کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ [D - DK]
تاریخ
۱. تاریخ الزمان
هزار و یک حکایت تاریخی ۲. هزار و یک حکایت تاریخی
گردآورنده: محمود حکیمی
انتشارات قلم، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، 3 جلد
ترجمه تقویم التواریخ (سالشمار وقایع مهم جهان از آغاز آفرینش تا سال 1085 ه. ق) ۳. ترجمه تقویم التواریخ (سالشمار وقایع مهم جهان از آغاز آفرینش تا سال 1085 ه. ق)
مترجم: ناشناس
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، مصحح: میر هاشم محدث
ترجمه آثار الباقیه ۴. ترجمه آثار الباقیه
مترجم: اکبر داناسرشت
• آثار الباقیه، امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۶ش.
وقایع السنین و الاعوام ۵. وقایع السنین و الاعوام
۶. الآثار الباقیة عن القرون الخالیة
سرشناسه: محمد بن احمد ابوریحان بیرونی
نویسنده: محمد ابوریحان بیرونی
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 2000م.، با تعلیق: خلیل منصور
۷. مناهج الفکر والبحث التاریخی والعلوم المساعدة وتحقیق المخطوطات
مع دراسة للآرشیف العثمانی واللبنانی والعربی والدولی
نویسنده: حسان حلاق
دار النهضة العربیة، چاپ چهارم، بیروت، ۱۴۲۵ق.
منهج البحث فی التاریخ و التدین التاریخی عندالعرب ۸. منهج البحث فی التاریخ و التدین التاریخی عندالعرب
نویسنده: محمدعبدالکریم وافی
جامعة قاریونس، چاپ دوم، بنغاری، 1998م.
روشهای پژوهش در تاریخ ۹. روشهای پژوهش در تاریخ
تاریخنگاری و جامعه شناسی تاریخی ۱۰. تاریخنگاری و جامعه شناسی تاریخی
نویسنده: گری همیلتون، رندال کولینز
مترجم: هاشم آقاجری
کویر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
تاریخ در ترازو ۱۱. تاریخ در ترازو
درباره تاریخنگری و تاریخنگاری
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ هفتم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۵ش.
فلسفه تاریخ ۱۲. فلسفه تاریخ
۱۳. The Philosophy of history in our time
نویسنده: هانس مایرهف
Doubleday، Garden City، 1959م.
فلسفه تاریخ ۱۴. فلسفه تاریخ
نویسنده: عبدالکریم سروش
پیام آزادی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۸ش.
ترجمه مقدمه ابن خلدون ۱۵. ترجمه مقدمه ابن خلدون
مترجم: محمد پروین گنابادی
• مقدمه ابن خلدون، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
۱۶. در آستانه رستاخیز
رساله ای در باب دینامیسم تاریخ
سرشناسه: امیرحسین آریان پور
نویسنده: امیر حسین آریان پور
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۷ش.
مقدمه ابن خلدون ۱۷. مقدمه ابن خلدون
نویسنده: عبدالرحمن ابن خلدون
دار الکتاب العربی، بیروت، 2005م.، با مقدمه: محمد اسکندرانی
دارالجیل، چاپ اول، بیروت، ۲ش.
۱۸. درآمدی بر فلسفه تاریخ [هستی‌شناسی‌، شناخت‌شناسی‌، روش‌شناسی‌]
مترجم: احمد گل محمدی
نشر نی، تهران، ۱۳۸۴ش.
فلسفه تاریخ ۱۹. فلسفه تاریخ
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
انتشارات صدرا، تهران، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۹ش.، 4 جلد
۲۰. عقل در تاریخ
مترجم: حمید عنایت
دانشگاه صنعتی آریانمهر، تهران، ۱۳۳۶ش.
۲۱. The outline of history
being a plain history of life and mankind
نویسنده: هربرت جورج ولز
Doubleday، ویرایش اول، Garden City، 1961م.، 2 جلد، ویراستار: جورج فیلیپ ولز و ریموند ویلیام پوستینگ
ابن خلدون نظریه پرداز عصبیّت اموی ۲۲. ابن خلدون نظریه پرداز عصبیّت اموی
نویسنده: مصطفی امّه طلب
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
اخبار امم المجوس من الارمان وورنک و الروس ۲۳. اخبار امم المجوس من الارمان وورنک و الروس
نویسنده: الکساندر سیپل
• اخبار امم المجوس من الارمان وورنک و الروس (نصوص لقدامی المورخین العرب)، دار و مکتبة بیبلیون، چاپ اول، لبنان، ۱۳۸۴ش. برابر 2005م.
