کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی [BBR - BBS]
فلسفه اسلامی
شرح رسالة المشاعر ملاصدرا ۱. شرح رسالة المشاعر ملاصدرا
نویسنده: محمدجعفر لاهیجی
• شرح رسالة المشاعر، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، مصحح: جلال الدین آشتیانی
شرح مبسوط منظومه ۲. شرح مبسوط منظومه
درسهای منزل [ملا هادی‌ سبزواری‌]
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
• شرح منظومه، انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۰ش.، 2 جلد
انتشارات حکمت، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۶ش.، 4 جلد
فلاطوری ۳. فلاطوری
گردآورنده: عباس رفیعی پور علوی علویچه
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد، با مقدمه: استاد محمدرضا حکیمی
یادواره ملاصدرا ۴. یادواره ملاصدرا
گردآورنده: نهضت زنان مسلمان
نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۵۹ش.، 2 جلد
مجموعه مصنفات شیخ اشراق ۵. مجموعه مصنفات شیخ اشراق
فرهنگ علوم فلسفی و کلامی ۶. فرهنگ علوم فلسفی و کلامی
نویسنده: جعفر سجادی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۵ش.
فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی ۷. فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی
انگلیسی - فارسی
دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، ویراستار: محمود موسوی، با مقدمه: دکتر سید حسین نصر
اجتهاد و تقلید در فلسفه مقالات ۸. اجتهاد و تقلید در فلسفه مقالات
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
دلیل ما، ویرایش دوم، قم، ۱۳۸۲ش.، 3 جلد
۹. دفتر عقل (مجموعه‌ مقالات‌ فلسفی‌ - کلامی‌)
نویسنده: محسن کدیور
انتشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
حکمت و معنویت در ایران نخستین سده‌های اسلامی ۱۰. حکمت و معنویت در ایران نخستین سده‌های اسلامی
( مجموعه گفتارها)
نویسنده: محمد کریمی زنجانی اصل
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۶ش.
فلسفه در ایران ۱۱. فلسفه در ایران
مجموعه مقالات فلسفی
گردآورنده: دانشگاه تهران، دانشکده‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌، گروه‌ فلسفه‌
انتشارات حکمت، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۶ش.
تاریخ حکماء الاسلام ۱۲. تاریخ حکماء الاسلام
نویسنده: ظهیر الدین بیهقی
المجمع العلمی العربی، چاپ اول، دمشق، 1946م.، محقق: محمد کرد علی
منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران ۱۳. منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران
• منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا زمان حاضر، سلسله انتشارات انجمن فلسفه، مشهد، ۱۳۵۵ش.، محقق: جلال الدین آشتیانی، با مقدمه: هانری کربن، با تعلیق: جلال الدین آشتیانی
ماجرا در ماجرا(سیر عقل و نقل در پانزده قرن هجری) ۱۴. ماجرا در ماجرا(سیر عقل و نقل در پانزده قرن هجری)
سرشناسه: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
نویسنده: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
حقیقت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، ویراستار: منیژه محمودی
تاریخ فلاسفه اسلام ۱۵. تاریخ فلاسفه اسلام
نویسنده: مرتضی مدرسی چهاردهی
انتشارات علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۳ش.
التفکیر الفلسفی فی الاسلام ۱۶. التفکیر الفلسفی فی الاسلام
نویسنده: عبدالحلیم محمود
دار الکتاب اللبنانی، بیروت، 1974م.
۱۷. قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی
نویسنده: غلامحسین ابراهیمی دینانی
• قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 3 جلد
۱۸.
مسئله شناخت ۱۹. مسئله شناخت
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
انتشارات صدرا، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۲۰. عقلانیت و معنویت
آشنائی با علوم اسلامی ۲۱. آشنائی با علوم اسلامی
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
انتشارات صدرا، تهران، ۱۳۶۸ش.، 3 جلد
انتشارات صدرا، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
تاریخ فلسفه اسلامی ۲۲. تاریخ فلسفه اسلامی
سرشناسه: حسین نصر
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، 3 جلد، اشراف: دکتر سید حسین نصر و اولیور لیمن
تاریخ فلسفه اسلامی ۲۳. تاریخ فلسفه اسلامی
نویسنده: هانری کربن
مترجم: جواد طباطبایی
• تاریخ فلسفه اسلامی، کویر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۷ش.
ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام ۲۴. ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام
سرشناسه: غلامحسین ابراهیم دینانی
نویسنده: غلامحسین ابراهیمی دینانی
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، 3 جلد
۲۵. شریعت در آینه معرفت
مقولات و آراء مربوط به آن ۲۶. مقولات و آراء مربوط به آن
المثل النوریة فی فن الحکمة ۲۷. المثل النوریة فی فن الحکمة
نویسنده: محمد طاهر خاقانی
انوار الهدی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.، تحشیه: محمد کاظم شبیر خاقانی
دو رساله در فلسفه اسلامی ۲۸. دو رساله در فلسفه اسلامی
تجدد امثال‌ و حرکت‌ جوهری‌، جبر و اختیار از دیدگاه‌ مولوی‌
نویسنده: جلال الدین همایی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
مکتب تفکیک ۲۹. مکتب تفکیک
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
• مکتب تفکیک (ضمیمه تاریخ و فرهنگ معاصر)، مرکز بررسی های اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.
شناخت ۳۰. شناخت
نویسنده: عطاءالله کریمی
انتشارات حکمت، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۱ش.
وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی ۳۱. وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی
نویسنده: غلامحسین ابراهیمی دینانی
انتشار، تهران، ۱۳۶۲ش.
رساله در اثبات علم حضوری ۳۲. رساله در اثبات علم حضوری
تنزیه المعبود فی الرد علی وحدة الوجود ۳۳. تنزیه المعبود فی الرد علی وحدة الوجود
نویسنده: قاسم علی احمدی
موسسة السیدة معصومة، چاپ اول، قم، ۱۴۲۵ق. برابر ۱۳۸۳ش.
المدرسة التفکیکیة ۳۴. المدرسة التفکیکیة
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
مؤسسة الاعراف للنشر، چاپ اول، قم، ۱۴۱۹ق.
علم و ادراک ۳۵. علم و ادراک
نویسنده: همایون همتی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
از مدرسه معارف تا انجمن حجتیه و مکتب تفکیک ۳۶. از مدرسه معارف تا انجمن حجتیه و مکتب تفکیک
نقد و بررسی مبانی فکری مدرسه معارف خراسان ، انجمن حجتیه تفکیک گرایان
نویسنده: محمدرضا ارشادی نیا
مؤسسه بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۶ش.
