کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی [Z6605 - Z6622]
فهرست نسخه‌های خطی
فهرس المخطوطات العربیة محفوظة فی مکتبة الاسد الوطنیة ۱. فهرس المخطوطات العربیة محفوظة فی مکتبة الاسد الوطنیة
مخطوطات الکربلاء ۲. مخطوطات الکربلاء
به کوشش: سلمان هادی آل طعمة
• مخطوطات کربلا، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
• مخطوطات کربلا، کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، چاپ اول، قم، ۱۳۹۲ش.
مطبعة الآداب، نجف، ۱۳۹۳ق.
المخطوطات الالفیة ۳. المخطوطات الالفیة
نویسنده: یوسف زیدان
• المخطوطات الالفیه، نهضة المصر، للطباعة والنشر والتوزیع، چاپ اول، قاهره، ۱۳۸۷ش. برابر 2008م.، اشراف: دالیا محمد ابراهیم
مُختارات مِن مَخْطوطاتِ تُرکیا ۴. مُختارات مِن مَخْطوطاتِ تُرکیا
نویسنده: محقق طباطبائی
بنیاد محقق طباطبائی، قم، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۹ق. برابر ۱۳۹۶ش. برابر 2018م.، إعداد: سید محمدحسین حکیم
کتاب ایرانی ۵. کتاب ایرانی
چهار مقاله‌ در مباحث‌ متن‌ پژوهی‌، نسخه‌ شناسی‌ و کتاب‌ آرایی‌
نویسنده: فرانسیس ریشار
مترجم: عبدالحمید روح بخشان
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.
مجموعه مقالات روشهای تصحیح نسخ خطی ۶. مجموعه مقالات روشهای تصحیح نسخ خطی
التراث المجهول اطلالة علی المخطوطات ۷. التراث المجهول اطلالة علی المخطوطات
نویسنده: یوسف زیدان
نهضة المصر، للطباعة والنشر والتوزیع، چاپ اول، قاهره، ۱۳۸۷ش. برابر 2008م.، اشراف: دالیا محمد ابراهیم
فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان ۸. فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان
نویسنده: احمد منزوی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۴۱۱ق. برابر ۱۳۷۰ش. برابر 1991م.، 13 جلد
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، تهران، ۱۳۸۲ش.، 13 جلد
راهنمای فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان ۹. راهنمای فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پاکستان
نویسنده: انجم حمید
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۳۷۷ش.
نوادر المخطوطات ۱۰. نوادر المخطوطات
نویسنده: عبدالسلام محمد هارون
دار الجلیل، چاپ اول، بیروت، 1991م.، 2 جلد
۱۱.
راهنمای تحقیق و احیای متون خطی
نویسنده: محمدجواد اصغری هاشمی
• شیوه نامه تصحیح متون، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
قبس من عطاء المخطوط المغربی ۱۲. قبس من عطاء المخطوط المغربی
نویسنده: محمد منونی
دار الغرب الإسلامی، بیروت، 1999م.، 4 جلد
فهرس المخطوطات العربیة محفوظة فی مکتبة الاسد الوطنیة ۱۳. فهرس المخطوطات العربیة محفوظة فی مکتبة الاسد الوطنیة
الحدیث الشریف وعلومه
گردآورنده: مکتبة الاسد، مدیریة المخطوطات
مکتبة الاسد، مدیریة المخطوطات، دمشق، 2006م.، 7 جلد
۱۴. تذکرة النوادر من مخطوطات العربیة
گردآورنده: محمد هاشم ندوی
دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد دکن، ۱۳۵۰ق.
فهرست موضوعی نسخه های خطی عربی در کتابخانه های جمهوری اسلامی ایران و تاریخ علوم و تراجم دانشمندان اسلامی ۱۵. فهرست موضوعی نسخه های خطی عربی در کتابخانه های جمهوری اسلامی ایران و تاریخ علوم و تراجم دانشمندان اسلامی
نویسنده: محمد باقر حجتی
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
فهرس المخطوطات العربیة محفوظة فی مکتبة الاسد الوطنیة ۱۶. فهرس المخطوطات العربیة محفوظة فی مکتبة الاسد الوطنیة
العقائد الاسلامیة وعلم الکلام
گردآورنده: مکتبة الاسد، مدیریة المخطوطات
مکتبة الاسد، مدیریة المخطوطات، دمشق، 2007م.، 2 جلد
فهارس المخطوطات العربیة فی العالم ۱۷. فهارس المخطوطات العربیة فی العالم
نویسنده: کورکیس عواد
معهد المخطوطات العربیة، چاپ اول، کویت، ۱۴۰۵ق.، 2 جلد
ARABIC MANUSCRIPTS in the libraries of McGill university union catalogue ۱۸. ARABIC MANUSCRIPTS in the libraries of McGill university union catalogue
نویسنده: آدام گاچک
McGill University Libraries، مونترال، 1991م.
نوادر المخطوطات العربیة (مذکرات المرحوم الاستاذ عبدالعزیز المیمنی الراجکوتی) ۱۹. نوادر المخطوطات العربیة (مذکرات المرحوم الاستاذ عبدالعزیز المیمنی الراجکوتی)
مستلة من مجلة معهد المخطوطات العربیة، المجلد التاسع و العشرون، الجزء الاول
نویسنده: دکتر شاکر فحام
فهرست نسخه های خطی فارسی ۲۰. فهرست نسخه های خطی فارسی
نویسنده: احمد منزوی
مؤسسه فرهنگی منطقه ای، تهران، ۱۳۴۸ش.، 6 جلد
از نسخه های استانبول ۲۱. از نسخه های استانبول
دستنویس هایی در فلسفه، کلام، عرفان
نویسنده: محمد عمادی حائری
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
اقدم المخطوطات العربیة فی مکتبات العالم ۲۲. اقدم المخطوطات العربیة فی مکتبات العالم
المکتوبه منذ صدرالاسلام حتی سنه ۵۰۰ ه. (=۱۱۰۶م.)
نویسنده: کورکیس عواد
دار الرشید، بغداد، 1982م.
TURKIYE YAZMALARI TOPLU KATALOGU ۲۳. TURKIYE YAZMALARI TOPLU KATALOGU
THE UNION CATALOGUE OF MANUSCRIPTS IN TURKEY
TURK TARIH KURUMU BASIMEVI، آنکارا
۲۴. الفهرس الشامل للتراث العربی الإسلامی المخطوط ،علوم القرآن . مخطوطات القراءات
سرشناسه: المجمع‌ الملکی‌ لبحوث‌ الحضاره‌ الاسلامیه‌. موسسه‌ آل‌ البیت‌
• الفهرس الشامل للتراث العربی الإسلامی المخطوط ،علوم القرآن . مخطوطات القراءات، المجمع الملکی لبحوث الحضارة الإسلامیة ، موسسة آل البیت، چاپ اول، عمان، 1987م.
قائمة المخطوطات الطبیة المصورة لدی المنظمة الاسلامیة للعلوم الطبیة ۲۵. قائمة المخطوطات الطبیة المصورة لدی المنظمة الاسلامیة للعلوم الطبیة
الفهرس الشامل للتراث العربی الإسلامی المخطوط ، علوم القرآن . مخطوطات التفسیر ۲۶. الفهرس الشامل للتراث العربی الإسلامی المخطوط ، علوم القرآن . مخطوطات التفسیر
سرشناسه: المجمع‌ الملکی‌ لبحوث‌ الحضاره‌ الاسلامیه‌. موسسه‌ آل‌ البیت‌
گنجینه بهارستان ۲۷. گنجینه بهارستان
جلد 1 به کوشش: مهدی جهرمی
جلد 2 به کوشش: بهروز ایمانی
جلد 3 به کوشش: مهدی جهرمی
جلد 4 به کوشش: محمد باهر
جلد 5 به کوشش: حسنعلی علی اکبریان
جلد 6 به کوشش: سعید میر محمد صادق
جلد 8 به کوشش: محمد حسین درایتی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۹ش.، 12 جلد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۹ش.، 10 جلد
بیان الکتب المخطوطة التی جمعت فی دار الکتب الوطنیة فی حلب ۲۸. بیان الکتب المخطوطة التی جمعت فی دار الکتب الوطنیة فی حلب
من مکتبة الاوقاف الاسلامیة،من المدرسة الاحمدیة،من المدرسة العثمانیة الرضائیةو بعد ملحق بها، التکیة الاخلاصیة الرفاعیة،زاویة المرحوم شیخ احمد الصدیق
درآمدی بر شناخت نسخه‌های نهج البلاغه ۲۹. درآمدی بر شناخت نسخه‌های نهج البلاغه
نویسنده: محمدکاظم رحمتی
دانشگاه مذاهب اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ش.
فهرسة الکتب و الرسائل للمجدوع و لمن هی من العلماء والأئمة والحدود الأفاضل ۳۰. فهرسة الکتب و الرسائل للمجدوع و لمن هی من العلماء والأئمة والحدود الأفاضل
فوائد الأسفار ۳۱. فوائد الأسفار
فی وصف مخطوطات علماء البحرین الابرار
نویسنده: محمد آل مکباس
• چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
از گنجینه های نُسَخِ خطّی ۳۲. از گنجینه های نُسَخِ خطّی
نویسنده: دکتر حسن انصاری
• پژوهشکده مطالعات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۴ش.
فهرست نسخه های خطی گنجینه قرآن ۳۳. فهرست نسخه های خطی گنجینه قرآن
به کوشش: علی اکبر خانمحمدی
مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: محمد باقر حجتی
فهرست نسخ خطی قرآنهای مترجم کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی ۳۴. فهرست نسخ خطی قرآنهای مترجم کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
فهرس المخطوطات الطبیة المصورة بقسم التراث العربی ۳۵. فهرس المخطوطات الطبیة المصورة بقسم التراث العربی
فهرس المخطوطات العلمیة المحفوظة بدارالکتب المصریة ۳۶. فهرس المخطوطات العلمیة المحفوظة بدارالکتب المصریة
الهیئة المصریة العامة للکتاب، قاهره، 1981م.، 2 جلد، اشراف: دیوید کینگ
تراثنا المخطوط فی العلوم التطبیقیة والبحتة ۳۷. تراثنا المخطوط فی العلوم التطبیقیة والبحتة
نویسنده: مصطفی عمار منلا
• تراثنا المخطوط، نادی الادبی، چاپ اول، مدینه، ۱۴۱۲ق.، اشراف: محمد هاشم رشید
قرآن‌های عصر اموی ۳۸. قرآن‌های عصر اموی
مقدمه‌ای در باب کهن‌ترین مصاحف
نویسنده: فرانسیس دروش
مترجم: مرتضی کریمی نیا، آلاء وحیدنیا
انتشارات هرمس، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
کتاب های بزرگ تمدن اسلامی ۳۹. کتاب های بزرگ تمدن اسلامی
مترجم: زهرا آقا محمدی شیرازی
نشر سفینه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
فهرست المخطوطات العربیة فی الطب و الصیدلة ۴۰. فهرست المخطوطات العربیة فی الطب و الصیدلة
المحفوظة فی خزانة المکتبة الملکیة بمدینة کوبنهاغن
سرشناسه: کتابخانه سلطنتی (کپنهاگ)
نویسنده: عدنان جواد طعمه
التراث المکی ۴۱. التراث المکی
الاجازات، المستنسخات، المولفات، التصحیحات، التملکات و ...
نویسنده: حسین واثقی
نشر دانش حوزه، ۱۳۸۹ش.
فهرس مخطوطات الفلاحة ـ النبات المیاة و الری ۴۲. فهرس مخطوطات الفلاحة ـ النبات المیاة و الری
نسخه های خطی حافظ (سده نهم) ۴۳. نسخه های خطی حافظ (سده نهم)
مرکز حافظ شناسی، شیراز، ۱۳۸۰ش.، اشراف: سلیم نیساری
پژوهش نامه صحیفه سجادیه (1) ۴۴. پژوهش نامه صحیفه سجادیه (1)
مجموعه مقالاتی در سند پژوهی و نسخه شناسی صحیفه سجادیه
نویسنده: مجید غلامی جلیسه
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
مجموعة مولفات شیخ الاسلام ابن تیمیة ۴۵. مجموعة مولفات شیخ الاسلام ابن تیمیة
المخطوطة (الاصلیة و المصورة) المحفوظة فی المرکز المخطوطات و التراث و الوثائق
گردآورنده: محمد شیبانی
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، کویت، 1993م.، 2 جلد
فهرست مولفات السیوطی ۴۶. فهرست مولفات السیوطی
دراسة و تحقیق لنسخة مجموعة مخطوطات البلدیة بمکتبة الاسکندریة و المدونة عام1281هـ
گردآورنده: هانم عبدالرحیم ابراهیم
مرکز الاسکندریة للکتاب، چاپ اول، 2005م.
دلیل مخطوطات السیوطی و أماکن وجودها ۴۷. دلیل مخطوطات السیوطی و أماکن وجودها
به کوشش: محمد شیبانی، احمد سعید خازندار
• دلیل مخطوطات السیوطی واماکن وجودها، مکتبة ابن تیمیة، چاپ اول، کویت، ۱۴۰۳ق.
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق، چاپ دوم، کویت، ۱۴۱۶ق.
مجموعة مؤلفات شیخ الإسلام ابن تیمیة ۴۸. مجموعة مؤلفات شیخ الإسلام ابن تیمیة
المخطوطة (الاصلیة و المطبوعة) المحفوظة فی المکتبة السلیمانیة باستانبول
گردآورنده و مترجم: محمد شیبانی
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق، چاپ اول، کویت، 1993م.
