التفقه فی الدین ۵۳۱. رساله الحق المبین فی تحقیق کیفیه التفقه فی الدین
نویسنده: ملا محسن فیض کاشانی
• الاصول الاصیله ، ویلی الکتاب رساله الحق المبین فی تحقیق کیفیه التفقه فی الدین، میرجلال الدین الحسینی الارموی المحدث، تهران، ۱۳۹۰ق.، با تعلیق: جلال الدین محدث ارموی، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
• الاصول الاصیلة، دار احیاء الاحیاء، چاپ سوم، قم، ۱۴۱۲ق.
الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته ۵۳۲. الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته
موجز أحکام الحج ۵۳۳. موجز أحکام الحج
مطابقه لفتاوی المرجع الدینی الشیخ محمد أمین زین الدین
نویسنده: محمد امین زین الدین
• موجز احکام الحج مطابقه لفتاوی المرجع الدینی الشیخ محمد امین زین الدین، مکتبة ابوالقاسم البحرانی، قم، ۱۴۱۳ق.، به کوشش: فیصل مشعل بحرانی
موجز احکام الحج ۵۳۴. موجز احکام الحج
نویسنده: آیة الله سید محمدباقر صدر
مکتبة نینوی الحدیثة، چاپ سوم، تهران، 2000م.
التنبیهات العلیه علی وظائف الصلاه القلبیه ۵۳۵. التنبیهات العلیه علی وظائف الصلاه القلبیه
الجمعه و آثارها فی الاسلام ۵۳۶. الجمعه و آثارها فی الاسلام
رساله امجدیه ۵۳۷. رساله امجدیه
نویسنده: آیة الله شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی مسجدشاهی
حروفیه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۲ش.، محقق: هادی نجفی
بنیاد بعثت، تهران، ۱۳۶۳ش.
الحج و ما یدور فی فلکه ۵۳۸. الحج و ما یدور فی فلکه
نویسنده: حاج حسین شاکری
• الحج و مایدور فی فلکه، دفتر نشر الهادی، قم، ۱۴۱۵ق.
۵۳۹. رساله شریفه مناسک حج{برگزیدهای از اعمال حج و عمره} مطابق است با فتاوای امام خمینی ،به ضمیمه ادعیه و زیارات از مناسک
الحدود و الحقائق فی شرح الالفاظ المصطلحة بین المتکلمین من الامامیه ۵۴۰. الحدود و الحقائق فی شرح الالفاظ المصطلحة بین المتکلمین من الامامیه
نویسنده: صاعد بن محمد برید‌ی‌
مطبعه‌ ‌المعارف‌، چاپ اول، بغداد، 1970م.، محقق: استاد دکتر حسین علی محفوظ
• چهار فرهنگنامه کلامی از شیخ طوسی و دیگران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، مصحح: استاد محمدتقی دانش پژوه و استاد محمدتقی دانش پژوه
ابن تیمیة فی صورته الحقیقیة ۵۴۱. ابن تیمیة فی صورته الحقیقیة
الواقفیه ـ دراسه تحلیلیه ۵۴۲. الواقفیه ـ دراسه تحلیلیه
رسالة ابلیس إلی إخوانه المناحیس ۵۴۳. رسالة ابلیس إلی إخوانه المناحیس
نویسنده: محسن جشمی بیهقی
دار المنتخب العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۵ق.، محقق: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
• رساله ابلیس الی اخوانه المناحیس، بی نا، ۱۴۰۶ق.، محقق: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی، مصحح: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
شرح الاصول الخمسه ۵۴۴. شرح الاصول الخمسه
نویسنده: قاضی عبدالجبار معتزلی
مکتبه وهبه، چاپ اول، قاهره، 1965م.، با تعلیق: احمد بن حسین بن ابی هاشم، مصحح: عبدالکریم عثمان
مجمل أصول أهل السنة و الجماعة فی العقیدة ۵۴۵. مجمل أصول أهل السنة و الجماعة فی العقیدة
نویسنده: ناصر بن عبدالکریم عقل
• مجمل اصول اهل السنه و الجماعه فی العقیده، دار الوطن، چاپ اول، ریاض، ۱۴۱۱ق.
