کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   هنرهای زیبا [N - NK]
هنرهای زیبا
۱. هنر و تاریخ
مقالاتی در زمینه زیبایی شناسی
سرشناسه: اوکتاویو پاز
نویسنده: اوکتاویو پاژ
مترجم: ناصر فکوهی
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۲. معنی زیبایی
مترجم: پرویز مرزبان
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
کلیات زیباشناسی ۳. کلیات زیباشناسی
حاشیه بر هنر چیست؟ (تولستوی) ۴. حاشیه بر هنر چیست؟ (تولستوی)
نویسنده: رجبعلی مظلومی
نشر آفاق، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
هنر چیست؟به‌ضمیمه‌ حواشی‌ و توضیحات‌ لازم‌ ۵. هنر چیست؟به‌ضمیمه‌ حواشی‌ و توضیحات‌ لازم‌
مترجم: کاوه دهگان
امیرکبیر، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۳ش.
مبانی هنر معنوی ۶. مبانی هنر معنوی
هنر و جامعه ۷. هنر و جامعه
مترجم: غفار حسینی
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، با مقدمه: ژان دووینو
۸. نخستین نمایشگاه بزرگ آثار هنری تهران
سرشناسه: نمایشگاه بزرگ آثار هنری تهران( نخستین:۱۳۸۳:تهران)
۹. کمال آراستگی
قرآن نویسی تا قرن سیزدهم هجری قمری
سرشناسه: ناصر خلیلی
مترجم: پیام بهتاش
نشر کارنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 10 جلد، ویراستار: ناصر پور پیرار و جولیان رابی
۱۰. کارهای استادانه
قرآن نویسی تا قرن هشتم هجری
سرشناسه: ناصر خلیلی
مترجم: پیام بهتاش
نشر کارنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، 10 جلد، ویراستار: جولیان رابی و ناصر پور پیرار
۱۱. سبک عباسی
قرآن نویسی تا قرن چهارم هجری قمری
سرشناسه: ناصر خلیلی
مترجم: پیام بهتاش
نشر کارنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، 10 جلد، ویراستار: ناصر پور پیرار و جولیان رابی
تجلیات حکمت معنوی در هنر اسلامی ۱۲. تجلیات حکمت معنوی در هنر اسلامی
سرشناسه: محمد مددپور
نویسنده: محمد مددپور
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۳. هنر قلم
تحول و تنوع در خوش نویسی اسلامی
سرشناسه: ناصر خلیلی
مترجم: پیام بهتاش
نشر کارنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، 10 جلد، ویراستار: ناصر پور پیرار و جولیان رابی
۱۴. جلوه های هنر ایرانی در اسناد ملی
گردآورنده: حسن شهرستانی
سازمان اسناد ملی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۱۵. هنر و معماری صفویه
شاه عباس و هنرهای اصفهان ۱۶. شاه عباس و هنرهای اصفهان
سنت و فرهنگ (مجموعه مقالات) ۱۷. سنت و فرهنگ (مجموعه مقالات)
۱۸. معنی هنر
معنویت در هنر(مجموعه مقالات) ۱۹. معنویت در هنر(مجموعه مقالات)
آثار ایران ۲۰. آثار ایران
۲۱. آثار ایران در مصر
نویسنده: سید محمد باقر نجفی
آکادمی علوم اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
خواطر السنین ۲۲. خواطر السنین
سیرة معماری ویومیات محلة بغدادیة
نویسنده: محمد مکیه
دار الساقی، چاپ اول، بیروت، 2005م.
شاهکارهای معماری آسیای میانه سده‌های چهاردهم و پانزدهم ۲۳. شاهکارهای معماری آسیای میانه سده‌های چهاردهم و پانزدهم
Japanese commercial museum in Istanbul (1928- 1937 ۲۴. Japanese commercial museum in Istanbul (1928- 1937
نویسنده: Nobuo Misawa
جلفای اصفهان ۲۵. جلفای اصفهان
کلیسای وانک
کانون تبلیغات سپیدار، اصفهان، ۱۳۸۵ش.
بازار بزرگ اصفهان ۲۶. بازار بزرگ اصفهان
۲۷. پاریس کشی
نویسنده: ا اردلان
طرح و نشر هامون، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
۲۸. پایین آمدن درخت از گربه کاریکلماتور (کتاب‌ آخر)
نویسنده: پرویز شاپور
مروارید، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
ستون لوحة فنیة فی 60 [شصت] حزب من القرآن الکریم ۲۹. ستون لوحة فنیة فی 60 [شصت] حزب من القرآن الکریم
به کوشش: سید احمد حسینی اشکوری
نویسنده: احمد حسینی
إحیاء التراث الإسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۵ق. برابر ۱۳۸۳ش. برابر 2004م.
سیر و صور نقاشی ایران ۳۰. سیر و صور نقاشی ایران
مترجم: یعقوب آژند
مولی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، ویراستار: مهناز رئیس زاده
کمال الدین بهزاد ۳۱. کمال الدین بهزاد
نویسنده: قمر آریان
انتشارات هیرمند، قم، ۱۳۸۲ش.
هنر شیعی ۳۲. هنر شیعی
عناصر هنر شیعه در نگارگری‌ و کتیبه‌نگاری‌ تیموریان و صفویان
نویسنده: مهناز شایسته فر
موسسه مطالعات هنر اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، ویراستار: الهام مصلحی و سرور اسلامی
نامه های کمال الملک ۳۳. نامه های کمال الملک
سرشناسه: محمد کمال الملک
گردآورنده: علی دهباشی
انتشارات به نگار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
یادنامه ی کمال الدین بهزاد ۳۴. یادنامه ی کمال الدین بهزاد
مکتب نگارگری شیراز ۳۵. مکتب نگارگری شیراز
مکتب نگارگری تبریز و قزوین و مشهد ۳۶. مکتب نگارگری تبریز و قزوین و مشهد
مکتب نگارگری هرات ۳۷. مکتب نگارگری هرات
در شناخت سه رنگ اصلی ۳۸. در شناخت سه رنگ اصلی
نویسنده: کاظم استادی
تولید و پخش کتاب ارزشمند، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
شیوه تذهیب ۳۹. شیوه تذهیب