کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کتابشناسی اشخاص [Z8001 - Z9000]
کتابشناسی اشخاص
امام علی در آینه قلم ۱. امام علی در آینه قلم
کارنامه منابع درباه امیر مؤمنان علیه السلام
موسسه اطلاع رسانی مرجع، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
مولفات ابن الجوزی ۲. مولفات ابن الجوزی
کتابشناسی ابوریحان بیرونی ۳. کتابشناسی ابوریحان بیرونی
کتابشناسی توصیفی ابوریحان بیرونی ۴. کتابشناسی توصیفی ابوریحان بیرونی
کتابشناسی اقبال ۵. کتابشناسی اقبال
نویسنده: محمد ریاض
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، ۱۳۶۴ش.
شرح‌ و افکار و آثار و عقاید و نظریات‌ ابن سینا ۶. شرح‌ و افکار و آثار و عقاید و نظریات‌ ابن سینا
نویسنده: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
کتابفروشی و چاپخانه نوین قم، چاپ اول، قم، مهر ۱۳۴۱ش.
مؤلفات الثعالبی ۷. مؤلفات الثعالبی
المطبوعة والمخطوطة والمفقودة والمنسوبة الیه ضلة
گردآورنده: هلال بن ناجی، محمدجبار معیبد
کتابشناسی توصیفی بیهقی ۸. کتابشناسی توصیفی بیهقی
نویسنده: محمود میرزادی
مگستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
۹. کتابات ابن ابی طی الحلبی فی المصادر الاسلامیة
دراسة تحلیلیة
نویسنده: شیرین شلبی احمد عشماوی
مکتبة الثقافة الدینیة، قاهره، 2010م.
رساله حنین بن اسحق الی علی بن حنین ۱۰. رساله حنین بن اسحق الی علی بن حنین
فی‌ ذکر ما ترجم‌ من‌ کتب‌ جالینوس‌ کهن‌ ترین‌ فهرست‌ در جهان‌ اسلام‌ متن‌ عربی‌ با ترجمه‌ فارسی‌
به کوشش: دکتر مهدی محقق
نویسنده: حنین بن اسحاق
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۴ش.
امام حسن مجتبی (ع) ۱۱. امام حسن مجتبی (ع)
گزیده مقالات و کارنامه منابع پیرامون امام حسن مجتبی (ع)
گردآورنده: پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی(پارسا)
۱۲. مقاله شناسی امام حسین (ع)
فهرست مقالات نشریات ایران
گردآورنده: خانه پژوهش قم
الفارابی فی المراجع العربیة ۱۳. الفارابی فی المراجع العربیة
کتابشناسی فردوسی و شاهنامه ۱۴. کتابشناسی فردوسی و شاهنامه
از آغاز نوشته های پژوهشی تا سال 1385
گردآورنده: استاد ایرج افشار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
مولفات و مصنفات ابوبکر محمد بن زکریای رازی ۱۵. مولفات و مصنفات ابوبکر محمد بن زکریای رازی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، مصحح: محمود نجم آبادی
کتابشناسی ابو عبدالله محمد بن جعفر رودکی ۱۶. کتابشناسی ابو عبدالله محمد بن جعفر رودکی
۱۷. در راه بازگشت
نویسنده: علی دهباشی
نشر به دید، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
فیلسوف یهودی بغداد ۱۸. فیلسوف یهودی بغداد
نویسنده: زابینه اشمیتکه، رضا پورجوادی
مترجم: جواد قاسمی
پژوهشکده مطالعات اسلامی اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۹۴ش.، ویراستار: حمید عطایی نظری
Histoire et classification de l oeuvre d Ibn arabi ۱۹. Histoire et classification de l oeuvre d Ibn arabi
در امتداد فلسفه و عرفان ۲۰. در امتداد فلسفه و عرفان
بررسی توصیفی و تطبیقی آثار علمی سید جلال الدین آشتیانی
نویسنده: محمد ملکی (جلال الدین)
هستی نما، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
کتابشناسی طبری ۲۱. کتابشناسی طبری
شیخ المورخین ابو جعفر محمد بن جریر طبری
گردآورنده: ابوالقاسم رادفر
وزارت فرهنگ و آموزش عالی،معاونت پژوهشی، چاپ اول، شهریور ۱۳۶۸ش.
