کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ تمدن [CB - CC]
تاریخ تمدن
فرهنگ تاریخ اندیشه ها ۱. فرهنگ تاریخ اندیشه ها
مطالعاتی درباره گزیده ای از اندیشه های اساسی
سعاد، تهران، ۱۳۸۵ش.، 3 جلد، ویراستار: فیلیپ واینر
الحضاره- الثقافة- المدینة ۲. الحضاره- الثقافة- المدینة
دراسة لسیرة المصطلح و دلالة المفهوم
نویسنده: نصرمحمد عارف
معهد العالمی للفکر الاسلامی، چاپ دوم، ویرجینیا، ۱۴۱۴ق. برابر 1994م.
سرگذشت اندیشه ها ۳. سرگذشت اندیشه ها
مترجم: عبدالرحیم گواهی
شارح: علامه محمدتقی جعفری
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
۴. تاریخ تمدن
عصر ناپلئون
مترجم: اسماعیل دولتشاهی، علی اصغر بهرام بیگی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۴ش.، ویراستار: محمود مصاحب و ابراهیم مکلا
۵. تاریخ تمدن
روسو و انقلاب
مترجم: ضیاء الدین علائی طباطبائی
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد، ویراستار: حسن پستا
۶. تاریخ تمدن
عصر ولتر
مترجم: سهیل آذری
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، ویراستار: حسن انوشه
۷. تاریخ تمدن
۸. تاریخ تمدن
قیصر و مسیح
مترجم: حمید عنایت، پرویز داریوش، علی اصغر سروش
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۲ش.، ویراستار: داریوش آشوری
۹. تاریخ تمدن
۱۰. تاریخ تمدن
۱۱. تاریخ تمدن
مشرق زمین گاهواره تمدن
مترجم: احمد آرام، امیر حسین آریان پور، ع. پاشائی
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۲ش.
سیاست فرهنگی و الگوی ارائه گزارش در فعالیتهای فرهنگی ۱۲. سیاست فرهنگی و الگوی ارائه گزارش در فعالیتهای فرهنگی
علم غرب شناسی چیست؟ ۱۳. علم غرب شناسی چیست؟
ارزیابی انتقادی و ترجمه کتاب «ماذا یعنی علم الاستغراب»
نویسنده: حسن حنفی
مترجم: سید عبدمناف حلو
۱۴. درباره غرب
نویسنده: رضا داوری اردکانی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۶ش.
آسیا در برابر غرب ۱۵. آسیا در برابر غرب
نویسنده: داریوش شایگان
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۲ش.
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶ش.
موانع نشانه شناختی گفتگوی تمدنها ۱۶. موانع نشانه شناختی گفتگوی تمدنها
نویسنده: جهانگیر معینی علمداری
انتشارات هرمس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
۱۷. اندیشه غربی و گفت و گوی تمدن ها
مجموعه‌ سخنرانی‌های‌ همایش‌ ۲۹ - ۲۰ اکتبر ۱۹۷۷، تهران‌ با مقالاتی از توشیهیکو ایزوتسو...
سرشناسه: کنفرانس‌ اندیشه‌ غربی‌ و گفت‌ و گوی‌ تمدنها (۱۳۵۶: تهران‌)
مترجم: باقر پرهام، فریدون بدره ای، خسرو فاقد
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.، با مقدمه: هانری کربن
۱۸. The nature of the non-Western World
New American Library، نیویورک، 1957م.
فرهنگ شرق(مجموعه مقالات) ۱۹. فرهنگ شرق(مجموعه مقالات)
ریشه اقتصادی رنسانس ۲۰. ریشه اقتصادی رنسانس
نویسنده: دکتر علی شریعتی
مؤسسه انتشارات هجرت، مشهد، ۱۳۵۶ش.
کارنامه غرب ۲۱. کارنامه غرب
نویسنده: فریدون اسلام نیا
حسینی اصل، چاپ اول، ارومیه، ۱۳۸۷ش.
روح ملتها ۲۲. روح ملتها
نویسنده: آندره زیگفرید
مترجم: احمد آرام
• روح ملتها به ضمیمه فصل الحاقی «روحیه ایرانی»، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۵۴ش.