کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   حقوق [K - L]
حقوق
عناصر فلسفه حق ۱. عناصر فلسفه حق
همراه‌ با متن‌ کامل‌ افزوده‌های‌ ادوارد گاتر براساس‌ یادداشت‌های‌ ه. گ‌. هوتهووک‌. گ‌. فون‌ گریزهایم
مترجم: مهبد ایرانی طلب
پروین، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۲. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران
نویسنده: ناصر کاتوزیان
انتشار، تهران، ۱۳۷۸ش.
فلسفه حقوق ۳. فلسفه حقوق
نویسنده: ناصر کاتوزیان
شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 3 جلد
اخبار القضاة ۴. اخبار القضاة
نویسنده: محمد بن خلف وکیع
عالم الکتب، بیروت، 1980م.، 3 جلد
۵. اعلامیه جهانی حقوق بشر
۶. اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن
مترجم: محمد جعفر پوینده
نشر نی، تهران، ۱۳۷۷ش.، با مقدمه: فدریکو مایور
۷. حقوق بین الملل بازرگانی
حقوق مطبوعات ۸. حقوق مطبوعات
بررسی‌ تطبیقی‌ مبانی‌ حقوقی‌ آزادی‌ مطبوعات‌ و مقررات‌ تاسیس‌ و انتشار آنها
نویسنده: کاظم معتمد نژاد
۹. واژه نامه حقوق جزا
ترجمه واژگان understanding criminal law
مترجم: حسین میرمحمدصادقی
نشر میزان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۰. حقوق بین الملل خصوصی
(کلیات‌، تابعیت‌، اقامتگاه‌) (وضع‌ اتباع‌ بیگانه‌ و تعارض‌ قوانین‌ و دادگاهها)
نویسنده: محمد نصیری
گردآورنده: مرتضی کاخی، مرتضی نصیری
آگاه، چاپ هشتم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.، 2 جلد
۱۱. A dictionary of law
نشر دادگستر، ویرایش چهارم، تهران، ۱۳۷۷ش.، ویراستار: الیزابت مارتین
۱۲. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا
آرای دادگاه های امریکا علیه جمهوی اسلامی ایران در پرتو حقوق بین الملل ۱۳. آرای دادگاه های امریکا علیه جمهوی اسلامی ایران در پرتو حقوق بین الملل
۱۴. مجازات مرگ
۱۵. قانون اساسی کشور فرانسه
سرشناسه: فرانسه‌. قانون‌ اساسی‌
گردآورنده: ریاست جمهوری، دفتر توافقهای‌ بین‌المللی‌
۱۶. قانون اساسی جمهوری ایتالیا
۱۷. قانون اساسی کشور سوئیس
۱۸. فراسوی خشونت
مترجم: محمدجعفر مصفا
نشر گفتار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۹. مجموعه کامل قوانین و مقرات حقوقی
همراه با آراء وحدت‌ رویه‌، نظریات‌ شورای‌ نگهبان‌، نظریات‌ مشورتی‌ اداره‌ حقوقی‌ دادگستری‌، نظریات‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ و...
سرشناسه: ایران‌.قوانین‌ و احکام‌
گردآورنده: جهانگیر منصور
نشر دیدار، تهران، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
۲۰. مجموعه قوانین و مقررات جزایی
همراه‌ با آراء وحدت‌ رویه‌، نظریات‌ شورای‌ نگهبان‌، نظریات‌ مشورتی‌ اداره‌ حقوقی‌ دادگستری‌، نظریات‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌، و...
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
گردآورنده: جهانگیر منصور
نشر دیدار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
۲۱. حقوق ثبت اسناد و املاک
نویسنده: غلامرضا شهری
جهاد دانشگاهی، واحد علامه‌ طباطبائی‌، چاپ 14م، تهران، ۱۳۸۳ش.
مجموعه قوانین و مقررات حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان‌، هنرمندان‌ و مخترعین‌ ۲۲. مجموعه قوانین و مقررات حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان‌، هنرمندان‌ و مخترعین‌
همراه‌ با آیین‌نامه‌ها، ...
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
۲۳. مجموعه قانون مدنی مشتمل بر قانون‌ مدنی‌، نظریات‌ شورای‌ نگهبان‌، آرای‌ وحدت‌ رویه‌ و اصراری‌ دیوان‌ عالی‌ کشور ...
