کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   علوم اجتماعی [H - I]
علوم اجتماعی
۱. تبیین در علوم اجتماعی
درآمدی‌ به‌ فلسفه‌ علم‌ الاجتماع‌
مترجم: عبدالکریم سروش
موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۲. تحقیق موردی
مترجم: علی پارسائیان، محمد اعرابی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۳. تحقیق کاربردی
راهنمای عمل
مترجم: محمد اعرابی، داود ایزدی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۴. روش تحقیق کیفی
مترجم: علی پارسائیان، محمد اعرابی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.، ویراستار: سیامک افشار
۵. Theory and practice of the social studies
نویسنده: ارل شپارد جانسون
Macmillan، چاپ اول، نیویورک، 1956م.
۶. Social Sciences 3
Syllabus and Selected Readings
نویسنده: Chicago. University. College
University of Chicago Press، ویرایش هفتم، شیکاگو، 1956م.، 2 جلد
۷. محیط شناسی با تکیه بر دانش اجتماعی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ اول‌ آموزش‌ متوسطه‌ عمومی‌ علوم‌ تجربی‌ و ریاضی‌
۸. محیط شناسی با تکیه بر دانش اجتماعی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ اول‌ آموزش‌ متوسطه‌ عمومی‌ علوم‌ انسانی
دراسه فی طبیعه المجتمع العراقی ۹. دراسه فی طبیعه المجتمع العراقی
محاوله‌، تمهیدیه‌ لدر‌اسه‌ ‌المجتمع‌ ‌العربی‌ ‌الاکبر فی‌ ضوء ‌علم‌ ‌الاجتما‌ع‌ ‌الحدیث‌
نویسنده: علی وردی
• دراسة فی طبیعة المجتمع العراقی، المکتبة الحیدریة، قم
شریف الرضی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.
جوانان چرا...؟ ۱۰. جوانان چرا...؟
نویسنده: دانشجو
پیام اسلام، ویرایش اول، قم، ۲ش.، 2 جلد
کارنامه ایرانیان خارج از کشور به زبان های غیر فارسی ۱۱. کارنامه ایرانیان خارج از کشور به زبان های غیر فارسی
۱۲. واژه های اقتصاد
مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی
نویسنده: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه واژه گزینی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
۱۳. بسر عقل آمدن سرمایه داری
مسلمانان روسیه ۱۴. مسلمانان روسیه
سازمان همکاری اقتصادی ۱۵. سازمان همکاری اقتصادی
• سازمان همکاری اقتصادی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، مجری پژوهش: اکرم فرمهینی فراهانی
۱۶. The Third world
problems and prospects, current stage of the national-liberation struggle
نویسنده: یوری‌ آلکساندروویچ‌ ژوکوف
مترجم: ولادمیر وزی
Progress Publishers، چاپ اول، مسکو، 1970م.
۱۷. ECONOMIES OF THE WORD TODAY
THEIR ORGANIZATION, DEVELOPMENT, AND PERFORMANCE
نویسنده: کلر ویلسون
Harcourt, Brace، نیویورک، 1962م.
مأموران جدید ۱۸. مأموران جدید
مترجم: حسین علوی لنگرودی
اندیشه مانا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
۱۹. The emerging nations
their growth and United States policy
Little, Brown، تورنتو، 1961م.، ویراستار: مکس .اف میلیکان
۲۰. The United States and the Developing Economies
نویسنده: گوستاو رانیس
NORTON، نیویورک
عصر اطلاعات ۲۱. عصر اطلاعات
اقتصاد ، جامعه و فرهنگ
مترجم: احد علیقلیان، افشین خاکباز، حسن چاوشیان
انتشارات طرح نو، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، 3 جلد، ویراستار: علی پایا
۲۲. Economic history of the United States
نویسنده: فرانسیس جی والت
Barnes & Noble، ویرایش دوم، نیویورک، 1967م.
۲۳. Goals, priorities, and dollars
the next decade
نویسنده: لئونارد لچ
Free Press، نیویورک، 1966م.
