کتب چاپی
کتابشناسی و کتابداری، کتاب، کتابت، صنعت و تجارت کتاب
۱. سرعنوانهای موضوعی فارسی
مستدرک الذریعة الی تصانیف الشیعة ۲. مستدرک الذریعة الی تصانیف الشیعة
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ش.، 2 جلد، به کوشش: سید احمد حسینی اشکوری
محمد تقی دانش پژوه ۳. محمد تقی دانش پژوه
نویسنده: سید محمدحسین حکیم
• محمّد تقی دانش پژوه، خانه کتاب ، تهران، ۱۳۹۴ش.
لبّ اللباب فیما جری علی المکتبات والکتاب (القرن الهجری الأوّل) ۴. لبّ اللباب فیما جری علی المکتبات والکتاب (القرن الهجری الأوّل)
نویسنده: الشیخ شکر الشیخ محمد القرشي
دار التراث، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۵ق.
تاریخ کتاب ۵. تاریخ کتاب
از کهن ترین دوران تا عصر حاضر
مترجم: محمد علی خاکساری
مجمع ذخایر اسلامی در یک نگاه ۶. مجمع ذخایر اسلامی در یک نگاه
راهنمای فهرستهای نسخه های خطی و کتابشناسیهای به نمایش درآمده در کنگره کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی ۷. راهنمای فهرستهای نسخه های خطی و کتابشناسیهای به نمایش درآمده در کنگره کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی
• راهنمای فهرست های نسخه های خطی و کتابشناسی های به نمایش در آمده در کنگره کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۴ش.
معرفة الآثار ۸. معرفة الآثار
مجموعه مقالات نسخه شناسی و مجموعه خطی و ...
نویسنده: محمد وفادار مرادی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
سیه بر سفید ۹. سیه بر سفید
مجموعه گفتارها و یادداشت ها در زمینه کتابشناسی و نسخه شناسی
نویسنده: سید عارف نوشاهی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
نسخه پژوهی ۱۰. نسخه پژوهی
آثار بهارستان ۱۱. آثار بهارستان
معرفی مجموعه آثار منتشره کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
فهرست توصیفی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ۱۲. فهرست توصیفی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
به کوشش: مجتبی محقق
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۰ش.
راهنمای آثار انتشارات مطالعات هنر اسلامی ۱۳. راهنمای آثار انتشارات مطالعات هنر اسلامی
فهرس مطبوعات رئاسة دیوان الأوقاف ۱۴. فهرس مطبوعات رئاسة دیوان الأوقاف
نویسنده: عبدالله جبوری
مطبعة المعانی، بغداد، 1974م.
نسخه خطی و فهرست نگاری در ایران ۱۵. نسخه خطی و فهرست نگاری در ایران
مجموعه‌ مقالات‌ و جستارها به‌ پاس‌ زحمات‌ سی‌ ساله‌ فرانسیس‌ رشیار نسخه‌شناس‌ برجسته‌ فرانسوی‌
به کوشش: احمد رضا رحیمی ریسه
• نسخه خطی و فهرست نگاری آن در ایران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۴ش.
اوضاع المخطوطات العربیة فی الکویت منذ النشاة حتی عام (1418 هـ ـ 1997م) ۱۶. اوضاع المخطوطات العربیة فی الکویت منذ النشاة حتی عام (1418 هـ ـ 1997م)
نویسنده: محمد شیبانی
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، کویت، 1997م.
الفهارس المفصلة لمجلة معهد المخطوطات العربیة 1955ـ 2000م ۱۷. الفهارس المفصلة لمجلة معهد المخطوطات العربیة 1955ـ 2000م
التراث العربی المخطوط فی فلسطین ۱۸. التراث العربی المخطوط فی فلسطین
ندوة قضایا المخطوطات،4(23،24اکتوبر2000)
سرشناسه: ندوه قضایا المخطوطات (چهارمین: ۱۹۹۹ =۱۳۷۸ : قاهره)
نویسنده: فیصل حفیان
معهد المخطوطات العربیة، چاپ اول، قاهره، 2001م.
الکشاف التحلیلی،لمجلة معهد المخطوطات العربیة (القاهره) ۱۹. الکشاف التحلیلی،لمجلة معهد المخطوطات العربیة (القاهره)
تراث العرب السیاسی ۲۰. تراث العرب السیاسی
سرشناسه: ندوه قضایا المخطوطات (پنجمین: ۲۰۰۱م.=۱۳۸۰: قاهره)
نویسنده: فیصل حفیان
معهد المخطوطات العربیة، چاپ اول، 2002م.
جنگ مهدوی ۲۱. جنگ مهدوی
تاریخ کتابت از 753 قمری به بعد چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه دکتر اصغر مهدوی
تهیه فهرستها: مهدی قمی نژاد
دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
۲۲. نفایس ماندگار
نگاهی به مراحل مرمت برخی آثار هنری و تاریخی موزه آستانه مقدسه قم
به کوشش: بهزاد یوسف زاده
اندیشه ماندگار، چاپ اول، قم، ۱۳۸۷ش.، عکاس: اسماعیل علامه و علی آرامی
منهج تحقیق المخطوطات ۲۳. منهج تحقیق المخطوطات
واژه نامه نسخه شناسی و کتاب پردازی ۲۴. واژه نامه نسخه شناسی و کتاب پردازی
تذهیب ، خط ، صحافی ، کاغذ ، رنگ و مرکب فارسی ـ انگلیسی / انگلیسی ـ فارسی
نویسنده: حسن هاشمی میناباد
موسسه نشر فهرستگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
اصول و مبانی نسخه شناسی در کتب خطی ۲۵. اصول و مبانی نسخه شناسی در کتب خطی
جنگ انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی ۲۶. جنگ انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی
به کوشش: محسن صادقی
گردآورنده: انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی
انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.، 3 جلد
علم تحقیق النصوص، ما هو؟ ولماذا؟ وکیف؟ ۲۷. علم تحقیق النصوص، ما هو؟ ولماذا؟ وکیف؟
نویسنده: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
موسسة المرتضی للثقافة و النشر، دارالمرتضی للنشر، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۳ق. برابر ۱۳۹۱ش. برابر 2012م.، 2 جلد
نسخه شناخت ۲۸. نسخه شناخت
پژوهشنامه نسخه شناسی نسخ خطی فارسی
نویسنده: علی صفری آق قلعه
• نسخه شناخت، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، محقق: علی صفری آق قلعه، با مقدمه: استاد ایرج افشار
نسخه شناسی ۲۹. نسخه شناسی
پژوهشهایی درباره نسخه های خطی در ایران و جهان
نویسنده: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
صحیفه خرد، چاپ اول، قم، ۱۳۸۶ش.، 10 جلد
قواعد تحقیق المخطوطات ۳۰. قواعد تحقیق المخطوطات
نویسنده: صلاح الدین منجد
دار الکتاب الجدید، چاپ سوم، بیروت، 1970م.
تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه های خطی ۳۱. تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه های خطی
تحقیق النصوص بین اخطاء المولفین و اصلاح الرواة و النساخ و المحققین ۳۲. تحقیق النصوص بین اخطاء المولفین و اصلاح الرواة و النساخ و المحققین
نویسنده: بشار عواد معروف
دار الغرب الإسلامی، تونس، 2009م.
نقد و تصحیح متون ۳۳. نقد و تصحیح متون
مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی
نویسنده: نجیب مایل هروی
روش تحقیق و تصحیح کتابهای خطی ۳۴. روش تحقیق و تصحیح کتابهای خطی
برگرفته‌شده از کتاب قواعد تحقیق المخطوطات
مترجم: محمود یزدی مطلق (فاضل)
۳۵. جنگ انجمن فهرستنگاران نسخه های خطی
انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی، تهران، ۱۳۸۸ش.، 2 جلد
مناهج تحقیق التراث و المخطوطات العربیة ۳۶. مناهج تحقیق التراث و المخطوطات العربیة
نویسنده: حسان حلاق
دار النهضة العربیة، بیروت، ۱۴۲۵ق.
المخطوط العربی و الاسلامی فوائد ـ قیمة ـ صیانة ۳۷. المخطوط العربی و الاسلامی فوائد ـ قیمة ـ صیانة
تحقیق التراث ۳۸. تحقیق التراث
نویسنده: عبدالهادی فضلی
مکتبة العلم، چاپ اول، جده، ۱۴۰۲ق.
کتاب آرایی در تمدن اسلامی ۳۹. کتاب آرایی در تمدن اسلامی
مجموعه رسائل در زمینه خوشنویسی، مرکب سازی، کاغذگری، تذهیب و تجلید به انضمام فرهنگ واژگان نظام کتاب آرایی
نویسنده: نجیب مایل هروی
چند نوشتار و گفتار در نشر کتاب و ویرایش ۴۰. چند نوشتار و گفتار در نشر کتاب و ویرایش
نویسنده: عبدالحسین آذرنگ
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
راهنمای نقاشی و کتاب آرایی در ایران ۴۱. راهنمای نقاشی و کتاب آرایی در ایران
نویسنده: اردشیر مجرد تاکستانی
آستان مقدس حضرت معصومه(س)، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.
گام های اصلی در نشر کتاب ۴۲. گام های اصلی در نشر کتاب
نویسنده: عبدالحسین آذرنگ
اتحادیه ناشران و کتابفروشان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
مبانی نشر کتاب ۴۳. مبانی نشر کتاب
تاریخ چاپ سنگی در ایران ۴۴. تاریخ چاپ سنگی در ایران
نویسنده: المپیادا پاولونا شچگلوا
مترجم: پروین منزوی
معین، تهران، ۱۳۸۸ش.
تاریخ چاپ سنگی اصفهان ۴۵. تاریخ چاپ سنگی اصفهان
راهنمای آماده ساختن کتاب ۴۶. راهنمای آماده ساختن کتاب
برای‌ مولفان‌، مترجمان‌، ویراستاران‌، رسانه‌گران‌، کتابداران‌، ناشران‌، چاپخانه‌ها و دوستداران‌ کتاب‌
نویسنده: میرشمس الدین ادیب سلطانی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۴۷. واژه نامه توصیفی صحافی سنتی
صحافی سنتی ۴۸. صحافی سنتی
مجموعه پانزده گفتار و کتابشناسی درباره وراقی، صحافی،وصالی، مجلد گری از یادگارهای هنر ایرانی و اسلامی
نویسنده: استاد ایرج افشار
۴۹. اوج نگاه
گزیده ای از خطوط،نگاره ها،نذهیبها،گنجینه اسناد و نسخ خطی (میرزا محمد کاظمینی)
به کوشش: زهره ارمغانی
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.
جلدها و قلمدانهای ایرانی ۵۰. جلدها و قلمدانهای ایرانی
نویسنده: محمد تقی احسانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
رساله جلدسازی (طیاری جلد) ۵۱. رساله جلدسازی (طیاری جلد)
نویسنده: یوسف حسین
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار، مصحح: علی صفری آق قلعه
عمده الکتاب و عده ذوی الالباب‌ ۵۲. عمده الکتاب و عده ذوی الالباب‌
فیه‌ صفه‌ ‌الخط و ‌الاقلام‌ و ‌العد‌اد و ‌اللیق‌ و ‌البحر و ‌الاصبا‌غ‌ و ‌آله‌ ‌التجلیه‌
نویسنده: معز تمیمی صنهاجی
در قلمرو نشر، ویرایش و دانشنامه نگاری ۵۳. در قلمرو نشر، ویرایش و دانشنامه نگاری
نویسنده: عبدالحسین آذرنگ
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
دستنامه شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) ۵۴. دستنامه شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN)
سرشناسه: سازمان جهانی شابک
گردآورنده: سازمان جهانی شابک
مترجم: داریوش مطلبی
خانه کتاب ، تهران، ۱۳۸۱ش.، اشراف: وهرز نوروزپور دیلمی
فن نشر کتاب ۵۵. فن نشر کتاب
کتابفروشی ۵۶. کتابفروشی
یادنمای بابک افشار
انتشارات شهاب ثاقب، چاپ اول، تهران، ۱۵ اسفند ۱۳۸۳ش.، 2 جلد، به کوشش: استاد ایرج افشار
بررسی مسائل نشر بین المللی کتاب ایران ۵۷. بررسی مسائل نشر بین المللی کتاب ایران
فهرست شرکت کنندگان دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 6 تا 15 اردیبهشت 1376 ۵۸. فهرست شرکت کنندگان دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 6 تا 15 اردیبهشت 1376
فهرست شرکت کنندگان پنجمین نمایشگاه سراسری نرم افزار علوم اسلامی ۵۹. فهرست شرکت کنندگان پنجمین نمایشگاه سراسری نرم افزار علوم اسلامی
تاریخ شفاهی نشر ایران ۶۰. تاریخ شفاهی نشر ایران
به کوشش: عبدالحسین آذرنگ، علی دهباشی
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
راهنمای ناشران ایران ۶۱. راهنمای ناشران ایران
• راهنمای ناشران و کتابفروشان ایران 1383، خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
• راهنمای ناشران ایران 1382، خانه کتاب ، تهران، ۱۳۸۲ش.، اشراف: مجتبی تبریزنیا و فاطمه پشت کوهی
چون و چرایی در باب سیاستهای نشر کتاب ۶۲. چون و چرایی در باب سیاستهای نشر کتاب
نویسنده: عبدالحسین آذرنگ
نشر کتابدار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
در گیر و دار کتاب و نشر ۶۳. در گیر و دار کتاب و نشر
نویسنده: کریم امامی
گردآورنده: عبدالحسین آذرنگ، ایران ناز کاشیان
انتشارات نیلوفر، تهران، ۱۳۸۵ش.
چاپ و نشر شیعه در لبنان ۶۴. چاپ و نشر شیعه در لبنان
مترجم: محمد نوری
هستی نما، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
شیخ الوراقین فی النجف الاشرف ۶۵. شیخ الوراقین فی النجف الاشرف
صفحات‌ مطویه‌ من‌ تاریخ‌ النشر و الطباعه‌ النجفیه‌
نویسنده: محمدجواد طریحی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، قم، 1999م.
قائمة المنشورات الثقافیة 1986 ۶۶. قائمة المنشورات الثقافیة 1986
دارالکتاب اللبنانی،مکتبة المدرسة للطباعة والنشر والتوزیع والوسائل التعلیمیة
دار الکتاب اللبنانی، قاهره، 1986م.