هرم هستی ۳۷. هرم هستی
تحلیلی‌ از مبادی‌ هستی‌شناسی‌ تطبیقی‌
نویسنده: مهدی حائری یزدی
موسسه پژوهشی حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۱ش.
رساله نوریه در عالم مثال ۳۸. رساله نوریه در عالم مثال
نظریه‌های فیلسوفان اسلامی دربارۀ رنگ ۳۹. نظریه‌های فیلسوفان اسلامی دربارۀ رنگ
گردآورنده: کاظم استادی
تولید و پخش کتاب ارزشمند، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی ۴۰. فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی
مترجم: جواد طباطبایی
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی و تطبیق‌ آن‌ با روانشناسی‌ جدید ۴۱. علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی و تطبیق‌ آن‌ با روانشناسی‌ جدید
نویسنده: حسن احدی، شکوه السادات بنی جمالی
دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۱ش.
ابوحیان توحیدی و تفکر عقلانی و انسانی در قرن چهارم هجری ۴۲. ابوحیان توحیدی و تفکر عقلانی و انسانی در قرن چهارم هجری
رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء ۴۳. رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء
سرشناسه: اخوان الصفا
دادخواهی حیوانات نزد پادشاه پریان از ستم انسانها ۴۴. دادخواهی حیوانات نزد پادشاه پریان از ستم انسانها
سرشناسه: اخوان الصفا
مترجم: عبدالمحمد آیتی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
مجمل الحکمه ۴۵. مجمل الحکمه
ترجمه گونه ای کهن از رسائل اخوان الصفا
به کوشش: استاد محمدتقی دانش پژوه، استاد ایرج افشار
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷ش.
ترجمه السیرة الفلسفیة ۴۶. ترجمه السیرة الفلسفیة
به کوشش: دکتر مهدی محقق
مترجم: عباس اقبال آشتیانی
• السیرة الفلسفیة، شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، با مقدمه: پل کراوس، مصحح: پل کراوس
حکیم رازی (حکمت طبیعی ونظام فلسفی) محمد بن زکریای صیرفی ۴۷. حکیم رازی (حکمت طبیعی ونظام فلسفی) محمد بن زکریای صیرفی
نویسنده: پرویز اذکائی
انتشارات طرح نو، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
الجمع بین رایی الحکیمین ۴۸. الجمع بین رایی الحکیمین
نویسنده: ابونصر محمد فارابی
الزهراء، چاپ دوم، تهران، ۱۴۰۵ق.، با مقدمه: البیر نصری نادر
نصوص الحکم بر فصوص الحکم ۴۹. نصوص الحکم بر فصوص الحکم
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
فارابی و مکتبش ۵۰. فارابی و مکتبش
فارابی ۵۱. فارابی
سرشناسه: رضا داوری
نویسنده: رضا داوری اردکانی
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
تحقیق و تعلیق درباره چگونگی اتصاف ذات موضوع بوصف عنوانی در قضایای حملیه ۵۲. تحقیق و تعلیق درباره چگونگی اتصاف ذات موضوع بوصف عنوانی در قضایای حملیه
نویسنده: محمد مشکوة
رساله جودیه ۵۳. رساله جودیه
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
دانشگاه بو علی سینا، همدان، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: محمود نجم آبادی، با تعلیق: محمود نجم آبادی، مصحح: محمود نجم آبادی
پنج رساله ۵۴. پنج رساله
سرشناسه: محمد بن ابراهیم ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: احسان یارشاطر، با تعلیق: احسان یارشاطر، مصحح: احسان یارشاطر
دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا ۵۵. دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
مطبوعات دینی، قم، ۱۳۸۲ش.، 2 جلد، به کوشش: صادق حسن زاده
مطبوعات دینی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، به کوشش: صادق حسن زاده
۵۶. الالهیات من المحاکمات بین شرحی الاشارات
الاشارات و التنبیهات ۵۷. الاشارات و التنبیهات
نویسنده: ابوعلی سینا
• شرح کتاب الاشارات و التنبیهات، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، با مقدمه: محمد عمادی حائری
۵۸. ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا
شرح الاشارات ۵۹. شرح الاشارات
التعلیقات ۶۰. التعلیقات
رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات ۶۱. رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، با تعلیق: موسی عمید، مصحح: موسی عمید
طبیعیات دانشنامه علائی ۶۲. طبیعیات دانشنامه علائی
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
دانشگاه بو علی سینا، چاپ دوم، همدان، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: محمد مشکوة، با تعلیق: محمد مشکوة، مصحح: محمد مشکوة
رساله منطق ۶۳. رساله منطق
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: محمد معین و محمد مشکوة، با تعلیق: محمد مشکوة، مصحح: محمد معین و محمد مشکوة
الهیات دانشنامه علایی ۶۴. الهیات دانشنامه علایی
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: محمد معین، مصحح: محمد معین
رگ شناسی ۶۵. رگ شناسی
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
دانشگاه بو علی سینا، چاپ دوم، همدان، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: محمد مشکوة، با تعلیق: محمد مشکوة، مصحح: محمد مشکوة
۶۶. الشفاء
ترجمه و شرح برهان شفاء ۶۷. ترجمه و شرح برهان شفاء
نویسنده: آیة الله محمدتقی مصباح یزدی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۳ش.، محقق: محسن غرویان، با مقدمه: محسن غرویان
نظریه الطبیعیات عند ابن سینا ۶۸. نظریه الطبیعیات عند ابن سینا
نویسنده: بولخمایر مختار
دار الحداثه، چاپ اول، بیروت، ۱۹۸۶ق.
الحاشیة علی الشفاء ۶۹. الحاشیة علی الشفاء
(الطبیعیات، المقالة الاولی و الثانیة)
نویسنده: آقاجمال خوانساری
رساله نفس ۷۰. رساله نفس
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، محقق: موسی عمید، با مقدمه: موسی عمید، مصحح: موسی عمید
الحاشیة علی الشفاء (الالهیات) ۷۱. الحاشیة علی الشفاء (الالهیات)
رسالة الطیر ابن سینا ۷۲. رسالة الطیر ابن سینا
نویسنده: عمر بن سهلان ساوی (ساوجی)
الزهراء، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، به کوشش: محمدحسین اکبری ساوی
قراضه طبیعیات ۷۳. قراضه طبیعیات
نویسنده: ابوعلی سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، با مقدمه: غلامحسین صدیقی، با تعلیق: غلامحسین صدیقی، مصحح: غلامحسین صدیقی
المبدا و المعاد ۷۴. المبدا و المعاد
نویسنده: ابوعلی سینا
دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، اشراف: دکتر مهدی محقق، به کوشش: عبد الله نورانی
النجاة فی الحکمة المنطقیة و الطبیعیة و الالهیة ۷۵. النجاة فی الحکمة المنطقیة و الطبیعیة و الالهیة
نویسنده: ابوعلی سینا
مرتضوی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۴ش.