تجربة عبدالکریم قاسم فی التخطیط الاقتصادی 14 تموز 1958-8 شباط 1963 (دراسة فی التاریخ الاقتصادی) ۲۴. تجربة عبدالکریم قاسم فی التخطیط الاقتصادی 14 تموز 1958-8 شباط 1963 (دراسة فی التاریخ الاقتصادی)
نویسنده: عبدالله شاتی عبهول
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
۲۵. برنامه ریزی در ایران براساس‌ تجارب‌ گروه‌ مشاوره‌ دانشگاه‌ هاروارد در ایران‌ در تهیه‌ برنامه‌ عمرانی‌ سوم‌
مترجم: محمد بیگی، علی اعظم
نشر نی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
پژوهش های راهبردی در توسعه اقتصادی ایران ۲۶. پژوهش های راهبردی در توسعه اقتصادی ایران
مجموعه نتایج مطالعات گروه پژوهشی اقتصاد از مهر ماه 1385 تا فروردین ماه 1387
به کوشش: محمدباقر نوبخت
اقتصاد و سیاست عصر صفوی (چهار مطالعه موردی) ۲۷. اقتصاد و سیاست عصر صفوی (چهار مطالعه موردی)
نویسنده: رودلف متی
مترجم: حسن زندیه
چشم انداز استراتژیک کشورهای مسلمان ۲۸. چشم انداز استراتژیک کشورهای مسلمان
۲۹. درآمدی بر تحقیق مدیریت
مترجم: محمد اعرابی، داود ایزدی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
۳۰. نظام های اطلاعات استراژیک
نویسنده: حسین احمدی، ماری ویرجینیاری
صبح صادق، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.
التصمیم الداخلی ۳۱. التصمیم الداخلی
جذور المعرفة
نویسنده: فاتن عباس لفتة اسدی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
۳۲. 525 [پانصد و بیست‌ و پنج‌] نکته از زبان مدیران موفق
مترجم: ابوالقاسم حکیمی
آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، چاپ چهارم، مشهد، ۱۳۸۲ش.
معنویت در سازمان با رویکرد روان شناختی ۳۳. معنویت در سازمان با رویکرد روان شناختی
نویسنده: عباس علی رستگار
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
کیف تدیر الأمور؟ ۳۴. کیف تدیر الأمور؟
۳۵. چگونه مذاکره کننده بهتری باشیم؟ (روشهای موفقیت در مذاکره)
مترجم: مسعود کسایی، ابراهیم شیرامیری
همشهری، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۳۶. مدیریت زمان
چگونه هر هفته 10 ساعت به وقت خود بیفزایید
مترجم: کامران روح شهباز
ققنوس، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۲ش.
۳۷. مدیریت زمان
مترجم: منصور توکلی نیا
نشر جمال، قم، ۱۳۸۲ش.
مدیریت پروژه پیشرفته ۳۸. مدیریت پروژه پیشرفته
نویسنده: آلن دی اور
مترجم: محمدباقر نوبخت
موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
کتاب کوچک بزرگ مدیریت زمان ۳۹. کتاب کوچک بزرگ مدیریت زمان
رموز استفاده بهتر از وقت در زندگی و کار برای همه
مترجم: اشرف رحمانی، کوروش طارمی
راشین، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
۴۰. کتاب توسعه
نظریه های اجتماعی
نشر توسعه، تهران، ۱۳۸۱ش.، 12 جلد، ویراستار: جواد موسوی خوزستانی
۴۱. Economic systems
نویسنده: گرگوری گروسمن
Prentice-Hall، Englewood Cliffs، 1976م.
مجموعه مقالات مدیریت و و برنامه ریزی شهری ۴۲. مجموعه مقالات مدیریت و و برنامه ریزی شهری
برخی از عوامل ضعف مسلمانان ۴۳. برخی از عوامل ضعف مسلمانان
نویسنده: آیة الله سید محمد حسینی شیرازی
مترجم: سید حسین اسلامی، سید حسین اسلامی
انتشارات پروهان، تهران، ۱۳۹۲ش.، ویراستار: مهدی محمدی
۴۴. The labor sector
an introduction to labor in the American economy
نویسنده: نیل چامبرلین
McGraw-Hill، چاپ اول، نیویورک، 1965م.
۴۵. بازی قدرت
جنگ‌ نفت‌ در خاورمیانه‌
نویسنده: محمود طلوعی
مترجم: محمود طلوعی
نشر علم، تهران، ۱۳۷۱ش.
۴۶. کتاب سیاه
نویسنده: حسین مکی
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۳ش.، 2 جلد
۴۷.