فهرست نویسی توصیفی در کتابخانه ها ۶۷. فهرست نویسی توصیفی در کتابخانه ها
نویسنده: عباس گیلوری
دبیزش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
کتابخانه های استان خراسان از آغاز اسلام تا عصر حاضر ۶۸. کتابخانه های استان خراسان از آغاز اسلام تا عصر حاضر
شامل کتابخانه های عمومی،خصوصی،آموزشی،شخصی
نویسنده: محمد نیک پرور
اداره کل فرهنگ و هنر خراسان، چاپ اول، مشهد، ۱۳۵۱ش.
ممیزی کتاب ۶۹. ممیزی کتاب
پژوهشی‌ در ۱۴۰۰ سند ممیزی‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۷۵
نویسنده: احمد رجب زاده
کویر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
سانسور ۷۰. سانسور
تحلیلی بر سانسور کتاب در دوره پهلوی دوم
نویسنده: فریبرز خسروی
اطلاعات و ارتباطات ۷۱. اطلاعات و ارتباطات
آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری ۷۲. آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری
نویسنده: نصرت ریاحی نیا
نشر کتابدار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
مراجع الکتب والمکتبات فی العراق ۷۳. مراجع الکتب والمکتبات فی العراق
ثبت بما نشره العراقیون عن الکتب و المکتبات و الفهارس و المخطوطات و البیلیوغرافیات
نویسنده: فؤاد قزانجی، کورکیس عواد
اصول مقدمات کتابداری ۷۴. اصول مقدمات کتابداری
سرشناسه: رمضانعلی شاکری
نویسنده: رمضانعلی شاکری
آستان قدس رضوی، اداره امور فرهنگی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۶۱ش.
نمایه فصلنامه کتاب 1373 _ 1369 ۷۵. نمایه فصلنامه کتاب 1373 _ 1369
معرفی مراکز اطلاع رسانی ۷۶. معرفی مراکز اطلاع رسانی
آشنایی با تاریخچه و فعالیت های کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین علی علیه السلام (مشهد مقدس) ۷۷. آشنایی با تاریخچه و فعالیت های کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین علی علیه السلام (مشهد مقدس)
• ۱۳۸۹ش.
گسترش مجموعه های اسلامی در کتابخانه های اروپای غربی و آمریکای شمالی ۷۸. گسترش مجموعه های اسلامی در کتابخانه های اروپای غربی و آمریکای شمالی
کتاب و کتابخانه در اسلام (مجموعه مقالات) ۷۹. کتاب و کتابخانه در اسلام (مجموعه مقالات)
مجموعه مقالات کنگره بین المللی کتاب و کتابخانه در تمدن‌ اسلامی‌ (۲۳ - ۲۱ شهریور 1374) ۸۰. مجموعه مقالات کنگره بین المللی کتاب و کتابخانه در تمدن‌ اسلامی‌ (۲۳ - ۲۱ شهریور 1374)
سرشناسه: کنگره‌ بین‌المللی‌ کتاب‌ و کتابخانه‌ در تمدن‌ اسلامی‌ (نخستین‌: ۱۳۷۴: مشهد)
گردآورنده: محمد فرحزاد
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۹ش.، 5 جلد
تاریخ کتابخانه های مساجد ایران ۸۱. تاریخ کتابخانه های مساجد ایران
خدمات فنی ۸۲. خدمات فنی
نویسنده: پوری سلطانی
فراهم آوری و مجموعه سازی در کتابخانه فشرده درسها ۸۳. فراهم آوری و مجموعه سازی در کتابخانه فشرده درسها
ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
نویسنده: محمدحسین دیانی
• فراهم آوری و مجموعه سازی فشرده درسها، کتابخانه رایانه ای، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۰ش.
فهرست نویسی و رده بندی برای کمک کتابداران ۸۴. فهرست نویسی و رده بندی برای کمک کتابداران
نویسنده: ماری لیوکائو
مترجم: داریوش مطلبی، ابوالفضل هاشمی
دبیزش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، ویراستار: عباس گیلوری
فهرست نویسی و رده بندی ۸۵. فهرست نویسی و رده بندی
مترجم: زهیر حیاتی، هاجر ستوده
نشر کتابدار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
چگونه فهرست نویسی کنیم ۸۶. چگونه فهرست نویسی کنیم
راهنمای‌ علمی‌ با استفاده‌ از قواعد فهرست‌ انگلو - امریکن‌، ویرایش‌ ۲ و روش‌ کتابخانه‌ کنگره‌ جهت‌ استفاده‌ در کتابخانه‌های‌ ایران‌
گردآورنده: فیروزه برومند
مترجم: فیروزه برومند
سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
مفهوم ساده فهرست نویسی ۸۷. مفهوم ساده فهرست نویسی
دفتر راهنما برای‌ سازمان‌ کتابها و سایر مواد کتابخانه‌ مدارس‌ و کتابخانه‌ها عمومی‌ کوچک‌
مترجم: پروین بلورچی
امیرکبیر، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۵ش.، ویراستار: ماریان سانر
دستنامه قواعد فهرستنویسی ۸۸. دستنامه قواعد فهرستنویسی
گردآورنده: ماندانا صدیق بهزادی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
۸۹. هدیه بهارستان
به زنده یاد استاد میر جلال الدین محدث ارموی
گردآورنده: دکتر عبدالحسین طالعی
خانه کتاب ، تهران، ۱۳۸۶ش.
تحلیل موضوعی و نمایه سازی ۹۰. تحلیل موضوعی و نمایه سازی
مبانی‌ نظری‌ و توصیه‌های‌ عملی‌
مترجم: علی مزینانی
راهنمای نمایه سازی مدارک و گسترش اصطلاحنامه توسعه فرهنگی در کشورهای آسیا ۹۱. راهنمای نمایه سازی مدارک و گسترش اصطلاحنامه توسعه فرهنگی در کشورهای آسیا
مترجم: عبدالحسین آذرنگ
مرکز اسناد فرهنگی آسیا، چاپ اول، تهران،
نمایه سازی موضوعی ۹۲. نمایه سازی موضوعی
نمایه سازی مفهومی
نویسنده: علیرضا نوروزی، خالید ولایتی
نشر چاپار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
مبانی نمایه سازی ۹۳. مبانی نمایه سازی
۹۴. فهرست مستند اسامی مشاهیر و مولفان
فرایند تدوین اصطلاحنامه ۹۵. فرایند تدوین اصطلاحنامه
تدوین و کاربرد اصطلاحنامه ۹۶. تدوین و کاربرد اصطلاحنامه
نمایه سازی همارا ۹۷. نمایه سازی همارا
مفاهیم و روشها
گردآورنده: علی آقابخشی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
چاپار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
اصول نمایه سازی بر اساس استاندارد ایزو 999 ـ 1996 ۹۸. اصول نمایه سازی بر اساس استاندارد ایزو 999 ـ 1996
۹۹. نمایه سازی کتاب
راهنمایی‌ برای‌ ناشران‌، نمایه‌سازان‌، کتابداران‌، مولفان‌ و مترجمان‌
نویسنده: علیرضا نوروزی
چاپار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
ضرورت های ساختاری اصطلاحنامه ۱۰۰. ضرورت های ساختاری اصطلاحنامه
مترجم: نرگس زندی روان
چاپار، تهران، ۱۳۸۸ش.