دو قرن وحشت ۲۴. دو قرن وحشت
گزارش‌ از جنگهای‌ صلیبی‌
نویسنده: ترابی کیانفر پاریزی، محمدعلی راد
پیام آزادی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
۲۵. تاریخ جنگهای صلیبی
فواصل الجمان فی انباء وزراء و کتاب الزمان ۲۶. فواصل الجمان فی انباء وزراء و کتاب الزمان
نویسنده: غریط، محمد.
عبدالعزیر بو طالب، چاپ اول، فاس، ۱۳۴۶ق.
تاریخ دیپلماسی اروپا از ‎۱۷۸۹ تا عصر حاضر ۲۷. تاریخ دیپلماسی اروپا از ‎۱۷۸۹ تا عصر حاضر
نویسنده: علوی، رضا.
اقبال، تهران، ۱۳۴۹ش.
گفت و گوهای اوریانا فالاچی ۲۸. گفت و گوهای اوریانا فالاچی
گردآورنده: غلامرضا امامی
مترجم: غلامرضا امامی
نشر افق، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۶ش.
دیداری تازه با تاریخ ۲۹. دیداری تازه با تاریخ
نویسنده: محمدحسنین هیکل
مترجم: حسن فرامرزی
هفته، تهران، ۱۳۶۹ش.
گزیده پژوهشهای جهان(1) ۳۰. گزیده پژوهشهای جهان(1)
۳۱. THE LONG FUSE
AN INTERPRETATION OF THE ORIGINS OF WORLD WAR I
نویسنده: لارنس لافور
Lippincott، نیویورک
خاطرات چرچیل ۳۲. خاطرات چرچیل
نویسنده: وینستن‌لئونارداسپنسر چرچیل
مترجم: ذبیح الله منصوری
صفی علیشاه، تهران، ۱۳۳۴ش.، 6 جلد
۳۳. The struggle for Europe
نویسنده: چستر ویلموت
• بی نا، بی جا، 1951م.
انسان در جستجوی معنی ۳۴. انسان در جستجوی معنی
مترجم: اکبر معارفی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۵ش.
تکاپوی جهانی ۳۵. تکاپوی جهانی
مترجم: عبدالحسین نیک گوهر
نشر نو، تهران، ۱۳۶۹ش.
۳۶. The peace race
نویسنده: سیمور ملمن
Ballantine Books، نیویورک، 1961م.
روزنامه موسوم به چهار فصل ۳۷. روزنامه موسوم به چهار فصل
سفرنامه اولین هیئت سیاسی اعزامی ایران به کشورهای اروپایی در زمان قاجاریه
نویسنده: عبدالفتاح گرمرودی
کتابخانه مستوفی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۳۸. دومین سفرنامه مظفرالدین شاه به فرنگ
سرشناسه: مظفرالدین شاه قاجار
گردآورنده: ابوالحسن خان اردلان فخرالملک
کاوش، تهران، ۱۳۶۲ش.، عکاس: ابراهیم خان عکاس باشی
سفرنامه حاج سیاح به فرنگ ۳۹. سفرنامه حاج سیاح به فرنگ
سرشناسه: محمدعلی بن محمدرضا سیاح
نویسنده: محمد علی سیاح
انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.، به کوشش: علی دهباشی
تاریخ مختصر الدول ۴۰. تاریخ مختصر الدول
۴۱. حیرت نامه
سفرنامه‌ میرز‌ا ‌ابو‌الحسن‌ خان‌ ‌ایلچی‌ به‌ لندن‌
نویسنده: ابوالحسن‌ ‌ایلچی‌، ۱۱۹۰ - ۱۲۶۲ق‌
نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب ۴۲. نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب
نویسنده: مقری، احمد بن محمد، ۹۹۲-‎۱۰۴۱ق.