فهرس مخطوطات آیةالله الخادمي الإصفهاني ۴۹. فهرس مخطوطات آیةالله الخادمي الإصفهاني
نویسنده: سید محمد‌علی خادمی
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۴۳۵ق. برابر ۱۳۹۲ش.
فهرس مخطوطات دار الوثائق القومیة النیجریة بکادونا ۵۰. فهرس مخطوطات دار الوثائق القومیة النیجریة بکادونا
نویسنده: بابا یونس محمد
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامی، لندن، 1995م.، 2 جلد، محقق: جون هنویک
فهرستواره دستنوشته های ایران (دنا) ۵۱. فهرستواره دستنوشته های ایران (دنا)
نگاهی به نسخه های خطی کتابخانه های عمومی ساری و تنکابن ۵۲. نگاهی به نسخه های خطی کتابخانه های عمومی ساری و تنکابن
به اهتمام: محمود یزدی مطلق (فاضل)
نشر رسانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
فهرست نسخه های خطی ۵۳. فهرست نسخه های خطی
نویسنده: کاظم مدیر شانه چی، عبد الله نورانی، تقی بینش
• فهرست نسخه های خطی چهار کتابخانه مشهد، فرهنگ ایران زمین، تهران، ۱۳۵۱ش.، 2 جلد
فهرست نسخه های خطی سه کتابخانه اصفهان (ابوالبرکات، سیدضیاءالدین علامه فانی، مسجد سید شفتی)(اصفهان ـ ایران) ۵۴. فهرست نسخه های خطی سه کتابخانه اصفهان (ابوالبرکات، سیدضیاءالدین علامه فانی، مسجد سید شفتی)(اصفهان ـ ایران)
نویسنده: رحیم قاسمی
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۴۲۸ق.
فهرستواره نسخه های خطی آثار علمی فیض کاشانی ۵۵. فهرستواره نسخه های خطی آثار علمی فیض کاشانی
فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا) ۵۶. فهرستگان نسخه های خطی ایران (فنخا)
فهرس مخطوطات بعض المکتبات الخاصه فی الیمن ۵۷. فهرس مخطوطات بعض المکتبات الخاصه فی الیمن
نوادر المخطوطات العربیة البوسنویة ۵۸. نوادر المخطوطات العربیة البوسنویة
گردآورنده: علی اکبر ضیائی
• نوادر المخطوطات العربیة البوسنویة ، انتشارات بین‌المللی امین، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ش.، محقق: علی اکبر ضیائی، مصحح: علی اکبر ضیائی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه های گلپایگان ( گلپایگان ـ ایران ) ۵۹. فهرست نسخه های خطی کتابخانه های گلپایگان ( گلپایگان ـ ایران )
سرشناسه: حسینی‌ اشکوری‌، جعفر، - ۱۳۵۰
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.
المخطوطات العربیة فی البانیا ۶۰. المخطوطات العربیة فی البانیا
نویسنده: محمود ارناؤوط
دار الفکر المعاصر، چاپ اول، دمشق، ۱۴۱۴ق.
آشنایی با چند نسخه خطی ۶۱. آشنایی با چند نسخه خطی
نویسنده: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی، آیة الله رضا استادی
چاپخانه مهر، چاپ اول، قم، ۱۳۵۵ش.، 2 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه های قائن (قائن ـ ایران) ۶۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه های قائن (قائن ـ ایران)
المخطوطات العربیة فی مکتبة باریس الوطنیة ۶۳. المخطوطات العربیة فی مکتبة باریس الوطنیة
گردآورنده: هادی حسن حمودی
دارالافاق الجدیده، بیروت، 1986م.
فهرست نامه ایران ۶۴. فهرست نامه ایران
کتاب شناسی فهرست های دستنویس های اسلامی در کتابخانه های ایران
نویسنده: حسین متقی
المخطوطات العربیة فی فلسطین ۶۵. المخطوطات العربیة فی فلسطین
نویسنده: صلاح الدین منجد
دار الکتاب الجدید، بیروت، 1982م.
المخطوطات العربیة فی یوغسلافیا ۶۶. المخطوطات العربیة فی یوغسلافیا
تقریر عن المخطوطات العربیة فی مدینة سراییفو خاصة بعد زیارتها فی شهر یونیة
نویسنده: عصام محمد شنطی
المخطوطات العربیة فی الهند ۶۷. المخطوطات العربیة فی الهند
تقریر عن المخطوطات العربیة فی خمس مدن هندیة
نویسنده: عصام محمد شنطی
معهد المخطوطات العربیة، چاپ اول، کویت، ۱۴۰۵ق.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه های زنگی پور (مولانا علی حسین، مولانا محمد ابراهیم) (زنگی پور - هند) ۶۸. فهرست نسخه های خطی کتابخانه های زنگی پور (مولانا علی حسین، مولانا محمد ابراهیم) (زنگی پور - هند)
المخطوطات العربیة فی نیجریا الإتحادیة ۶۹. المخطوطات العربیة فی نیجریا الإتحادیة
فهرس مخطوطات البحرین ۷۰. فهرس مخطوطات البحرین
فهرس المخطوطات العربیة بمکتبة عبد الله بن العباس بمدینة الطائف ۷۱. فهرس المخطوطات العربیة بمکتبة عبد الله بن العباس بمدینة الطائف
نویسنده: عثمان محمود حسین
معهد المخطوطات العربیة، چاپ اول، کویت، ۱۴۰۷ق.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه های رشت و همدان ۷۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه های رشت و همدان
کتابخانه جمعیت نشر فرهنگ رشت ـ کتابخانه غرب مدرسه آخوند همدان و چند مجموعه خصوصی همدان
نویسنده: محمد روشن، جواد مقصود همدانی، پرویز اذکائی
فرهنگ ایران زمین، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۳ش.، 3 جلد
فهرست المخطوطات العربیه فی باکستان ۷۳. فهرست المخطوطات العربیه فی باکستان
المخطوطات العربیة التی صورها المعهد من دار المخطوطات فی صنعاء ( الجمهوریة العربیة الیمنیة )فی الفترة من ۲۸/۱ - ۴/۳/۱۹۸۵ ۷۴. المخطوطات العربیة التی صورها المعهد من دار المخطوطات فی صنعاء ( الجمهوریة العربیة الیمنیة )فی الفترة من ۲۸/۱ - ۴/۳/۱۹۸۵
دلیل مخطوطات الخزانات الحبسیة ۷۵. دلیل مخطوطات الخزانات الحبسیة
به کوشش: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة
مطبعة فضالة، مراکش، ۱۴۲۲ق.، 2 جلد
مجموعه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شهرستان های ایران ۷۶. مجموعه فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شهرستان های ایران
نوادر المخطوطات العربیة فی مکتبات ترکیا ۷۷. نوادر المخطوطات العربیة فی مکتبات ترکیا
نویسنده: رمضان ششن
دار الکتاب الجدید، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۰ق.، 3 جلد
گنجینه های دست نویس های اسلامی در ایران ۷۸. گنجینه های دست نویس های اسلامی در ایران
نویسنده: هادی شریفی
مترجم: احمد رضا رحیمی ریسه
موسسه نشر فهرستگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، مصحح: احمد رضا رحیمی ریسه
مخطوطات جزائریة فی مکتبات اسطنبول (ترکیا) ۷۹. مخطوطات جزائریة فی مکتبات اسطنبول (ترکیا)
گردآورنده: محمد بن عبدالکریم
دار مکتبة الحیاة، بیروت، 1972م.
فهرس مکتبة الوزیری یزد ۸۰. فهرس مکتبة الوزیری یزد
سرشناسه: کتابخانه‌ وزیری‌
گردآورنده: محمد سعید طریحی
فهارس الخزانة الحسنیة ۸۱. فهارس الخزانة الحسنیة
دلیل مخطوطات دار الکتب الناصریة بتمکروت ۸۲. دلیل مخطوطات دار الکتب الناصریة بتمکروت
سرشناسه: دارالکتب الناصریه (تمجروت)
نویسنده: محمد منونی
من نوادر مخطوطات مکتبة آیة الله الحکیم العامة ۸۳. من نوادر مخطوطات مکتبة آیة الله الحکیم العامة
مطبعة النجف، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۲ق.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه رونقی ـ شهر سبز ـ ازبکستان ۸۴. فهرست نسخه های خطی کتابخانه رونقی ـ شهر سبز ـ ازبکستان
فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه مرکزی دانشگاه پنجاب لاهور (پاکستان) (مجموعه های آزاد، پیرزاده، شیرانی، کیفی و عمومی) ۸۵. فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه مرکزی دانشگاه پنجاب لاهور (پاکستان) (مجموعه های آزاد، پیرزاده، شیرانی، کیفی و عمومی)
به کوشش: سید عارف نوشاهی
• فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه مرکزی دانشگاه پنجاب لاهور (پاکستان)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، 2 جلد
فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة علم الهیئة وملحقاته ۸۶. فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة علم الهیئة وملحقاته
نویسنده: ابراهیم خوری
مجمع اللغه العربیه بدمشق، دمشق، ۱۳۸۹ق.
اوراق زرین ۸۷. اوراق زرین
فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة العلوم والفنون المختلفة عند العرب ۸۸. فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة العلوم والفنون المختلفة عند العرب
فهرست المخطوطات المصورة الادب ۸۹. فهرست المخطوطات المصورة الادب
سرشناسه: منظمه‌العربیه للتربیه و الثقافه و العلوم (کویت)
نویسنده: عصام محمد شنطی، خالد عبدالکریم جمعة
فهرس الفقه الحنبلی ۹۰. فهرس الفقه الحنبلی
المصورات المکروفیلمیة الموجودة بمکتبة المکروفیلم بمرکز البحث العلمی وإحیاء التراث الإسلامی
به کوشش: جامعة ام القری ، قسم الفهارس
فهرست نسخه های خطی کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد ـ ایران) ۹۱. فهرست نسخه های خطی کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد ـ ایران)
سرشناسه: کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد)
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی ۹۲. فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی
سرشناسه: ایران‌. مجلس‌ شورای‌ ملی‌. کتابخانه‌
نویسنده: یوسف اعتصام الملک
نویسنده (جلد 40/1): یوسف بیگ باباپور
نویسنده جلد 1/29: سید محمدحسین حکیم
نویسنده جلد 11: احمد منزوی
نویسنده جلد 2: استاد محمدتقی دانش پژوه، بهاء الدین علمی انواری
نویسنده جلد 2/24: سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
نویسنده جلد 2/40: حسین متقی
نویسنده جلد 28: سید جعفر حسینی اشکوری
نویسنده جلد 3: ابن یوسف شیرازی
نویسنده جلد 3/24: محمود نظری
نویسنده جلد 30: ابوالفضل حافظیان بابلی
نویسنده جلد 33: محمود طیار مراغی
نویسنده جلد 34: محسن صادقی
نویسنده جلد 4: استاد عبدالحسین حائری
نویسنده جلد 43: سید صادق حسینی اشکوری
نویسنده جلد 6: سعید نفیسی
نویسنده جلد 8: فخری راستکار
مجلس شورای ملی، چاپ اول، تهران، ۱۳۰۵ق.، 43 جلد
مجلس شورای ملی، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، مهر ۱۳۵۲ش.، 3 جلد
یکصد و شصت نسخه از یک کتابخانه شخصی ۹۳. یکصد و شصت نسخه از یک کتابخانه شخصی
نویسنده: آیة الله رضا استادی
چاپخانه مهر، قم، ۱۳۵۴ش.
راهنمای نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی ۹۴. راهنمای نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
سرشناسه: کتابخانه‌ عمومی‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ عظمی‌ مرعشی‌ نجفی‌
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
نویسنده جلد 3: میر محمود موسوی، حسین متقی
فهرست کتابخانه اهدائی آقای سید محمد مشکوة به کتابخانه دانشگاه تهران ۹۵. فهرست کتابخانه اهدائی آقای سید محمد مشکوة به کتابخانه دانشگاه تهران
سرشناسه: دانشگاه‌ تهران‌. کتابخانه‌ مرکزی‌
گردآورنده: علینقی منزوی تهرانی
گردآورنده جلد 3: استاد محمدتقی دانش پژوه
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۳۰ش.، 3 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه علمیه فتحعلی بیگ (دامغان ـ ایران) ۹۶. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه علمیه فتحعلی بیگ (دامغان ـ ایران)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۹۷. فهرست نسخه های خطی کتابخانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی
نویسنده: محمدرضا نصیری
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۵ش.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۹ش.
فهرست میکروفیلمهای کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد ۹۸. فهرست میکروفیلمهای کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد
مجموعه اسناد کتابخانه میرزا محمد کاظمینی ( یزد ـ ایران ) ۹۹. مجموعه اسناد کتابخانه میرزا محمد کاظمینی ( یزد ـ ایران )
سرشناسه: کتابخانه میرزا محمد کاظمینی (یزد)
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
فهرس مخطوطات ابی العباس المرسی ۱۰۰. فهرس مخطوطات ابی العباس المرسی
به کوشش: یوسف زیدان
مکتبة الاسکندریة، ، 1997م.، 2 جلد، اشراف: محسن محرم زهران
فهرس مخطوطات مکتبة عبدالله کنون ۱۰۱. فهرس مخطوطات مکتبة عبدالله کنون
سرشناسه: مکتبه عبدالله کنون (مغرب)
نویسنده: عبدالصمد عشاب
• فهرس مخطوطات مکتبة عبد الله کنون، وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ۱۴۱۷ق.