الطرائف في التعلیق علی شرح المواقف ۵۴۶. الطرائف في التعلیق علی شرح المواقف
(مباحث الإمامة)
نویسنده: آیة الله سید علی حسینی میلانی
• چاپ اول
روح مجرد ۵۴۷. روح مجرد
یادنامه‌ موحد ‌عظیم‌شان‌ و ‌عارف‌ کبیر حاج‌ سید ‌هاشم‌ موسو‌ی‌ حد‌اد
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات ۵۴۸. اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات
نویسنده: شیخ مفید
دارالکتاب الاسلامی، بیروت، 1983م.
دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
• مصنفات الشیخ المفید، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، بی جا، ۱۴۱۳ق.، 14 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 النکت فی مقدمات الاصول: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 13: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج 9 التذکرة باصول الفقه: حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی
• اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات و یلیه شرح العقائد الصدوق، کتابفروشی داوری، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۱ق.
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل الجارودیة: کاظم مدیر شانه چی، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12 الاختصاص: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی
اجوبة المسائل الحاجبیة ۵۴۹. اجوبة المسائل الحاجبیة
نویسنده: شیخ مفید
مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول، بیروت، 1994م.، مصحح: علی اکبر الهی خراسانی
تعلیقات علی اوائل المقالات ۵۵۰. تعلیقات علی اوائل المقالات
نویسنده: واعظ چرندابی
• مصنفات الشیخ المفید، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، بی جا، ۱۴۱۳ق.، 14 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 النکت فی مقدمات الاصول: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 13: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج 9 التذکرة باصول الفقه: حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی
• اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات و یلیه شرح العقائد الصدوق، کتابفروشی داوری، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۱ق.
• اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل الجارودیة: کاظم مدیر شانه چی، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12 الاختصاص: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی
النکت الاعتقادیه ۵۵۱. النکت الاعتقادیه
نویسنده: شیخ مفید
• مصنفات الشیخ المفید، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، بی جا، ۱۴۱۳ق.، 14 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 النکت فی مقدمات الاصول: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 13: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج 9 التذکرة باصول الفقه: حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل الجارودیة: کاظم مدیر شانه چی، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12 الاختصاص: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی
مناهج الیقین فی اصول الدبن ۵۵۲. مناهج الیقین فی اصول الدبن
نویسنده: علامه حلی
• مناهج الیقین فی اصول الدین، مطبعه یاران، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.، محقق: شیخ محمدرضا انصاری قمی
هدایة الاصول ۵۵۳. هدایة الاصول
توضیح المراد ۵۵۴. توضیح المراد
تعلیقة علی شرح تجرید الأعتقاد
نویسنده: سید هاشم حسینی تهرانی
چاپخانه مصطفوی، تهران
چاپخانه مصطفوی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ق.
مفید، تهران، ۱۳۶۵ش.
سه ارجوزه در کلام،امامت و فقه ۵۵۵. سه ارجوزه در کلام،امامت و فقه
شرح جامع تجرید الاعتقاد ۵۵۶. شرح جامع تجرید الاعتقاد
شارح: شیخ احمد امینی نجفی
نشر مرتضی، قم، ۱۳۶۹ش.، 6 جلد
المسلک فی اصول الدین ۵۵۷. المسلک فی اصول الدین
نویسنده: محقق حلی
• المسلک فی اصول الدین و تلیه الرساله الماتعیه، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، ۱۳۷۳ش.، محقق: آیة الله رضا استادی
رسالة فی تفسیر آیة و کان عرشه علی الماء ۵۵۸. رسالة فی تفسیر آیة و کان عرشه علی الماء
نویسنده: حکیم ملا اسماعیل خواجوئی
• الرسائل الاعتقادیه، دارالکتاب الاسلامی، قم، ۱۴۱۱ق.، 2 جلد، مصحح: مهدی رجائی
۵۵۹. الدر الثمین (فی أهم مایجب معرفته علی المسلمین)
معتقد الامامیه، متن فارسی در کلام و اصول و فقه شیعی از سده هفتم ۵۶۰. معتقد الامامیه، متن فارسی در کلام و اصول و فقه شیعی از سده هفتم
عقائد الأمامیة ۵۶۱. عقائد الأمامیة
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
• عقائد الامامیه، مکتبة نینوی الحدیثة، چاپ اول، تهران، اشراف: آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی، با مقدمه: حامد حفی داود
• عقائد الامامیه، موسسة الامام علی(ع)، چاپ اول، قم، ۱۴۱۷ق.، محقق: محمدجواد طریحی، با تعلیق: محمدجواد طریحی
• عقائد الامامیه، مرکز الأبحاث العقائدیة، قم، ۱۴۲۲ق.