النجاة من الغرق فی بحر الضلالات ۷۶. النجاة من الغرق فی بحر الضلالات
ظفرنامه ۷۷. ظفرنامه
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
دانشگاه بو علی سینا، چاپ دوم، همدان، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: غلامحسین صدیقی، با تعلیق: غلامحسین صدیقی، مصحح: غلامحسین صدیقی
۷۸. ابن سینا
مترجم: عادل زعیتر
دانشگاه بو علی سینا، چاپ دوم، همدان، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: محمد عبدالغنی حسن، مصحح: محمد عبدالغنی حسن
زندگی و کار و اندیشه و روزگار پورسینا ۷۹. زندگی و کار و اندیشه و روزگار پورسینا
نویسنده: سعید نفیسی
مؤسسه انتشارات دانش، چاپ سوم، تهران، ۱۳۵۹ش.
اساطیر، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
از هزاره ای به هزاره دیگر ۸۰. از هزاره ای به هزاره دیگر
نقد و معرفی سه کتاب تازه از ترجمه های تالیف ابن سینا منتشر شده در اروپا
نویسنده: دکتر یحیی مهدوی
• تهران، ۱۳۶۱ش.
نقد آراء ابن سینا در الهیات ۸۱. نقد آراء ابن سینا در الهیات
نویسنده: مصطفی حسینی طباطبائی
نشر ناشر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
بیان الحق بضمان الصدق ۸۲. بیان الحق بضمان الصدق
المنطق
نویسنده: فضل لوکری
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.، با مقدمه: ابراهیم دیباجی، مصحح: ابراهیم دیباجی
غزالی شناسی (گزیده مقالات) ۸۳. غزالی شناسی (گزیده مقالات)
به کوشش: میثم کرمی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی ۸۴. روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی
مترجم: محمد باقر حجتی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
زاد المسافر ۸۵. زاد المسافر
نویسنده: ناصرخسرو
شارح لغات و اصطلاحات: اسماعیل عمادی حائری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، محقق: محمد عمادی حائری، مصحح: محمد عمادی حائری
تهافت التهافت ۸۶. تهافت التهافت
نویسنده: ابن رشد اندلسی
شمس تبریزی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، محقق: سلیمان دنیا
ترجمه فصل المقال فی ما بین الحکمة و الشریعة من الاتصال ۸۷. ترجمه فصل المقال فی ما بین الحکمة و الشریعة من الاتصال
مترجم: جعفر سجادی
• فصل المقال فی ما بین الحکمة و الشریعة من الاتصال، انجمن فلسفه ایران، تهران، مهر ۱۳۵۸ش.، با مقدمه: جعفر سجادی، با تعلیق: جعفر سجادی
درخشش ابن رشد در حکمت مشاء ۸۸. درخشش ابن رشد در حکمت مشاء
نویسنده: غلامحسین ابراهیمی دینانی
انتشارات طرح نو، تهران، ۱۳۸۴ش.
ستایش و نیایش (پنج رساله از شیخ اشراق) ۸۹. ستایش و نیایش (پنج رساله از شیخ اشراق)
قصه های شیخ اشراق ۹۰. قصه های شیخ اشراق
سرشناسه: یحیی بن حبش سهرودی
نویسنده: شهاب الدین یحیی سهروردی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، ویراستار: جعفر مدرس صادقی
نشر مرکز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.، ویراستار: جعفر مدرس صادقی
شرح التلویحات اللوحیة والعرشیة ۹۱. شرح التلویحات اللوحیة والعرشیة
نویسنده: سعد ابن کمونه
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۱ش. برابر 2012م.، 3 جلد، محقق: نجفقلی حبیبی، با مقدمه: نجفقلی حبیبی
ترجمه و شرح حکمة الاشراق ۹۲. ترجمه و شرح حکمة الاشراق
نویسنده: جعفر سجادی
• حکمة الاشراق، دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، تهران، خرداد ۱۳۶۶ش.
انواریه ۹۳. انواریه
ترجمه و شرح حکمة الاشراق سهروردی
به کوشش: آستیم
شارح: محمدشریف هروی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۳ش.، با مقدمه: حسین ضیائی تربتی، به کوشش: آستیم
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.، مصحح: آستیم و حسین ضیائی تربتی، به کوشش: آستیم
شرح حکمة الاشراق [سهروردی‌] ۹۴. شرح حکمة الاشراق [سهروردی‌]
شرح حکمة الاشراق ۹۵. شرح حکمة الاشراق
نویسنده: قطب الدین شیرازی
بیدار، قم، ۲ش.
رسالة هیاکل النور ۹۶. رسالة هیاکل النور
نویسنده: شهاب الدین یحیی سهروردی
• ثلاث رسائل و بذیله رسالة هیاکل النور، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۴۱۱ق.، محقق: احمد تویسرکانی
اشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور ۹۷. اشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور
نویسنده: غیاث الدین منصور دشتکی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، محقق: علی اوجبی، مصحح: علی اوجبی
در امتداد وحی و عرفان ۹۸. در امتداد وحی و عرفان
زیست نامه و رویکرد وحیانی و عرفانی شیخ اشراق در فلسفه
نویسنده: محمد ملکی (جلال الدین)
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی ۹۹. شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی
نویسنده: غلامحسین ابراهیمی دینانی
انتشارات حکمت، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۶ش.
بن مایه های آیین زرتشت در اندیشه های سهروردی ۱۰۰. بن مایه های آیین زرتشت در اندیشه های سهروردی
مترجم: محمود بهفروزی
انتشارات جامی، تهران، ۱۳۸۴ش.
۱۰۱. نقدی بر تهافت الفلاسفه غزالی
شهاب الدین سهروردی و سیری در فلسفه اشراق ۱۰۲. شهاب الدین سهروردی و سیری در فلسفه اشراق
نویسنده: جعفر سجادی
فلسفه، تهران، ۱۳۶۳ش.