درآمدی بر فهرست نگاری نسخه های خطی برای پایگاه های اینترنتی کتاب ۱۰۱. درآمدی بر فهرست نگاری نسخه های خطی برای پایگاه های اینترنتی کتاب
مقدمه ای بر اصول و قواعد فهرست نگاری در کتب خطی ۱۰۲. مقدمه ای بر اصول و قواعد فهرست نگاری در کتب خطی
۱۰۳. صنعة الخط و المخطوط و الورقة و الفهرسة فی الحضارة العربیة الاسلامیة
فهرست المخطوطات و تصنیفها مشکلات و حلول و قواعد
نویسنده: عبدالقادر احمد عبدالقادر
دار الوثائق، چاپ اول، 2006م.
الوجیز فی تصنیف دیوی العشری ۱۰۴. الوجیز فی تصنیف دیوی العشری
۱۰۵. رده بندی دهدهی دیوئی
خلاصه رده بندی دهدهی دیوئی و نمایه نسبی ۱۰۶. خلاصه رده بندی دهدهی دیوئی و نمایه نسبی
مترجم: ابراهیم عمرانی
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، ویراستار: پوری سلطانی
رده بندی دهدهی دیوئی ۱۰۷. رده بندی دهدهی دیوئی
تاریخ ایران
نویسنده: ملویل دیویی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.، ویراستار: کامران فانی
رده بندی دهدهی دیوئی ۱۰۸. رده بندی دهدهی دیوئی
جغرافیای ایرانی
نویسنده: ملویل دیویی
گردآورنده: فرشته کاشفی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ویرایش چهارم، تهران، ۱۳۷۹ش.، اشراف: پوری سلطانی، ویراستار: جمشید کیانفر
۱۰۹. رده PIR زبانها و ادبیات ایرانی بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره
رده بندی دهدهی دیوئی ۱۱۰. رده بندی دهدهی دیوئی
زبانهای ایرانی
نویسنده: ملویل دیویی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
رده بندی دهدهی دیوئی ۱۱۱. رده بندی دهدهی دیوئی
ادبیات ایرانی
نویسنده: ملویل دیویی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، اشراف: پوری سلطانی
تصنیف دیویی العشری المعدل،الدیانات200ـ299 ۱۱۲. تصنیف دیویی العشری المعدل،الدیانات200ـ299
رده بندی کتابخانه کنگره: نظریه، توسعه و کاربرد ۱۱۳. رده بندی کتابخانه کنگره: نظریه، توسعه و کاربرد
نویسنده: زهیر حیاتی، طاهره جوکار، نیلوفر برهمند
نشر کتابدار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.
شیوه‌ی فرا موضوعی در رده بندی کتاب ۱۱۴. شیوه‌ی فرا موضوعی در رده بندی کتاب
نویسنده: ابو الفضل عرب زاده
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات ۱۱۵. پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات
مترجم: جعفر مهراد، مریم ناصری
نشر چاپار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.
جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیک ۱۱۶. جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیک
(شامل‌ حوزه‌های‌ علوم‌، فنی‌ مندسی‌، کشاورزی‌...)
نویسنده: محمدرضا داورپناه
دبیزش، تهران، ۱۳۸۱ش.، ویراستار: محمدحسین دیانی
رسا، نرم افزار نرم افزار جامع کتابخانه، مرکز اسناد و آرشیو ۱۱۷. رسا، نرم افزار نرم افزار جامع کتابخانه، مرکز اسناد و آرشیو
چاپار، تهران، ۱۳۸۶ش.، ویراستار: مهدی داودی
سازماندهی اطلاعات ۱۱۸. سازماندهی اطلاعات
مترجم: محمدحسین دیانی
کتابخانه رایانه ای، مشهد، ۱۳۸۱ش.
مارک ایران ۱۱۹. مارک ایران
فرایند های غیر شیمیائی برای آفت زدایی مجموعه های کتابخانه ۱۲۰. فرایند های غیر شیمیائی برای آفت زدایی مجموعه های کتابخانه
سالها باید که تا ... ۱۲۱. سالها باید که تا ...
یادنامه چهلمین روز درگذشت شادروان دکتر علی مزینانی
به کوشش: پوری سلطانی، محمد کریمی زنجانی اصل
۱۲۲. فهرست موضوعی از چاپکرده ها و نوشته های ایرج افشار
سرشناسه: ایرج افشار
گردآورنده: بابک افشار، بهرام افشار، کوشیار افشار، آرش افشار
چاپخانه پرین تاپ، آمریکا، ۱۳۷۸ش.
جهان کتابخانه ها ۱۲۳. جهان کتابخانه ها
گزیده مقالات درباره کتابخانه های ایران و جهان
به کوشش: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
خزائن الکتب القدیمة فی العراق ۱۲۴. خزائن الکتب القدیمة فی العراق
منذ اقدم العصور حتی سنة 1000 للهجرة
نویسنده: کورکیس عواد
دار الرائد العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۶ق.
مکتبة الاسکندریة ۱۲۵. مکتبة الاسکندریة
نویسنده: روی ماکلوید
مترجم: مصطفی بهنساوی
مجلس الاعلی للثقافة، چاپ اول، قاهره، 2003م.، با مقدمه: اسماعیل سراج الدین
الفهرس الوصفی لمخطوطات السیرة النبویة ومتعلقاتها ۱۲۶. الفهرس الوصفی لمخطوطات السیرة النبویة ومتعلقاتها
التاریخ - التراجم (الاجازات والاثبات)
به کوشش: قاسم سامرایی
۱۲۷. Guide to the Department of Oriental Manuscripts and Printed Books
دلیل المخطوطات فی المکتبة البریطانیه
نویسنده: گوداکری، پریچ هارد
دور الکتب العربیة العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر فی العصر الوسیط ۱۲۸. دور الکتب العربیة العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر فی العصر الوسیط
نویسنده: یوسف العش
مترجم: نزار اباظة، محمد صباغ
دار الفکر، چاپ اول، دمشق، ۱۴۱۱ق.
دراسات فی الکتب و المکتبات الاسلامیة ۱۲۹. دراسات فی الکتب و المکتبات الاسلامیة
نویسنده: عبداللطیف ابراهیم
دار الشعب، چاپ اول، قاهره، 1962م.
سیری در کتابخانه های هند و پاکستان ۱۳۰. سیری در کتابخانه های هند و پاکستان
نویسنده: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
انجمن مخطوطات ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
کتابخانه های پاکستان ۱۳۱. کتابخانه های پاکستان
نویسنده: محمد حسین تسبیحی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۳۵۶ش.، 2 جلد
مکتبة الروضة الحیدریة ۱۳۲. مکتبة الروضة الحیدریة
جهود و جهاد
نویسنده: سید هاشم میلانی
اجتهاد، بغداد، 2008م.