شیعه در اسلام ۵۶۲. شیعه در اسلام
الذخیره فی علم الکلام ۵۶۳. الذخیره فی علم الکلام
اعتقادات دین اسلام ،ترجمه و شرح آن اعتقادات و قسمتی از تاریخ علامه مجلسی ۵۶۴. اعتقادات دین اسلام ،ترجمه و شرح آن اعتقادات و قسمتی از تاریخ علامه مجلسی
مترجم: سید باقر نجفی یزدی
چاپخانه سعید، چاپ دوم، بی جا، ۱۳۶۲ش.
ارشاد المستبصر فی الاستخارات ۵۶۵. ارشاد المستبصر فی الاستخارات
نویسنده: عبدالله شبر
• الرسائل الاربعه عشره، موسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.، محقق: آیة الله رضا استادی
الاعتقادات ۵۶۶. الاعتقادات
نویسنده: علامه محمد باقر مجلسی
• الاعتقادات و رسالة فی حل حدیث مذکور فی العلل و العیون، کتابخانه علامه مجلسی، قم، ۱۴۰۹ق.، محقق: مهدی رجائی
مناظرات فی العقائد و الاحکام ۵۶۷. مناظرات فی العقائد و الاحکام
نویسنده: عبدالله حسن
خانه‌ کودک، نشر بلاغ، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
محاوره عقائدیه مع الدکتور علی احمد السالوس فی کتابه فقه الشیعه الامامیه ۵۶۸. محاوره عقائدیه مع الدکتور علی احمد السالوس فی کتابه فقه الشیعه الامامیه
لاکون مع الصادقین ۵۶۹. لاکون مع الصادقین
نویسنده: محمد تیجانی سماوی
موسسة البشری، چاپ دوم، پاریس، 1987م.
فسئلوا اهل الذکر ۵۷۰. فسئلوا اهل الذکر
نویسنده: محمد تیجانی سماوی
موسسة الفجر، لندن، ۱۳۷۴ش.
اهل ذکر...؟ ۵۷۱. اهل ذکر...؟
جنة المأوی ۵۷۲. جنة المأوی
نویسنده: آیة الله شیخ محمدحسین آل کاشف الغطاء
دار الاضواء، چاپ دوم، ویرایش اول، بیروت، 1988م.
ثم اهتدیت ۵۷۳. ثم اهتدیت
شیعه و تهمتهای ناروا ۵۷۴. شیعه و تهمتهای ناروا
توحید المفضل ۵۷۵. توحید المفضل
نویسنده: مفضل بن عمر جعفی
املاء: امام جعفر صادق علیه السلام
کتابفروشی داوری، ویرایش سوم، قم، با تعلیق: کاظم مظفر
• کتاب الفکر المعروف بـ توحید المفضل، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.، محقق: استاد شیخ قیس بهجت العطار
رساله اثبات توحید ۵۷۶. رساله اثبات توحید
نویسنده: دعوتی همدانی، عباس.
گردآورنده: دعوتی، علی.
چاپخانه حکمت، قم، ۱۳۵۷ش.، مصحح: دعوتی، علی.
