کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   آسیا [Z3001 - Z3497]
آسیا
صلة الخلف بموصول السلف ۱. صلة الخلف بموصول السلف
نویسنده: محمد رودانی
دار الغرب الإسلامی، بیروت، 1988م.، محقق: محمد حجی
معجم المصنفات ۲. معجم المصنفات
لعلماء الإحساء والقطیف والحجاز والبحرین
جامع التصانیف الحدیثة ۳. جامع التصانیف الحدیثة
سرشناسه: یوسف الیان سرکیس
گردآورنده: یوسف الیان سرکیس دمشقی
دار صادر، بیروت، 1993م.، 2 جلد
مدخل تاریخ شرق اسلامی ۴. مدخل تاریخ شرق اسلامی
تحلیلی کتابشناختی
مترجم: نوش آفرین انصاری
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.، ویراستار: کلود کائن
المعجم الشامل للتراث العربی المطبوع ۵. المعجم الشامل للتراث العربی المطبوع
کتابشناسی افغانستان ۶. کتابشناسی افغانستان
گردآورنده: شهاب الدین فرخ یار
انتشارات شهاب ثاقب، تهران، ۱۳۸۱ش.
إکتفاء القنوع بما هو مطبوع ۷. إکتفاء القنوع بما هو مطبوع
معجم المطبوعات العربیة والمعربة ۸. معجم المطبوعات العربیة والمعربة
وهو شامل لأسماء الکتب المطبوعة فی الأقطار الشرقیة والغربیة مع ذکر أسماء مؤلفیها ولمعة من ترجمتهم وذلک من یوم ظهور الطباعة إلی نهایة السنة الهجریة 1339 الموافقة لسنة 1919 میلادیة
گردآورنده: یوسف الیان سرکیس دمشقی
البیبلیوجرافیا الحسینیة البحرینیة ۹. البیبلیوجرافیا الحسینیة البحرینیة
البیبلیوغرافیا الوطنیة لدولة البحرین ۱۰. البیبلیوغرافیا الوطنیة لدولة البحرین
رصد للإنتاج الفکری فی دولة البحرین حتی نهایة عام 1990 م
نویسنده: منصور محمد سرحان ، ربحی مصطفی علیان
معجم المخطوطات المطبوعة ۱۱. معجم المخطوطات المطبوعة
نویسنده: صلاح الدین منجد
دار الکتاب الجدید، چاپ اول، بیروت، 1967م.، 5 جلد
معجم المولفین و الکتاب العراقیین 1970 ـ 2000 ۱۲. معجم المولفین و الکتاب العراقیین 1970 ـ 2000
گردآورنده: صباح نوری مرزوک
بیت الحکمة، چاپ اول، بغداد، 2002م.، 8 جلد
معجم المطبوعات النجفیة ۱۳. معجم المطبوعات النجفیة
منذ دخول الطباعة إلی النجف حتی الآن
نویسنده: شیخ محمد هادی امینی نجفی
مطبعة الآداب، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۵ق.، با مقدمه: عبدالحمید علوجی
فهرست المطبوعات العراقیة 1856ـ1972 ۱۴. فهرست المطبوعات العراقیة 1856ـ1972
ثبت‌ ببلیوغرافی‌ للکتب‌ العربیه‌ التی‌ الفها او نشرها العراقیون‌ منذ دخول‌ الطباعه‌ للعراق‌...
نویسنده: عبدالجبار عبدالرحمن
جامعة البصره، چاپ اول، بغداد، 1978م.، 3 جلد
المطبوع من مؤلفات الکاظمیین بین1870 _ 1970 م ۱۵. المطبوع من مؤلفات الکاظمیین بین1870 _ 1970 م
نویسنده: مفید آل یاسین
مطبعة المعارف، بغداد، 1970م.
مصادر الدراسة عن النجف والشیخ الطوسی ۱۶. مصادر الدراسة عن النجف والشیخ الطوسی
نویسنده: شیخ محمد هادی امینی نجفی، عبدالرحیم محمد علی
النجف، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۲ق.