گردآورنده: مسعود موسوی‌ شفایی
• دیپلماسی اقتصادی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، چاپ اول، تهران، دی ۱۳۸۸ش.، تدوین: محمود واعظی
۴۸. اسناد تجارت ایران در سال 1287 (هزار و دویست و هشتاد و هفت) قمری
نویسنده: اصغر مهدوی، استاد ایرج افشار
• اسناد تجارت ایران در سال 1287 قمری، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
۴۹. روابط بازرگانی روس و ایران 1828 - 1914
۵۰. امور عمومی بازرگانی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ سوم‌ آموزش‌ متوسطه‌ عمومی‌ اقتصاد اجتماعی‌
۵۱. چه کسی، با چه نوع شخصیتی، کدام شغل را انتخاب می کند؟
۵۲. Business Administration
نویسنده: موریس هارلی
Prentice-Hall، ویرایش دوم، Englewood Cliffs، 1960م.
۵۳. LOTUS 1 2 3
What, s Different
۵۴. Human Relations in Management
TEXT AND READINGS
نویسنده: هکمان، هانریاگر
South - Western، Ohio، 1960م.
نقد الطالب لزغل المناصب ۵۵. نقد الطالب لزغل المناصب
تحقیق پیمایشی ۵۶. تحقیق پیمایشی
راهنمای عمل
مترجم: محمد اعرابی، داود ایزدی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
بنوک بلا فواید ۵۷. بنوک بلا فواید
نویسنده: عیسی عبده
دار الإعتصام، قاهره، 1976م.
۵۸. The costs of American governments
facts, trends, myths
نویسنده: فردریک موشر، اوریور پولند
Dodd, Mead، نیویورک، 1964م.
۵۹. مالیه عمومی و فوانین مالیاتی ایران [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ سوم‌ آموزش‌ متوسطه‌ عمومی‌ اقتصاد اجتماعی‌ آموزش‌ خدمات‌ بانکداری‌ - حسابداری‌ - بازرگانی‌
نویسنده: اسماعیل افسر
وزارت آموزش و پرورش، تهران، ، ویراستار: فریدون بهمن
کوششی در آموزش خط سیاق ۶۰. کوششی در آموزش خط سیاق
به انضمام کتب درسی تعلیم سیاق محاسب ‌التجار...
نویسنده: جواد صفی نژاد
فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو ۶۱. فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
• فرهنگ پیرو ، فرهنگ پیشرو، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۶۲. زمینه جامعه شناسی
گردآورنده: امیر حسین آریان پور
کتابفروشی دهخدا، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۵۲ش.
یادنامه استاد دکتر غلامحسین صدیقی ۶۳. یادنامه استاد دکتر غلامحسین صدیقی
گردآورنده: پرویز ورجاوند
شرکت انتشاراتی چاپخش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
درسهایی در فلسفه علم الاجتماع ۶۴. درسهایی در فلسفه علم الاجتماع
(روش‌ تفسیر در علوم‌ اجتماعی‌)
نویسنده: عبدالکریم سروش
نشر نی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
نشر نی، تهران، ۱۳۸۵ش.
صنایع فرهنگی مانعی بر سر راه آینده ۶۵. صنایع فرهنگی مانعی بر سر راه آینده
مترجم: مهرداد وحدتی
مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
تعریف ها و مفهوم فرهنگ ۶۶. تعریف ها و مفهوم فرهنگ
نویسنده: داریوش آشوری
انتشارات آگاه، چاپ اول، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
۶۷. پژوهش فرهنگی سال دوره‌ اول‌ - پنجم‌ (داخلی‌) دوره‌ اول‌ - سوم‌ (بین‌المللی‌) ۱۳۷۵ - 1379
به کوشش: معصومه صالحی
پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
ایران 1427 ۶۸. ایران 1427
عزم ملی برای توسعه علمی و فرهنگی
نویسنده: رضا منصوری
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
اولویت های پژوهشی در بخش فرهنگ ۶۹. اولویت های پژوهشی در بخش فرهنگ
به کوشش: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات
صبح صادق، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: امید علی احمدی
۷۰. انسان تک ساحتی
مترجم: محسن مویدی
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۲ش.
فرهنگ و سیاست ۷۱. فرهنگ و سیاست
مترجم: احمد نقیب زاده
نشر دادگستر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
مسایل و چشم اندازهای فرهنگ( مجموعه مقالات) ۷۲. مسایل و چشم اندازهای فرهنگ( مجموعه مقالات)
توسعه فرهنگی (مجموعه مقالات) ۷۳. توسعه فرهنگی (مجموعه مقالات)
تجدد و تشخص ۷۴. تجدد و تشخص
جامعه و هویت شخصی در عصر جدید
مترجم: ناصر موفقیان
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۷۵. Interpersonal Attraction
نویسنده: الن برسکید، الانت هاتفیلد والستر
ADDISON - WESLEY، آمریکا، 1969م.
