کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   هنرهای تزیینی [NK - NL]
هنرهای تزیینی
امام علی (ع) در آینه خوشنویسی معاصر ایران ۱. امام علی (ع) در آینه خوشنویسی معاصر ایران
منتخبی از گنجینه شماره 3 آثار خوشنویسی موزه هنرهای دینی امام علی (ع)
به کوشش: سید محسن هاشمی
گردآورنده: مجتبی حسینی
موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
تاب شکسته ۲. تاب شکسته
آموزش کلیدی خط شکسته
نویسنده: اسرافیل شیرچی
یساولی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
گنجینه خطوط ۳. گنجینه خطوط
علماء اعلام و دانشمندان کرام و شعرای عظام و...
نویسنده: فخرالدین نصیری امینی
• چاپ اول، تجریش، ۱۴۰۹ق.، 3 جلد
۴. آیت مهر
نویسنده: فتحعلی واشقانی فراهانی
نشر رامین، تهران، ۱۳۷۸ش.، با مقدمه: علی مدرسی
شیوه نو در آموزش خط تحریری  (ریز) از نستعلیق تا شکسته ویژه معلمین و دانش‌آموزان ۵. شیوه نو در آموزش خط تحریری (ریز) از نستعلیق تا شکسته ویژه معلمین و دانش‌آموزان
نویسنده: محمدحسن اثباتی
جهاد دانشگاهی هنر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
اسلیمی، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۷ش.
تذکره خوشنویسان ۶. تذکره خوشنویسان
نویسنده: غلام محمد هفت قلمی
روزنه، تهران، ۱۳۷۷ش.، مصحح: محمدهدایت حسین
تذکره خوشنویسان معاصر ۷. تذکره خوشنویسان معاصر
نویسنده: علی راهجیری
کتابخانه ابن سینا، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۶ش.
رسم المشق عمادالکتاب السیفی 1240 ـ 1315 ۸. رسم المشق عمادالکتاب السیفی 1240 ـ 1315
نویسنده: محمدحسن عمادالکتاب
یساولی، تهران، ۲ش.
تاریخ مختصر خط و سیر خوشنویسی در ایران ۹. تاریخ مختصر خط و سیر خوشنویسی در ایران
این‌ تاریخچه‌ اثری‌ است‌ علمی‌، تحقیقی‌، ادبی‌، هنری‌، فنی‌...
نویسنده: علی راهجیری
مشعل آزادی، تهران، ۱۳۴۹ش.
۱۰. جان جانان
برگزیده آثار جلیل رسولی
گردآورنده: جلیل رسولی
• چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
احوال و آثار خوشنویسان ۱۱. احوال و آثار خوشنویسان
با نمونه های از خطوط خوش مهدی بیانی
نویسنده: مهدی بیانی
انتشارات علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۳ش.، 2 جلد
• احوال و آثار خوش نویسان (نستعلیق نویسان)، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۴ش.
فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنویسی و هنر های وابسته ۱۲. فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنویسی و هنر های وابسته
نویسنده: حمیدرضا قلیچ خانی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته ۱۳. رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته
به کوشش: حمیدرضا قلیچ خانی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
هنر خط و زنان خوشنویس در تمدن اسلامی ۱۴. هنر خط و زنان خوشنویس در تمدن اسلامی
گردآورنده: عذراء عقیقی بخشایشی
نشر آذربایجان، تبریز، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: عبدالرحیم عقیقی بخشایشی
۱۵. نگاهی به ترکیب در نستعلیق
نویسنده: امیر احمد فلسفی
انجمن خوشنویسان ایران، چاپ پنجم، تهران، مهر ۱۳۷۱ش.
مناقب هنروران ۱۶. مناقب هنروران
۱۷. رسالة فی الخط و بری القلم لابن الصانع
نویسنده: فاروق سعد
شرکة المطبوعات للتوزیع و النشر، چاپ اول، بیروت، ۱۹۹۷ش.
۱۸. تحفة المحبین(در آیین خوشنویسی و لطایف معنوی آن)
سرشناسه: یعقوب بن حسن سراج شیرازی
به کوشش: کرامت رعنا حسینی، استاد ایرج افشار
نویسنده: یعقوب سراج شیرازی
نشر نقطه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، اشراف: استاد محمدتقی دانش پژوه
الخط العربی الاسلامی ۱۹. الخط العربی الاسلامی
نویسنده: ترکی عطیه عبود جبوری
دار البیان، بغداد، 1975م.، مصحح: علی خاقانی
أشهر الخطاطین فی الإسلام یاقوت المستعصمی ۲۰. أشهر الخطاطین فی الإسلام یاقوت المستعصمی
نویسنده: صلاح الدین منجد
دار الکتاب الجدید، بیروت، 1985م.
منتخب مرقعات خوشنویسی ۲۱. منتخب مرقعات خوشنویسی
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، ۱۳۹۳ش.، به کوشش: کیانوش معتقدی
پیمبران و خمسه طیبه ، با تصویر خطوط علماء اعلام و دانشمندان کرام و ... ۲۲. پیمبران و خمسه طیبه ، با تصویر خطوط علماء اعلام و دانشمندان کرام و ...
ذیلی بر کتاب گنجینه خطوط
سرشناسه: فخر الدین نصیری امینی
نویسنده: فخرالدین نصیری امینی
چاپخانه حیدری، چاپ اول، تجریش، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
خوشنویسی اسلامی ۲۳. خوشنویسی اسلامی
مترجم: مهناز شایسته فر
موسسه مطالعات هنر اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
خوشنویسی و فرهنگ اسلامی ۲۴. خوشنویسی و فرهنگ اسلامی
خوشنویسان ایران ۲۵. خوشنویسان ایران
نویسنده: علی راهجیری
فرهنگ مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.
۲۶. خطوط مختلفه نستعلیق، ثلث، نسخ، شکسته نستعلیق
یساولی، تهران
درآمدی بر خوشنویسی ایرانی ۲۷. درآمدی بر خوشنویسی ایرانی
نویسنده: حمیدرضا قلیچ خانی
فرهنگ معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
خوشنویسان استانبول ۲۸. خوشنویسان استانبول
نویسنده: سلیمان بِرک
مترجم: مهدی قربانی، ثریا منیری
پیکره، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۵ش.، ویراستار: حمیدرضا قلیچ خانی
منتخب آثار نَسْخ، تعلیق، نستعلیق در نمایشگاه موزه رضا عباسی ۲۹. منتخب آثار نَسْخ، تعلیق، نستعلیق در نمایشگاه موزه رضا عباسی
نشر سبحان نور، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
دستور حکاکی ۳۰. دستور حکاکی