۲۴. حقوق مدنی
نویسنده: حسن امامی
اسلامیه، چاپ 21م، تهران، ۱۳۷۹ش.، 6 جلد
۲۵. حقوق مدنی اشخاص و محجورین
۲۶. مجموعه قوانین و مقررات مربوط به احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی، مذهبی و صنفی
۲۷. دوره مقدماتی حقوق مدنی
خانواده
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
نویسنده: ناصر کاتوزیان
نشر دادگستر، تهران، ۱۳۷۹ش.
۲۸. ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران
نویسنده: مهرانگیز کار
روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۲۹. مختصر حقوق خانواده
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
نویسنده: حسین صفائی، اسدالله امامی
نشر دادگستر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۰ش.
۳۰. حقوق تجارت (برات‌، سفته‌، قبض‌ انبار، اسناد در وجه‌ حامل‌ و چک‌)
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
نویسنده: ربیعا اسکینی
۳۱. دوره مقدماتی حقوق مدنی
اموال و مالکیت
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
نویسنده: ناصر کاتوزیان
نشر دادگستر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۳۲. قانون تجارت با آخرین
اصلاحیه‌ها و الحاقات‌ همراه‌ با ۲۱ الی‌ ۹۳ قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۱۱ آیین‌نامه‌ اصلاحی‌... قانون‌ صدور چک‌
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
گردآورنده: جهانگیر منصور
نشر دیدار، چاپ 11م، تهران، ۱۳۸۰ش.
۳۳. قانون تجارت همراه‌ با قانون‌ صدور چک‌، قانون‌ اداره‌ تصفیه‌ امور ورشکستگی‌ و.. و آرای‌ وحدت‌ رویه‌ قضایی‌
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
گردآورنده: اسماعیل صغیری
فروزش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
۳۴. مجموعه قوانین و مقررات مربوط به تجارت ، ثبت شرکتها، علائم‌ و اختراعات‌ همراه‌ با آرای‌ وحدت‌ رویه‌ و اصراری‌ دیوان‌ عالی‌ کشور...
۳۵. حقوق تجارت
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
نویسنده: حسن ستوده تهرانی
نشر دادگستر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۹ش.، 4 جلد
۳۶. قانون صدور چک مصوب‌ ۱۶/۴/۱۳۵۵ (با اصلاحات‌ و الحاقات‌ ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲) مشتمل‌ بر قانون‌ صدور چک‌...
۳۷. چک (کیفری ـ حقوقی)
به‌ضمیمه‌ قانون‌ صدور چک‌ با آخرین‌ اصلاحات‌... مصوبه‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ در خصوص‌ پرداخت‌ خسارت‌ تاخیر تادیه‌ چک‌
سرشناسه: ایران.قوانین و احکام
نویسنده: حسین قائم مقام فراهانی
نشر دادگستر، تهران، ۱۳۷۹ش.
۳۸. قانون صدور چک و مسائل حقوقی پیرامون آن با توجه‌ به‌ قانون‌ اصلاحی‌ 72
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
نویسنده: علی اصغر نبوی رضوی
نشر میزان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
مالکیت فکری و ایده برداری ۳۹. مالکیت فکری و ایده برداری
نویسنده: کاظم استادی
تولید و پخش کتاب ارزشمند، چاپ اول، قم، ۱۳۹۷ش.
۴۰. قانون کار همراه‌ با واژه‌نامه‌ و زیرنویسهای‌ راهنما
۴۱. مجموعه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین‌نامه‌ اصلاحی‌ آن‌ همراه‌ با واژه‌نامه‌ تفصیلی‌ و زیرنویسهای راهنما
۴۲. قانون آئین دادرسی دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ در امور کیفری‌ مصرب‌ ۲۸/۶/۱۳۷۸ همراه‌ با قانون‌ تشکیل‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌...
گردآورنده: جهانگیر منصور
نشر دوران، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
۴۳. قوانین و مقررات آئین دادسی مدنی
قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ در امور مدنی‌ با آخرین‌ اصلاحیه‌ها ...
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
گردآورنده: جهانگیر منصور
نشر دوران، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۸۰ش.