دار صادر، بیروت، 1968م.، 8 جلد، مصحح: احسان عباس
الکامل فی التاریخ ۴۳. الکامل فی التاریخ
نویسنده: عزالدین علی ابن اثیر جزری
دار صادر، بیروت، 1979م.، 13 جلد
شذرات الذهب فی اخبار من ذهب ۴۴. شذرات الذهب فی اخبار من ذهب
الفتوح ۴۵. الفتوح
نویسنده: ابن اعثم کوفی
دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد دکن، 1968م.، 8 جلد، اشراف: محمد عبدالمعیدخان
الفتوح ۴۶. الفتوح
تاریخ الکوفة ۴۷. تاریخ الکوفة
نویسنده: حسین براقی نجفی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.، محقق: ماجد عطیه
ذیل تاریخ مدینة السلام بغداد ۴۸. ذیل تاریخ مدینة السلام بغداد
نویسنده: ابن دبیثی
وزارة الاعلام، چاپ اول، بغداد، 1974م.، 2 جلد، محقق: بشار عواد معروف
دار الغرب الإسلامی، بیروت، ۱۴۲۷ق.، 5 جلد، محقق: بشار عواد معروف
تقریب تراجم تاریخ بغداد مع ذیلیه واستفادات الدمیاطی ۴۹. تقریب تراجم تاریخ بغداد مع ذیلیه واستفادات الدمیاطی
گردآورنده: سامی محمد صالح دلال
دار الاعلام الدولی، قاهره، 1992م.، 4 جلد
فهارس تاریخ بغداد للخطیب البغدادی ۵۰. فهارس تاریخ بغداد للخطیب البغدادی
تاریخ بغداد ۵۱. تاریخ بغداد
یشتمل علی وصفها و تخطیطهاو ما کانت علیه الحضاره والمدینه...
نویسنده: احمد بن علی خطیب بغدادی
نویسنده جلد 15: محمد بن احمد ذهبی
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۵ق.، 24 جلد
۵۲. الشیعة و الدولة القومیة فی العراق
نویسنده: علوی، حسن،1934ـ
CDEI، فرانسه، 1989م.
ذیل تاریخ بغداد ۵۳. ذیل تاریخ بغداد
نویسنده: محمد ابن نجار
دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد دکن، 1978م.، 24 جلد، مصحح: قیصر فرح
تاریخ مدینة السلام و اخبار محدثیها و ذکر قطانها العلماء من غیر اهلها و واردیها ۵۴. تاریخ مدینة السلام و اخبار محدثیها و ذکر قطانها العلماء من غیر اهلها و واردیها
نویسنده: احمد بن علی خطیب بغدادی
دار الغرب الإسلامی، بیروت، 2001م.، 20 جلد، محقق: بشار عواد معروف
۵۵. المستفاد من ذیل تاریخ بغداد
دائرة المعارف العثمانیة، چاپ اول، حیدر آباد دکن، 1979م.، 24 جلد، محقق: قیصر فرح
اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء ۵۶. اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء
نویسنده: طباخ، محمدر‌ا‌غب‌، ۱۸۷۷ - ۱۹۵۱.
دار القلم العربی، چاپ دوم، حلب، ۱۴۰۸ق.، 8 جلد، ویراستار: محمد کمال
فتوح البلدان ۵۷. فتوح البلدان
نویسنده: احمد بلاذری
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 2000م.، تحشیه: محمد علی، عبدالقادر.
عجائب الهند بره و بحره و جزایره ۵۸. عجائب الهند بره و بحره و جزایره
نویسنده: بزرگ رامهرمزی
مترجم: مارسل دویک
E.J. Brill، پاریس، 1886م.، ویراستار: پیتر آنتونی وان درلیت
دارالقاری، بیروت، 1987م.، محقق: محمد سعید طریحی
تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان ۵۹. تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان
نویسنده: دکتر سید جعفر شهیدی
مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۲ش.
البدایه و النهایه فی التاریخ ۶۰. البدایه و النهایه فی التاریخ
المنتخب من کتاب ذیل المذیل   ۶۱. المنتخب من کتاب ذیل المذیل
نویسنده: محمد بن جریر طبری
• ذیول تاریخ الطبری، دار المعارف، چاپ اول، قاهره، م.، محقق: محمد ابوالفضل ابراهیم
تاریخ الطبری ۶۲. تاریخ الطبری
نویسنده: محمد بن جریر طبری
دار المعارف، چاپ دوم، قاهره، 1967م.، 10 جلد، محقق: محمد ابوالفضل ابراهیم
تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و اعلام ۶۳. تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و اعلام
نویسنده: محمد بن احمد ذهبی
دار الکتاب العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۹ق.، 45 جلد، محقق: تدمری، عمر عبدالسلام.