کتاب توحید مفضل ۵۷۷. کتاب توحید مفضل
نامه رهبران ۵۷۸. نامه رهبران
‌آموزش‌ کتاب‌ تکوین‌ (در ‌عقاید ‌اسلامی‌)
نویسنده: احمد آشتیانی
دارالکتب الإسلامیة، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
فجر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
عقیدتنا ۵۷۹. عقیدتنا
نویسنده: عبدالواحد انصاری
مجمع علمی اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، 2 جلد
السعة و الرزق ۵۸۰. السعة و الرزق
نویسنده: محمد کلباسی حائری
موسسة الوفاء، لندن، 1987م.
عصمه الانبیاء ۵۸۱. عصمه الانبیاء
نویسنده: محمد فخر رازی
منشورات الکتبی النجفی، قم، ۱۳۶۴ش.
معارف اسلامی ۵۸۲. معارف اسلامی
نویسنده: محمدجواد باهنر
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۱ش.
درسهایی از شفاعت ۵۸۳. درسهایی از شفاعت
مجموعه گفتارهای آیت الله العظمی آقای حاج سید تقی طباطبایی قمی
گردآورنده: عباس حاجیانی دشتی
تقریر گفتارهای: آیة الله سید تقی طباطبایی قمی
استقلال، چاپ اول، قم، ۱۳۶۴ش.
رجعت ۵۸۴. رجعت
نویسنده: علامه محمد باقر مجلسی
رسالت قلم، چاپ دوم، -۸۱۸ ۶ش.، مصحح: ابوذر بیدار
الالفین فی امامه مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام ۵۸۵. الالفین فی امامه مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام
نویسنده: علامه حلی
• الألفین، المکتبة الحیدریة، چاپ دوم، نجف، ۱۳۸۸ق.، با مقدمه: محمد مهدی موسوی خرسان
• الالفین، المکتبة الحیدریة، عراق، 1969م.، محقق: محمد مهدی موسوی خرسان، با مقدمه: محمد مهدی موسوی خرسان
دار الهجرة، چاپ دوم، قم، 1982م.
غدیر ۵۸۶. غدیر
نویسنده: علی صفایی حائری
لیلة القدر، چاپ ششم، قم، ۱۳۸۷ش.
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، ذی القعده ۱۳۹۷ق.
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، قم، ۱۳۹۷ق.
تلخیص الشافی ۵۸۷. تلخیص الشافی
گردآورنده: شیخ طوسی
مطبعة الآداب، چاپ دوم، نجف، 1963م.، 4 جلد، محقق: حسین بحرالعلوم
رساله {مقدمه کتاب} اسلام و خلافت ۵۸۸. رساله {مقدمه کتاب} اسلام و خلافت
نویسنده: عبدالرزاق محدث حائری اصفهانی
مهین، همدان، ۱۳۳۷ق.
منهج فی الانتماء المذهبی ۵۸۹. منهج فی الانتماء المذهبی
الشافی فی الامامه ۵۹۰. الشافی فی الامامه
الامامه ۵۹۱. الامامه
نویسنده: اسدالله موسوی شفتی
کتابخانه‌ مسجد سید ‌اصفهان‌، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۷۰ش.، محقق: مهدی رجائی، مصحح: مهدی رجائی
بناء المقاله الفاطمیه فی نقض الرساله العثمانیه [‌عمروبن‌ بحر جاحظ] ۵۹۲. بناء المقاله الفاطمیه فی نقض الرساله العثمانیه [‌عمروبن‌ بحر جاحظ]
المنیر فهرس الکتاب الغدیر ۵۹۳. المنیر فهرس الکتاب الغدیر
الإمامة في أهم الکتب الکلامیة ۵۹۴. الإمامة في أهم الکتب الکلامیة
نویسنده: آیة الله سید علی حسینی میلانی
نشر مهر، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.
مناظرات فی الامامه ۵۹۵. مناظرات فی الامامه
نویسنده: عبدالله حسن
انوار الهدی، چاپ اول، -۸۱۵ ۶ش.
خلفاء الرسول (ص) الاثنی عشر (ع) ۵۹۶. خلفاء الرسول (ص) الاثنی عشر (ع)
نویسنده: احمد موسوی فالی
مهدیه، چاپ اول، قم، ۱۴۰۶ق.