عدة العقول و عمدة المعقول فی ایضاح مبانی الاصول همراه با دیگر مقالات فلسفی و کلامی ۱۰۳. عدة العقول و عمدة المعقول فی ایضاح مبانی الاصول همراه با دیگر مقالات فلسفی و کلامی
بررسی و داوری در مسائل اختلافی میان ۱۰۴. بررسی و داوری در مسائل اختلافی میان
دو فیلسوف اسلامی خواجه نصیر طوسی و امام فخر رازی
نویسنده: حسن حسنی
الکاشف (الجدید فی الحکمة) ۱۰۵. الکاشف (الجدید فی الحکمة)
شرح الهدایة الاثیریة ۱۰۶. شرح الهدایة الاثیریة
مصنفات افضل الدین محمد مرقی کاشانی ۱۰۷. مصنفات افضل الدین محمد مرقی کاشانی
سرشناسه: محمد بن حسین باباافضل کاشانی
نویسنده: بابا افضل کاشانی
المباحث المشرقیة فی علم الالهیات و الطبیعیات ۱۰۸. المباحث المشرقیة فی علم الالهیات و الطبیعیات
نویسنده: محمد فخر رازی
• ...المباحث المشرقیة فی علم الالهیات و الطبیعیات، بیدار، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۱ق.، 2 جلد
۱۰۹. آغاز و انجام
ترجمه مصارع المصارع ۱۱۰. ترجمه مصارع المصارع
نویسنده: خواجه نصیرالدین طوسی
مترجم: محسن میری
• مصارع المصارع، انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
رسالة اثبات العقل المجرد خواجه نصیر الدین طوسی و شروح آن ۱۱۱. رسالة اثبات العقل المجرد خواجه نصیر الدین طوسی و شروح آن
احوال و آثار قدوه‌ محققین‌ و سلطان‌ حکما و متکلمین‌ استاد بشر و عقل‌ حادی‌ عشر ابوجعفر محمدبن‌ محمدبن‌ الحسن‌ الطوسی‌ ملقب به نصیر الدین ۱۱۲. احوال و آثار قدوه‌ محققین‌ و سلطان‌ حکما و متکلمین‌ استاد بشر و عقل‌ حادی‌ عشر ابوجعفر محمدبن‌ محمدبن‌ الحسن‌ الطوسی‌ ملقب به نصیر الدین
نویسنده: محمد تقی مدرس رضوی
بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۵۴ش.
سرگذشت و عقاید فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۱۳. سرگذشت و عقاید فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی
به‌انضمام‌ بعضی‌ از رسائل‌ و مکاتبات‌ وی‌
نویسنده: محمد مدرسی زنجانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
خواجه نصیر ۱۱۴. خواجه نصیر
یاور وحی و عقل
نویسنده: عبدالوحید وفائی
سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
اندیشه های فلسفی و کلامی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۱۵. اندیشه های فلسفی و کلامی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده: هانی فرحات
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو ۱۱۶. نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو
نویسنده: غلامحسین ابراهیمی دینانی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۶ش.
استاد بشر ۱۱۷. استاد بشر
پژوهش هایی در زندگی، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیر الدین طوسی
گردآورنده: حسین معصومی همدانی، محمدجواد انواری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، ویراستار: حسین معصومی همدانی و محمدجواد انواری
اندیشه سیاسی شیخ طوسی ۱۱۸. اندیشه سیاسی شیخ طوسی
نویسنده: محمدرضا موسویان
مؤسسه بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۳ش.
شرح مسئلة العلم ۱۱۹. شرح مسئلة العلم
نویسنده: خواجه نصیرالدین طوسی
مطبعة جامعة مشهد، چاپ اول، مشهد، ۱۳۴۵ش.، محقق: عبد الله نورانی، با مقدمه: عبد الله نورانی
تحلیة الارواح بحقائق الانجاح ۱۲۰. تحلیة الارواح بحقائق الانجاح
نویسنده: عبدالرزاق کاشی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، محقق: علی اوجبی
۱۲۱. درة التاج لغرة الدباج
مشتمل بر مقدمه، منطق، امور عامه، طبیعیات، الهیات
نویسنده: قطب الدین شیرازی
• درة التاج، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۸۵ش.، به کوشش: محمد مشکوة
قطب الدین شیرازی و علم الانوار در فلسفه اسلامی ۱۲۲. قطب الدین شیرازی و علم الانوار در فلسفه اسلامی
اندیشه سیاسی قطب الدین شیرازی ۱۲۳. اندیشه سیاسی قطب الدین شیرازی
ترجمه رساله نقد النقود فی معرفة الوجود ۱۲۴. ترجمه رساله نقد النقود فی معرفة الوجود
نویسنده: سید حیدر آملی
مترجم: حمید طبیبیان
• رساله نقد النقود فی معرفة الوجود، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
رساله الزوراء ۱۲۵. رساله الزوراء
نویسنده: جلال الدین محمد دوانی
• سبع رسائل، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۳ق. برابر ۱۳۸۱ش. برابر 2002م.، محقق: احمد تویسرکانی، با مقدمه: احمد تویسرکانی، با تعلیق: احمد تویسرکانی
خلق الاعمال ۱۲۶. خلق الاعمال
شرح زندگانی جلال الدین دوانی ۱۲۷. شرح زندگانی جلال الدین دوانی
فیلسوف و متکلم شهیر قرن نهم هجری
نویسنده: استاد علی دوانی
• شرح زندگانی جلال الدین دوانی بانضمام نورالهدایه ، چاپخانه حکمت، قم، ۱۳۳۴ق.
۱۲۸. عین الحکمة
نویسنده: میرقوام الدین محمد رازی تهرانی
• دو رساله فلسفی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، با تعلیق: علی اوجبی، مصحح: علی اوجبی
اجوبة المسائل ۱۲۹. اجوبة المسائل
رسالة مسئلة القدر فی الافعال ۱۳۰. رسالة مسئلة القدر فی الافعال
نویسنده: ملاصدرا
• الرسائل، کتابفروشی مصطفوی، قم، ۲ش.
آگاهی و گواهی ۱۳۱. آگاهی و گواهی
ترجمه و شرح انتقادی تصور و تصدیق
مترجم: مهدی حائری یزدی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة ۱۳۲. الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة
نویسنده: ملاصدرا
• الاسفار الاربعة، دارالمعارف الاسلامیة، قم، ۱۳۸۳ق.، 10 جلد
کتابفروشی مصطفوی، قم، ۱۳۶۸ش.، 9 جلد
رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه[صدرالدین‌ شیرازی‌] ۱۳۳. رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه[صدرالدین‌ شیرازی‌]
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
گردآورنده: حمید پارسانیا
دار الاسراء، چاپ اول، قم، ۱۴۱۷ق.، 5 جلد
حیثیت تقییدی در حکمت صدرایی ۱۳۴. حیثیت تقییدی در حکمت صدرایی
نویسنده: علی فضلی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
شرح اسفار  [محمدبن‌ ابراهیم‌ صدرالدین‌ شیرازی‌] ۱۳۵. شرح اسفار [محمدبن‌ ابراهیم‌ صدرالدین‌ شیرازی‌]
نهایة الأفکار ۱۳۶. نهایة الأفکار
تعلیقات رشیقة انیقة علی الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة
نویسنده: مهدی لاجوردی
دار الهجرة، قم، ۱۴۰۴ق.