رازدانی و روشنفکری و دینداری ۷۶. رازدانی و روشنفکری و دینداری
نویسنده: عبدالکریم سروش
موسسه فرهنگی صراط، تهران، ۱۳۷۰ش.
برلنی ها ۷۷. برلنی ها
اندیشمندان‌ ایرانی‌ دربرلن‌ 1915- 1930
نویسنده: جمشید بهنام
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۶ش.
۷۸. روشنفکران ایران در قرن بیستم
مترجم: محمد دهقانی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۳ش.
۷۹. در دفاع از روشنفکران
نویسنده: ژان پل سارتر
مترجم: رضا حسینی
انتشارات نیلوفر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.، با مقدمه: فرانسوا شاتله و مصطفی رحیمی
۸۰. در خدمت و خیانت روشنفکران
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
• در خدمت و خیانت روشنفکران [تراش رساله روشن فكران نوشته مصطفی زمانی نیا]، فردوس، تهران، ۱۳۷۲ش.، اشراف: شمس آل احمد
ارتباطات و فرهنگ ۸۱. ارتباطات و فرهنگ
ارتباط شناسی (ارتباطات‌ انسانی‌ میان‌ فردی‌، گروهی‌، جمعی‌) ۸۲. ارتباط شناسی (ارتباطات‌ انسانی‌ میان‌ فردی‌، گروهی‌، جمعی‌)
افکار عمومی ۸۳. افکار عمومی
مترجم: مرتضی کتبی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، با مقدمه: سرژ مسکوویچی
۸۴. Encounters
Two studies in the sociology of interaction
نویسنده: Erving goffman
Penguin Books، 1972م.
۸۵. در پیرامون خودمداری ایرانیان
رساله‌ای‌ در روانشناسی‌ اجتماعی‌ مردم‌ ایران‌
نویسنده: حسن قاضی مرادی
اختران، چاپ سوم، ویرایش اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
۸۶. آنومی
پژوهشی در زمینه پتامسیل آنومی در شهر تهران
نویسنده: فرامرز رفیع پور
۸۷. جامعه شناسی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم‌، آموزش‌ متوسطه‌ عمومی‌، اقتصاد اجتماعی‌
تاریخ اندیشه اجتماعی از جامعه‌ ابتدائی‌ تا جامعه‌ جدید ۸۸. تاریخ اندیشه اجتماعی از جامعه‌ ابتدائی‌ تا جامعه‌ جدید
مترجم: جواد یوسفیان، علی اصغر مجیدی
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
۸۹. شیوه نامه پیمایش اجتماعی بررسی‌ تجربه‌‎]GSS‬جی‌.اس‌.اس‌.]
مبانی جامعه شناسی ۹۰. مبانی جامعه شناسی
کارگاه تحلیل یافته های پیمایش ملی ارزش و نگرش های ایرانیان هویت قومی و باورهای اجتماعی ۹۱. کارگاه تحلیل یافته های پیمایش ملی ارزش و نگرش های ایرانیان هویت قومی و باورهای اجتماعی
کارگاه تحلیل یافته های پیمایش ملی ارزش و نگرش های ایرانیان باورهای دینی و نگرش های اجتماعی ۹۲. کارگاه تحلیل یافته های پیمایش ملی ارزش و نگرش های ایرانیان باورهای دینی و نگرش های اجتماعی
کارگاه تحلیل یافته های پیمایش ملی ارزش و نگرش های ایرانیان گسست و تداوم نسل ۹۳. کارگاه تحلیل یافته های پیمایش ملی ارزش و نگرش های ایرانیان گسست و تداوم نسل
کارگاه تحلیل یافته های پیمایش ملی ارزش و نگرش های ایرانیان رضایت از زندگی و ارزیابی اجتماعی ۹۴. کارگاه تحلیل یافته های پیمایش ملی ارزش و نگرش های ایرانیان رضایت از زندگی و ارزیابی اجتماعی
ارزیابی ارزشها ۹۵. ارزیابی ارزشها
نویسنده: علی اصغر حاج سید جوادی
رواق، چاپ نهم، تهران، ۱۳۴۹ش.