نظریه عدالة الصحابه و المرجعیة السیاسیه فی الاسلام رای الشیعه، رای السنه،حکم الشرع ۵۹۷. نظریه عدالة الصحابه و المرجعیة السیاسیه فی الاسلام رای الشیعه، رای السنه،حکم الشرع
نویسنده: احمد حسین یعقوب اردنی
• نظریة عدالة الصحابة و المرجعیة السیاسیة فی الاسلام، انتشارات انصاریان، چاپ پنجم، قم، ۱۴۲۷ق.
• نظریة عدالة الصحابة و المرجعیة السیاسیة فی الاسلام، موسسة الفجر، لندن
• نظریة عدالة الصحابة، دارالمحجة البیضاء، چاپ نهم، بیروت، ۱۴۲۹ق.، اشراف: علی کورانی عاملی
الامامه و اهل البیت ۵۹۸. الامامه و اهل البیت
النص و الاجتهاد ۵۹۹. النص و الاجتهاد
نویسنده: علامه سید عبدالحسین شرف الدین عاملی
موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ چهارم، ویرایش اول، بیروت، 1966م.، با مقدمه: محمد صادق صدر
بررسی نظریه عدالت صحابه ۶۰۰. بررسی نظریه عدالت صحابه
نگهبان مکتب ما ۶۰۱. نگهبان مکتب ما
غدیر پیوند ناگسستنی رسالت و امامت ۶۰۲. غدیر پیوند ناگسستنی رسالت و امامت
انوار الولایه ۶۰۳. انوار الولایه
نویسنده: زین العابدین گلپایگانی
• ۱۴۰۹ق.
پرتوی از غدیر در اثبات امامت و ولایت از کتب اهل سنت ۶۰۴. پرتوی از غدیر در اثبات امامت و ولایت از کتب اهل سنت
نویسنده: آیة الله شیخ مهدی حائری تهرانی
مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.، ویراستار: میر سعید حسینیان
یوم الانسانیه ۶۰۵. یوم الانسانیه
نویسنده: آیت الله سید رضا صدر
حسینیه عمادزاده اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۴۱۲ق.
السقیفة و الخلافة ۶۰۶. السقیفة و الخلافة
نویسنده: عبدالفتاح عبدالمقصود
مکتبه غریب، قاهره، 1978م.
الثقلان الکتاب و العترة ۶۰۷. الثقلان الکتاب و العترة
نویسنده: شیخ محمدحسین مظفر
• مع الدكتور احمد امین فی حدیث المهدی والمهدویه مع كتاب الثقلان الكتاب و العتره، موسسة النعمان، بیروت، ۲ش.
• الثقلان الکتاب و العتره، مکتبة نینوی الحدیثة، تهران، ۱۳۶۴ق.
دعوی السفارة فی الغیبه الکبری ۶۰۸. دعوی السفارة فی الغیبه الکبری
نویسنده: محمد سند بحرینی
کتابفروشی فخررازی، چاپ اول، بحرین، ۱۴۱۲ق.
الفصول العشرة فی الغیبة ۶۰۹. الفصول العشرة فی الغیبة
نویسنده: شیخ مفید
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل الجارودیة: کاظم مدیر شانه چی، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12 الاختصاص: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی
• مصنفات الشیخ المفید، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، بی جا، ۱۴۱۳ق.، 14 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 النکت فی مقدمات الاصول: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 13: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج 9 التذکرة باصول الفقه: حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی
• الفصول العشرة فی الغیبة و یلیه کتاب نوادر الراوندی و موالید الأئمة علیهم السلام ، مطبعة الحیدریة، نجف، ۱۳۷۰ق. برابر 1951م.
• عدة رسائل، مکتبة المفید، قم
حکومت عدل گستر در دست مهدی منتظر ۶۱۰. حکومت عدل گستر در دست مهدی منتظر
یک دوره استدلال برای جوانان
نویسنده: حسین حیدری کاشانی
موسسه مطبوعاتی اندیشه، قم، ۱۳۵۷ش.