فهرس مخطوطات جامة الملک سعود ۱۰۲. فهرس مخطوطات جامة الملک سعود
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی آیة الله گلپایگانی (قم) ۱۰۳. فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی آیة الله گلپایگانی (قم)
فهرست دست نویس های فارسی در کتابخانه ملی اتریش و آرشیو دولتی اتریش در وین ۱۰۴. فهرست دست نویس های فارسی در کتابخانه ملی اتریش و آرشیو دولتی اتریش در وین
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ اتریش‌ ‎Osterreichische Nationalbibliothek‬
نویسنده: استاد ایرج افشار
فرهنگستان علوم اتریش، چاپ اول، وین، 2003م.، 3 جلد
فهرست توصیفی نسخ خطی فارسی کتابخانه ملی «صفر مراد ترکمنباشی» عشق آباد ۱۰۵. فهرست توصیفی نسخ خطی فارسی کتابخانه ملی «صفر مراد ترکمنباشی» عشق آباد
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ ترکمنستان‌
نویسنده: یوسف قوجق
فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة الشعر ۱۰۶. فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة الشعر
نویسنده: عزت حسن
مجمع اللغه العربیه بدمشق، دمشق، ۱۳۸۴ق.
فهرس مخطوطات دارالکتب الظاهریة علوم اللغة العربیة ۱۰۷. فهرس مخطوطات دارالکتب الظاهریة علوم اللغة العربیة
نویسنده: اسماء حمصی
مجمع اللغه العربیه بدمشق، ۱۳۹۳ق. برابر 1973م.، 2 جلد
مخطوطات الفلک والتنجیم فی مکتبة المتحف العراقی ۱۰۸. مخطوطات الفلک والتنجیم فی مکتبة المتحف العراقی
فهرس علوم القرآن ۱۰۹. فهرس علوم القرآن
المصورات المکروفیلمیة الموجودة بمکتبة المکروفیلم بمرکز البحث العلمی وإحیاء التراث الإسلامی
جامعة ام القری، مکه، ۱۴۰۶ق.، 2 جلد
فهرست نسخه های خطی خاندان میبدی(کرمانشاه ـ ایران) ۱۱۰. فهرست نسخه های خطی خاندان میبدی(کرمانشاه ـ ایران)
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.
فهرست نسخه های کتابخانه شخصی میبدی( کرمانشاه ـ ایران ) ۱۱۱. فهرست نسخه های کتابخانه شخصی میبدی( کرمانشاه ـ ایران )
سرشناسه: کتابخانه میبدی (کرمانشاه)
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ق.، 2 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی گلپایگانی ۱۱۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی گلپایگانی
نویسنده ج 1: سید احمد حسینی اشکوری
نویسنده جلد 2،3: آیة الله رضا استادی
خیام، قم، ۱۳۵۷ش.، 3 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی ۱۱۳. فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
سرشناسه: کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
زیر نظر: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
چاپخانه ولایت، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۵ش.، 34 جلد، اشراف: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
فهرست کاتبان نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ۱۱۴. فهرست کاتبان نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
الوثائق الاصلیة الکویتیة الموجودة فی قسم الوثائق ۱۱۵. الوثائق الاصلیة الکویتیة الموجودة فی قسم الوثائق
فهرست نسخه های خطی فارسی موسسه سندالاجی (وابسته به دانشگاه سند) (حیدرآباد ـ پاکستان) ۱۱۶. فهرست نسخه های خطی فارسی موسسه سندالاجی (وابسته به دانشگاه سند) (حیدرآباد ـ پاکستان)
نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران درباره نسخه های خطی ۱۱۷. نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران درباره نسخه های خطی
سرشناسه: دانشگاه‌ تهران‌. کتابخانه‌ مرکزی‌
فهرس مخطوطات المعهد الدینی بسموحة ۱۱۸. فهرس مخطوطات المعهد الدینی بسموحة
به کوشش: یوسف زیدان
مکتبة الاسکندریة، ، 2000م.، 2 جلد، اشراف: محسن محرم زهران
فهرس مخطوطات الحدیث الشریف وعلومه فی مکتبة الملک عبد العزیز بالمدینة المنورة ۱۱۹. فهرس مخطوطات الحدیث الشریف وعلومه فی مکتبة الملک عبد العزیز بالمدینة المنورة
نویسنده: عمار بن سعید تمالت
مکتبة الملک عبدالعزیز، چاپ اول، مدینه، ۱۴۲۲ق.، اشراف: عبدالرحمن بن سلیمان مزینی، با مقدمه: صالح آل شیخ
فهرس مکتبة العلامة السید محمدصادق بحرالعلوم ۱۲۰. فهرس مکتبة العلامة السید محمدصادق بحرالعلوم
گردآورنده: احمد علی مجید حلی
موسسه کتاب شناسی شیعه، قم، ۱۳۸۹ش.
فهرس المخطوطات المصورة فی مکتبة معهد التراث العلمی العربی ۱۲۱. فهرس المخطوطات المصورة فی مکتبة معهد التراث العلمی العربی
نویسنده: خالد ماغوط
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی جمعیت نشر فرهنگ رشت ۱۲۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی جمعیت نشر فرهنگ رشت
به کوشش: محمد روشن
• فهرست‌ نسخه‌ های‌ خطی‌ کتابخانه‌ عمومی‌ جمعیت‌ نشر فرهنگ‌ رشت‌، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۷ش.
فهرست نامگوی نسخ خطی مخزون حمید سلیمان انستیتوی شرق شناسی ابوریحان بیرونی ( ازبکستان ) ۱۲۳. فهرست نامگوی نسخ خطی مخزون حمید سلیمان انستیتوی شرق شناسی ابوریحان بیرونی ( ازبکستان )
سرشناسه: فرهنگستان‌ علوم‌ جمهوری‌ ازبکستان‌. انستیتوی‌ شرق‌شناسی‌ ابوریحان‌ بیرونی‌
به کوشش: سید علی موجانی
طاووس یمانی (طاووس‌بن‌کی‌سان الخولایی الهمدانی الیمانی) ۱۲۴. طاووس یمانی (طاووس‌بن‌کی‌سان الخولایی الهمدانی الیمانی)
فهرست میکرو فیلم های مجموعه دار المخطوطات صنعاء
سرشناسه: دارالمخطوطات. صنعاء
به کوشش: محمد صالح یحیی قاضی، عبدالتواب احمد علی مشرقی
گردآورنده: محجوب زویری
فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک وابسته به آستان قدس رضوی ۱۲۵. فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک وابسته به آستان قدس رضوی
سرشناسه: کتابخانه‌ و موزه‌ ملی‌ ملک‌
نویسنده (ج. 1-10): استاد ایرج افشار
نویسنده (ج. 14): سید محمدحسین حکیم
نویسنده (ج.1-10): استاد محمدتقی دانش پژوه
• فهرست نسخه های خطی کتابخانه و موزه ملی ملک (موقوفه آستان قدس رضوی)، کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، چاپ اول، قم، ۱۳۹۳ش.
کتابخانه ملی ملک، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۲ش.، 10 جلد، با همکاری: احمد منزوی
فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة الفقه الشافعی ۱۲۶. فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة الفقه الشافعی
نویسنده: عبدالغنی دقر
مجمع اللغه العربیه بدمشق، دمشق، ۱۳۸۳ق.
فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه ارگانی بهبهانی ۱۲۷. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه ارگانی بهبهانی
نویسنده: شیخ محمود ارگانی بهبهانی حائری
دارالمودة، چاپ اول، قم، ۱۴۲۹ق. برابر ۱۳۸۶ش. برابر 2008م.
فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة الفقه الحنفی ۱۲۸. فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة الفقه الحنفی
نویسنده: محمد مطیع حافظ
مجمع اللغه العربیه بدمشق، چاپ اول، دمشق، ۱۴۰۱ق.، 2 جلد
فهرست مخطوطات مکتبةالاوقاف المرکزیة فی السلیمانیة ۱۲۹. فهرست مخطوطات مکتبةالاوقاف المرکزیة فی السلیمانیة
سرشناسه: مکتبه‌ الاوقاف‌ المرکزیه‌ (سلیمانیه‌، عراق‌)
نویسنده: محمود احمد محمد
وزارة الاوقاف والشؤون الدینیة، بغداد، ۱۴۰۳ق.، 2 جلد
فهرس النحو ۱۳۰. فهرس النحو
المصورات المکروفیلمیة الموجودة بمکتبة المکروفیلم بمرکز البحث العلمی وإحیاء التراث الإسلامی
سرشناسه: جامعه ام‌القری (مکه). مرکز البحث العلمی و احیاء التراث الاسلامی. مکتبه المیکروفیلم
فهرست نسخه های خطی مدرسه امام صادق(ع) چالوس ۱۳۱. فهرست نسخه های خطی مدرسه امام صادق(ع) چالوس
سرشناسه: مدرسه امام صادق (ع)، چالوس
به کوشش: محمود طیار مراغی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، با مقدمه: رفیع الدین موسوی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه حضرت آیة الله فاضل خوانساری ۱۳۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه حضرت آیة الله فاضل خوانساری
سرشناسه: کتابخانه‌ عمومی‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ فاضل‌ خوانساری‌ ره‌. خوانسار
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۴۱۶ق.، 2 جلد
کتاب شناسی فهارس دست‌نویس‌های اسلامی کتابخانه‌های ایران و جهان در کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله ‌العظمی مرعشی ‌نجفی- گنجینه‌ جهانی مخطوطات اسلامی ۱۳۳. کتاب شناسی فهارس دست‌نویس‌های اسلامی کتابخانه‌های ایران و جهان در کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله ‌العظمی مرعشی ‌نجفی- گنجینه‌ جهانی مخطوطات اسلامی
سرشناسه: کتابخانه بزرگ حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی‌نجفی. گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی
نویسنده: حسین متقی
فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی ۱۳۴. فهرست نسخه های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی
سرشناسه: مرکز احیاء میراث‌ اسلامی‌
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.، 14 جلد
فهرست نسخ خطی کتابخانه آستانه مقدسه قم ۱۳۵. فهرست نسخ خطی کتابخانه آستانه مقدسه قم
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دارالعلم آیت الله العظمی خوئی (نجف اشرف ـ عراق) ۱۳۶. فهرست نسخه های خطی کتابخانه دارالعلم آیت الله العظمی خوئی (نجف اشرف ـ عراق)
سرشناسه: مدرسه دارالعلم آیت الله العظمی حاج سید ابوالقاسم خویی(نجف اشرف). کتابخانه
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۶ش.
فهرست کتب خطی کتابخانه آیت الله جلیلی ۱۳۷. فهرست کتب خطی کتابخانه آیت الله جلیلی
کرمانشاه
سرشناسه: کتابخانه‌ آیت‌الله‌ جلیلی‌ کرمانشاه‌
نویسنده: محمد وفادار مرادی
فهرس المخطوطات الیمنیة لدار المخطوطات و المکتبة العربیة بالجامع الکبیر ـ صنعاء ۱۳۸. فهرس المخطوطات الیمنیة لدار المخطوطات و المکتبة العربیة بالجامع الکبیر ـ صنعاء
فهرست الفبائی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ۱۳۹. فهرست الفبائی کتابخانه مجلس شورای اسلامی
• 2 جلد
فهرس مخطوطات بلدیة الاسکندریة ۱۴۰. فهرس مخطوطات بلدیة الاسکندریة
به کوشش: یوسف زیدان
مکتبة الاسکندریة، ، ۱۴۱۷ق.، 5 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه موسوی شفتی (آیت الله سید محمد تقی بن سید محمد حسین موسوی شفتی)(اصفهان - ایران) ۱۴۱. فهرست نسخه های خطی کتابخانه موسوی شفتی (آیت الله سید محمد تقی بن سید محمد حسین موسوی شفتی)(اصفهان - ایران)
نویسنده: رحیم قاسمی
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۹ش.
فهرس المخطوطات المودعة فی خزانة معهد التراث العلمی العربی ۱۴۲. فهرس المخطوطات المودعة فی خزانة معهد التراث العلمی العربی
نویسنده: محمد کمال
فهرست مجموعه فورت ویلیام کالج(کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند ـ دهلی نو ۱۴۳. فهرست مجموعه فورت ویلیام کالج(کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند ـ دهلی نو
نویسنده: توفیق هاشم پور سبحانی، محمدرضا نصیری
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، فروردین ۱۳۷۹ش.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۶ش.
الفهرست المشروح للمخطوطات العربیة المخزونة فی مکتبة سالار جنگ ۱۴۴. الفهرست المشروح للمخطوطات العربیة المخزونة فی مکتبة سالار جنگ
سرشناسه: سالار جنگ. کتابخانه
دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد دکن، ۱۳۷۶ق.، 2 جلد، به کوشش: محمد نظام الدین و محمد اشرف
فهرست کتابخانه سلطنتی ایران ۱۴۵. فهرست کتابخانه سلطنتی ایران
نسخه برگردان دستنویس شماره 21564 کتابخانه مجلس شورای اسلامی
گردآورنده: کتابخانه سلطنتی تهران
• فهرست کتابخانه سلطنتی ایران (تالیف شده در 1328- 1338ق)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، با مقدمه: سید محمدحسین حکیم
فهرس المخطوطات العربیة المحفوظة فی دارالکتب الشعبیة کیریل و میتودی فی صوفیة عاصمة الجمهوریة الشعبیة البلغاریة ۱۴۶. فهرس المخطوطات العربیة المحفوظة فی دارالکتب الشعبیة کیریل و میتودی فی صوفیة عاصمة الجمهوریة الشعبیة البلغاریة
سرشناسه: کتابخانه ملی. (صوفیه)
نویسنده: عدنان درویش
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دمشق، 1969م.، 2 جلد
Catalohue Of The Arabic Manuscripts In Rampur Raza Library ۱۴۷. Catalohue Of The Arabic Manuscripts In Rampur Raza Library
نویسنده: کتابخانه رضا رام پور(هند)
گردآورنده: Imtiyaz Ali Arshi
کتابخانه رضا رام پور(هند)، ویرایش دوم، رام پور، ق. برابر 2004م.، 6 جلد، با مقدمه: وقار حسن صدیقی
فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه علامه رفیعی قزوینی ۱۴۸. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه علامه رفیعی قزوینی
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۷ش.
فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة التاریخ وملحقاته ۱۴۹. فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة التاریخ وملحقاته
نویسنده جلد 1: یوسف العش
نویسنده جلد 2: خالد الریان
المجمع العلمی العربی، دمشق، ۱۳۶۶ق.، 2 جلد
مخطوطات المکتبة العباسیة فی البصرة ۱۵۰. مخطوطات المکتبة العباسیة فی البصرة
عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۷ق.، 6 جلد
فهرست مخطوطات مکتبة الإمام الحکیم العامة النجف الاشرف ـ العراق ۱۵۱. فهرست مخطوطات مکتبة الإمام الحکیم العامة النجف الاشرف ـ العراق
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه جعفریه ( زهان ـ ایران ) ۱۵۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه جعفریه ( زهان ـ ایران )
به ضمیمه نسخه های خطی کتابخانه سید معصوم قهستانی ( قائن ـ ایران )
سرشناسه: مدرسه جعفریه (زهان). کتابخانه
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.
فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ۱۵۳. فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
نویسنده: استاد محمدتقی دانش پژوه
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۳۹ق.، 15 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مسجد اعظم قم ۱۵۴. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مسجد اعظم قم
سرشناسه: کتابخانه‌ مسجد اعظم‌ قم‌
نویسنده: آیة الله رضا استادی
کتابخانه مسجد اعظم قم، چاپ اول، قم، ۱۳۶۵ش.
دفتر نشر برگزیده، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.، 4 جلد، به کوشش: صادق حسن زاده و محمود طیار مراغی
فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی ۱۵۵. فهرست نسخه های عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی
سرشناسه: مرکز احیاء میاث اسلامی
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری، سید صادق حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.، 5 جلد، اشراف: سید احمد حسینی اشکوری
فهرس المخطوطات الاصلیة ۱۵۶. فهرس المخطوطات الاصلیة
نویسنده: جامعة الکویت
جامعة الکویت، کویت، 2003م.، 3 جلد
فهرست نسخه های فارسی کتابخانه دانشگاه استانبول ۱۵۷. فهرست نسخه های فارسی کتابخانه دانشگاه استانبول
سرشناسه: دانشگاه استانبول. کتابخانه
نویسنده: توفیق هاشم پور سبحانی، حسام الدین آق سو
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
مجموعه چهار فهرست (کتب و مقالات فارسی) ۱۵۸. مجموعه چهار فهرست (کتب و مقالات فارسی)
فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتو غالب، دهلی نو
نویسنده: توفیق هاشم پور سبحانی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۶ش.
فهرست توصیفی شبیه نامه های دوره قاجار ( شبیه نامه های گنجینه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی) ۱۵۹. فهرست توصیفی شبیه نامه های دوره قاجار ( شبیه نامه های گنجینه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی)
فهرس المخطوطات المصورة علی میکروفیلم 1962-1983 ۱۶۰. فهرس المخطوطات المصورة علی میکروفیلم 1962-1983
مخطوطات فارسی در مدینه منوره ۱۶۱. مخطوطات فارسی در مدینه منوره
نویسنده: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
چاپخانه حیدری، ۱۳۴۶ش.
چاپخانه حیدری، تهران، ۱۳۴۶ش.
فهرس مجامیع المدرسة العمریة فی دار الکتب الظاهریة بدمشق ۱۶۲. فهرس مجامیع المدرسة العمریة فی دار الکتب الظاهریة بدمشق
نویسنده: یاسین محمد سواس
معهد المخطوطات العربیة، چاپ اول، دمشق، 3 1987م.
دلیل فهارس المجلدات الستة لمخطوطات اللغة العربیة المخزونة فی مکتبة رضا برامفور ۱۶۳. دلیل فهارس المجلدات الستة لمخطوطات اللغة العربیة المخزونة فی مکتبة رضا برامفور
گردآورنده: أبوسعد الإصلاحی
کتابخانه رضا رام پور(هند)، چاپ اول، رام پور، ۱۴۲۱ق. برابر 2000م.، با مقدمه: وقار حسن صدیقی، به کوشش: أبوسعد الإصلاحی
فهرس المخطوطات العربیة فی مکتبة الاوقاف العامة فی بغداد ۱۶۴. فهرس المخطوطات العربیة فی مکتبة الاوقاف العامة فی بغداد
نویسنده: عبدالله جبوری
رئاسه دیوان الاوقاف، بغداد، 1973م.، 4 جلد
نوادر المخطوطات العربیة في البوسنة والهرسك ۱۶۵. نوادر المخطوطات العربیة في البوسنة والهرسك
انتشارات بین‌المللی امین، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۷ش.، محقق: علی اکبر ضیائی، مصحح: علی اکبر ضیائی
فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة قسم الادب ۱۶۶. فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة قسم الادب
نویسنده: یاسین محمد سواس، ریاض عبدالحمید مراد
• فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة قسم الآداب، مجمع اللغه العربیه بدمشق، دمشق، 1402م.
مخطوطات الخزانة العمریة فی مکتبة المتحف العراقی ـ بغداد ۱۶۷. مخطوطات الخزانة العمریة فی مکتبة المتحف العراقی ـ بغداد
سرشناسه: متحف العراقی. مکتبه
عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۷ق.، 6 جلد
فهرس مخطوطات جامعة أم القری ۱۶۸. فهرس مخطوطات جامعة أم القری
جلد 2 به کوشش: محمد بن عثمان الکنوی، هاشم عبدالواحد احمد
جامعة ام القری، مکه، ۱۴۰۳ق.، 4 جلد، اشراف در جلد 2: ناصر عبدالله برکاتی، اشراف در جلد 3: حماد بن محمد ثمالی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی (کاشان ـ ایران) ۱۶۹. فهرست نسخه های خطی کتابخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی (کاشان ـ ایران)
سرشناسه: ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان. کتابخانه
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.
فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی ۱۷۰. فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
فهرست نسخه های خطی آثار علامه نظام الدین بیرجندی اختر شناس برجسته ایرانی در گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی کتابخانه بزرگ آیة الله العظمی مرعشی نجفی ۱۷۱. فهرست نسخه های خطی آثار علامه نظام الدین بیرجندی اختر شناس برجسته ایرانی در گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی کتابخانه بزرگ آیة الله العظمی مرعشی نجفی
۱۷۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد
سرشناسه: دانشگاه فردوسی. دانشکده الهیات و معارف اسلامی. کتابخانه
گردآورنده: محمود یزدی مطلق (فاضل)
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ۱۳۶۱ش.، 3 جلد
التراث العربی فی خزانة مخطوطات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی ۱۷۳. التراث العربی فی خزانة مخطوطات مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی
سرشناسه: کتابخانه عمومی حضرت آیت‌الله عظمی مرعشی نجفی
گردآورنده: سید احمد حسینی اشکوری
المخطوطات العربیة فی الفلک و الهیئة و الحساب و الهندسة(فی مکتبة جامعة براتسلافا ـ تشیکو سلو فاکیا) ۱۷۴. المخطوطات العربیة فی الفلک و الهیئة و الحساب و الهندسة(فی مکتبة جامعة براتسلافا ـ تشیکو سلو فاکیا)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه امام صادق (ع) قزوین ۱۷۵. فهرست نسخه های خطی کتابخانه امام صادق (ع) قزوین
گردآورنده: محمدکریم باریک بین
حوزه علمیه قزوین، چاپ اول، قزوین، ۱۳۹۰ش. برابر 2011م.، محقق: محمدکریم باریک بین
۱۷۶. فهرس المخطوطات الاصلیة
نویسنده: جامعة الکویت
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق، چاپ اول، کویت، 2000م.، 3 جلد، با مقدمه: ضیاء عبدالقادر جاسم
فهرست نسخه های خطی کتابخانه افشین عاطفی (کاشان ـ ایران) ۱۷۷. فهرست نسخه های خطی کتابخانه افشین عاطفی (کاشان ـ ایران)
سرشناسه: کتابخانه افشین عاطفی (کاشان)
نویسنده: سید صادق حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۶ش.
المخطوطات العربیة فی مکتبة متحف مولانا فی قونیا ۱۷۸. المخطوطات العربیة فی مکتبة متحف مولانا فی قونیا
به کوشش: مرکز الخدمات والابحاث الثقافیة
عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۷ق.، 6 جلد
کتابشناسی آثار دستنویس علامه کمال الدین میثم بن علی بحرانی(در گذشته سال ۶۹۹ ه) موجود در گنجینه جهانی کتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی(ره) ۱۷۹. کتابشناسی آثار دستنویس علامه کمال الدین میثم بن علی بحرانی(در گذشته سال ۶۹۹ ه) موجود در گنجینه جهانی کتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی(ره)
المخطوطات العربیة فی مکتبة الاسکوریال ـ إسبانیا ۱۸۰. المخطوطات العربیة فی مکتبة الاسکوریال ـ إسبانیا
الأرقام 1260 ـ 1852
مترجم به زبان عربی: می کنفانی
عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۱ق.
۱۸۱. فهرست مقاله های فارسی مربوط به فرهنگ نویسی
نویسنده: مجید ملکان
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۶ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه الامام السیوطی ۱۸۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه الامام السیوطی
فهرس مخطوطات جامعة الریاض ۱۸۳. فهرس مخطوطات جامعة الریاض
الحدیث وعلومه
جامعة الریاض،عمادة شؤون المکتبات، چاپ اول، ریاض، ۱۴۰۰ق.
فهرست نسخه های خطی اهدایی حسین علی محفوظ به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ۱۸۴. فهرست نسخه های خطی اهدایی حسین علی محفوظ به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
مکتبة المتحف العراقی دلیل المخطوطات العربیة ۱۸۵. مکتبة المتحف العراقی دلیل المخطوطات العربیة
مکتبة المتحف العراقی، بغداد، ۱۹۶۹ق.
فهرس کتب اللغة و النحو و الصرف ۱۸۶. فهرس کتب اللغة و النحو و الصرف
به کوشش: عمادة شوون المکتبات
• فهرس کتب اللغة و النحو و الصرف فی مکتبه المصغرات الفیلمیه فی قصسم المخطوطات فی عمادة شوون المکتبات فی الجامعه الاسلامیه، الجامعة الاسلامیة بالمدینة المنورة، عمادة شوون المکتبات، چاپ اول، مدینه، ۱۴۱۷ق. برابر ۲ش.
تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوی بر پایه اسناد از صفوی تا قاجار (1433- 907 ه.ق.) ۱۸۷. تاریخ کتابخانه آستان قدس رضوی بر پایه اسناد از صفوی تا قاجار (1433- 907 ه.ق.)
فهرس مخطوطات المکتبة الأحمدیة بتونس (خزانة جامع الزیتونة) ۱۸۸. فهرس مخطوطات المکتبة الأحمدیة بتونس (خزانة جامع الزیتونة)
نویسنده: عبدالحفیظ منصور
دار الفتح، چاپ اول، بیروت، ۱۳۸۸ق.
فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة المجامیع ۱۸۹. فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة المجامیع
نویسنده: یاسین محمد سواس
مجمع اللغه العربیه بدمشق، چاپ اول، دمشق، ۱۴۰۳ق.، 2 جلد
المنتخب من مخطوطات العربیة فی حلب ۱۹۰. المنتخب من مخطوطات العربیة فی حلب
عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۷ق.، 6 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی اصفهان ۱۹۱. فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی اصفهان
سرشناسه: ایران‌. وزارت‌ فرهنگ‌ و هنر. کتابخانه‌ عمومی‌ اصفهان‌
نویسنده: جواد مقصود همدانی
فهرست کتب کتابخانه مبارکه آستان قدس رضوی علی‌ مشرفها آلاف‌ السلام‌ ۱۹۲. فهرست کتب کتابخانه مبارکه آستان قدس رضوی علی‌ مشرفها آلاف‌ السلام‌
سرشناسه: آستان‌ قدس‌ رضوی‌، کتابخانه‌
طوس (چاپخانه)، مشهد، ۱۳۰۵ش.، 6 جلد
فهرست نسخه های خطی آثار علامه قاضی نور الدین مرعشی شوشتری در گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی کتابخانه بزرگ آیة الله العظمی مرعشی نجفی ۱۹۳. فهرست نسخه های خطی آثار علامه قاضی نور الدین مرعشی شوشتری در گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی کتابخانه بزرگ آیة الله العظمی مرعشی نجفی
آغاز نامه ۱۹۴. آغاز نامه
قائمة المخطوطات العربیة الجدیدة المحفوظة فی خزانة المکتبة الملکیة بمدینة کوبنهاغن ۱۹۵. قائمة المخطوطات العربیة الجدیدة المحفوظة فی خزانة المکتبة الملکیة بمدینة کوبنهاغن
فهرس المخطوطات العربیة المحفوظة فی مکتبة الاسد الوطنیة ۱۹۶. فهرس المخطوطات العربیة المحفوظة فی مکتبة الاسد الوطنیة
الحدیث الشریف و علومه
گردآورنده: مکتبة الاسد، مدیریة المخطوطات
وزارة الثقافة، دمشق، ۱۳۸۴ش. برابر 2006م.، 7 جلد
فهرس المخطوطات المصورة ۱۹۷. فهرس المخطوطات المصورة
سرشناسه: جامعه الدول العربیه (قاهره). المنظمه العربیه للتربیه و الثقافه و العلوم. معهد المخطوطات العربیه
نویسنده: عصام محمد شنطی‌
• فهرس المخطوطات المصورة الجغرافیا و البلدان، ‌المنظمه‌ ‌العربیه‌ للتربیه‌ و ‌الثقافه‌ و ‌العلوم‌، معهد ‌المخطوطات‌ ‌العربیه‌، چاپ اول، کویت، 2003م.، 3 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه حجت کشفی (استهبان ـ ایران) ۱۹۸. فهرست نسخه های خطی کتابخانه حجت کشفی (استهبان ـ ایران)
سرشناسه: کتابخانه حجت کشفی (استهبان)
نویسنده: سید صادق حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۶ش.