دلیل مکتبات المخطوطات فی الوطن العربی ۱۳۳. دلیل مکتبات المخطوطات فی الوطن العربی
نویسنده: محمد محمد عارف
معهد المخطوطات العربیه، چاپ اول، قاهره، 2001م.، با مقدمه: فیصل حفیان
تاریخچه کتابخانه مجلس شورای ملی ۱۳۴. تاریخچه کتابخانه مجلس شورای ملی
چاپخانه مجلس، تهران،
دلیل مکتبة الامام الحکیم العامة ۱۳۵. دلیل مکتبة الامام الحکیم العامة
تاریخچه کتابخانه مجلس ۱۳۶. تاریخچه کتابخانه مجلس
اولین کتابخانه رسمی کشور
۱۳۷. محفل انس
جلوه هایی از آثار هنری موزه مجلس
به کوشش: دکتر رسول جعفریان
کتابخانه ملی ایران ۱۳۸. کتابخانه ملی ایران
فهرست کتابهای چاپ سنگی کتابخانه میرجلال الدین محدث ارموی ۱۳۹. فهرست کتابهای چاپ سنگی کتابخانه میرجلال الدین محدث ارموی
اسناد حضور دولتهای بیگانه در شرق ایران ۱۴۰. اسناد حضور دولتهای بیگانه در شرق ایران
سرشناسه: سازمان‌ کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان‌ قدس‌ رضوی‌. اداره‌ اسناد
به کوشش: الهه محبوب فریمانی
کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او ۱۴۱. کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او
دفتر اسناد ۱۴۲. دفتر اسناد
سرشناسه: سازمان‌ کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان‌ قدس‌ رضوی‌. اداره‌ اسناد
به کوشش: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
گنج هزار ساله ۱۴۳. گنج هزار ساله
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی قبل‌ و بعد از انقلاب‌
نویسنده: رمضانعلی شاکری
کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی در یک نگاه ۱۴۴. کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی در یک نگاه
• کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی قدس سره الشریف در یک نگاه، کتابخانه بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی، روابط عمومی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.
رنج و گنج ۱۴۵. رنج و گنج
یادگار نوشته های چهل ساله دانشوران از صد کشور جهان در دیدار از کتابخانه و گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی حضرت آیة الله العظمی علامه سید شهاب الدین مرعشی نجفی
گزیده اسناد ۱۴۶. گزیده اسناد
نگاهی به تاریخ خراسان از روزگار صفویه تا قاجاریه
به کوشش: زهرا طلائی
رؤسا و نام‌آوران کتابخانه ملی ایران ۱۴۷. رؤسا و نام‌آوران کتابخانه ملی ایران
صحیفة المکتبة ۱۴۸. صحیفة المکتبة
مکتبة الامام امیرالمومنین علیه السلام العامة (النجف الاشرف - العراق)
چاپخانه حیدری، تهران، ۱۳۷۳ق.، 3 جلد
چاپخانه حیدری، تهران، ۱۳۸۳ق.
تاریخ خزائن الکتب بالمغرب ۱۴۹. تاریخ خزائن الکتب بالمغرب
نویسنده: احمد شوقی بنین
مترجم: مصطفی طوبی
الخزانة الحسینیة، چاپ اول، مراکش، 2003م.
یادداشتهای ملاصدرا همراه با فهرست کتابخانه شخصی ملاصدرا ۱۵۰. یادداشتهای ملاصدرا همراه با فهرست کتابخانه شخصی ملاصدرا
گردآورنده: محمد برکت
بیدار، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.، محقق: محمد برکت
گنج و گنجینه ۱۵۱. گنج و گنجینه
در بررسی و معرفی کتابخانه موقوفه عمومی مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی ابو المعالی سید شهاب الدین المرعشی النجفی دامت برکاته
سرشناسه: کتابخانه‌ بزرگ‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ عظمی‌ مرعشی‌ نجفی‌
۱۵۲. ISTANBUL UNIVERSITESI KUTUPHANESI FARSCA BASMALAR KATALOGU
ISTANBUL UNIVERSITESI، استانبول، 1949م.
فهرست کتب چاپ سنگی (فارسی) کتابخانه مرکزی تبریز ۱۵۳. فهرست کتب چاپ سنگی (فارسی) کتابخانه مرکزی تبریز
سرشناسه: کتابخانه مرکزی تبریز
نویسنده: منصوره وثیق
فهرست کتابخانه ملی تبریز کتب چاپی اهدایی مرحوم حاج محمد نخجوانی شامل 1880 جلد ۱۵۴. فهرست کتابخانه ملی تبریز کتب چاپی اهدایی مرحوم حاج محمد نخجوانی شامل 1880 جلد
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ تبریز
نویسنده: جمشید فر آذین، محمد صادق پور وجدی
کتابخانه ملی تبریز، چاپ اول، تبریز، ۱۳۵۲ش.
فهرست کتابخانه شیخ محمود ارگانی بهبهانی حائری(ایران ـ قم) ۱۵۵. فهرست کتابخانه شیخ محمود ارگانی بهبهانی حائری(ایران ـ قم)
سرشناسه: ‏‫کتابخانه ارگانی بهبهانی (قم)
نویسنده: شیخ محمود ارگانی بهبهانی حائری
دارالمودة، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
کارنامه میراث ۱۵۶. کارنامه میراث
فهرست آثار و متون در دست تصحیح و انتشار
فهرس مطبوعات مجلس دائرة المعارف العثمانیة ۱۵۷. فهرس مطبوعات مجلس دائرة المعارف العثمانیة
دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد دکن، ۱۳۵۱ق.
صورت کتابهای فهرست شده در مرکز خدمات کتابداری ۱۵۸. صورت کتابهای فهرست شده در مرکز خدمات کتابداری
سرشناسه: موسسه‌ تحقیقات‌ و برنامه‌ریزی‌ علمی‌ و آموزشی‌. مرکز خدمات‌ کتابداری‌
مرکز خدمات کتابداری، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.
فهرس مکتبة عجان الحدید لعام 1398 هـ _ 1978 م ۱۵۹. فهرس مکتبة عجان الحدید لعام 1398 هـ _ 1978 م
مکتبة العلامة الحلي ۱۶۰. مکتبة العلامة الحلي
سرشناسه: کتابخانه علامه حلی
نویسنده: محقق طباطبائی
شناسه (3)، معرفی کتابخانه های عمومی و تخصصی حوزه علمیه قم ۱۶۱. شناسه (3)، معرفی کتابخانه های عمومی و تخصصی حوزه علمیه قم
گردآورنده: حوزه علمیه قم،مرکزمدیریت
حوزه علمیه قم،مرکزمدیریت، چاپ اول، قم، ۱۳۸۶ش.
قائمة بأوائل المطبوعات العربیة المحفوظة بدار الکتب من سنة 1862 حتی سنة1900 ۱۶۲. قائمة بأوائل المطبوعات العربیة المحفوظة بدار الکتب من سنة 1862 حتی سنة1900
آشنایی با مدرک شناسی ۱۶۳. آشنایی با مدرک شناسی
نویسنده: محمد رضا محمدی فر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
جنگ کتاب ۱۶۴. جنگ کتاب
مقاله ها،گزارشها و نکته های درباره کتاب،به انضمام کتابشناسی کتاب
گردآورنده: سید فرید قاسمی خرم آبادی
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
فرهنگ آثار ایرانی ـ اسلامی ۱۶۵. فرهنگ آثار ایرانی ـ اسلامی
معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر
عبدالحسین حایری ۱۶۶. عبدالحسین حایری
نویسنده: احسان الله شکراللهی
خانه کتاب ، چاپ اول، ۱۳۹۴ش.