انسان و ایمان ۶۱۱. انسان و ایمان
راهزنان حق و حقیقت ۶۱۲. راهزنان حق و حقیقت
مع الخطیب فی خطوطه العریضة ۶۱۳. مع الخطیب فی خطوطه العریضة
نویسنده: آیة الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی
• مع الخطیب فی خطوطه العریضه، کتابخانه صدر، تهران
علم و دین در حیات معقول ۶۱۴. علم و دین در حیات معقول
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
کانون علم و دین، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
حقوق المراه فی الاسلام ۶۱۵. حقوق المراه فی الاسلام
نویسنده: کوثر محمد میناوی
دار الأمل، چاپ دوم، ریاض، 1993م.
۶۱۶. الاسلام و اصول الحکم
بحث فی الخلافة و الحکومة فی الاسلام
نویسنده: علی عبدالرازق
مطبعة مصر شرکة مساهمة مصریة، چاپ دوم، مصر، 1925م.
دور علماء الشیعة فی مواجهة الاستعمار ۶۱۷. دور علماء الشیعة فی مواجهة الاستعمار
الاسلام و علم النفس ۶۱۸. الاسلام و علم النفس
مع نظریة التطور ۶۱۹. مع نظریة التطور
نقد المنطقی رصین لهذه النظریة التی تتناول اصل البشریة وجمیع الاحیاء
نویسنده: آیة الله سید محمد موسوی نوری
میزگرد تقریب بین مذاهب اسلامی ۶۲۰. میزگرد تقریب بین مذاهب اسلامی
شهید مطهری افشاگر توطئه تاویل ظاهر دیانت، به باطن الحاد و مادیت ۶۲۱. شهید مطهری افشاگر توطئه تاویل ظاهر دیانت، به باطن الحاد و مادیت
صوت الحق و دعوة الصدق ۶۲۲. صوت الحق و دعوة الصدق
دلیل المتحیرین فی بیان الناجین ۶۲۳. دلیل المتحیرین فی بیان الناجین
نویسنده: علی آل محسن
انوار الهدی، چاپ اول، قم، -۸۱۵ ۶ش.
معتزله ۶۲۴. معتزله
بررسی و تحقیق در احوال و آراء و افکار و آثار معتزله
نویسنده: محمود یزدی مطلق (فاضل)
الاسلام السعودی الممسوخ ۶۲۵. الاسلام السعودی الممسوخ
الوهابیة فی صورتها الحقیقیة ۶۲۶. الوهابیة فی صورتها الحقیقیة
دنباله جستجو در تاریخ تشیع در ایران ۶۲۷. دنباله جستجو در تاریخ تشیع در ایران
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
موسسه انصاریان، قم، ۱۳۷۴ش.
شیعه در تاریخ ۶۲۸. شیعه در تاریخ
عبدالله بن سبا و اساطیر اخری ۶۲۹. عبدالله بن سبا و اساطیر اخری
نویسنده: مرتضی عسکری
کتابخانه بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، 1972م.، 2 جلد
مطبعة دار الکتب، چاپ سوم، بیروت، 1968م.
۶۳۰. العمل و الانتاج فی الاسلام
نویسنده: موسسة البلاغ ،لجنه التالیف
موسسة البلاغ، چاپ دوم، 1990م.
جامع السعادات ۶۳۱. جامع السعادات
نویسنده: محمد مهدی نراقی
کتابفروشی داوری، چاپ سوم، قم، ۲ش.، 3 جلد، با مقدمه: شیخ محمد رضا مظفر، مصحح: سید محمد کلانتر
موسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، قم، ق.، 3 جلد، با مقدمه: شیخ محمد رضا مظفر، با تعلیق: سید محمد کلانتر، مصحح: سید محمد کلانتر
نقش زبان در سرنوشت انسانها ۶۳۲. نقش زبان در سرنوشت انسانها
شامل‌ یکصد و نود گناه‌ و ‌آفت‌ ‌اخلاقی‌، شر‌عی‌ و ‌عقیدتی‌ زبان‌
نویسنده: آیة الله شیخ مهدی فقیه ایمانی
مهدی فقیه ایمانی، قم، ۱۳۶۹ش.
• چاپ دوم، قم، ۱۳۷۲ش.
الاختلاف و اثره فی التربیه ۶۳۳. الاختلاف و اثره فی التربیه
نویسنده: مهدی عطار
مکتبة الزهراء، چاپ اول، قم، ۲ش.
مرآه الکمال لمن رام درک مصالح الاعمال ۶۳۴. مرآه الکمال لمن رام درک مصالح الاعمال
حلیة المتقین ۶۳۵. حلیة المتقین
در ‌آد‌اب‌ و سنن‌ و ‌اخلاق‌ ‌اسلامی‌
نویسنده: علامه محمد باقر مجلسی
لقمان، قم، ۱۳۶۵ش.
برادران علمی، تهران، ۱۳۴۳ش.
عصر جوان، قم، ۱۳۸۴ش.
محاسبة النفس ۶۳۶. محاسبة النفس
نویسنده: ابراهیم بن علی عاملی کفعمی
• محاسبه النفس، مؤسسة قائم آل محمد، قم، ۱۴۱۳ق.، مصحح: شیخ فارس تبریزیان الحسون
المکتبة المرتضویة، تهران، ۱۳۵۱ش.
دراسات فی الاخلاق و شوون الحکمه العملیه ۶۳۷. دراسات فی الاخلاق و شوون الحکمه العملیه
نویسنده: حسین مظاهری
دار شفق، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.، 2 جلد
کشف المحجة لثمرة المهجة ۶۳۸. کشف المحجة لثمرة المهجة
مجموعه ورام «آداب‌ و اخلاق‌ در اسلام‌» ۶۳۹. مجموعه ورام «آداب‌ و اخلاق‌ در اسلام‌»
الحسنات و السیئات ۶۴۰. الحسنات و السیئات
لاصغیرة مع‌ ‌الاصر‌ار و لاکبیرة مع‌ ‌الاستغفار
نویسنده: حاج حسین شاکری
دفتر نشر الهادی، قم، ۱۴۱۵ق.
۶۴۱. داستان راستان
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
انتشارات صدرا، چاپ ؟، قم، ۲ش.، 2 جلد
القصص العجیبه ۶۴۲. القصص العجیبه
مترجم: هادی سلیمانی
موسسة النعمان، چاپ ششم، بیروت، ۱۴۱۰ق.
الاثر الخالد فی الولد و الوالد ۶۴۳. الاثر الخالد فی الولد و الوالد
نویسنده: علوی، ‌علی‌، ۱۹۲۷ -
دار الذخائر، قم، ۱۴۱۱ق.
ترجمه منیة المرید فی ادب المفید و المستفید ۶۴۴. ترجمه منیة المرید فی ادب المفید و المستفید
مترجم: محمد باقر ساعدی
علمیه اسلامیه، ایران، ۲ش.
منیة المرید فی ادب المفید و المستفید ۶۴۵. منیة المرید فی ادب المفید و المستفید
سراج المبتدئین فی علوم آل محمد المعصومین ۶۴۶. سراج المبتدئین فی علوم آل محمد المعصومین
المجالس الفاخرة فی ماتم العترة الطاهرة ۶۴۷. المجالس الفاخرة فی ماتم العترة الطاهرة
نویسنده: علامه سید عبدالحسین شرف الدین عاملی
دار الزهراء، چاپ دوم، بیروت، 1981م.، با مقدمه: سید محمد بحرالعلوم
مطبعة النعمان، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۶ق.، با مقدمه: سید محمد بحرالعلوم
الزیاره و التوسل ۶۴۸. الزیاره و التوسل
نویسنده: صائب عبدالحمید
مرکز الرسالة، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
مجزره مکه ۶۴۹. مجزره مکه
الدروع الواقیة ۶۵۰. الدروع الواقیة
العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه ۶۵۱. العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه
شرح مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیله ۶۵۲. شرح مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیله
مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیله من الواجبات و المستحبات و الآداب ۶۵۳. مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیله من الواجبات و المستحبات و الآداب
اقبال الاعمال ۶۵۴. اقبال الاعمال
نویسنده: سید ابن طاووس
• إِقبال الأعمال، قرآن صاعد، چاپ اول، قم، ۱۴۳۵ق.، محقق: علی محمد بروجردی
الصحیفة العلویة المبارکة الثانیة ۶۵۵. الصحیفة العلویة المبارکة الثانیة
‌الصحیفة‌ ‌العلویة المبارکة‌ ۶۵۶. ‌الصحیفة‌ ‌العلویة المبارکة‌
گردآورنده: میرزا حسین نوری طبرسی
دار الاضواء، چاپ اول، بیروت، 1986م.