فهرس مخطوطات مکتبة کوپریلی ۱۹۹. فهرس مخطوطات مکتبة کوپریلی
سرشناسه: کتابخانه کوپریلی (استانبول)
به کوشش: رمضان ششن، جواد ایزکی، جمیل آقیکار
فهرست مختصر نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ۲۰۰. فهرست مختصر نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی
گنجینه خطی و هنری تالپوران ۲۰۱. گنجینه خطی و هنری تالپوران
نویسنده: قاسم صافی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، ۱۳۸۳ق.
۲۰۲. نسخه های خطی فارسی موجود در کتابخانه دانشگاه علوم و زبان های خارجی کیوتو (ژاپن)
نویسنده: محمدرضا نصیری
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۶ش.
فهرستواره نسخه های خطی کتابخانه امیرالمؤمنین (ع) (نجف اشرف) ۲۰۳. فهرستواره نسخه های خطی کتابخانه امیرالمؤمنین (ع) (نجف اشرف)
فهرس المخطوطات ۲۰۴. فهرس المخطوطات
سرشناسه: مرکز الملک‌ فیصل‌ للبحوث‌ و الدراسات‌ الاسلامیه‌
به کوشش: مرکز الملک فیصل‌ للبحوث‌ و الدراسات‌ الاسلامیه‌
اوراق عتیق (مجموعه مطالعات متن ‌پژوهی، نسخه ‌شناسی و فهرستنگاری) ۲۰۵. اوراق عتیق (مجموعه مطالعات متن ‌پژوهی، نسخه ‌شناسی و فهرستنگاری)
۲۰۶. فهرست نسخه های خطی موجود در کتابخانه مزار امام یحیی بن حسین الهادی الی الحق در شهر صعده جمهوری یمن
سرشناسه: مزار امام‌ یحیی‌بن‌ حسین‌ الهادی‌ الی‌ الحق‌ (صعده‌، یمن‌). کتابخانه‌
نویسنده: عبدالله حمود درهم عزی
فهرس کتب السیرة النبویة و الصحابة ۲۰۷. فهرس کتب السیرة النبویة و الصحابة
به کوشش: عمادة شوون المکتبات
• فهرس کتب السیرة النبویة و الصحابة فی مکتبه المصغرات الفیلمیه فی قصسم المخطوطات فی عمادة شوون المکتبات فی الجامعه الاسلامیه، الجامعة الاسلامیة بالمدینة المنورة، عمادة شوون المکتبات، مدینه، ۱۴۱۵ق.
فهرست مخطوطات مکتبة الجامع الکبیر صنعاء ۲۰۸. فهرست مخطوطات مکتبة الجامع الکبیر صنعاء
سرشناسه: مکتبه الجامع الکبیر (صنعاء)
نویسنده: احمد عبدالرزاق رقیجی، علی وهاب آنسی، عبدالله محمد حبشی
وزارة الاوقاف و الارشاد، چاپ اول، صنعاء، 1984م.، 4 جلد، با مقدمه: علی بن سمان
فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة التصوف ۲۰۹. فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة التصوف
نویسنده: محمد ریاض المالح
• ۱۳۹۸ق.، 3 جلد
المنتخب من مخطوطات دار الکتب القطریة ۲۱۰. المنتخب من مخطوطات دار الکتب القطریة
عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۷ق.، 6 جلد
فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان ۲۱۱. فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان
نویسنده: علامه سید محمدعلی روضاتی
مؤسسه نشر نفائس مخطوطات، اصفهان، ۱۳۸۲ق.، 2 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه صدوقی یزد( یزد ـ ایران ) ۲۱۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه صدوقی یزد( یزد ـ ایران )
سرشناسه: کتابخانه‌ صدوقی‌ یزدی‌
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.
فهرست نسخه های خطی آثار علامه سید رکن الدین حیدر حسینی آملی ۲۱۳. فهرست نسخه های خطی آثار علامه سید رکن الدین حیدر حسینی آملی
از عارفان نامدار ایرانی سده هشتم هجری در کتابخانه بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
نویسنده: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
فهرست نسخه های خطی بنیاد فارس شناسی ۲۱۴. فهرست نسخه های خطی بنیاد فارس شناسی
نویسنده: محمد برکت
بنیاد فارسی شناسی، شیراز، ۱۳۸۴ش.
فهرس المخطوطات العربیة فی المکتبة الوطنیة النمساویة ۲۱۵. فهرس المخطوطات العربیة فی المکتبة الوطنیة النمساویة
فهرس مخطوطات مکتبة عبدالوهاب نیازی (بغداد) ۲۱۶. فهرس مخطوطات مکتبة عبدالوهاب نیازی (بغداد)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامعه جوادیه (بنارس ـ هند) ۲۱۷. فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامعه جوادیه (بنارس ـ هند)
سرشناسه: جامعه جوادیه (بنارس). کتابخانه
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۶ش.
Topkapi Sarayi Muzesi Kutuphanesi Farsca Yazmalar Katalogu ۲۱۸. Topkapi Sarayi Muzesi Kutuphanesi Farsca Yazmalar Katalogu
Topkapi Sarayi Muzesi، استانبول، 1961م.
فهرست کتاب های خطی کتابخانه حضرت شاهچراغ (ع) ۲۱۹. فهرست کتاب های خطی کتابخانه حضرت شاهچراغ (ع)
سرشناسه: کتابخانه‌ آستان‌ حضرت‌ احمدبن‌ موسی‌ شاهچراغ‌(ع‌)
گردآورنده: علی نقی بهروزی
گردآورنده جلد 3: محمد برکت
فلاح، شیراز، ۱۳۸۲ش.، 3 جلد
• فهرست کتب خطی کتابخانه حضرت شاهچراغ علیه السلام، کتابخانه آستان حضرت شاهچراغ، 2 جلد
مخطوطات مکتبة الجزائری النجفی (النجف الاشرف ـ العراق ) ۲۲۰. مخطوطات مکتبة الجزائری النجفی (النجف الاشرف ـ العراق )
سرشناسه: مکتبه‌ الجزائری‌ النجفی‌ (نجف‌ اشرف‌)
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۴ق.
فهرس مخطوطات المکتبة الغربیة بالجامع الکبیر بصنعاء ۲۲۱. فهرس مخطوطات المکتبة الغربیة بالجامع الکبیر بصنعاء
میراث مماحیدره ۲۲۲. میراث مماحیدره
فهرست نسخه های خطی و اسناد کتابخانه تمبوکتو - جمهوری مالی
مخطوطات مکتبة آیة الله السید محمد البغدادی ۲۲۳. مخطوطات مکتبة آیة الله السید محمد البغدادی
نویسنده: شیخ محمد هادی امینی نجفی
مطبعة القضاء، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۳ق.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشگاه قازان جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه ۲۲۴. فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشگاه قازان جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه
سرشناسه: دانشگاه‌ دولتی‌ قازان‌. کتابخانه‌
به کوشش: عنایت الله فاتحی نژاد ، بابک فرزانه، آلسو ارسلانوا، نوریه گریوا
فهرس مخطوطات المکتبة الخالدیة القدس ۲۲۵. فهرس مخطوطات المکتبة الخالدیة القدس
به کوشش: نظمی جعبه
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامی، چاپ اول، لندن، ۱۴۲۷ق. برابر 2006م.، با تحریر: خضر ابراهیم سلامه، با مقدمه: ولید خالدی
فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه ملی جمهوری چک(پراگ) ۲۲۶. فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه ملی جمهوری چک(پراگ)
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ چک‌ (پراگ‌)
به کوشش: رضا میرجی
فهرس مخطوطات مکتبة کاشف الغطاء العامة ۲۲۷. فهرس مخطوطات مکتبة کاشف الغطاء العامة
فهرس المصاحف الشریفة و تفسیر القرآن و علومه و الأدعیه و الزیارات
نویسنده: سید حسن موسوی بروجردی
• فهرس مخطوطات مکتبة کاشف الغطاء العامة (مکتبة علی و الحسین)، دار التراث، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۵ق.، 2 جلد
فهرس مخطوطات دار الکتب القطریة ۲۲۸. فهرس مخطوطات دار الکتب القطریة
فهرس المخطوطات المصورة ملحق ـ فی مکتبة التراث العلمی العربی ۲۲۹. فهرس المخطوطات المصورة ملحق ـ فی مکتبة التراث العلمی العربی
فهرستواره نسخه های خطی مجموعه مشکوة ۲۳۰. فهرستواره نسخه های خطی مجموعه مشکوة
اهدائی به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
نویسنده: محمد شیروانی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه آیت الله بروجردی( کرمانشاه ـ ایران ) ۲۳۱. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه آیت الله بروجردی( کرمانشاه ـ ایران )
سرشناسه: مدرسه‌ آیه‌الله‌ بروجردی‌ (قده‌). کتابخانه‌
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
سرور (چاپخانه)، چاپ اول، بی جا، ۱۳۸۰ش.
فهرست هزار و پانصد نسخه خطی ۲۳۲. فهرست هزار و پانصد نسخه خطی
اهدائی رهبر معظم انقلاب حضرت آیة الله خامنه ای به کتابخانه آستان قدس رضوی
نویسنده: آیة الله رضا استادی
فهرست دست نوشته های آثار خواجه نصیر الدین محمد طوسی در کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی رحمه‌الله‌ گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی - قم ۲۳۳. فهرست دست نوشته های آثار خواجه نصیر الدین محمد طوسی در کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی رحمه‌الله‌ گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی - قم
سرشناسه: کتابخانه‌ بزرگ‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ العظمی مرعشی‌‌نجفی‌
نویسنده: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
فهرست مختصر دست نویس های فارسی، عربی و ترکی کتابخانه تامس فیشر، دانشگاه‌ تورنتو به‌انضمام‌ فرهنگ‌ مختصر مصطلحات‌ نسخه‌شناسی‌ ۲۳۴. فهرست مختصر دست نویس های فارسی، عربی و ترکی کتابخانه تامس فیشر، دانشگاه‌ تورنتو به‌انضمام‌ فرهنگ‌ مختصر مصطلحات‌ نسخه‌شناسی‌
سرشناسه: ‎Thomas Fisher Rare Book Library‬
به کوشش: محمد مهدی باقی
فهرست المخطوطات العربیه الموجودة فی الجامعة الکاثولیکیة ـ واشنطن ۲۳۵. فهرست المخطوطات العربیه الموجودة فی الجامعة الکاثولیکیة ـ واشنطن
سرشناسه: دانشگاه کاتولیک (واشنگتن)
مترجم: محمد شیبانی
نامه های تاجران منتخبی از اسناد کتابخانه میرزامحمد کاظمینی (یزد- ایران) ۲۳۶. نامه های تاجران منتخبی از اسناد کتابخانه میرزامحمد کاظمینی (یزد- ایران)
سرشناسه: کتابخانه میرزامحمد کاظمینی (یزد)
به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات دار الحدیث ۲۳۷. فهرست نسخه های خطی کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات دار الحدیث
سرشناسه: دارالحدیث. مرکز تحقیقات
نویسنده: علی صدرائی خوئی
• فهرست نسخه های خطی کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات دارالحدیث، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
• فهرست نسخه های خطی کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات دارالحدیث، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: قاسم شیرجعفری
فهرست نسخه های خطی کتابخانه قمر بنی هاشم علیه السلام (دامغان ـ ایران) ۲۳۸. فهرست نسخه های خطی کتابخانه قمر بنی هاشم علیه السلام (دامغان ـ ایران)
سرشناسه: کتابخانه قمر بنی هاشم (دامغان)
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۴۲۷ق.
Topkapi Sarayi Muzesi Kutuphanesi Arapca Yazmalar Katalogu ۲۳۹. Topkapi Sarayi Muzesi Kutuphanesi Arapca Yazmalar Katalogu
سرشناسه: Topkapi Sarayi Muzesi, Kutuphane
Topkapi Sarayi Muzesi، استانبول، 1964م.، 4 جلد
مخطوطات السید الرضوی( کراتشی ـ باکستان ) ۲۴۰. مخطوطات السید الرضوی( کراتشی ـ باکستان )
سرشناسه: کتابخانه‌ سید رضوی‌ (کراچی‌)
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۴ق.