معجم المطبوعات العربیة فی شبه القارة الهندیة الباکستانیه منذ دخول المطبعة الیها حتی عام 1980م ۱۷. معجم المطبوعات العربیة فی شبه القارة الهندیة الباکستانیه منذ دخول المطبعة الیها حتی عام 1980م
گردآورنده: احمد خان
مکتبة الملک فهد الوطنیة، چاپ اول، ریاض، 2000م.
فهرست مجموعه فورت ویلیام کالج(کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند ـ دهلی نو ۱۸. فهرست مجموعه فورت ویلیام کالج(کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند ـ دهلی نو
نویسنده: توفیق هاشم پور سبحانی، محمدرضا نصیری
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، فروردین ۱۳۷۹ش.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۶ش.
فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتوی غالب،دهلی نو ۱۹. فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتوی غالب،دهلی نو
نویسنده: توفیق هاشم پور سبحانی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در چند کشور (1357 ـ 1375) ۲۰. کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در چند کشور (1357 ـ 1375)
سرشناسه: مرکز بازشناسی اسلام و ایران
مرکز باز شناسی اسلام و ایران (باز)، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
کتابشناسی خرد و اندیشه ایران باستان در فرهنگ غرب ۲۱. کتابشناسی خرد و اندیشه ایران باستان در فرهنگ غرب
گزیده‌ آثار تحقیقی‌ درباره‌ تاثیر افکار و آرای‌ دینی‌ ایرانیان‌ در غرب‌
نویسنده: فریده رازی
الهدی، تهران، ۱۳۷۹ش.
کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در آلمان (1357 ـ 1375) ۲۲. کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در آلمان (1357 ـ 1375)
مرکز باز شناسی اسلام و ایران (باز)، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
کتاب شناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره (هند، پاکستان، بنگلادش) ۲۳. کتاب شناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره (هند، پاکستان، بنگلادش)
نویسنده: سید عارف نوشاهی
• کتاب شناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره (هند، پاکستان، بنگلادش) از 1160- 1386ه ش/ 1195- 1428ه/ 1781- 2007م، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، 4 جلد
کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در سوئد (1357 ـ 1375) ۲۴. کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در سوئد (1357 ـ 1375)
مرکز باز شناسی اسلام و ایران (باز)، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
تاریخچه چاپ کتاب های فارسی در شبه قاره ۲۵. تاریخچه چاپ کتاب های فارسی در شبه قاره
مترجم: سید عارف نوشاهی
• ضمیمه آینه میراث- 25، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
فهرست کتابهای چاپی عربی، ای‍ران‌ از آغ‍از چ‍اپ‌ ت‍ا ک‍ن‍ون‌، س‍ای‍ر ک‍ش‍وره‍ا ب‍ی‍ش‍ت‍ر از س‍ال‌ 1340 ه ب‍ب‍ع‍د ۲۶. فهرست کتابهای چاپی عربی، ای‍ران‌ از آغ‍از چ‍اپ‌ ت‍ا ک‍ن‍ون‌، س‍ای‍ر ک‍ش‍وره‍ا ب‍ی‍ش‍ت‍ر از س‍ال‌ 1340 ه ب‍ب‍ع‍د
نویسنده: خانبابا مشار
• تهران
فهرست کتابهای چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال‌ ۱۳۴۵ براساس‌ فهرست‌ خانبابا مشار و فهارس‌ انجمن‌ کتاب‌ ۲۷. فهرست کتابهای چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال‌ ۱۳۴۵ براساس‌ فهرست‌ خانبابا مشار و فهارس‌ انجمن‌ کتاب‌
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۵۲ش.، 3 جلد
ثلاثة غسالة ،کتابشناسی آثار تالیف شده در بنگال ۲۸. ثلاثة غسالة ،کتابشناسی آثار تالیف شده در بنگال
کتابشناسی ماه ۲۹. کتابشناسی ماه
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.، 11 جلد، به کوشش: سید فرید قاسمی خرم آبادی
کتابشناسی آثار ناشران ایرانی به زبانهای خارجی ۳۰. کتابشناسی آثار ناشران ایرانی به زبانهای خارجی
فهرست اسناد آرشیوهای گرجستان پیرامون تاریخ ایران ۳۱. فهرست اسناد آرشیوهای گرجستان پیرامون تاریخ ایران
کتابشناسی ملی ایران ۳۲. کتابشناسی ملی ایران
• چاپ اول، ۱۳۵۴ش.، 50 جلد
۳۳. فهرست کتاب های چاپی عربی
نویسنده: خانبابا مشار
• تهران، ۱۳۴۴ش.