صحیفه فاطمیه ۶۵۷. صحیفه فاطمیه
نویسنده: فاطمه‌ ز‌هر‌اء سلام الله علیها
گردآورنده: قیومی اصفهانی، جو‌اد، ۱۳۴۲ -
جواد قیومی، چاپ اول، قم، خرداد ۱۳۷۲ش.
المزار ۶۵۸. المزار
المصباح و النور در شرح زیارت عاشورا ۶۵۹. المصباح و النور در شرح زیارت عاشورا
شرح الزیاره الجامعه الکبیره ۶۶۰. شرح الزیاره الجامعه الکبیره
نویسنده: احمد بن زین الدین احسائی
چاپخانه سعادت، کرمان، ۱۳۵۵ش.، 4 جلد
زیارات خاصه امام هشتم علیه السلام ۶۶۱. زیارات خاصه امام هشتم علیه السلام
ادعیه و زیارات حضرت رضا علیه السلام ۶۶۲. ادعیه و زیارات حضرت رضا علیه السلام
فتح الابواب بین ذوی الالباب و بین رب الارباب فی استخارات ۶۶۳. فتح الابواب بین ذوی الالباب و بین رب الارباب فی استخارات
کلمات مکنونه من علوم اهل الحکمة و المعرفة ۶۶۴. کلمات مکنونه من علوم اهل الحکمة و المعرفة
نویسنده: ملا محسن فیض کاشانی
فراهانی، چاپ دوم، تهران، ۲۸ فروردین ۱۳۶۰ش.، با تعلیق: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی، مصحح: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب ۶۶۵. رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
انتشارات حکمت، تهران، ۲ش.
علامه طباطبایی، مشهد، ۱۳۷۹ش.
رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم ۶۶۶. رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۰ش.، با مقدمه: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
علامه طباطبایی، مشهد، ۱۴۱۷ق.
فضایح الصوفیه ۶۶۷. فضایح الصوفیه
نویسنده: محمد جعفر بن محمد علی بهبهانی (آل آقا)
• فضایح الصوفیه، بضمیمه‌ تنبیه الغافلین و ایقاظ الراقدین‌، انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.
خیراتیه در ابطال طریقه صوفیه ۶۶۸. خیراتیه در ابطال طریقه صوفیه
نویسنده: آقا محمد علی کرمانشاهی
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد، محقق: مهدی رجائی
رسالة الاثنی عشریه فی الرد الصوفیه ۶۶۹. رسالة الاثنی عشریه فی الرد الصوفیه
نویسنده: شیخ حر عاملی
دار الکتب العلمیة، قم، ۱۴۰۰ق.
تاریخ فلسفه و تصوف ۶۷۰. تاریخ فلسفه و تصوف
نویسنده: آیة الله شیخ علی نمازی شاهرودی
سعدی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۳ش.
مصقل صفا ۶۷۱. مصقل صفا
در نقد کلام مسیحیت
نویسنده: احمد بن زین العابدین علوی عاملی
امیر، قم، ۱۴۱۵ق.، با مقدمه: حامد ناجی اصفهانی، مصحح: حامد ناجی اصفهانی، به کوشش: جمال الدین میردامادی
ترجمه اناجیل اربعه با تعلیقات توضیحی و انتقادی ۶۷۲. ترجمه اناجیل اربعه با تعلیقات توضیحی و انتقادی
سرشناسه: کتاب‌ مقدس‌. ‌عهد جدید. فارسی‌
به کوشش: دکتر رسول جعفریان
نویسنده: محمد باقر حسینی خاتون آبادی
الهیات فلسفی توماس آکوئیناس ۶۷۳. الهیات فلسفی توماس آکوئیناس