تعلیقات علی الحکمة المتعالیة[صدرالدین‌ شیرازی‌] ۱۳۷. تعلیقات علی الحکمة المتعالیة[صدرالدین‌ شیرازی‌]
نویسنده: سید مصطفی خمینی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، آبان ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
خلاصة عرض المعقول (من الهیات الاسفار) علی المنقول من الکتاب و السنة ۱۳۸. خلاصة عرض المعقول (من الهیات الاسفار) علی المنقول من الکتاب و السنة
مع فصل یبحث فیما فی کتاب فی الولایة
نویسنده: رضا معینی
• قم، ۱۴۱۴ق.
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی ۱۳۹. حرکت و زمان در فلسفه اسلامی
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، 6 جلد
رساله سه اصل بانضمام منتخب مثنوی و رباعیات ۱۴۰. رساله سه اصل بانضمام منتخب مثنوی و رباعیات
نویسنده: ملاصدرا
مولی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۰ش.، مصحح: دکتر سید حسین نصر
ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه ۱۴۱. ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه
برداشتی از مشاعر ملاصدرا ۱۴۲. برداشتی از مشاعر ملاصدرا
نویسنده: حسن امین
فراهانی، تهران، ۲ش.
المظاهر الالهیه ۱۴۳. المظاهر الالهیه
ترجمه المظاهر الالهیه ۱۴۴. ترجمه المظاهر الالهیه
مترجم: حمید طبیبیان
• المظاهر الالهیه، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۴ش.
۱۴۵. معاد جسمانی در حکمت متعالیه
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
دلیل ما، قم، ۱۳۸۱ش.
سه مقاله و دو نامه در تفکرات صدرالحکماء صدرالدین محمد بن ابراهیم معروف به آخوند ملا صدرای شیرازی ۱۴۶. سه مقاله و دو نامه در تفکرات صدرالحکماء صدرالدین محمد بن ابراهیم معروف به آخوند ملا صدرای شیرازی
شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا ۱۴۷. شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا
نویسنده: جلال الدین آشتیانی
نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۵ خرداد ۱۳۶۰ش.
عقل و عشق ۱۴۸. عقل و عشق
نویسنده: محمدتقی سهرابی‌فر
کانون اندیشه جوان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۷ش.
نهاد ناآرام جهان ۱۴۹. نهاد ناآرام جهان
نویسنده: عبدالکریم سروش
موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
عقل در ساحت دین ۱۵۰. عقل در ساحت دین
رابطه عقل و ایمان در آثار ملاصدرا
نویسنده: شهاب الدین وحیدی مهرجردی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۷ش.
احیای حکمت ۱۵۱. احیای حکمت
سرشناسه: علیقلی بن قرچغای خان
نویسنده: علیقلی قرچغای خان
احیاء کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 2 جلد، محقق: فاطمه فنا، با مقدمه: غلامحسین ابراهیمی دینانی، مصحح: فاطمه فنا
اصول المعارف ۱۵۲. اصول المعارف
کلید بهشت ۱۵۳. کلید بهشت
نویسنده: قاضی سعید قمی
• ... کلید بهشت، الزهراء، تهران، فروردین ۱۳۶۲ش.، با مقدمه: محمد مشکوة، مصحح: محمد مشکوة
رسائل عرفانی و فلسفی حکیم قاینی ۱۵۴. رسائل عرفانی و فلسفی حکیم قاینی
حکمت اسلام ۱۵۵. حکمت اسلام
فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی برگرفته از آثار حکیم ملّا عبدالرّزاق فیاّض لاهیجی ۱۵۶. فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی برگرفته از آثار حکیم ملّا عبدالرّزاق فیاّض لاهیجی
موسسه پژوهشی حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، به کوشش: حمید عطایی نظری
الأفق المبین ۱۵۷. الأفق المبین
نویسنده: محمدباقر میرداماد
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، محقق: حامد ناجی اصفهانی، با مقدمه: حامد ناجی اصفهانی
مجموعه فلسفه عرفان جذوات ۱۵۸. مجموعه فلسفه عرفان جذوات
نویسنده: محمدباقر میرداماد
بهنام، ایران، ۲ش.
الصراط المستقیم فی ربط الحادث بالقدیم ۱۵۹. الصراط المستقیم فی ربط الحادث بالقدیم
۱۶۰. شرح کتاب القبسات
القبسات ۱۶۱. القبسات
تقویم الایمان و شرحه کشف الحقائق ۱۶۲. تقویم الایمان و شرحه کشف الحقائق
تحفة المراد شرح قصیده میرفندرسکی ۱۶۳. تحفة المراد شرح قصیده میرفندرسکی
نویسنده: عباس شریف دارابی شیرازی
الزهراء، تهران، -۸۱۶ ۶ش.، با مقدمه: جلال الدین آشتیانی، به کوشش: محمدحسین اکبری ساوی
۱۶۴. احوال و آثار میرفندرسکی
نویسنده: محمد رضا زادهوش
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.
راه نمای پژوهش درباره میرفندرسکی ۱۶۵. راه نمای پژوهش درباره میرفندرسکی
نویسنده: محمد رضا زادهوش
• راه نمای پژوهش درباره میر فندرسکی، مهر قائم، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۳ش.
تاریخ حکماء و عرفای متاخر ۱۶۶. تاریخ حکماء و عرفای متاخر
نویسنده: منوچهر صدوقی سها
انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۸۱ش.
عیار دانش (مشتمل بر الهیات و طبیعیات) ۱۶۷. عیار دانش (مشتمل بر الهیات و طبیعیات)
سرشناسه: علینقی بن احمد بهبهانی
نویسنده: علینقی بهبهانی
بنیان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، مصحح: دکتر سید علی موسوی بهبهانی
حکمت خاقانیه ۱۶۸. حکمت خاقانیه
شامل یک دوره مختصر منطق، طبیعیات، الهیات
نویسنده: فاضل هندی
فیاض لاهیجی و اندیشه های کلامی او ۱۶۹. فیاض لاهیجی و اندیشه های کلامی او
نویسنده: حمید عطایی نظری
• فیّاض لاهیجی و اندیشه های کلامی او، دفتر نشر معارف، قم، ۱۳۹۲ش.
رسائل حکیم سبزواری ۱۷۰. رسائل حکیم سبزواری
مشمل‌ بر مباحث‌ مهم‌ عرفانی‌ و فلسفی‌ و مسائل‌ اعتقادی‌
گردآورنده: محمد قمی
اسوه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: جلال الدین آشتیانی، با تعلیق: جلال الدین آشتیانی، مصحح: جلال الدین آشتیانی
لمعات الهیه ۱۷۱. لمعات الهیه
اسرار الحکم فی المفتتح و المختتم ۱۷۲. اسرار الحکم فی المفتتح و المختتم
به کوشش: ح.م فرزاد
نویسنده: ملا هادی سبزواری
• اسرار الحکم، مولی، تهران، ۱۳۶۱ش.، 2 جلد، با مقدمه: توشیهیکو ایزوتسو
درر الفوائد و  هو تعلیقه‌ علی‌ شرح‌ المنظومه‌ سبزواری‌ ۱۷۳. درر الفوائد و هو تعلیقه‌ علی‌ شرح‌ المنظومه‌ سبزواری‌
نویسنده: محمدتقی آملی
• غرر الفرائد فی فن الحکمه و شرحها (شرح المنظومه)، دار المرتضی، مشهد، ۲ش.
دار الکتاب، قم، ۱۳۷۷ق.، 2 جلد
شرح شرح منظومة السبزواری(قده) ۱۷۴. شرح شرح منظومة السبزواری(قده)
قسم المنطق
نویسنده: محمدعلی گرامی
• شرح منظومة السبزواری(قده)، انتشارات علمی، تهران، ۱۳۶۸ش.
شرح المنظومة ۱۷۵. شرح المنظومة
نویسنده: ملا هادی سبزواری
• غرر الفرائد فی فن الحکمه و شرحها (شرح المنظومه)، دار المرتضی، مشهد، ۲ش.
درسهای شرح منظومه حکیم سبزواری ۱۷۶. درسهای شرح منظومه حکیم سبزواری
سرشناسه: رضی شیرازی
نویسنده: آیة الله سید رضی شیرازی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
تعلیقه بر شرح منظومه حکمت سبزوای ۱۷۷. تعلیقه بر شرح منظومه حکمت سبزوای
نویسنده: میرزا مهدی آشتیانی
• تعلیقة رشیقة علی شرح منظومة السبزواری، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ دوم، تهران، ۱۴۰۴ق.
تقریرات فلسفه امام خمینی قدس سره ۱۷۸. تقریرات فلسفه امام خمینی قدس سره
نویسنده: عبدالغنی اردبیلی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 3 جلد
شرح جدید منظومه سبزواری ۱۷۹. شرح جدید منظومه سبزواری
نویسنده: منوچهر صدوقی سها
کتابخانه فارابی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۰ش.
شرح شرح المنظومة ۱۸۰. شرح شرح المنظومة
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
• شرح المنظومة، ناب، چاپ اول، تهران، 1992م.، 5 جلد، محقق: مسعود طالبی، با مقدمه: مسعود طالبی
اندیشه سیاسی ملا احمد نراقی ۱۸۱. اندیشه سیاسی ملا احمد نراقی
ترجمه اللمعة الإلهیة فی الحکمة المتعالیة و الکلمات الوجیزة ۱۸۲. ترجمه اللمعة الإلهیة فی الحکمة المتعالیة و الکلمات الوجیزة
مترجم: علیرضا باقر
• چاپ اول
هستی از نظر فلسفه و عرفان ۱۸۳. هستی از نظر فلسفه و عرفان
نویسنده: جلال الدین آشتیانی
نهضت زنان مسلمان، تهران، ۲ش.
خرد جاودان ۱۸۴. خرد جاودان
جشن‌نامه‌ استاد سید جلال‌الدین‌ آشتیانی‌
سرشناسه: علی اصغر محمد خانی
به کوشش: علی اصغر محمد خانی، حسن سید عرب
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
شریعه شهود ۱۸۵. شریعه شهود
درباره استاد آشتیانی (ره)و پاره‌ای از آراء او
به کوشش: عبدالحسین خسروپناه دزفولی
• ، تهران، ۱۳۸۵ش.
نیایش فیلسوف(مجموعه مقالات) ۱۸۶. نیایش فیلسوف(مجموعه مقالات)
نویسنده: غلامحسین ابراهیمی دینانی
دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۷ش.
هستی شناسی عرفانی از دیدگاه میرزا هاشم اشکوری ۱۸۷. هستی شناسی عرفانی از دیدگاه میرزا هاشم اشکوری
نویسنده: علی فضلی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ دوم، قم، ۱۳۹۰ش.
تحفة الحکیم ۱۸۸. تحفة الحکیم
تکاپوی اندیشه ها ۱۸۹. تکاپوی اندیشه ها
مجموعه‌ای‌ از مصاحبه‌های‌ انجام‌ شده‌ با استاد علامه‌ آیت‌الله‌ محمدتقی‌ جعفری‌، در مباحث‌ اعتقادی‌، فلسفی...
سرشناسه: محمد تقی جعفری تبریزی
گردآورنده: علی رافعی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
در محضر حکیم علامه جعفری(مجموعه‌ پرسش‌ها و پاسخ‌ها) ۱۹۰. در محضر حکیم علامه جعفری(مجموعه‌ پرسش‌ها و پاسخ‌ها)
اندیشه سیاسی علامه محمدتقی جعفری ۱۹۱. اندیشه سیاسی علامه محمدتقی جعفری
رسائل فی الفلسفة و العرفان ۱۹۲. رسائل فی الفلسفة و العرفان
مهر استاد ۱۹۳. مهر استاد
سیره علمی و عملی استاد جوادی آملی (دام ظله)
گردآورنده: دار الاسراء
دار الاسراء، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.، ویراستار: سعید بندعلی
ده مقاله پیرامون مبدأ و معاد ۱۹۴. ده مقاله پیرامون مبدأ و معاد
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
الزهراء، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۶ش.
کاوشهای عقل نظری ۱۹۵. کاوشهای عقل نظری
نویسنده: مهدی حائری یزدی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۱ش.
آفاق فلسفه از عقل ناب تا حکمت احکام ۱۹۶. آفاق فلسفه از عقل ناب تا حکمت احکام
گفت‌ و گوهایی‌ با دکتر مهدی‌ حائری یزدی
به کوشش: مسعود رضوی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
انسان و اندیشه ۱۹۷. انسان و اندیشه
خلاصه‌ و شرحی‌ بر کتاب‌ شریف‌ اتحاد عاقل‌ به‌ معقول‌
به کوشش: حسن ثقفی تهرانی
هاد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم ۱۹۸. رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
فجر، چاپ اول، تهران، آذر ۱۳۶۲ش.
الجعل و العمل الضابط فی الربطی و الرابط و قصیدة ینبوع الحیوة ۱۹۹. الجعل و العمل الضابط فی الربطی و الرابط و قصیدة ینبوع الحیوة
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
قیام، چاپ اول، قم، ۱۳۶۸ش.
۲۰۰. سرح العیون فی شرح العیون
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
• عیون مسائل النفس، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
النفس من کتاب الشفاء ۲۰۱. النفس من کتاب الشفاء
دو رساله مثل و مثال ۲۰۲. دو رساله مثل و مثال
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
نشر طوبی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.
آیت حسن ۲۰۳. آیت حسن
جشن نامه بزرگداشت استاد حسن زاده آملی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، اشراف: مهدی گلشنی
دروس معرفت نفس ۲۰۴. دروس معرفت نفس
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
گفت و گو با علامه حسن حسن زاده آملی ۲۰۵. گفت و گو با علامه حسن حسن زاده آملی
به کوشش: محمد بدیعی
تشیع، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۲ش.
دروس اتحاد عاقل به معقول ۲۰۶. دروس اتحاد عاقل به معقول
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۴ق.
۲۰۷. یازده رساله فارسی (فلسفی‌، منطقی‌، عرفانی‌)
۲۰۸. گنجینه گوهر روان
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
نشر طوبی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
گشتی در حرکت ۲۰۹. گشتی در حرکت
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
بحث فی مناهج المعرفة ۲۱۰. بحث فی مناهج المعرفة
مدخل الی المدارس الخمس فی العصر الاسلامی
نویسنده: آیة الله سید کمال حیدری
• چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.
جشن نامه استاد دکتر محمد خوانساری ۲۱۱. جشن نامه استاد دکتر محمد خوانساری
۲۱۲. مقام فلسفه در تاریخ دوره اسلامی
نویسنده: رضا داوری اردکانی
نهضت زنان مسلمان، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.
۲۱۳. غوصی در بحر معرفت
یا مجموعه‌ رسالات‌ شامل‌ بیست‌ و چهار رساله‌ به‌مناسبت‌ بیست‌ و چهارمین‌ سال‌ رحلت‌ مرحوم‌ آیه‌الله‌ العظمی‌ سید ابوالحسن‌ رفیعی‌ قزوینی‌ طاب‌ ثراه
نویسنده: ابوالحسن رفیعی قزوینی
اسلام، تهران، ۱۳۷۶ش.، مصحح: احمد سیاح
مجموعه رسائل و مقالات فلسفی ۲۱۴. مجموعه رسائل و مقالات فلسفی
نویسنده: ابوالحسن رفیعی قزوینی
الزهراء، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.، با مقدمه: غلامحسین رضا نژاد، مصحح: غلامحسین رضا نژاد
اتحاد عاقل به معقول ۲۱۵. اتحاد عاقل به معقول
بدایع الحکم ۲۱۶. بدایع الحکم
نویسنده: علی مدرس زنوزی
الزهراء، چاپ اول، ایران، ۱۳۷۶ش.، با مقدمه: احمد واعظی
فلسفه اولی یا مابعدالطبیعه ۲۱۷. فلسفه اولی یا مابعدالطبیعه
مشتمل بر مهمترین اقوال فلاسفه اروپا در الهیات و تجرد نفس و تطبیق اصطلاحات
نویسنده: علامه ابوالحسن شعرانی
• فلسفه اولی، دانش (چاپخانه)
تحلیلی از مساله شناخت ۲۱۸. تحلیلی از مساله شناخت
حرکت در طبیعت از دیدگاه دو مکتب ۲۱۹. حرکت در طبیعت از دیدگاه دو مکتب
نویسنده: عبدالرحیم ربانی شیرازی
انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۹۸ق.
۲۲۰. مجموعه مقالات و پرسشها و پاسخها
۲۲۱. رسائل سبعه
چکیده ای گویا از نهایة الحکمة [محمدحسین طباطبایی] ۲۲۲. چکیده ای گویا از نهایة الحکمة [محمدحسین طباطبایی]
گردآورنده: محسن غرویان
• چکیده ای گویا از نهایة الحکمة [محمدحسین‌ طباطبایی‌]، دار الفکر، قم، ۱۳۷۵ش.
نهایة الحکمة ۲۲۳. نهایة الحکمة
اصول فلسفه رئالیسم ۲۲۴. اصول فلسفه رئالیسم
شرح نهایة الحکمة ۲۲۵. شرح نهایة الحکمة
نویسنده: آیة الله محمدتقی مصباح یزدی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، محقق: عبدالرسول عبودیت
اصول فلسفه و روش رئالیسم ۲۲۶. اصول فلسفه و روش رئالیسم
بدایة الحکمة ۲۲۷. بدایة الحکمة
شرح نهایه (شرحی بر نهایة الحکمة علامه طباطبائی) ۲۲۸. شرح نهایه (شرحی بر نهایة الحکمة علامه طباطبائی)
نویسنده: همایون همتی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۶ش.
شرح مصطلحات فلسفی بدایة الحکمة و نهایة الحکمة ۲۲۹. شرح مصطلحات فلسفی بدایة الحکمة و نهایة الحکمة
دروس فی الحکمة المتعالیة ۲۳۰. دروس فی الحکمة المتعالیة
شرح کتاب بدایة الحکمة
شارح: آیة الله سید کمال حیدری
دار الصادقین، قم، 1999م.، 2 جلد
ترجمه و شرح نهایة الحکمة علامه سید محمد حسین طباطبائی ۲۳۱. ترجمه و شرح نهایة الحکمة علامه سید محمد حسین طباطبائی
آغاز فلسفه ۲۳۲. آغاز فلسفه
ترجمه و شرح بدایة الحکمة ۲۳۳. ترجمه و شرح بدایة الحکمة
مترجم: علی شیروانی
• بدایة الحکمة، الزهراء، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
رساله در توحید ۲۳۴. رساله در توحید
مترجم: همایون همتی
ضحی، چاپ اول، بی جا، ۱۳۶۷ش.، با مقدمه: همایون همتی
علامه طباطبائی ۲۳۵. علامه طباطبائی
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۶۰ش.
دومین یادنامه علامه طباطبائی ۲۳۶. دومین یادنامه علامه طباطبائی
سرشناسه: سمینار بزرگداشت‌ علامه‌ طباطبائی‌ (دومین‌: ۱۳۶۳: تهران‌)
یادنامه مفسر کبیر استاد علامه طباطبائی ۲۳۷. یادنامه مفسر کبیر استاد علامه طباطبائی
شفق، قم، ۱۳۶۱ش.
۲۳۸. یادنامه علامه طباطبائی
سرشناسه: سمینار بزرگداشت‌ علامه‌ طباطبایی‌ (اولین‌: ۱۳۶۱: تهران‌)
انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
یادنامه فیلسوف الهی علامه طباطبائی ۲۳۹. یادنامه فیلسوف الهی علامه طباطبائی
نظری به زندگی و برخی آرای علامه طباطبایی ۲۴۰. نظری به زندگی و برخی آرای علامه طباطبایی
جرعه های جانبخش ۲۴۱. جرعه های جانبخش
فرازهایی‌ از زندگی‌ علامه‌ طباطبایی‌ علیه‌السلام‌ و اساتید و شاگردان‌ آن‌ مفسر عالیقدر
نویسنده: غلامرضا گلی زواره
حضور، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: آیة الله شیخ جعفر سبحانی تبریزی
یادنامه استاد علامه طباطبائی ۲۴۲. یادنامه استاد علامه طباطبائی
سیره فلسفی استاد علامه طباطبائی (قدس سره)
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
زندگینامه علامه فقید محمدحسین قاضی طباطبائی تبریزی ۲۴۳. زندگینامه علامه فقید محمدحسین قاضی طباطبائی تبریزی
آیینه مهر ویژه‌ی‌ گرامیداشت‌ بیستمین‌ سالگرد رحلت‌ علامه‌ طباطبائی‌(ره‌) ۲۴۴. آیینه مهر ویژه‌ی‌ گرامیداشت‌ بیستمین‌ سالگرد رحلت‌ علامه‌ طباطبائی‌(ره‌)
یادبود یادواره علامه طباطبائی ۲۴۵. یادبود یادواره علامه طباطبائی
به کوشش: منوچهر مظفریان
انتشارات نوید شیراز، چاپ اول، شیراز، ۱۳۶۹ش.
مجموعه آثار عصار ۲۴۶. مجموعه آثار عصار
نویسنده: محمدکاظم عصار
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، با تعلیق: جلال الدین آشتیانی
حکمت قدیم ۲۴۷. حکمت قدیم
تقریر درس: محمدحسین فاضل تونی
مولی، تهران، ۱۳۶۰ش.
منطق ۲۴۸. منطق
تقریر درس: محمدحسین فاضل تونی
مولی، چاپ اول، تهران، ۱۳۲۹ش.
مجموعه مصنفات حکیم  موسس آقا علی مدرس طهرانی (1307 - 1234 هـ.ق) ۲۴۹. مجموعه مصنفات حکیم موسس آقا علی مدرس طهرانی (1307 - 1234 هـ.ق)
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۸ش.، 3 جلد، محقق: محسن کدیور
دو رساله حکمیه معرفت النفس و معرفت الرب، ماهیت وجود ۲۵۰. دو رساله حکمیه معرفت النفس و معرفت الرب، ماهیت وجود
چکیده ی چند بحث فلسفی ۲۵۱. چکیده ی چند بحث فلسفی
از سلسله کنفرانسهای استاد محمد تقی مصباح در لندن
نویسنده: آیة الله محمدتقی مصباح یزدی
موسسه در راه حق، قم، ۲ش.
مقالات فلسفی ۲۵۲. مقالات فلسفی
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
انتشارات حکمت، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 3 جلد
انتشارات حکمت، تهران، ۲ش.
فطرت ۲۵۳. فطرت
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
انتشارات صدرا، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
الفلسفة الاسلامیة ۲۵۴. الفلسفة الاسلامیة
مشتاقی و مهجوری ۲۵۵. مشتاقی و مهجوری
گفت و گو در باب فرهنگ و سیاست
نویسنده: مصطفی ملکیان
نشر نگاه معاصر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
مهدوی نامه ۲۵۶. مهدوی نامه
جشن نامه استاد دکتر یحیی مهدوی
گردآورنده: حسن سید عرب، علی اصغر محمد خانی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۷۸ش.
معرفت جاودان ۲۵۷. معرفت جاودان
مجموعه مقالات دکتر سید حسین نصر
به کوشش: سید حسن حسینی
نویسنده: دکتر سید حسین نصر
مترجم: رضا ملیح
مهر نیوشا، تهران، ۱۳۸۶ش.، 3 جلد
سه حکیم مسلمان ۲۵۸. سه حکیم مسلمان
نویسنده: دکتر سید حسین نصر
مترجم: احمد آرام
امیرکبیر، کتابهای جیبی، تهران، ۱۳۶۱ش.
نقش امام خمینی (قدس سره) در احیاء تفکر فلسفی ۲۵۹. نقش امام خمینی (قدس سره) در احیاء تفکر فلسفی
نویسنده: علی اکبر ضیائی
موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
ایقاظ النائمین ۲۶۰. ایقاظ النائمین
نویسنده: ملاصدرا
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۶۱ش.، با مقدمه: محسن مویدی، مصحح: محسن مویدی
عرشیه ۲۶۱. عرشیه
مترجم: غلامحسین آهنی
مولی، تهران، ۱۳۶۱ش.، مصحح: غلامحسین آهنی
شرح حکمت متعالیه ۲۶۲. شرح حکمت متعالیه
اسفار اربعه [از محمدبن‌ ابراهیم‌ صدرالدین‌ شیرازی‌]
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
الزهراء، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، 4 جلد
مصطلحات فلسفی صدرالدین شیرازی مشهور به ملاصدرا ۲۶۳. مصطلحات فلسفی صدرالدین شیرازی مشهور به ملاصدرا
نویسنده: جعفر سجادی
نهضت زنان مسلمان، چاپ دوم، تهران، ۱۷ شهریور ۱۳۶۰ش.
نظری به فلسفه صدرالدین شیرازی ملاصدرا ۲۶۴. نظری به فلسفه صدرالدین شیرازی ملاصدرا
نویسنده: عبدالمحسن مشکوة الدینی
آگاه، تهران، ۱۳۶۱ش.
صدر الدین شیرازی ملاصدرا فیلسوف و متفکر بزرگ اسلامی ۲۶۵. صدر الدین شیرازی ملاصدرا فیلسوف و متفکر بزرگ اسلامی
نویسنده: هانری کربن
مترجم: ذبیح الله منصوری
انتشارات جاویدان، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.
رسائل حکمیه ۲۶۶. رسائل حکمیه