رنج و گنج ۱۶۷. رنج و گنج
یادمان نامه میراث شناس معاصر سید احمد حسینی اشکوری
به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، آذر ۱۳۸۴ش.
حدیث عشق ۱۶۸. حدیث عشق
جلد 1 به کوشش: سهل علی مددی
جلد 2و3و5و6 به کوشش: نادر مطلبی کاشانی، محمد حسین مرعشی
جلد 7 به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
جلد 8 به کوشش: فریبا افکاری
جلد 9 به کوشش: دکتر عبدالحسین طالعی
مکاتیب المحفوظ ۱۶۹. مکاتیب المحفوظ
مکاتیب الأستاد حسین علی محفوظ الی سماحة المرجع الدینی الأعلی آیة الله العظمی المرعشی النجفی
به کوشش: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
جشن نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری ۱۷۰. جشن نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، به کوشش: دکتر رسول جعفریان
دانش و فرزانگی ۱۷۱. دانش و فرزانگی
سیری در زندگی و آثار استاد احمد منزوی
گردآورنده: علی رفیعی علامرودشتی
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، ویراستار: علی بهرامیان، با مقدمه: علی بهرامیان
فرزانه ایران مدار ۱۷۲. فرزانه ایران مدار
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، به کوشش: احسان الله شکراللهی و غلامرضا امیرخانی
فرزند هرات ۱۷۳. فرزند هرات
گردآورنده: علی اوجبی
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۵ش.
زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی ۱۷۴. زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی
ارجنامه علامه محقق سید عبدالعزیز طباطبائی ۱۷۵. ارجنامه علامه محقق سید عبدالعزیز طباطبائی
نذر عارف (جشن نامه دکتر عارف نوشاهی) ۱۷۶. نذر عارف (جشن نامه دکتر عارف نوشاهی)
فر هنگ حفظ و نگاه داری مواد کتابخانه و بایگانی ۱۷۷. فر هنگ حفظ و نگاه داری مواد کتابخانه و بایگانی
انگلیسی- فارسی با معادل های اسپانیایی ، آلمانی ، ایتالیایی- فرانسوی و روسی
مترجم: حسن هاشمی میناباد
• فرهنگ حفظ و نگاه داری مواد کتابخانه و بایگانی، موسسه نشر فهرستگان، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.، ویراستار: کارمن کرسپو نوگوئرا
اصطلاحنامه کتابداری ۱۷۸. اصطلاحنامه کتابداری
فارسی‌ به‌انگلیسی‌ و انگلیسی‌ به‌فارسی‌
نویسنده: فروردین راستین، پوری سلطانی
دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۹. دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
نویسنده: پوری سلطانی، فروردین راستین
فرهنگ معاصر، تهران، ۱۳۷۹ش.
دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ۱۸۰. دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد، اشراف در جلد 2: فریبرز خسروی، ویراستار: نرگس نشاط و عباس حری ، ویراستار جلد 2: ابراهیم افشار
المعجم المعرب للمصطلحات المکتبیة انکلیزی- عربی ۱۸۱. المعجم المعرب للمصطلحات المکتبیة انکلیزی- عربی
به کوشش: عبدالله عمر بارودی، مرکز الخدمات والابحاث الثقافیة
عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۳ق. برابر 1983م.
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم ۱۸۲. فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
موسوعة مؤلفی الإمامیة ۱۸۳. موسوعة مؤلفی الإمامیة
گردآورنده: مجمع الفکر الاسلامی
مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، قم، رمضان ۱۴۲۰ق.، 4 جلد
گزیده مقالات الذریعة ۱۸۴. گزیده مقالات الذریعة
فهرس التراث ۱۸۵. فهرس التراث
نویسنده: آیة الله سید محمدحسین حسینی جلالی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ق.، 2 جلد، محقق: سید محمدجواد حسینی جلالی
۱۸۶. مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
چاپخانه دولتی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ق.، مصحح: احمد منزوی
کشف الحجب و الاستار عن اسماء الکتب و الاسفار ۱۸۷. کشف الحجب و الاستار عن اسماء الکتب و الاسفار
المتبقی من کتب مفقودة ۱۸۸. المتبقی من کتب مفقودة
گردآورنده: دکتر حسن انصاری
پژوهشکده مطالعات اسلامی اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۹۵ش.، محقق: دکتر حسن انصاری
مرجع شناسی ۱۸۹. مرجع شناسی
شناخت‌ خدمات‌ و کتاب‌های‌ مرجع‌
نویسنده: نورالله مرادی
فرهنگ معاصر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۲ش.
۱۹۰. زبدة الآثار
نویسنده: محمد علی طبری(عماد الدین آذرمان)
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۲ش.
۱۹۱. مرجع شناسی ادبی و روش تحقیق
نویسنده: عباس ماهیار
نشر قطره، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۱ش.
مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی ۱۹۲. مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی
گزارش سی‌وسومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران 1394 ۱۹۳. گزارش سی‌وسومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران 1394
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، بهمن ۱۳۹۴ش.
راهنمای کتاب ۱۹۴. راهنمای کتاب
به کوشش: استاد ایرج افشار، احسان یارشاطر
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، 21 جلد، مدیر مسئول: استاد ایرج افشار
مواد و خدمات مرجع ۱۹۵. مواد و خدمات مرجع
نویسنده: محمدحسین دیانی
کتابخانه رایانه ای، مشهد، ۱۳۷۹ش.
۱۹۶. ISTANBUL KUTUBHANELERINDS OSMANLI, LAR DEVRINE AID ....ESERLERI BIBLIYOGRAFYAS
نویسنده: سودنت تورکای
MAARIF BASIMEVI، استانبول، ۱۹۵۸ق.
صلة الخلف بموصول السلف ۱۹۷. صلة الخلف بموصول السلف
نویسنده: محمد رودانی
دار الغرب الإسلامی، بیروت، 1988م.، محقق: محمد حجی
جامع التصانیف الحدیثة ۱۹۸. جامع التصانیف الحدیثة
سرشناسه: یوسف الیان سرکیس
گردآورنده: یوسف الیان سرکیس دمشقی
دار صادر، بیروت، 1993م.، 2 جلد
معجم المصنفات ۱۹۹. معجم المصنفات
لعلماء الإحساء والقطیف والحجاز والبحرین
مدخل تاریخ شرق اسلامی ۲۰۰. مدخل تاریخ شرق اسلامی
تحلیلی کتابشناختی
مترجم: نوش آفرین انصاری
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.، ویراستار: کلود کائن
المعجم الشامل للتراث العربی المطبوع ۲۰۱. المعجم الشامل للتراث العربی المطبوع
کتابشناسی افغانستان ۲۰۲. کتابشناسی افغانستان
گردآورنده: شهاب الدین فرخ یار
انتشارات شهاب ثاقب، تهران، ۱۳۸۱ش.