کتابشناسی ایران ۳۴. کتابشناسی ایران
فهرستی از مقالات و کتابهائی که به زبانهای اروپائی درباره ایران چاپ شده است
نویسنده: یحیی ماهیار نوابی
بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۶۶ش.، 9 جلد
فهرست کتاب های چاپی فارسی ۳۵. فهرست کتاب های چاپی فارسی
نویسنده: خانبابا مشار
مهر آیین، چاپ اول، تهران، دی ۱۳۵۱ش.، 5 جلد
۳۶. فهرست نشریات انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران
انجمن ایرانشناسی فرانسه، تهران، ۱۳۷۸ش.
کتابشناسی ده ساله ( 1333-1342) کتاب های ایران ۳۷. کتابشناسی ده ساله ( 1333-1342) کتاب های ایران
نویسنده: استاد ایرج افشار
انجمن کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
کتابشناسی خاورشناسان (ایران‌شناسان‌ و اسلام‌شناسان‌) روسیه و جمهوریهای اتحاد شوروی سابق ۳۸. کتابشناسی خاورشناسان (ایران‌شناسان‌ و اسلام‌شناسان‌) روسیه و جمهوریهای اتحاد شوروی سابق
انتشارات بین المللی هدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، با مقدمه: عنایت الله رضا
فرهنگنامه های عربی بفارسی ۳۹. فرهنگنامه های عربی بفارسی
نویسنده: علینقی منزوی تهرانی
• فرهنگنامه های عربی به فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۳۷ش.
فهرست موضوعی ۴۰. فهرست موضوعی
کتاب های ناشران خارجی شرکت کننده در دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
کتاب شناسی مطالعات ایرانی ۴۱. کتاب شناسی مطالعات ایرانی
به کوشش: رویا ابراهیمی
نویسنده: هوشنگ شهابی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶ش.
کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در انگلستان (1357 ـ 1375) ۴۲. کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در انگلستان (1357 ـ 1375)
مرکز باز شناسی اسلام و ایران (باز)، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در آمریکا (1357 ـ 1375) ۴۳. کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در آمریکا (1357 ـ 1375)
بوستان کتاب ۴۴. بوستان کتاب
فهرست موضوعی ـ وصفی انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌
مؤسسه بوستان کتاب، چاپ سوم، ویرایش دوم، قم، ۱۳۸۱ش.
فهرست انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان از آغاز تاسیس 1350 تا 1370 هـ . ش ۴۵. فهرست انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان از آغاز تاسیس 1350 تا 1370 هـ . ش
فهرست انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران ۴۶. فهرست انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران
با همکاری دانشگاه تهران
سرشناسه: موسسه‌ مطالعات‌ اسلامی‌ دانشگاه‌ تهران‌ - دانشگاه‌ مک‌ گیل‌
نویسنده: دکتر مهدی محقق
دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۵ش.