کتابشناسی حضرت علی ۲۲. کتابشناسی حضرت علی
به کوشش: زهرا میرزا خانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
معجم الاثار المخطوطة حول الإمام علی بن ابی طالب علیه السلام، الدلیل‌ البیبلیوغرافی‌ ل‌ (۱۰۰۰۰) مخطوطه‌ المحفوظه‌ فی‌ مکتبات‌ العالم ۲۳. معجم الاثار المخطوطة حول الإمام علی بن ابی طالب علیه السلام، الدلیل‌ البیبلیوغرافی‌ ل‌ (۱۰۰۰۰) مخطوطه‌ المحفوظه‌ فی‌ مکتبات‌ العالم
نهج البلاغه و میراث های مکتوب آن در دانشگاه تهران ۲۴. نهج البلاغه و میراث های مکتوب آن در دانشگاه تهران
نویسنده: ابراهیم دیباجی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
امیرالمومنین علیه السلام در منابع اهل تسنن ۲۵. امیرالمومنین علیه السلام در منابع اهل تسنن
کتابشناسی منابع موجود در کتابخانه تخصصی امیرالمومنین علی علیه السلام، مشهد
به کوشش: دکتر مهدی مجتهدی
کتابنامه امام رضا علیه السلام ۲۶. کتابنامه امام رضا علیه السلام
گردآورنده: علی اکبر الهی خراسانی
کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام، چاپ اول، مشهد، ۱۳۶۳ش.
کتابشناسی حضرت مسیح (ع) ۲۷. کتابشناسی حضرت مسیح (ع)
مؤلفات الفارابی ۲۸. مؤلفات الفارابی
فاطمه علیها السلام در آیینه کتاب ۲۹. فاطمه علیها السلام در آیینه کتاب
معرفی‌ ۷۳۵ کتاب‌ مستقل‌ چاپی‌ و خطی‌ درباره‌ حضرت‌ زهرا علیهاالسلام‌ به‌ زبانهای‌ فارسی‌، عربی‌ ...
نویسنده: اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی
دفتر نشر الهادی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.
کتابنامه حضرت فاطمه زهرا ۳۰. کتابنامه حضرت فاطمه زهرا
همراه با اشعار مرحوم حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد علی انصاری(ره)
نویسنده: ناصرالدین انصاری قمی
متن شناسی شاهنامه ی فردوسی ۳۱. متن شناسی شاهنامه ی فردوسی
مجموعه‌ مقالات‌ در چگونگی‌ کتابت‌، چاپ‌، تحقیق‌ و تصحیح‌ شاهنامه‌ی‌ فردوسی‌
به کوشش: منصور رستگار فسایی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.
نسخه شناسی آثار علامه کلباسی و ابوالمعالی ۳۲. نسخه شناسی آثار علامه کلباسی و ابوالمعالی
گردآورنده: سید محمدحسین حکیم
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
۳۳.
کلینی نامه ۳۴. کلینی نامه
کتابشناسی و نسخه‌شناسی کتاب الکافی... اثر فقیه و محدث نامدار شیعی علامه ابوجعفرمحمدبن‌یعقوب کلینی رازی(درگذشته 329 هـ)
به کوشش: دکتر سید محمود مرعشی نجفی، حسین متقی
الذریعة إلی تصانیف الشیعة ۳۵. الذریعة إلی تصانیف الشیعة
سرشناسه: محمد محسن آقا بزرگ طهرانی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۰ق. برابر 2009م.، 26 جلد، مصحح: جعفر مرتضی عاملی، به کوشش (ج.26): احمد حسینی
چاپخانه مجلس، نجف، ۱۳۹۸ق.، 26 جلد، محقق جلد 15 ـ25: علینقی منزوی تهرانی
دار الاضواء، چاپ سوم، ۱۴۰۳ق.، 26 جلد
علی هامش الذریعة ۳۶. علی هامش الذریعة
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
نشر نور، قم، ۱۴۳۰ق.