یافته های پیمایش در 28 [بیست‌ و هشت‌] مرکز استان کشور ۹۶. یافته های پیمایش در 28 [بیست‌ و هشت‌] مرکز استان کشور
ارزش ها و نگرشهای ایرانیان موج دوم
کارگاه تحلیل یافته های پیمایش ملی ارزش و نگرش های ایانیان جنسیت و نگرش اجتماعی ۹۷. کارگاه تحلیل یافته های پیمایش ملی ارزش و نگرش های ایانیان جنسیت و نگرش اجتماعی
جهان آینده ۹۸. جهان آینده
سلسله‌ گفتارهای‌ فرهنگی‌ درباره‌ جهان‌ آینده‌
سرشناسه: وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی، دفتر طرح وحدت ملی
گردآورنده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر طرحهای ملی
حقوق قراردادها در فقه امامیه ۹۹. حقوق قراردادها در فقه امامیه
جهان در عصر بعثت ۱۰۰. جهان در عصر بعثت
۱۰۱. The dialectics of liberation
نویسنده: دیوید گراهام کوپر
Penguin Books، Harmondsworth، 1971م.
راهنمای مراجعان صدور مجوزهای‌ فرهنگی‌، هنری‌ و آموزشی‌ ۱۰۲. راهنمای مراجعان صدور مجوزهای‌ فرهنگی‌، هنری‌ و آموزشی‌
به کوشش: حسین آزاد
گردآورنده: مسلم ابراهیمی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۸۳ش.، 5 جلد، اشراف: علیرضا تابش
کتاب زرد، بشیر 80 ۱۰۳. کتاب زرد، بشیر 80
راهنمای جامع موسسات فرهنگی اسلامی استان قم
کتاب زرد، بشیر ٧٩ ۱۰۴. کتاب زرد، بشیر ٧٩
راهنمای اجمالی موسسات پژو هشی اطلاع رسانی اسلامی استان قم
گردآورنده: حوزه علمیه قم،مرکزمدیریت
تاریخ اجتماعی ایران ۱۰۵. تاریخ اجتماعی ایران
از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان
به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
نویسنده: سعید نفیسی
اساطیر، تهران، ۱۳۸۴ش.
۱۰۶. شاخص های منطقه ای تحلیل ثانویه پیمایش ارزشها و نگرش های ایرانیان
مقالات اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران‌، خرداد ۱۳۸۱ ۱۰۷. مقالات اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران‌، خرداد ۱۳۸۱
سرشناسه: همایش‌ ملی‌ آسیب‌های‌ اجتماعی‌ در ایران‌ (نخستین‌: ۱۳۸۱: تهران‌)
به کوشش: ایران‌، وزارت‌ کشور، معاونت‌ اجتماعی‌
نویسنده: انجمن جامعه شناسی ایران
انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۸۳ش.، 6 جلد
مسائل اجتماعی ایران ۱۰۸. مسائل اجتماعی ایران
(مجموعه مقالات)
گردآورنده: انجمن جامعه شناسی ایران
انتشارات آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
آسیب های اجتماعی ایران ۱۰۹. آسیب های اجتماعی ایران
(مجموعه مقالات)
گردآورنده: انجمن جامعه شناسی ایران
انتشارات آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
۱۱۰. اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب
۱۱۱. Humanly Possible
A biologist,s notes on the future of Mankind
نویسنده: Jean Rostand
مترجم: Lowell Bair
saturday review press، نیویورک، 1973م.
۱۱۲. اسرار الحیاة الزوجیة
مرشد المتزوجین و من هم علی اهبة الزواج ...
نویسنده: ماری ستوبس
مترجم: نقولا حداد
دار الاندلس، بیروت، ۲ش.
آراء مربیان بزرگ مسلمان درباره‌ تربیت‌ کودک‌ (ابن‌سینا، غزالی‌ و خواجه‌نصیرالدین‌ طوسی‌) برای‌ معلمان‌، دبیران‌ و دانشجویان‌ مراکز تربیت‌ معلم‌ ۱۱۳. آراء مربیان بزرگ مسلمان درباره‌ تربیت‌ کودک‌ (ابن‌سینا، غزالی‌ و خواجه‌نصیرالدین‌ طوسی‌) برای‌ معلمان‌، دبیران‌ و دانشجویان‌ مراکز تربیت‌ معلم‌
۱۱۴. جامعه، جوانان، دانشگاه
دیروز، امروز، فردا
سرشناسه: احسان نراقی
نویسنده: احسان نراقی
فرانکلین، چاپ سوم، تهران،
۱۱۵. روانشناسی بزرگسالان
مترجم: حمزه گنجی، الما داودیان، فرنگیس حبیبی
انتشارات اطلاعات، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳ش.