۴۴. مجموعه آیین دادرسی مدنی
۴۵. آئین دادرسی مدنی
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
نویسنده: جلال الدین مدنی
پایدار، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.، 3 جلد، ویراستار: ضیاء الدین مدنی کرمانی
۴۶. مجموعه دفاتر اسناد رسمی همراه‌ با فهرست‌ تاریخی‌ و موضوعی‌
قانون اساسی و متمم آن ۴۷. قانون اساسی و متمم آن
مجلس شورای ملی، مهر ۱۳۴۶ش.
۴۸. قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ ۱۳۵۸ اصلاحات‌ و تغییرات‌ و تتمیم‌ قانون‌ اساسی‌ مصوب‌ ۱۳۶۸ قانون‌ مدنی‌ ...همراه‌ با قانون مسئولیت مدنی
گردآورنده: جهانگیر منصور
نشر دوران، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۹ش.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۴۹. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دستور الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه؛ مع دلیل و فهارس ۵۰. دستور الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه؛ مع دلیل و فهارس
۵۱. مجموعه انتخابات مجلس شورای اسلامی مشتمل بر قانون انتخابات مجلس...
۵۲. مجموعه وظایف و اختیارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
تاریخ شفاهی قوه قضائیه سی سال پس از انقلاب ۵۳. تاریخ شفاهی قوه قضائیه سی سال پس از انقلاب
نویسنده: عباسعلی علیزاده بایگی
• چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
۵۴. قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (۱۳۷۸ - ۱۳۷۴) مصوب‌ ۲۰/۹/۱۳۷۳ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌
۵۵. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (۱۳۸۳ - ۱۳۷۹) مصوب‌ ۱۷/۱/۱۳۷۹ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
۵۶. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
روزنامه رسمی کشور، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
۵۷. قانون برنامه اول توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، ۱۳۷۲ - ۱۳۶۸، مصوب‌ ۱۱/۱۱/۱۳۶۸ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌
۵۸. قانون مجازات اسلامی
حدود - قصاص‌ - دیات‌... با آخرین‌ اصلاحیه‌ها و الحاقات‌ و نظریات‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌، ...
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
گردآورنده: جهانگیر منصور
نشر دیدار، چاپ 11م، تهران، ۱۳۸۰ش.
۵۹. مجموعه قانون مجازات اسلامی
۶۰. بایسته های حقوق جزای عمومی (3-2-1)
نویسنده: ایرج گلدوزیان
نشر میزان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.، 3 جلد
۶۱. حقوق جزای عمومی
نویسنده: محمدعلی اردبیلی
نشر میزان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
۶۲. حقوق جزای عمومی
۶۳. زمینه حقوق جزای عمومی
نویسنده: رضا نوریها
دادآفرین، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۹ش.
۶۴. مجموعه آیین دادرسی کیفری
مشتمل‌ بر قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و ...
سرشناسه: ایران‌. ریاست‌ جمهوری‌. اداره‌ کل‌ تدوین‌ و تنقیح‌ قوانین‌ و مقررات‌ کشور
گردآورنده: ریاست جمهوری، اداره‌ کل‌ تدوین‌ و تنقیح‌ قوانین‌ و مقررات‌
۶۵. مجموعه قانون و آیین نامه های اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری
همراه‌ با واژه‌نامه‌ و زیرنویسهای‌ راهنما
سرشناسه: ایران‌. قوانین‌ و احکام‌
به کوشش: ریاست جمهوری، اداره‌ کل‌ تدوین‌ و تنقیح‌ قوانین‌ و مقررات‌
گردآورنده: فاطمه منتصر اسدی، شکوه فقیری
قضاة بغداد من خلال تاریخ بغداد للخطیب البغدادی ۶۶. قضاة بغداد من خلال تاریخ بغداد للخطیب البغدادی
نویسنده: مارد عبدالحسن حسون
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
۶۷. قانون اساسی ژاپن
۶۸. تعارض قوانین
نویسنده: نجاد علی الماسی
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ نهم، تهران، ۱۳۸۱ش.
راه راست برای صلح در میان ملتها ۶۹. راه راست برای صلح در میان ملتها
نویسنده: حسین کاظم زاده ایرانشهر
مترجم: حسین کاظم زاده ایرانشهر
اقبال، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۰ش.، با مقدمه: ابوالفضل حاذقی