مصنفات شیعه ۳۷. مصنفات شیعه
ترجمه و تلخیص الذریعة إلی تصانیف الشیعة
سرشناسه: محمد محسن آقا بزرگ طهرانی
گردآورنده: محمد آصف فکرت
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۲ش.، 6 جلد
ایضاح الطریقة الی تصانیف أهل السنة و الشیعة فی تلخیص کشف الظنون و ذیله و الذریعة ۳۸. ایضاح الطریقة الی تصانیف أهل السنة و الشیعة فی تلخیص کشف الظنون و ذیله و الذریعة
نویسنده: محمود موسوی دهسرخی اصفهانی
• ۱۴۰۰ق.
کتابشناسی مجلسی ، علامه محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ۳۹. کتابشناسی مجلسی ، علامه محمد باقر بن محمد تقی مجلسی
پژواک حق (تاریخچه و بیانیه های 8 دوره کتاب سال ولایت) ۴۰. پژواک حق (تاریخچه و بیانیه های 8 دوره کتاب سال ولایت)
در جستجوی قائم ۴۱. در جستجوی قائم
1850 جلد کتاب پیرامون زندگانی پر برکت حضرت بقیة الله الاعظم (عج)
نویسنده: مجید پور طباطبائی
مسجد مقدس جمکران، قم، ۱۳۷۰ش.
کتابشناسی مهدویت ۴۲. کتابشناسی مهدویت
فهرست‌ و چکیده‌ منابع‌ پیرامون‌ مهدویت‌ (کتاب‌ها، مقاله‌ها، پایان‌نامه‌ها)
گردآورنده: بنیاد فرهنگی امام مهدی(عج)، پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی(پارسا)
پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی(پارسا)، چاپ اول، قم، بهمن ۱۳۸۲ش.
دلیل راه ۴۳. دلیل راه
کتابشناسی گزیده ی آثار دانشمندان اهل سنت درباره امام مهدی ... [ترجمه بخشی از کتاب أهل البیت علیهم السلام في المکتبة العربیة]
نویسنده: محقق طباطبائی
مترجم: حمید سلیم گندمی
ابصار، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، محقق: حمید سلیم گندمی
کتابشناسی پیامبر صلی‌الله‌علیه ‌و‌آله‌ و‌سلم ۴۴. کتابشناسی پیامبر صلی‌الله‌علیه ‌و‌آله‌ و‌سلم
سیری در آثار استاد شهید مرتضی مطهری ۴۵. سیری در آثار استاد شهید مرتضی مطهری
کتابنامه توصیفی و موضوعی
بنیاد فرهنگی امام رضا، تهران، ۱۳۶۲ش.
کتابنامه امام باقر علیه السلام ۴۶. کتابنامه امام باقر علیه السلام
نویسنده: ناصرالدین انصاری قمی
سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
کتابنامه امام موسی کاظم علیه السلام ۴۷. کتابنامه امام موسی کاظم علیه السلام
کتاب شناسی جامع خواجه نصیرالدّین طوسی ۴۸. کتاب شناسی جامع خواجه نصیرالدّین طوسی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۵ش.، پژوهش: سید حجّت الحق حسینی، ویراستار: رضا سلیمانی
کتابشناسی نیمایوشیج ۴۹. کتابشناسی نیمایوشیج
نویسنده: علی میر انصاری
کمیسیون ملی یونسکو در ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.