کتب چاپی
تاریخ لهستان / فنلاند / روسیه آسیایی
بازگشت از شوروی به ضمیمه تنقیح بازگشت از شوروی ۱. بازگشت از شوروی به ضمیمه تنقیح بازگشت از شوروی
مترجم: جلال آل احمد
نشر ضربت، بی جا، ۲ش.
تزار سرخ ۲. تزار سرخ
مترجم: بهرام نظام آبادی، محمد رفیعی مهرآبادی
عطائی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
۳. USSR 73
Novosti Press Agency Year Book
نویسنده: Agentstvo pechati
NOVOSTI PRESS AGENCY PUBLISHING HOUSE، مسکو، 1973م.
۴. کشف خزرستان
مترجم: ایرج کابلی
انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۸۲ش.
شیخ شامیل ۵. شیخ شامیل
بنیانگذار جمهوری اسلامی قفقاز
نویسنده: مسعود نوری
نور، چاپ اول، ایران، ۱۳۶۱ش.
دربندنامه جدید ۶. دربندنامه جدید
به کوشش: جمشید کیانفر، نوری محمدزاده
نویسنده: حیدر وزیراف
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
۷. قفقاز و سیاست امپراتوری عثمانی
مسافرت تفلیس ۸. مسافرت تفلیس
گزارش سفر هیئت سیاسی ایران به دربار امپراتور روسیه
به کوشش: گئورگی سانیکیدزه، حسین رضوی برقعی
نویسنده: محمدتقی طبیب کاشانی
آذربایجان و اران ۹. آذربایجان و اران
نویسنده: عنایت الله رضا
هزار کرمان، تهران، ۱۳۸۵ش.
تاریخ بخارا ۱۰. تاریخ بخارا
نویسنده: محمد نرشخی
مترجم: احمد قباوی
انتشارات توس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۷ش.، مصحح: محمد تقی مدرس رضوی
تاریخ بخارا ،خوقند و کاشغر ۱۱. تاریخ بخارا ،خوقند و کاشغر
در شرح حکمرانی امیر حیدر در بخارا،محمد علی خان در خوقند و جهانگیر خواجه در کاشغر
سرشناسه: میرزا شمس بخارایی
نویسنده: میرزا شمس بخارایی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، محقق: محمد اکبر عشیق، با مقدمه: محمد اکبر عشیق، مصحح: محمد اکبر عشیق
۱۲. سیمای فرهنگی قزاقستان
نویسنده: محمد حسین عابدینی
الهدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
تاجیکان،آریاییها و فلات ایران ۱۳. تاجیکان،آریاییها و فلات ایران
۱۴. تاجیکان در آینه تاریخ
نویسنده: امامعلی رحماناف
عرفان، 2002م.، 2 جلد
۱۵. تاجیکان در مسیر تاریخ
گردآورنده: میرزا شکورزاده
الهدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
۱۶. تاریخ و فرهنگ مردم خجند
نویسنده: نذیرجان تورسان زاد
مرکز خراسان شناسی، مشهد، ۱۳۸۳ش.
آیینه قبادیان ۱۷. آیینه قبادیان
۱۸. از جیحون تا وخش
گزارش سفر به ماوراءالنهر
نویسنده: مهدی سیدی، محمد جعفر یاحقی
• چاپ اول
۱۹. تاریخ انقلاب فکری در بخارا
۲۰. سیمای فرهنگی ازبکستان
به سرپرستی: عباسعلی وفائی
الهدی، تهران، ۱۳۸۴ش.، ویراستار: جواد جلالی کیاسری
سمریه ۲۱. سمریه
نویسنده: ابوطاهر سمرقندی
فرهنگ ایران زمین، تهران، ۱۳۴۳ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار