کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ اروپای شرقی [DR - DS]
تاریخ اروپای شرقی
بلدان أوروبا الشرقیة و الاتحاد السوفیتی ۱. بلدان أوروبا الشرقیة و الاتحاد السوفیتی
نویسنده: سوفنیر بوک هاوس
مولف، بیروت
آیا شما سرگذشت سفر مرا میدانید؟ ۲. آیا شما سرگذشت سفر مرا میدانید؟
نویسنده: حسن ابطحی
ولی عصر (عج)، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
تاریخ الدولة العثمانیة العلیة ۳. تاریخ الدولة العثمانیة العلیة
نویسنده: ابراهیم بک حلیم
عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، 2002م.
۴. تاریخ امپراطوری عثمانی و ترکیه جدید
مترجم: محمود رمضان زاده
آستان قدس رضوی،معاونت فرهنگی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
۵. تاریخ عثمانی
مترجم: ایرج نوبخت
مترجم جلد 1/3: وهاب ولی
انتشارات کیهان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.، 6 جلد
سلجوقیان ۶. سلجوقیان
شکست بیزانس در ملازگرد و گسترش اسلام در آناتولی
نویسنده: محمد شکر
مترجم: نصرالله صالحی، علی ارطغرل
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
۷. دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال
مترجم: دکتر رسول جعفریان
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۶ش.
وثائق العثمانیة حول الجولان ۸. وثائق العثمانیة حول الجولان
أوقاف.. أوامر السلطانیة.. سالنامات
گردآورنده: تیسیر خلف
التکوین، چاپ اول، دمشق، 2006م.، با تعلیق: تیسیر خلف
تاریخ الامبراطوریة العثمانیة من التاسیس الی السقوط ۹. تاریخ الامبراطوریة العثمانیة من التاسیس الی السقوط
نویسنده: ودیع ابو زیدون
• چاپ دوم، عمان، 2011م.
تاریخ عثمان پاشا ۱۰. تاریخ عثمان پاشا
(شرح یورش عثمانی به قفقاز و آ‌ذربایجان و تصرف تبریز) ۹۹۳ - ۹۹۸ قمری
به کوشش: یونس زیرک
مترجم: نصرالله صالحی
طهوری، تهران، ۱۳۸۷ش.
عرض موجز لمتحف استانبول لتاریخ العلوم و التکنولوجیا فی الاسلام ۱۱. عرض موجز لمتحف استانبول لتاریخ العلوم و التکنولوجیا فی الاسلام
نویسنده: فؤاد سزگین
METROPOLITAN MUNICIPALITY، چاپ اول، استانبول، 2010م.