إکتفاء القنوع بما هو مطبوع ۲۰۳. إکتفاء القنوع بما هو مطبوع
معجم المطبوعات العربیة والمعربة ۲۰۴. معجم المطبوعات العربیة والمعربة
وهو شامل لأسماء الکتب المطبوعة فی الأقطار الشرقیة والغربیة مع ذکر أسماء مؤلفیها ولمعة من ترجمتهم وذلک من یوم ظهور الطباعة إلی نهایة السنة الهجریة 1339 الموافقة لسنة 1919 میلادیة
گردآورنده: یوسف الیان سرکیس دمشقی
البیبلیوغرافیا الوطنیة لدولة البحرین ۲۰۵. البیبلیوغرافیا الوطنیة لدولة البحرین
رصد للإنتاج الفکری فی دولة البحرین حتی نهایة عام 1990 م
نویسنده: منصور محمد سرحان ، ربحی مصطفی علیان
البیبلیوجرافیا الحسینیة البحرینیة ۲۰۶. البیبلیوجرافیا الحسینیة البحرینیة
معجم المخطوطات المطبوعة ۲۰۷. معجم المخطوطات المطبوعة
نویسنده: صلاح الدین منجد
دار الکتاب الجدید، چاپ اول، بیروت، 1967م.، 5 جلد
فهرست المطبوعات العراقیة 1856ـ1972 ۲۰۸. فهرست المطبوعات العراقیة 1856ـ1972
ثبت‌ ببلیوغرافی‌ للکتب‌ العربیه‌ التی‌ الفها او نشرها العراقیون‌ منذ دخول‌ الطباعه‌ للعراق‌...
نویسنده: عبدالجبار عبدالرحمن
جامعة البصره، چاپ اول، بغداد، 1978م.، 3 جلد
معجم المطبوعات النجفیة ۲۰۹. معجم المطبوعات النجفیة
منذ دخول الطباعة إلی النجف حتی الآن
نویسنده: شیخ محمد هادی امینی نجفی
مطبعة الآداب، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۵ق.، با مقدمه: عبدالحمید علوجی
معجم المولفین و الکتاب العراقیین 1970 ـ 2000 ۲۱۰. معجم المولفین و الکتاب العراقیین 1970 ـ 2000
گردآورنده: صباح نوری مرزوک
بیت الحکمة، چاپ اول، بغداد، 2002م.، 8 جلد
المطبوع من مؤلفات الکاظمیین بین1870 _ 1970 م ۲۱۱. المطبوع من مؤلفات الکاظمیین بین1870 _ 1970 م
نویسنده: مفید آل یاسین
مطبعة المعارف، بغداد، 1970م.
مصادر الدراسة عن النجف والشیخ الطوسی ۲۱۲. مصادر الدراسة عن النجف والشیخ الطوسی
نویسنده: شیخ محمد هادی امینی نجفی، عبدالرحیم محمد علی
النجف، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۲ق.
معجم المطبوعات العربیة فی شبه القارة الهندیة الباکستانیه منذ دخول المطبعة الیها حتی عام 1980م ۲۱۳. معجم المطبوعات العربیة فی شبه القارة الهندیة الباکستانیه منذ دخول المطبعة الیها حتی عام 1980م
گردآورنده: احمد خان
مکتبة الملک فهد الوطنیة، چاپ اول، ریاض، 2000م.
فهرست مجموعه فورت ویلیام کالج(کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند ـ دهلی نو ۲۱۴. فهرست مجموعه فورت ویلیام کالج(کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند ـ دهلی نو
نویسنده: توفیق هاشم پور سبحانی، محمدرضا نصیری
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، فروردین ۱۳۷۹ش.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۶ش.
فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتوی غالب،دهلی نو ۲۱۵. فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتوی غالب،دهلی نو
نویسنده: توفیق هاشم پور سبحانی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
فهرست کتابهای چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال‌ ۱۳۴۵ براساس‌ فهرست‌ خانبابا مشار و فهارس‌ انجمن‌ کتاب‌ ۲۱۶. فهرست کتابهای چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال‌ ۱۳۴۵ براساس‌ فهرست‌ خانبابا مشار و فهارس‌ انجمن‌ کتاب‌
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۵۲ش.، 3 جلد
کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در انگلستان (1357 ـ 1375) ۲۱۷. کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در انگلستان (1357 ـ 1375)
مرکز باز شناسی اسلام و ایران (باز)، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
کتابشناسی خاورشناسان (ایران‌شناسان‌ و اسلام‌شناسان‌) روسیه و جمهوریهای اتحاد شوروی سابق ۲۱۸. کتابشناسی خاورشناسان (ایران‌شناسان‌ و اسلام‌شناسان‌) روسیه و جمهوریهای اتحاد شوروی سابق
انتشارات بین المللی هدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، با مقدمه: عنایت الله رضا
کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در آمریکا (1357 ـ 1375) ۲۱۹. کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در آمریکا (1357 ـ 1375)
کتابشناسی ملی ایران ۲۲۰. کتابشناسی ملی ایران
• چاپ اول، ۱۳۵۴ش.، 50 جلد
فهرست کتابهای چاپی عربی، ای‍ران‌ از آغ‍از چ‍اپ‌ ت‍ا ک‍ن‍ون‌، س‍ای‍ر ک‍ش‍وره‍ا ب‍ی‍ش‍ت‍ر از س‍ال‌ 1340 ه ب‍ب‍ع‍د ۲۲۱. فهرست کتابهای چاپی عربی، ای‍ران‌ از آغ‍از چ‍اپ‌ ت‍ا ک‍ن‍ون‌، س‍ای‍ر ک‍ش‍وره‍ا ب‍ی‍ش‍ت‍ر از س‍ال‌ 1340 ه ب‍ب‍ع‍د
نویسنده: خانبابا مشار
• تهران
کتابشناسی آثار ناشران ایرانی به زبانهای خارجی ۲۲۲. کتابشناسی آثار ناشران ایرانی به زبانهای خارجی
کتابشناسی ده ساله ( 1333-1342) کتاب های ایران ۲۲۳. کتابشناسی ده ساله ( 1333-1342) کتاب های ایران
نویسنده: استاد ایرج افشار
انجمن کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در چند کشور (1357 ـ 1375) ۲۲۴. کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در چند کشور (1357 ـ 1375)
سرشناسه: مرکز بازشناسی اسلام و ایران
مرکز باز شناسی اسلام و ایران (باز)، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
کتابشناسی خرد و اندیشه ایران باستان در فرهنگ غرب ۲۲۵. کتابشناسی خرد و اندیشه ایران باستان در فرهنگ غرب
گزیده‌ آثار تحقیقی‌ درباره‌ تاثیر افکار و آرای‌ دینی‌ ایرانیان‌ در غرب‌
نویسنده: فریده رازی
الهدی، تهران، ۱۳۷۹ش.
کتابشناسی ماه ۲۲۶. کتابشناسی ماه
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.، 11 جلد، به کوشش: سید فرید قاسمی خرم آبادی
کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در آلمان (1357 ـ 1375) ۲۲۷. کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در آلمان (1357 ـ 1375)
مرکز باز شناسی اسلام و ایران (باز)، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
کتاب شناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره (هند، پاکستان، بنگلادش) ۲۲۸. کتاب شناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره (هند، پاکستان، بنگلادش)
نویسنده: سید عارف نوشاهی
• کتاب شناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره (هند، پاکستان، بنگلادش) از 1160- 1386ه ش/ 1195- 1428ه/ 1781- 2007م، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، 4 جلد
کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در سوئد (1357 ـ 1375) ۲۲۹. کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در سوئد (1357 ـ 1375)
مرکز باز شناسی اسلام و ایران (باز)، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
فهرست موضوعی ۲۳۰. فهرست موضوعی
کتاب های ناشران خارجی شرکت کننده در دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
تاریخچه چاپ کتاب های فارسی در شبه قاره ۲۳۱. تاریخچه چاپ کتاب های فارسی در شبه قاره
مترجم: سید عارف نوشاهی
• ضمیمه آینه میراث- 25، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
کتاب شناسی مطالعات ایرانی ۲۳۲. کتاب شناسی مطالعات ایرانی
به کوشش: رویا ابراهیمی
نویسنده: هوشنگ شهابی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶ش.