نشرة مکتبیة ۲۴۱. نشرة مکتبیة
للمخطوطات العربیة المصورة علی الاشرطة المصغرة المیکروفیلم المحفوظة فی مدیریة إحیاء ونشر التراث العربی
نویسنده: عدنان درویش، محمد مصری
مراجع ۲۴۲. مراجع
گردآورنده: علی بهرامیان، سید علی موجانی
• مراجع فهرست نسخه های خطی کتابخانه های شخصی موریتانی، وزارت امور خارجه، مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، 3 جلد
الفهرس العام للمخطوطات ۲۴۳. الفهرس العام للمخطوطات
به کوشش (ج. 8/1): جمال بن حمادة
نویسنده (ج. 8/1): جمال بن حمادة
دارالکتب الوطنیة، تونس، 1994م.، 9 جلد، اشراف (ج. 8/1): جمعة شیخة
فهرست نسخه های خطی کتابخانه احقاف استان حضر موت جمهوری یمن ۲۴۴. فهرست نسخه های خطی کتابخانه احقاف استان حضر موت جمهوری یمن
سرشناسه: کتابخانه الاحقاف (حضرموت، یمن)
گردآورنده: عبدالله عیدروس، عبدالرحمن سقاف، عبدالقادر بن صالح ابن شهاب
• فهرس المخطوطات الیمنیة لمکتبة الاحقاف، وزارت امور خارجه، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، قم، ۱۴۳۰ق.، 3 جلد
فهرس کتب التفسیر ۲۴۵. فهرس کتب التفسیر
به کوشش: عمادة شوون المکتبات
• فهرس کتب التفسیر فی مکتبه المصغرات الفیلمیه فی قصسم المخطوطات فی عمادة شوون المکتبات فی الجامعه الاسلامیه، الجامعة الاسلامیة بالمدینة المنورة، عمادة شوون المکتبات، مدینه، ۱۴۱۷ق.
فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتو آثار خطی تاجیکستان ۲۴۶. فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتو آثار خطی تاجیکستان
فهرست نسخه های خطی کتابخانه سیداحمد روضاتی (اصفهان- ایران) ۲۴۷. فهرست نسخه های خطی کتابخانه سیداحمد روضاتی (اصفهان- ایران)
نویسنده: رحیم قاسمی
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
فهرس المخطوطات العربیة بمکتبة الإمبروزیانا بمیلانو ۲۴۸. فهرس المخطوطات العربیة بمکتبة الإمبروزیانا بمیلانو
نویسنده: صلاح الدین منجد
دار الکتاب الجدید، بیروت، 1980م.، 2 جلد
المخطوطات الجغرافیة العربیة فی المتحف البریطانی ۲۴۹. المخطوطات الجغرافیة العربیة فی المتحف البریطانی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه شیخ محمد علی دیانی ( بیرجند ـ ایران ) ۲۵۰. فهرست نسخه های خطی کتابخانه شیخ محمد علی دیانی ( بیرجند ـ ایران )
به ضمیمه نسخه های خطی مسجد الرسول بازار ـ بیرجند
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامع گوهرشاد مشهد ۲۵۱. فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامع گوهرشاد مشهد
نویسنده: محمود یزدی مطلق (فاضل)
نویسنده (ج.5): براتعلی غلامی مقدم
کتابخانه جامع گوهرشاد مشهد، مشهد، ۱۳۶۳ش.، 4 جلد
فهرست آثار خطی شیخ مفید در کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی ۲۵۲. فهرست آثار خطی شیخ مفید در کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی
سرشناسه: کتابخانه عمومی حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی (قم)
نویسنده: شیخ رضا مختاری، حسین شفیعی
المکتبة العباسیة تاریخها و مخطوطاتها ۲۵۳. المکتبة العباسیة تاریخها و مخطوطاتها
دلیل المخطوطات ۲۵۴. دلیل المخطوطات
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
چاپخانه علمیه، قم، ۱۳۹۷ق.
مراسلات ۲۵۵. مراسلات
منتخبی از اسناد کتابخانه میرزا محمد کاظمینی ( یزد-ایران)
سرشناسه: کتابخانه میرزامحمد کاظمینی (یزد)
به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.
فهرست نسخه های خطی مدرسه قنبرعلی خان (حضرت ولی عصر عج)(تهران ـ ایران) ۲۵۶. فهرست نسخه های خطی مدرسه قنبرعلی خان (حضرت ولی عصر عج)(تهران ـ ایران)
به ضمیمه چاپ عکسی مجموعه ای کهن در علم نجوم (ذخائر کتابخانه های ایران ـ شماره 4)
سرشناسه: مدرسه قنبرعلی خان (حضرت ولی‌عصر ع) تهران. کتابخانه
نویسنده: سید محمدحسین حکیم
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۴۲۸ق.
Topkapi Sarayi Muzesi Kutuphanesi Turkce Yazmalar Katalogu ۲۵۷. Topkapi Sarayi Muzesi Kutuphanesi Turkce Yazmalar Katalogu
Topkapi Sarayi Muzesi، استانبول، 1961م.، 2 جلد
فهرسة مخطوطات المکتبة القاسمیة الجزائر ۲۵۸. فهرسة مخطوطات المکتبة القاسمیة الجزائر
مخطوطات مکتبة المدرسة الإسماعیلیة( شاهرود ـ ایران ) ۲۵۹. مخطوطات مکتبة المدرسة الإسماعیلیة( شاهرود ـ ایران )
سرشناسه: مدرسه‌ اسماعیلیه‌ (شاهرود). کتابخانه‌
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۴ق.
فهرس مخطوطات مکتبة جامعة قاریونس المرکزیة بنغازی ۲۶۰. فهرس مخطوطات مکتبة جامعة قاریونس المرکزیة بنغازی
سرشناسه: جامعه قاریونس (بنغازی). مکتبه
نویسنده: فرج میلاد شمبش
جامعة قاریونس، 1982م.، 3 جلد
فهرست مخطوطات مکتبة المعهد الموریتانی لبحث العلمی (قسم الفقه و الأصول) ۲۶۱. فهرست مخطوطات مکتبة المعهد الموریتانی لبحث العلمی (قسم الفقه و الأصول)
فهرس المخطوطات العربیة المحفوظة فی الخزانة العامة برباط الفتح (المغرب الاقصی) ۲۶۲. فهرس المخطوطات العربیة المحفوظة فی الخزانة العامة برباط الفتح (المغرب الاقصی)
المخطوطات القبطیة ۲۶۳. المخطوطات القبطیة
به کوشش: سمیه حسن محمد ابراهیم
سمیه حسن محمد ابراهیم، قاهره، ۱۴۳۳ق. برابر 2012م.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دولتی روسیه ( لنین ) ۲۶۴. فهرست نسخه های خطی کتابخانه دولتی روسیه ( لنین )
سرشناسه: کتابخانه دولتی لنین (مسکو)
نویسنده: علی بهرامیان
فهرست نسخه های خطی فارسی بمبئی ـ کتابخانه مؤسسه کاما ـ گنجینه مانکجی ۲۶۵. فهرست نسخه های خطی فارسی بمبئی ـ کتابخانه مؤسسه کاما ـ گنجینه مانکجی
سرشناسه: موسسه کاما گنجینه مانکجی (بمبئی). کتابخانه
نویسنده: سید مهدی غروی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۳۶۵ش.
المخطوطات اللغویة فی مکتبة المتحف العراقی ۲۶۶. المخطوطات اللغویة فی مکتبة المتحف العراقی
مخطوطات السید محمد باقر الطباطبائی فی کربلاء ۲۶۷. مخطوطات السید محمد باقر الطباطبائی فی کربلاء
فهرست ناتمام تعدادی از کتاب های کتابخانه سلطنتی ۲۶۸. فهرست ناتمام تعدادی از کتاب های کتابخانه سلطنتی
سرشناسه: کتابخانه‌ سلطنتی‌، تهران‌
به اهتمام: مهدی بیانی
• بی نا، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۲ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مؤسسه امام صادق علیه السلام (قم - ایران) ۲۶۹. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مؤسسه امام صادق علیه السلام (قم - ایران)
سرشناسه: موسسه‌امام‌صادق (ع). کتابخانه
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۵ق.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان ۲۷۰. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان
سرشناسه: دانشگاه اصفهان. کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
انتشارات دانشگاه اصفهان، اصفهان، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد، با مقدمه: احمد شعبانی
فهرس المخطوطات المصورة فی المرکز المخطوطات و التراث و الوثائق،المجامیع ۲۷۱. فهرس المخطوطات المصورة فی المرکز المخطوطات و التراث و الوثائق،المجامیع
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجتهد الزمان بیدگلی (بیدگل-ایران) ۲۷۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجتهد الزمان بیدگلی (بیدگل-ایران)
سرشناسه: کتابخانه مجتهدالزمان بیدگلی (بیدگل)
نویسنده: سید صادق حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.
فهرست دست نویس های عربی و فارسی مجموعه دکتر نبی بخش خان بلوچ در آرشیو سند ، کراچی ( پاکستان ) ۲۷۳. فهرست دست نویس های عربی و فارسی مجموعه دکتر نبی بخش خان بلوچ در آرشیو سند ، کراچی ( پاکستان )
سرشناسه: نبی بخش خان بلوچ
نویسنده: خضر عباسی نوشاهی
موسسه نشر فهرستگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، اشراف: سید عارف نوشاهی
فهرست نسخه های خطی مدرسه صدر (تهران ـ ایران) ۲۷۴. فهرست نسخه های خطی مدرسه صدر (تهران ـ ایران)
سرشناسه: مدرسه صدر ( تهران). کتابخانه
نویسنده: سید محمدحسین حکیم
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۴۲۸ق.
فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة علوم القرآن ۲۷۵. فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة علوم القرآن
نویسنده: صلاح محمد خیمی
نویسنده جلد 4: عزت حسن
مجمع اللغه العربیه بدمشق، دمشق، ۱۴۰۳ق.، 4 جلد
میراث بهارستان ۲۷۶. میراث بهارستان
مترجم: عبدالقادر هاشمی
• میراث بهارستان (مجموعه ۱۳ رساله)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، ۱۳۸۸ش.، 3 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران ۲۷۷. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
سرشناسه: دانشگاه‌ تهران‌. کتابخانه‌ مرکزی‌ و مرکز اسناد
نویسنده: استاد محمدتقی دانش پژوه
گردآورنده جلد 20: سید محمدحسین حکیم
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۷ش.، 20 جلد
فهرس المخطوطات الترکیة العثمانیة ۲۷۸. فهرس المخطوطات الترکیة العثمانیة
التی اقتنتها دار الکتب القومیه منذ عام ۱۸۷۰ حتی نهایة 1980 م
الهیئة المصریة العامة للکتاب، مصر، 1987م.، 4 جلد
فهرس مخطوطات التفسیر و التجوید و القراءات و علوم القرآن فی مکتبة الملک عبدالعزیز ۲۷۹. فهرس مخطوطات التفسیر و التجوید و القراءات و علوم القرآن فی مکتبة الملک عبدالعزیز
مع اطیب تحیات ادارة المعهد ۲۸۰. مع اطیب تحیات ادارة المعهد
فهرس مصورات المخطوطات ۲۸۱. فهرس مصورات المخطوطات
موسسه طلیعه نور، چاپ اول، قم، ۱۴۲۹ق.، اشراف: ضیاء بدر آل سنبل
فهرست نسخه های خطی شرقی کتابخانه ملی کیف (اوکراین) ۲۸۲. فهرست نسخه های خطی شرقی کتابخانه ملی کیف (اوکراین)
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ اوکراین‌
نویسنده: حامد مزرجی
فهرس المخطوطات المصوّرة في مکتبة الإمام الحکیم العامّة ۲۸۳. فهرس المخطوطات المصوّرة في مکتبة الإمام الحکیم العامّة
دار التراث، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۴ق.، 2 جلد
فهرس المخطوطات العربیة فی مکتبة سترا سبورغ الوطنیة والجامعیة ۲۸۴. فهرس المخطوطات العربیة فی مکتبة سترا سبورغ الوطنیة والجامعیة
سرشناسه: کتابخانه ملی و دانشگاهی استراسبورگ (فرانسه)
نویسنده: نزیه کسیبی
الفهرس الوصفی للمخطوطات الفارسیة المزینة بالصور والمحفوظة بدار الکتب ۲۸۵. الفهرس الوصفی للمخطوطات الفارسیة المزینة بالصور والمحفوظة بدار الکتب
نویسنده: نصر الله مبشر طرازی
• الفهرس الوصفی، وزارة الثقافة،دارالکتب و الوثائق القومیة، چاپ اول، قاهره، 1968م.، با مقدمه: ثروت عکاشة
فهرس المخطوطات المصورة مراقبة التراث العربی ۲۸۶. فهرس المخطوطات المصورة مراقبة التراث العربی
فهرست نسخ خطی فارسی موجود در کتابخانه سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ۲۸۷. فهرست نسخ خطی فارسی موجود در کتابخانه سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی
سرشناسه: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی. کتابخانه
به کوشش: معصومه فرشچی
سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه نور بخش(خانقاه نعمت اللهی) ۲۸۸. فهرست نسخه های خطی کتابخانه نور بخش(خانقاه نعمت اللهی)
سرشناسه: کتابخانه نوربخش. (تهران)
نویسنده: ابراهیم دیباجی
خانقاه نعمت اللهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۰ش.، 2 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه علمیه  آیة الله العظمی خوئی قدس‌ سره‌ مشهد مقدس‌ - ایران‌ ۲۸۹. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه علمیه آیة الله العظمی خوئی قدس‌ سره‌ مشهد مقدس‌ - ایران‌
سرشناسه: مدرسه‌ علمیه‌ آیت‌ الله‌ العظمی‌ خوئی‌. کتابخانه‌
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مفتی الشیعه( ایران ـ قم ) ۲۹۰. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مفتی الشیعه( ایران ـ قم )
سرشناسه: کتابخانه‌ مفتی‌ الشیعه‌ (قم)
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۳ق.