دوائر الخوف ۱۱۶. دوائر الخوف
قراءة فی خطاب المرأة
نویسنده: نصرحامد ابوزید
مرکز الثقافی العربی، چاپ چهارم، بیروت، 2007م.
۱۱۷. رؤیاهای زنانه در دنیای مردانه
نویسنده: جمیله کدیور
امید ایرانیان، تهران، ۱۳۸۴ش.
۱۱۸. مشارکت سیاسی زنان
موانع ـ امکانات
نویسنده: مهرانگیز کار
روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۱۱۹. از زنان پیشگام ایرانی افضل وزیری دختر بی بی خانم استرآبادی
نویسنده: نرجس مهرانگیز ملاح
شیرازه، تهران، ۱۳۸۵ش.
گذار زن از گدار تاریخ ۱۲۰. گذار زن از گدار تاریخ
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، تهران، ۱۳۸۴ش.
۱۲۱.
نویسنده: محمدرضا شهیدی پاک
• شهرسازی و معماری اسلامی در شهرهای اسلامی اسپانیا (اندلس) قرون وسطی، علویون، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
۱۲۲. تحقیق عملی
راهنمای مجریات تغییر و تحول
مترجم: محمد اعرابی، داود ایزدی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
نکت الهمیان فی نکت العمیان ۱۲۳. نکت الهمیان فی نکت العمیان
نویسنده: خلیل بن ایبک صفدی
مطبعة الجمالیة، قاهره، ۱۳۲۹ق.
پژوهشی درباره اعتیاد ۱۲۴. پژوهشی درباره اعتیاد
(شناسائی‌، علل‌، پیشگیری‌ و روشهای‌ درمانی‌ آن‌)
نویسنده: جمیله اورنگ
۱۲۵. مبانی جرم شناسی
نویسنده: مهدی کی نیا
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
پژوهش ها و مطالعات تروریسم ۱۲۶. پژوهش ها و مطالعات تروریسم
۱۲۷. مرگ قابل پیشگیری(خودکشی)
نویسنده: محمود لاله
اورنج، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۲۸. مبارزه با خودکشی
نویسنده: مصطفی زمانی
پیام اسلام، قم، ۱۳۶۳ش.
شناخت و سنجش مارکسیسم ۱۲۹. شناخت و سنجش مارکسیسم
نویسنده: احسان طبری
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
بحوث اقتصادیة ۱۳۰. بحوث اقتصادیة
• فشل المارکسیة فی تفسیر تطور وسائل الانتاج، موسسه در راه حق، قم
• فشل المارکسیة فی اخضاع الفکر الفلسفی لنظریتها، موسسه در راه حق، قم
• تطور الفکر الدینی، موسسه در راه حق، قم
الشیوعیة تناقض الدین ۱۳۱. الشیوعیة تناقض الدین
نویسنده: آیة الله سید محمد موسوی نوری
مطبعة النعمان، چاپ دوم، نجف، 1960م.
پایان عمر مارکسیسم ۱۳۲. پایان عمر مارکسیسم
بررسی نظریه اریک فروم ۱۳۳. بررسی نظریه اریک فروم
نویسنده: محسن عطائی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۲ش.
حقایقی درباره کمونیسم ۱۳۴. حقایقی درباره کمونیسم
علمی بودن مارکسیسم ۱۳۵. علمی بودن مارکسیسم
نویسنده: مهدی بازرگان
نقدی بر مارکسیسم ۱۳۶. نقدی بر مارکسیسم
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
انتشارات صدرا، چاپ اول، تهران، فروردین ۱۳۶۳ش.
چرا اتحاد با کمونیستها را نمی‌پذیرم؟ ۱۳۷. چرا اتحاد با کمونیستها را نمی‌پذیرم؟
مارکسیسم و مذهب ۱۳۸. مارکسیسم و مذهب
نویسنده: آیة الله شیخ جعفر سبحانی تبریزی
آزادی، قم، فروردین ۱۳۵۸ش.