فهرست اسناد آرشیوهای گرجستان پیرامون تاریخ ایران ۲۳۳. فهرست اسناد آرشیوهای گرجستان پیرامون تاریخ ایران
ثلاثة غسالة ،کتابشناسی آثار تالیف شده در بنگال ۲۳۴. ثلاثة غسالة ،کتابشناسی آثار تالیف شده در بنگال
کتابشناسی ایران ۲۳۵. کتابشناسی ایران
فهرستی از مقالات و کتابهائی که به زبانهای اروپائی درباره ایران چاپ شده است
نویسنده: یحیی ماهیار نوابی
بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۶۶ش.، 9 جلد
فرهنگنامه های عربی بفارسی ۲۳۶. فرهنگنامه های عربی بفارسی
نویسنده: علینقی منزوی تهرانی
• فرهنگنامه های عربی به فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۳۷ش.
۲۳۷. فهرست کتاب های چاپی عربی
نویسنده: خانبابا مشار
• تهران، ۱۳۴۴ش.
فهرست کتاب های چاپی فارسی ۲۳۸. فهرست کتاب های چاپی فارسی
نویسنده: خانبابا مشار
مهر آیین، چاپ اول، تهران، دی ۱۳۵۱ش.، 5 جلد
۲۳۹. فهرست نشریات انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران
انجمن ایرانشناسی فرانسه، تهران، ۱۳۷۸ش.
فهرست انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان از آغاز تاسیس 1350 تا 1370 هـ . ش ۲۴۰. فهرست انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان از آغاز تاسیس 1350 تا 1370 هـ . ش
فهرست انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران ۲۴۱. فهرست انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران
با همکاری دانشگاه تهران
سرشناسه: موسسه‌ مطالعات‌ اسلامی‌ دانشگاه‌ تهران‌ - دانشگاه‌ مک‌ گیل‌
نویسنده: دکتر مهدی محقق
دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۵ش.
فهرست انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران ۲۴۲. فهرست انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران
سرشناسه: موسسه‌ مطالعات‌ اسلامی‌ دانشگاه‌ تهران‌ - دانشگاه‌ مک‌ گیل‌
دانشگاه مک گیل،موسسه مطالعات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.، اشراف: دکتر مهدی محقق
بوستان کتاب ۲۴۳. بوستان کتاب
فهرست موضوعی ـ وصفی انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌
مؤسسه بوستان کتاب، چاپ سوم، ویرایش دوم، قم، ۱۳۸۱ش.
کتابنامه باستان شناسی استان فارس  هفتاد سال‌ پژوهش‌ باستان‌شناسی‌ در ناحیه‌ فارس‌ (۱۳۸۱ - ۱۳۱۱ش‌؛ ۲۰۰۱ - ۱۹۳۱م‌) ۲۴۴. کتابنامه باستان شناسی استان فارس هفتاد سال‌ پژوهش‌ باستان‌شناسی‌ در ناحیه‌ فارس‌ (۱۳۸۱ - ۱۳۱۱ش‌؛ ۲۰۰۱ - ۱۹۳۱م‌)
نویسنده: علی رضا عسکری چاوردی
نشر کازرونیه، تهران، ۱۳۸۵ش.
کتابشناسی توصیفی خور و بیابانک ۲۴۵. کتابشناسی توصیفی خور و بیابانک
نویسنده: سید علی آل داوود
مگستان، تهران، ۱۳۸۴ش.
کتابشناسی آداب و رسوم اصفهان ۲۴۶. کتابشناسی آداب و رسوم اصفهان
نویسنده: ناهید حبیبی آزاد
شهرداری اصفهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
کتابشناسی سلطانیه ۲۴۷. کتابشناسی سلطانیه
کتابشناسی آذربایجان ۲۴۸. کتابشناسی آذربایجان
کتابشناسی خراسان ۲۴۹. کتابشناسی خراسان
گردآورنده: محمد علی خاکساری
کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام، چاپ اول، مشهد، تیر ۱۳۶۷ش.
ترجمه های متون فارسی به زبانهای پاکستانی ۲۵۰. ترجمه های متون فارسی به زبانهای پاکستانی
نویسنده: اختر راهی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۴۰۶ق.
کتابشناسی دستور زبان فارسی ۲۵۱. کتابشناسی دستور زبان فارسی
کتابنامه فرهنگ و هنر ایران ۲۵۲. کتابنامه فرهنگ و هنر ایران
در دوران پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی ‌ایران
نویسنده: خسرو کریمی
هفت اقلیم کتاب ۲۵۳. هفت اقلیم کتاب
یکصد مقاله در کتابشناسی و نقد کتاب
نویسنده: سید علی آل داوود
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
کتابشناسی موسیقی ۲۵۴. کتابشناسی موسیقی
نویسنده: محمد حسین درافشان
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
فهرست مقالات ایرانشناسی در زبان عربی (فهرست انتخابی) ۲۵۵. فهرست مقالات ایرانشناسی در زبان عربی (فهرست انتخابی)
گردآورنده: استاد ایرج افشار
انجمن کتاب، تهران، ۱۳۵۶ش.
تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان ۲۵۶. تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان
متضمن‌ شرح‌ تذکره‌های‌ شعرائی‌ که‌ در هند و پاکستان‌ به‌ تالیف‌ در آمده‌ است‌ و نام‌ تذکره‌های‌ فارسی‌ که‌ در خارج‌ از هند و پاکستان‌ تالیف‌ شده‌
نویسنده: علیرضا نقوی
انتشارات علمی، تهران، ۱۳۴۳ش.
کتابشناسی خط فارسی ۲۵۷. کتابشناسی خط فارسی
فهرست کتابهای فارسی شده چاپی از آغاز تا سال 1370 ۲۵۸. فهرست کتابهای فارسی شده چاپی از آغاز تا سال 1370
معجم المطبوعات العربیة فی ایران ۲۵۹. معجم المطبوعات العربیة فی ایران
نویسنده: عبدالجبار رفاعی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۴ق.
فهرست کتاب هفته ۲۶۰. فهرست کتاب هفته
گردآورنده: سید فرید قاسمی خرم آبادی
خانه کتاب ، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.، 3 جلد
فهرستواره کتابهای فارسی ۲۶۱. فهرستواره کتابهای فارسی
به کوشش: احمد منزوی
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۳ش.، 10 جلد
کتابشناسی اسرائیل ۲۶۲. کتابشناسی اسرائیل
مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق ( المجمع العلمی العربی سابقا ) 1921 - 1983 ۲۶۳. مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق ( المجمع العلمی العربی سابقا ) 1921 - 1983