کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   خداشناسی آیینی [BT - BU]
خداشناسی آیینی
تاریخ تفکر مسیحی ۱. تاریخ تفکر مسیحی
مترجم: روبرت آسوریان
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۶ش.
فلسفه آبای کلیسا ۲. فلسفه آبای کلیسا
مترجم: علی شهبازی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
مقدمه ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی ۳. مقدمه ای بر تفکر نهضت اصلاح دینی
نویسنده: آلیستر مک گراث
مترجم: بهروز حدادی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۷ش.
درسنامه الهیات مسیحی ۴. درسنامه الهیات مسیحی
نویسنده: آلیستر مک گراث
مترجم: بهروز حدادی
مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول، ویرایش سوم، قم، ۱۳۸۴ش.
درآمدی به الهیات نظام مند ۵. درآمدی به الهیات نظام مند
متفکران بزرگ مسیحی ۶. متفکران بزرگ مسیحی
نویسنده: هانس کونگ
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
خداشناسی از ابراهیم تا کنون ۷. خداشناسی از ابراهیم تا کنون
دین‌ یهود، مسیحیت‌ و اسلام‌
مترجم: محسن سپهر
نشر مرکز، تهران، ۱۳۸۳ش.
۸. خدا و فلسفه (مفهوم‌ خدا در تاریخ‌ فلسفه‌ غرب‌)
مترجم: شهرام پازوکی
حقیقت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
مبانی خداشناسی در فلسفه یونان و ادیان الهی (خداشناسی‌ دینی‌ و خداشناسی‌ فلسفی‌ یونان‌) ۹. مبانی خداشناسی در فلسفه یونان و ادیان الهی (خداشناسی‌ دینی‌ و خداشناسی‌ فلسفی‌ یونان‌)
نویسنده: رضا برنجکار
دفتر نشر الهادی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.
فلسفه دین ۱۰. فلسفه دین
سیری در ادله اثبات وجود خدا
نویسنده: محسن غرویان
خدا در اندیشه فیلسوفان غرب ۱۱. خدا در اندیشه فیلسوفان غرب
نویسنده: هانس کونگ
مترجم: حسن قنبری
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
خدا در فلسفه (برهانهای‌ فلسفی‌ اثبات‌ وجود باری‌) ۱۲. خدا در فلسفه (برهانهای‌ فلسفی‌ اثبات‌ وجود باری‌)
ترجمه فلسفه دین ۱۳. ترجمه فلسفه دین
مترجم: حمیدرضا آیت اللهی
• فلسفه دین، انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
۱۴. براهین اثبات وجود خدا در فلسفه غرب برگرفته از دائرة المعارف فلسفی پل ادواردز
فراتر از عرفان ۱۵. فراتر از عرفان
خداشناسی فلسفی و عرفانی از نگاه وحی و برهان
نویسنده: حسن میلانی
عهد، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۷ش.
سخنان سران کمونیزم درباره خدا ۱۶. سخنان سران کمونیزم درباره خدا
نویسنده: آیت الله سید رضا صدر
نشر 22 بهمن، قم، ۱۳۵۹ش.
لاهوت المسیح في المسیحیّة والاسلام ۱۷. لاهوت المسیح في المسیحیّة والاسلام
التوحید والتثلیث ۱۸. التوحید والتثلیث
نویسنده: محمد جواد بلاغی
گردآورنده: م.ع.ح
مؤسسة قائم آل محمد، چاپ دوم، شعبان ۱۴۱۱ق.
درآمدی بر خداشناسی فلسفی ۱۹. درآمدی بر خداشناسی فلسفی
اسطوره تجسد خدا ۲۰. اسطوره تجسد خدا
عیسی اسطوره یا تاریخ؟ ۲۱. عیسی اسطوره یا تاریخ؟
پویایی ایمان ۲۲. پویایی ایمان
مترجم: حسین نوروزی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
بیماری به سوی مرگ ۲۳. بیماری به سوی مرگ
شرح روانشناسانه مسیحی برای پارسایی و دین داری کپنهاک 1849
مترجم: رویا منجم
نشر پرسش، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۷۷ش.
رستاخیز جسم در یهودیت و مسیحیت نخستین ۲۴. رستاخیز جسم در یهودیت و مسیحیت نخستین
نویسنده: کلودیا ستزر
مترجم: سعید کریم پور
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
فرشتگان آسمانی ۲۵. فرشتگان آسمانی
مترجم: آذر آذریان
نشر میترا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
خلاصه ای از نامه های یک مسلمان و یک مسیحی ۲۶. خلاصه ای از نامه های یک مسلمان و یک مسیحی
ریشه های الهیات مسیحی در مکاتب گنوسی و افلاطونی میانه ۲۷. ریشه های الهیات مسیحی در مکاتب گنوسی و افلاطونی میانه
نویسنده: محبوبه هادی نا
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
الصابئة المندائیة فی ایران ۲۸. الصابئة المندائیة فی ایران
نویسنده: رؤوف سبهانی
دارالمحجة البیضاء، چاپ اول، بیروت، 2006م.
کشاکش های مانوی ـ مزدکی در ایران ساسانی ۲۹. کشاکش های مانوی ـ مزدکی در ایران ساسانی
گردآورنده: ملیحه کرباسیان، محمد کریمی زنجانی اصل
اختران، تهران، ۱۳۸۴ش.
مانی و سنت مانوی ۳۰. مانی و سنت مانوی
مترجم: عباس باقری
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.