مروج الذهب و معادن الجوهر ۶۴. مروج الذهب و معادن الجوهر
نویسنده: علی بن حسین مسعودی
دار الهجرة، چاپ دوم، ویرایش اول، قم، ۱۴۰۹ق.، 4 جلد
فهرس الاعلام المترجمین فی تاریخ الاسلام ۶۵. فهرس الاعلام المترجمین فی تاریخ الاسلام
تاریخ تحول دولت و خلافت ۶۶. تاریخ تحول دولت و خلافت
‌از بر‌آمدن‌ ‌اسلام‌ تا بر‌افتادن‌ سفیانیان‌
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
• تاریخ تحول دولت و خلافت ‌از بر‌آمدن‌ ‌اسلام‌ تا بر‌افتادن‌ سفیانیان‌، حوزه علمیه قم،مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.
• تاریخ تحول دولت و خلافت از برآمدن اسلام تا برافتادن سفیانیان، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۶ش.
الانتقال الصعب فی المذهب و المعتقد ۶۷. الانتقال الصعب فی المذهب و المعتقد
نویسنده: ادریس حسینی
دار النخیل، چاپ اول، حمرا، ۱۴۱۴ق.
تاریخ ابن قاضی شهبة ۶۸. تاریخ ابن قاضی شهبة
اختصره من تاریخه الکبیر ...
نویسنده: ابن قاضی شهبه دمشقی ، عدنان درویش
معجم قبائل العرب ۶۹. معجم قبائل العرب
القدیمه و الحدیثه
نویسنده: عمر رضا کحاله
موسسة الرسالة، چاپ پنجم، بیروت، ۱۴۰۵ق.، 5 جلد
رسوم دار الخلافه ۷۰. رسوم دار الخلافه
النصائح الکافیه لمن‌ یتولی‌ معاویه‌ ۷۱. النصائح الکافیه لمن‌ یتولی‌ معاویه‌
نویسنده: محمد بن عقیل علوی
• النصائح الکافیه لمن‌ یتولی‌ معاویه، دار الثقافة، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.
نظریات الخلیفتین ۷۲. نظریات الخلیفتین
نویسنده: نجاح طائی
مطبعه الهدی، چاپ اول، بیروت، 1998م.، 2 جلد
دوحه الوزراء فی تاریخ وقائع بغداد الزوراء ۷۳. دوحه الوزراء فی تاریخ وقائع بغداد الزوراء
ثورة العشرین فی ذکراها الخمسین معلومات و مشاهدات فی الثورة العراقیة الکبری سنة1920 ۷۴. ثورة العشرین فی ذکراها الخمسین معلومات و مشاهدات فی الثورة العراقیة الکبری سنة1920
نویسنده: محمدعلی کمال الدین
دار البیان، بی جا، 1971م.، با مقدمه: علی خاقانی
الثورة العراقیة ۷۵. الثورة العراقیة
نویسنده: سر آرنولد ویلسن
مترجم: جعفر الخیاط
مطبعة دار الکتب، چاپ اول، بیروت، 1971م.
الثورة العراقیة الکبری سنة1920 ۷۶. الثورة العراقیة الکبری سنة1920
نویسنده: فیاض، عبدالله،1917ـ م.
دار السلام، چاپ دوم، بغداد، 1975م.
حصیلة الثورة العراقیة من النتاج الفکری 1920ـ1983 ۷۷. حصیلة الثورة العراقیة من النتاج الفکری 1920ـ1983
نویسنده: کامل سلمان جبوری
دار الاندلس، بغداد، 1988م.
تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و ا هلها ۷۸. تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و ا هلها
نویسنده: ابن عساکر
• تاریخ مدینه دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و ا هلها، موسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۱۴ق.، محقق: سکینة شهابی
• ولاة دمشق فی العهد السلجوقی، دار الکتاب الجدید، چاپ سوم، بیروت، 1981م.، محقق: صلاح الدین منجد
• ترجمة السبط الاکبر ریحانه‌ رسول‌الله‌ صلی‌الله‌ علیه‌ و آله‌ و سلم‌ و احد سیدی‌ شباب‌ اهل‌ الجنة الامام الحسن علیه السلام من‌ تاریخ‌ مدینه‌ دمشق‌‌، موسسه محمودی، چاپ اول، بیروت، 1980م.، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
• ترجمة ریحانة رسول الله الإمام الحسن علیه السلام، موسسه محمودی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
• ترجمة الإمام زین العابدین علی بن الحسین، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
• ترجمة ریحانة رسول الله الإمام الحسین علیه السلام، موسسه محمودی، چاپ اول، ۱۳۹۸ق.، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی، با تعلیق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
• تاریخ مدینه دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و اهلها، دار الفکر، دمشق، ۱۴۰۲ق.، محقق: سکینة شهابی
• التاریخ الکبیر، مطبعة روضة الشام، دمشق، ۱۳۲۹ق.، 7 جلد، مصحح: عبدالقادر افندی ابن بدران
• تاریخ مدینه دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و اهلها الزهری، موسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۰۲ق.، اشراف: شکرالله قوچانی
• ترجمة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، موسسه محمودی، بیروت، ۱۳۹۸ق.، 3 جلد، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
ترجمة الإمام الحسین علیه السلام من کتاب بغیة الطلب في تاریخ الحلب ۷۹. ترجمة الإمام الحسین علیه السلام من کتاب بغیة الطلب في تاریخ الحلب
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.، محقق: سید محمد طباطبائی یزدی، مصحح: محقق طباطبائی
بغیة الطلب فی تاریخ حلب ۸۰. بغیة الطلب فی تاریخ حلب
نویسنده: عمر بن أحمد ابن عدیم
• بی نا، دمشق، 1988م.، 11 جلد، با مقدمه: سهیل زکار، مصحح: سهیل زکار
انتفاضه و طرح اسلامی معاصر (فلسطین و ریشه های انتفاضه) ۸۱. انتفاضه و طرح اسلامی معاصر (فلسطین و ریشه های انتفاضه)
العتبات المقدسه فی الکوفه ۸۲. العتبات المقدسه فی الکوفه
نویسنده: محمد سعید طریحی
دار الکتبی للمطبوعات، چاپ دوم، بیروت، 1986م.
صفحات من تاریخ الجزیره العربیه الحدیث ۸۳. صفحات من تاریخ الجزیره العربیه الحدیث
کواکب یمنیة فی سماء الاسلام ۸۴. کواکب یمنیة فی سماء الاسلام
نویسنده: عبدالرحمن بعکر
دار الفکر المعاصر، بیروت، 1990م.
اخبار الصین و الهند ۸۵. اخبار الصین و الهند
نویسنده: سلیمان تاجر سیرافی
دار الموسم للاعلام، چاپ اول، بیروت، 1991م.، محقق: ابراهیم خوری
نظام التواریخ ۸۶. نظام التواریخ
به کوشش: میر هاشم محدث
نویسنده: عبدالله بن عمر بیضاوی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
تاریخ قزلباشان ۸۷. تاریخ قزلباشان
از روی نسخه منحصر بفرد کتابخانه ملی ملک تالیف شده بین سالهای ۱۰۰۷-‎۱۰۱۳
به اهتمام: میر هاشم محدث
بهنام، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
چند امتیاز نامه عصر قاجار ۸۸. چند امتیاز نامه عصر قاجار
۸۹. تشبع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق
نویسنده: حائری، ‌عبد‌الهاد‌ی‌، ۱۳۱۴ - ۱۳۷۲.
امیرکبیر، ویرایش اول، تهران، ۱۳۶۰ش.
ذکر اخبار اصبهان ۹۰. ذکر اخبار اصبهان
نویسنده: ابونعیم اصفهانی
جهان، تهران، 1931م.، 2 جلد، مصحح: دیدیرینگ، سون، ‎۱۸۹۷-‌
بزرگان رامسر ۹۱. بزرگان رامسر
نویسنده: شیخ محمد سمامی حائری
چاپخانه خیام، قم، ۱۳۶۱ش.