سرود اهل بخارا ۲۹۱. سرود اهل بخارا
حکایت کتابخانه خصوصی قاضی میرزا محمد شریف جان مخدوم ملقب به صدر ضیاء آخرین قاضی القضات بخارای شریف
فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه رضا، رام پور ۲۹۲. فهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه رضا، رام پور
گردآورنده: کتابخانه رضا رام پور(هند)
کتابخانه رضا رام پور(هند)، رام پور، ۱۴۲۱ق. برابر 2000م.، 3 جلد
خزائن مکتوم تمبوکتو ۲۹۳. خزائن مکتوم تمبوکتو
فهرستواره عمومی نسخه های خطی فندکاتی خاندان القوطی
گردآورنده: اسماعیل جیاجه حیدرا قوطی، مولای اسماعیل حیدرا، صفا اخوان
عظام، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه ممتاز العلماء (لکهنو ـ هند) ۲۹۴. فهرست نسخه های خطی کتابخانه ممتاز العلماء (لکهنو ـ هند)
با گزارشی از خاندان علمی غفران مآب
نویسنده: سید صادق حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.
فهرست الفبائی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی ۲۹۵. فهرست الفبائی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
نویسنده: محمد آصف فکرت
مخطوطات دزفول (مدرسه النبوی والسید النبوی) (دزفول - ایران) ۲۹۶. مخطوطات دزفول (مدرسه النبوی والسید النبوی) (دزفول - ایران)
سرشناسه: مدرسه نبوی (دزفول). کتابخانه
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۴ق.
فهرست نسخ خطی کتابخانه ناصریة لکهنو (ایالت یو. پی) ۲۹۷. فهرست نسخ خطی کتابخانه ناصریة لکهنو (ایالت یو. پی)
Manuscripts in Arabic, Persian and Urdu ۲۹۸. Manuscripts in Arabic, Persian and Urdu
A Descriptive Catalogue
مترجم: Victoria Memorial (Museum : India
VICTORIA MEMORIAL، کلکته، 1973م.
عرض لاعمال مؤتمر الطوسی فی المخطوطات ۲۹۹. عرض لاعمال مؤتمر الطوسی فی المخطوطات
فهرست باسماء مؤلفات الشیخ محمدمهدی الخالصی الکبیر، الشیخ محمد الخالصی، الشیخ محمد مهدی الخالصی ۳۰۰. فهرست باسماء مؤلفات الشیخ محمدمهدی الخالصی الکبیر، الشیخ محمد الخالصی، الشیخ محمد مهدی الخالصی
مع نموذج من خط جد الاسرة الخالصیة و خط الامامین الفقیدین
نویسنده: حمید مجید هدو
مطبعة الارشاد، بغداد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش ۳۰۱. فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش
سرشناسه: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. کتابخانه گنج‌بخش
نویسنده: احمد منزوی، محمد حسین تسبیحی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، آذر ۱۳۵۷ش.، 4 جلد
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، راولپندی، ۱۳۵۰ش.، 3 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه شعبه تحقیق و اشاعت کشمیر و حمیدیه بهویان ۳۰۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه شعبه تحقیق و اشاعت کشمیر و حمیدیه بهویان
سرشناسه: کتابخانه‌ شعبه‌ تحقیق‌ و اشاعت‌ کشمیر
مرکز تحقیقات زبان فارسی در هند، چاپ اول، دهلی، ۲۲ بهمن ۱۳۶۴ش.
فهرست کتابخانه ملی تبریز کتب خطی اهدایی مرحوم حاج محمد نخجوانی ۳۰۳. فهرست کتابخانه ملی تبریز کتب خطی اهدایی مرحوم حاج محمد نخجوانی
سرشناسه: کتابنامه‌ ملی‌ تبریز
نویسنده: میر ودود سید یونسی
کتابخانه ملی تبریز، چاپ اول، تبریز، ۱۳۴۸ش.، 3 جلد
فهرست کتب کتابخانه مدرسه فاضلیه ۳۰۴. فهرست کتب کتابخانه مدرسه فاضلیه
سرشناسه: مدرسه‌ فاضلیه‌. کتابخانه‌
گردآورنده: عبدالعلی اوکتایی
مطبعه خراسان، مشهد، ۱۳۰۹ش.
فهرست کتب خطی کتابخانه سید محمد حجت کوهکمره ای ۳۰۵. فهرست کتب خطی کتابخانه سید محمد حجت کوهکمره ای
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۹ق.
فهرست کتب عربیه موجوده کتب خانه ریاست رامپور ۳۰۶. فهرست کتب عربیه موجوده کتب خانه ریاست رامپور
گردآورنده: محمد حامد علی خان صاحب بهادر
مطبع سرکاری رامپور، رام پور، 1928م.، 3 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه معمار باشی (تهران - ایران) ۳۰۷. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه معمار باشی (تهران - ایران)
سرشناسه: مدرسه معمارباشی (تهران). کتابخانه
نویسنده: سید محمدحسین حکیم
مجمع ذخائر اسلامی، تهران، ۱۳۸۵ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مؤسسه حضرت آیة الله العظمی بروجردی ۳۰۸. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مؤسسه حضرت آیة الله العظمی بروجردی
سرشناسه: موسسه حضرت آیه‌الله‌العظمی بروجردی (قم). کتابخانه
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
فهرستواره کتابخانه مینوی و کتابخانه مرکزی پژوهشگاه (خطی‌، عکسی‌، میکروفیلم‌، یادداشتها) ۳۰۹. فهرستواره کتابخانه مینوی و کتابخانه مرکزی پژوهشگاه (خطی‌، عکسی‌، میکروفیلم‌، یادداشتها)
سرشناسه: کتابخانه‌ استاد مینوی‌
به کوشش: استاد محمدتقی دانش پژوه، استاد ایرج افشار
فهرست کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار ۳۱۰. فهرست کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار
سرشناسه: مدرسه عالی سپهسالار، کتابخانه
نویسنده ج1و2: ابن یوسف شیرازی
نویسنده ج3و4و5: استاد محمدتقی دانش پژوه، علینقی منزوی تهرانی
فهرس المخطوطات العربیة فی المکتبة الوطنیة النمساویة ۳۱۱. فهرس المخطوطات العربیة فی المکتبة الوطنیة النمساویة
سقیفة الصفا العلمیة، جده، ۱۴۲۹ق.، محقق: محمد عایش
فهرستواره نسخه های خطی و عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی (قم - ایران) ۳۱۲. فهرستواره نسخه های خطی و عکسی مرکز احیاء میراث اسلامی (قم - ایران)
معرفی اجمالی حدود 8500 عنوان کتاب و رساله و بیش از 12000 نسخه خطی
به کوشش: محمدرضا آصف آگاه حسینی اشکوری
SADBERK HANIM MUZESI KUTUPHANESI HUSEYIN KOCABAS YAZMALARI KATALOGU ۳۱۳. SADBERK HANIM MUZESI KUTUPHANESI HUSEYIN KOCABAS YAZMALARI KATALOGU
نویسنده: اسماعیل باکر
SADBERK HANIM MUZESI، استانبول، 2001م.
۳۱۴. فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات
سرشناسه: دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات. کتابخانه
نویسنده: استاد محمدتقی دانش پژوه
Catalogue of Persian Manuscripts in the India office Library ۳۱۵. Catalogue of Persian Manuscripts in the India office Library
گردآورنده: هرمن اته
• لندن، 1980م.، 2 جلد
فهرست کتابشناسیهای آثار چاپی و موضوعی فارسی و لاتین ۳۱۶. فهرست کتابشناسیهای آثار چاپی و موضوعی فارسی و لاتین
فهرست نسخه های خطی خورشید گردیزی (ملتان ـ پاکستان) ۳۱۷. فهرست نسخه های خطی خورشید گردیزی (ملتان ـ پاکستان)
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۰ش.
فهرس مخطوطات الخزانة العلویّة ۳۱۸. فهرس مخطوطات الخزانة العلویّة
نویسنده: احمد علی مجید حلی
العتبة العلویة المقدسة، چاپ اول، کربلا، ۱۷ ربیع الاول ۱۴۳۶ق.، 2 جلد، با مقدمه: الدکتور علي خضیر حجّي
فهرست نسخه های خطی فارسی موزه ملی پاکستان کراچی ۳۱۹. فهرست نسخه های خطی فارسی موزه ملی پاکستان کراچی
سرشناسه: موزه ملی پاکستان (کراچی)
نویسنده: سید عارف نوشاهی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۳۶۲ش.
مخطوطات الادب فی المتحف العراق ۳۲۰. مخطوطات الادب فی المتحف العراق
فهرس المخطوطات المصورة الفقه واصوله ۳۲۱. فهرس المخطوطات المصورة الفقه واصوله
سرشناسه: منظمه‌العربیه للتربیه و الثقافه و العلوم (کویت)
نویسنده: عبدالحفیظ منصور ، عباس عبدالله کنة
فهرست نسخه های خطی کتابخانه غرب مدرسه آخوند ـ همدان ۳۲۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه غرب مدرسه آخوند ـ همدان
سرشناسه: کتابخانه‌ غرب‌ مدرسه‌ آخوند همدان‌
نویسنده: جواد مقصود همدانی
• بی نا، چاپ اول، همدان،
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه مروی طهران(هزار و پنجاه نسخه) ۳۲۳. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه مروی طهران(هزار و پنجاه نسخه)
سرشناسه: مدرسه‌ مروی‌. کتابخانه‌
نویسنده: آیة الله رضا استادی
کتابخانه مدرسه مروی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی گلپایگانی ۳۲۴. فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی گلپایگانی
نویسنده: ابو الفضل عرب زاده
دار القرآن الکریم، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.
فهرست نسخه های خطی ترکی کتابخانه بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی «گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی» ۳۲۵. فهرست نسخه های خطی ترکی کتابخانه بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی «گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی»
سرشناسه: کتابخانه عمومی حضرت آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی. گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی
نویسنده: حسین متقی
فهرست مخطوطات خزانة الروضة الحیدریة فی النجف الاشرف ۳۲۶. فهرست مخطوطات خزانة الروضة الحیدریة فی النجف الاشرف
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مطبعة النعمان، چاپ اول، نجف، 1971م.
فهرس المخطوطات الاصلیة ۳۲۷. فهرس المخطوطات الاصلیة
فهرست نسخه های خطی دانشگاه بوعلی (همدان- ایران) ۳۲۸. فهرست نسخه های خطی دانشگاه بوعلی (همدان- ایران)
سرشناسه: دانشگاه بوعلی‌سینا. کتابخانه
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۴ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه سریزدی (مسجد حظیره) (یزد ـ ایران) ۳۲۹. فهرست نسخه های خطی کتابخانه سریزدی (مسجد حظیره) (یزد ـ ایران)
سرشناسه: کتابخانه سریزدی (یزد)
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
فهرس المخطوطات الفارسیة التی‌ تقتنیها دار الکتب‌ حتی‌ عام‌ ۱۹۶۳م‌ ۳۳۰. فهرس المخطوطات الفارسیة التی‌ تقتنیها دار الکتب‌ حتی‌ عام‌ ۱۹۶۳م‌
فهرس المخطوطات العربیة والترکیة والفارسیة فی المکتبة السلیمانیة ۳۳۱. فهرس المخطوطات العربیة والترکیة والفارسیة فی المکتبة السلیمانیة
گردآورنده: محمود سید اوغلی، محمود السید الدغیم
سقیفة الصفا العلمیة، چاپ اول، جده، ۱۴۳۱ق.، 3 جلد، با مقدمه: امیر اش
فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانه کوپریلی و پاره ای از نسخ خطی عربی (استانبول - ترکیه) ۳۳۲. فهرست نسخ خطی فارسی کتابخانه کوپریلی و پاره ای از نسخ خطی عربی (استانبول - ترکیه)
به کوشش: محمدتقی حسینی، مروارید رفوگران
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
الفهرس العام لمخطوطات دار الکتب الظاهریة ۳۳۳. الفهرس العام لمخطوطات دار الکتب الظاهریة
Mevlânâ Müzesi müzelik yazma kitaplar kataloğu ۳۳۴. Mevlânâ Müzesi müzelik yazma kitaplar kataloğu
نویسنده: عبدالباقی گلپ نارل
• MEVLANA MUZESI MUZELIK YAZMA KITAPLAR KATALOGU، TURK TARIH KURUMU BASIMEVI، آنکارا، 2003م.
CATALOGUE OF THE ARABIC MANUSCRIPTS IN THE LIBRARY OF THE INDIA OFFICE ۳۳۵. CATALOGUE OF THE ARABIC MANUSCRIPTS IN THE LIBRARY OF THE INDIA OFFICE
نویسنده: سی. ای. استوری، ریوبین لوی
• لندن، 2 جلد
مجموعة مختارة لمخطوطات عربیة نادرة ۳۳۶. مجموعة مختارة لمخطوطات عربیة نادرة
من مکتبات عامة فی المغرب
عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۷ق.، 6 جلد
فهرست کتب خطی کتابخانه خانقاه احمدی شیراز ۳۳۷. فهرست کتب خطی کتابخانه خانقاه احمدی شیراز
فهرس مخطوطات السادة آل الخرسان فی خزانة العتبة العلویة المقدسة ۳۳۸. فهرس مخطوطات السادة آل الخرسان فی خزانة العتبة العلویة المقدسة
سلسة فهارس مخطوطات النجف الاشرف
نویسنده: حسین جهاد الحساني
مرکز الأمیر لإحیاء التراث الإسلامي، نجف، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۵ق. برابر 2014م.، با مقدمه: السید عیسی السید محمد صالح الخرسان
فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة الفلسفة والمنطق وآداب البحث ۳۳۹. فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة الفلسفة والمنطق وآداب البحث
نویسنده: عبدالحمید حسن
مجمع اللغه العربیه بدمشق، دمشق، ۱۳۹۰ق.
فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتو نسخه های خطی ترکمنستان ـ عشق آباد ۳۴۰. فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتو نسخه های خطی ترکمنستان ـ عشق آباد
فهرس مخطوطات مکتبة مکة المکرمة ۳۴۱. فهرس مخطوطات مکتبة مکة المکرمة
قسم التاریخ
نویسنده: محمد حبیب الهیة
• فهرس مخطوطات مکتبة مکة المکرمة قسم التاریخ، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامی، لندن، ۱۴۱۴ق.
فهرست کتب خطی کتابخانه ملی فارس ۳۴۲. فهرست کتب خطی کتابخانه ملی فارس
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ فارس‌. شیراز
نویسنده: علی نقی بهروزی، محمد صادق فقیر
انجمن کتابخانه های عمومی شیراز، چاپ اول، شیراز، ۱۳۵۱ش.، 2 جلد
فهرست کتابخانه دولتی تربیت تبریز،کتب خطی ۳۴۳. فهرست کتابخانه دولتی تربیت تبریز،کتب خطی
نویسنده: محمد نخجوانی
چاپخانه شفق، تبریز، ۱۳۲۹ش.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه فیضیه قم ۳۴۴. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه فیضیه قم
سرشناسه: مدرسه‌ فیضیه‌ قم‌. کتابخانه‌
نویسنده: آیة الله رضا استادی
چاپخانه مهر، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ق.، 2 جلد
۳۴۵. نسخه های خطی کهن و نفیس نهج البلاغة و شروح ، گزیده ها و ترجمه های آن در کتابخانه بزرگ آیت الله العظمی مرعشی نجفی«گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی»
فهرس مخطوطات العربیة فی مکتبة الکونغرس بواشنطن ۳۴۶. فهرس مخطوطات العربیة فی مکتبة الکونغرس بواشنطن
نویسنده: صلاح الدین منجد
دار الکتاب الجدید، چاپ دوم، بیروت، 1979م.
فهرس المخطوطات مکتبة الحاج الاعظمی ۳۴۷. فهرس المخطوطات مکتبة الحاج الاعظمی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه صدر خواجو (ایران ـ اصفهان) ۳۴۸. فهرست نسخه های خطی کتابخانه صدر خواجو (ایران ـ اصفهان)
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۶ق.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه صدر بازار (اصفهان ـ ایران) ۳۴۹. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه صدر بازار (اصفهان ـ ایران)
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، اسفند ۱۳۸۴ش.، 3 جلد
دلیل مخطوطات موسسة کاشف الغطاء العامة ۳۵۰. دلیل مخطوطات موسسة کاشف الغطاء العامة
العراق ـ نجف الاشرف
موسسة کاشف الغطاء، نجف، ۱۴۲۶ق.
مخطوطات التاریخ و التراجم و السیر فی مکتبه المتحف العراقی ۳۵۱. مخطوطات التاریخ و التراجم و السیر فی مکتبه المتحف العراقی
سرشناسه: متحف العراقی، مکتبه
نویسنده: اسامه ناصر نقشبندی، ظمیاء محمد عباس
وزارة الثقافة و الاعلام، بغداد، 1982م.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه محمدیحیی ولد کنی تمبوکتو ۳۵۲. فهرست نسخه های خطی کتابخانه محمدیحیی ولد کنی تمبوکتو
الآثار الخطیة فی المکتبة القادریة فی جامع الشیخ عبدالقادر الگیلانی ببغداد ۳۵۳. الآثار الخطیة فی المکتبة القادریة فی جامع الشیخ عبدالقادر الگیلانی ببغداد
سرشناسه: کتابخانه القادریه (بغداد)
نویسنده: عبدالسلام رؤوف
دارالعربیة للموسوعات، بغداد، 1974م.، 5 جلد
فهرس مخطوطات خزانة القرویین ۳۵۴. فهرس مخطوطات خزانة القرویین
سرشناسه: جامعه القرویین (فاس)
نویسنده: محمد عابد فاسی
دار البیضاء، ۱۳۹۹ق.، 2 جلد، با مقدمه: محمد فاسی فهری
فهرس الخزانة العلمیة الصبحیة بسلا ۳۵۵. فهرس الخزانة العلمیة الصبحیة بسلا
Mevlânâ Müzesi yazmalar kataloğu ۳۵۶. Mevlânâ Müzesi yazmalar kataloğu
نویسنده: عبدالباقی گلپ نارل
• MEVLANA MUZESI YAZMALAR KATALOGU، TURK TARIH KURUMU BASIMEVI، آنکارا، 1994م.، 4 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات (مجموعه‌ وقفی‌ جناب‌ آقای‌ علی‌اصغر حکمت‌) ۳۵۷. فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات (مجموعه‌ وقفی‌ جناب‌ آقای‌ علی‌اصغر حکمت‌)
سرشناسه: دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات. کتابخانه
نویسنده: استاد محمدتقی دانش پژوه
فهرست نسخ خطی فارسی انستیتوی شرق شناسی ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم ازبکستان ۳۵۸. فهرست نسخ خطی فارسی انستیتوی شرق شناسی ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم ازبکستان
سرشناسه: فرهنگستان علوم‌ جمهوری‌ ازبکستان‌. انستیتوی‌ شرق‌شناسی‌ ابوریحان‌ بیرونی‌
فهرست نسخه‌های خطّی مدرسه سلطانی کاشان (حوزه علمیه امام خمینی قدس سرّه) ۳۵۹. فهرست نسخه‌های خطّی مدرسه سلطانی کاشان (حوزه علمیه امام خمینی قدس سرّه)
نویسنده: محمود طیار مراغی
کتابخانه شهید شریعتی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ش.
فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة الریاضیات ۳۶۰. فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة الریاضیات
فهرس المخطوطات المصورة ۳۶۱. فهرس المخطوطات المصورة
فهرس مخطوطات مکتبة مکة المکرمة ۳۶۲. فهرس مخطوطات مکتبة مکة المکرمة
قسم القرآن وعلومه
نویسنده: محمد حبیب الهیة
فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران ۳۶۳. فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
تألیف جلد 46: سید جعفر طباطبائی یزدی
گردآورنده ج 11و17: علینقی منزوی تهرانی
گردآورنده ج1-10: عبدالله انوار
گردآورنده ج12،13،16،17: حبیب الله عظیمی
گردآورنده ج14،15: امیره ضمیری
گردآورنده ج18: زهره معیری
گردآورنده ج21: رضا خانی پور
وزارت فرهنگ و هنر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۵ق.، 12 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران ۳۶۴. فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
سرشناسه: دانشگاه‌ تهران‌. دانشگاه‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی‌. کتابخانه‌
نویسنده: محمد باقر حجتی
دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۵ش.، 2 جلد، محقق: استاد محمدتقی دانش پژوه
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه رضویه قم ۳۶۵. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه رضویه قم
۳۶۶. نوادر المخطوطات العربیة من القرن الثالث إلی قرن السادس الهجری مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی الکبری«الخزانه العالمیه للمخطوطات الاسلامیه»
سرشناسه: کتابخانه عمومی حضرت آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی
نویسنده: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
فهرست نسخه های خطی مدرسه امام عصر (عج) شیراز ۳۶۷. فهرست نسخه های خطی مدرسه امام عصر (عج) شیراز
نویسنده: محمد برکت
کتابخانه مدرسه علمیه امام‌ عصر(عج‌)، چاپ اول، شیراز، ۱۳۷۴ش.
فهرس معهد المخطوطات العربیة بأذربیجان ۳۶۸. فهرس معهد المخطوطات العربیة بأذربیجان
مترجم: مقدس علی
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، کویت، 2002م.، اشراف: محمد شیبانی، با مقدمه: جهانگیر قهرمانوف
المخطوطات العربیة فی مکتبة الفاتیکان (روما ـ الفاتیکان) ۳۶۹. المخطوطات العربیة فی مکتبة الفاتیکان (روما ـ الفاتیکان)
سرشناسه: کتابخانه واتیکان (رم)
مترجم: سید صادق حسینی اشکوری
دارالهدی، قم، ۱۴۲۳ق.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه حوزه علمیه آشتیان ۳۷۰. فهرست نسخه های خطی کتابخانه حوزه علمیه آشتیان
سرشناسه: حوزه علمیه آشتیان. ‏کتابخانه
نویسنده: صادق حضرتی
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، اسفند ۱۳۸۴ش.
فهرست کتب خطی اصفهان ۳۷۱. فهرست کتب خطی اصفهان
دو هزار نسخه عربی و فارسی
نویسنده: علامه سید محمدعلی روضاتی
فهرس مخطوطات الخزانة العلمیة ۳۷۲. فهرس مخطوطات الخزانة العلمیة
بالمسجد الاعظم بتازه
سرشناسه: مسجدالاعظم (تازا، مراکش)
نویسنده: عبدالرحیم علمی
وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، مراکش، ۱۴۲۳ق.، 2 جلد
اسناد سلطانی (اسناد آرشیو عثمانی درباره ایران) ۳۷۳. اسناد سلطانی (اسناد آرشیو عثمانی درباره ایران)
مصادر التراث الیمنی فی المتحف البریطانی ۳۷۴. مصادر التراث الیمنی فی المتحف البریطانی
نویسنده: حسین بن عبدالله عمری
دار المختار، دمشق، ۱۴۰۰ق.
ANKARA UNIVERSITESI DIL VE TARIH - COGRAFYA FAKULTESI KUTUPHANESI YAZMALAR KATALOGU ۳۷۵. ANKARA UNIVERSITESI DIL VE TARIH - COGRAFYA FAKULTESI KUTUPHANESI YAZMALAR KATALOGU
نویسنده: محمد حکیم اوغلو، دریا اورس، کمال توزکو
Ankara Universitesi Basimeevi، آنکارا، 2006م.، 2 جلد
فهرست نسخه های خطی فارسی آرشیو ملی پاکستان، اسلام آباد ۳۷۶. فهرست نسخه های خطی فارسی آرشیو ملی پاکستان، اسلام آباد
گنجینه مفتی فضل عظیم بهیروی
به کوشش: سید عارف نوشاهی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
فهرست نسخه های خطی فارسی گنجینه انستیتوی شرقشناسی ابو ریحان بیرونی ـ تاشکند ۳۷۷. فهرست نسخه های خطی فارسی گنجینه انستیتوی شرقشناسی ابو ریحان بیرونی ـ تاشکند
سرشناسه: آکادمی علوم جمهوری ازبکستان. انستیوی شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الاهیات و معارف اسلامی مشهد ۳۷۸. فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده الاهیات و معارف اسلامی مشهد
فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة علم الجغرافیة وملحقاته ۳۷۹. فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة علم الجغرافیة وملحقاته
نویسنده: ابراهیم خوری
مجمع اللغه العربیه بدمشق، دمشق، ۱۳۸۹ق.
فهرس مخطوطات دارالکتب الظاهریة الطب والصیدلة ۳۸۰. فهرس مخطوطات دارالکتب الظاهریة الطب والصیدلة
نویسنده جلد 1: سامی خلف حمارنة
نویسنده جلد 2: صلاح محمد خیمی
مجمع اللغه العربیه بدمشق، چاپ اول، دمشق، ۱۳۸۹ق.، 2 جلد، اشراف: اسماء حمصی
المخطوطات الفقهیة فی مکتبة المتحف العراقی ۳۸۱. المخطوطات الفقهیة فی مکتبة المتحف العراقی
فهرس أصول الفقه ۳۸۲. فهرس أصول الفقه
المصورات المکروفیلمیة الموجودة بمکتبة المکروفیلم بمرکز البحث العلمی وإحیاء التراث الإسلامی
جامعة ام القری، مکه، ۱۴۰۳ق.
فهرست نسخه های خطی کتابخانه حوزه علمیه امام صادق (اردکان ـ ایران) ۳۸۳. فهرست نسخه های خطی کتابخانه حوزه علمیه امام صادق (اردکان ـ ایران)
سرشناسه: حوزه علمیه امام صادق(ع). کتابخانه
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
فهرست کتاب های خطی کتابخانه مجلس سنا ۳۸۴. فهرست کتاب های خطی کتابخانه مجلس سنا
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه حجتیه قم ۳۸۵. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه حجتیه قم
نویسنده: آیة الله رضا استادی
چاپخانه مهر، قم، ۱۳۵۴ش.
فهرست نسخه های عکسی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی ۳۸۶. فهرست نسخه های عکسی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
سرشناسه: کتابخانه‌ عمومی‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ عظمی‌ مرعشی‌ نجفی‌
نویسنده: محمد علی حائری
نویسنده جلد 3: ابوالفضل حافظیان بابلی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات (مجموعه امام جمعه کرمان ـ اهدائی آقای احمد جوادی) ۳۸۷. فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات (مجموعه امام جمعه کرمان ـ اهدائی آقای احمد جوادی)
سرشناسه: دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات. کتابخانه
نویسنده: استاد محمدتقی دانش پژوه
فهرس المخطوطات الاصلیة فی مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق التابعة للمشروع ۳۸۸. فهرس المخطوطات الاصلیة فی مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق التابعة للمشروع
نویسنده: محمد شیبانی
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، کویت، 1993م.، 2 جلد
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه مظهر العلوم (بنارس ـ هند) ۳۸۹. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه مظهر العلوم (بنارس ـ هند)
سرشناسه: مدرسه مظهرالعلوم . کتابخانه(بنارس)
نویسنده: سید صادق حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۶ش.
معجم المخطوطات النجفیة ۳۹۰. معجم المخطوطات النجفیة