شد الازار فی حط الاوزار عن زوار المزار ۹۲. شد الازار فی حط الاوزار عن زوار المزار
نویسنده: جنید شیرازی
برگی از تاریخ قزوین ۹۳. برگی از تاریخ قزوین
تاریخچه‌‌ا‌ی‌ ‌از ‌آستانه‌ شا‌هز‌اده‌ حسین‌ و دودمان‌ ساد‌ات‌ مر‌عشی‌ قزوین‌
نویسنده: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی ۹۴. تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی
مترجم جلد 1: جواد فلاطوری
مترجم جلد 2: مریم میراحمدی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۹ش.، 2 جلد
جامع التواریخ الحسنی ۹۵. جامع التواریخ الحسنی
بخش‌ تیموریان‌ پس‌ ‌از تیمور نوشته‌ سالها‌ی‌ ۸۵۵ - ۸۵۷ ‌هجر‌ی‌
به کوشش: استاد ایرج افشار، دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
نویسنده: ابن شهاب، حسن‌بن‌ شهاب‌، قرن‌ ۹ق‌.
تاریخ ذوالقرنین ۹۶. تاریخ ذوالقرنین
چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصر الدین شاه ۹۷. چهل سال تاریخ ایران در دوره پادشاهی ناصر الدین شاه
نویسنده: محمدحسن اعتماد السلطنه
اساطیر، تهران، ۱۳۶۳ش.، 3 جلد، به کوشش: استاد ایرج افشار
رساله دخانیه ۹۸. رساله دخانیه
بررسی و تحقیق در جنبش مشروطیت ایران ۹۹. بررسی و تحقیق در جنبش مشروطیت ایران
بررسی کامل ابعاد تحصن مشروطه خوا هان در سفارت انگلیس
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
طوس، قم، ۱۳۶۹ش.
واقعه کشف حجاب ۱۰۰. واقعه کشف حجاب
اسناد منتشر نشده از واقعه کشف حجاب در عصررضاخان
گردآورنده: مرتضی جعفری ، اسماعیل زاده، صغری.، معصومه فرشچی
نزهت الأخبار ۱۰۱. نزهت الأخبار
تاریخ و جغرافیای فال فارس ۱۰۲. تاریخ و جغرافیای فال فارس
نویسنده: واعظی فالی‌، ‌ عباس‌
چاپخانه مصطفوی، چاپ اول، شیراز، -۸۲۲ ۶ش.
تاریخ دارالایمان قم ۱۰۳. تاریخ دارالایمان قم
نویسنده: محمد تقی بیک ارباب
• بی نا، چاپ اول، قم، ۱۲۹۵ق.، ویراستار: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
قم نامه ۱۰۴. قم نامه
مع رجال الفکر فی القاهرة ۱۰۵. مع رجال الفکر فی القاهرة
نویسنده: آیة الله سید مرتضی رضوی کشمیری
مکتبة النجاح، چاپ اول، قاهره، ۱۳۹۴ق.، با مقدمه: عبدالحکیم خطیب
• مع رجال الفکر فی القاهره، الارشاد لطباعة و النشر، چاپ چهارم، بیروت، 1998م.، 2 جلد
الطالع السعید الجامع اسماء نجباء الصعید ۱۰۶. الطالع السعید الجامع اسماء نجباء الصعید
خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی ۱۰۷. خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی
نویسنده: مستر همفر
مترجم: علی کاظمی
کانون نشر اندیشه های اسلامی، قم، ۱۴۱۱ق.، با مقدمه: حسین لنکرانی، با تعلیق: حسین لنکرانی
مذکرات مستر همفر ۱۰۸. مذکرات مستر همفر
الجاسوس البریطانی فی البلاد الاسلامیة
مترجم: ج خ
• 1973م.
تامس مور ۱۰۹. تامس مور
مترجم: عبدالله کوثری
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
مسیر طالبی یا سفرنامه میرزا ابوطالب خان ۱۱۰. مسیر طالبی یا سفرنامه میرزا ابوطالب خان
سرشناسه: ابوطالب بن محمد اصفهانی
نویسنده: میرزا ابوطالب اصفهانی
انقلاب کبیر فرانسه ۱۱۱. انقلاب کبیر فرانسه
مترجم: ثمین نبی‌پور
نشر افق، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، ویراستار: سهند ساعدی
۱۱۲. ناپلئون بناپارت
نویسنده: مهرداد مهرین
توسن، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
۱۱۳. THE HISTORE OF THE DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE
نویسنده: ادوارد گیبون
Methuen، لندن، 1912م.، 2 جلد
هلند ۱۱۴. هلند