فهرست انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران ۴۷. فهرست انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران
سرشناسه: موسسه‌ مطالعات‌ اسلامی‌ دانشگاه‌ تهران‌ - دانشگاه‌ مک‌ گیل‌
دانشگاه مک گیل،موسسه مطالعات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.، اشراف: دکتر مهدی محقق
کتابنامه باستان شناسی استان فارس  هفتاد سال‌ پژوهش‌ باستان‌شناسی‌ در ناحیه‌ فارس‌ (۱۳۸۱ - ۱۳۱۱ش‌؛ ۲۰۰۱ - ۱۹۳۱م‌) ۴۸. کتابنامه باستان شناسی استان فارس هفتاد سال‌ پژوهش‌ باستان‌شناسی‌ در ناحیه‌ فارس‌ (۱۳۸۱ - ۱۳۱۱ش‌؛ ۲۰۰۱ - ۱۹۳۱م‌)
نویسنده: علی رضا عسکری چاوردی
نشر کازرونیه، تهران، ۱۳۸۵ش.
کتابشناسی سلطانیه ۴۹. کتابشناسی سلطانیه
کتابشناسی آذربایجان ۵۰. کتابشناسی آذربایجان
کتابشناسی خراسان ۵۱. کتابشناسی خراسان
گردآورنده: محمد علی خاکساری
کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام، چاپ اول، مشهد، تیر ۱۳۶۷ش.
کتابشناسی آداب و رسوم اصفهان ۵۲. کتابشناسی آداب و رسوم اصفهان
نویسنده: ناهید حبیبی آزاد
شهرداری اصفهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
کتابشناسی توصیفی خور و بیابانک ۵۳. کتابشناسی توصیفی خور و بیابانک
نویسنده: سید علی آل داوود
مگستان، تهران، ۱۳۸۴ش.
کتابشناسی دستور زبان فارسی ۵۴. کتابشناسی دستور زبان فارسی
فهرست مقالات ایرانشناسی در زبان عربی (فهرست انتخابی) ۵۵. فهرست مقالات ایرانشناسی در زبان عربی (فهرست انتخابی)
گردآورنده: استاد ایرج افشار
انجمن کتاب، تهران، ۱۳۵۶ش.
فهرست کتابهای فارسی شده چاپی از آغاز تا سال 1370 ۵۶. فهرست کتابهای فارسی شده چاپی از آغاز تا سال 1370
ترجمه های متون فارسی به زبانهای پاکستانی ۵۷. ترجمه های متون فارسی به زبانهای پاکستانی
نویسنده: اختر راهی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۴۰۶ق.
کتابشناسی موسیقی ۵۸. کتابشناسی موسیقی
نویسنده: محمد حسین درافشان
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
کتابنامه فرهنگ و هنر ایران ۵۹. کتابنامه فرهنگ و هنر ایران
در دوران پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی ‌ایران
نویسنده: خسرو کریمی
هفت اقلیم کتاب ۶۰. هفت اقلیم کتاب
یکصد مقاله در کتابشناسی و نقد کتاب
نویسنده: سید علی آل داوود
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان ۶۱. تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان
متضمن‌ شرح‌ تذکره‌های‌ شعرائی‌ که‌ در هند و پاکستان‌ به‌ تالیف‌ در آمده‌ است‌ و نام‌ تذکره‌های‌ فارسی‌ که‌ در خارج‌ از هند و پاکستان‌ تالیف‌ شده‌
نویسنده: علیرضا نقوی
انتشارات علمی، تهران، ۱۳۴۳ش.
کتابشناسی خط فارسی ۶۲. کتابشناسی خط فارسی
معجم المطبوعات العربیة فی ایران ۶۳. معجم المطبوعات العربیة فی ایران
نویسنده: عبدالجبار رفاعی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۴ق.
فهرست کتاب هفته ۶۴. فهرست کتاب هفته
گردآورنده: سید فرید قاسمی خرم آبادی
خانه کتاب ، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.، 3 جلد
فهرستواره کتابهای فارسی ۶۵. فهرستواره کتابهای فارسی
به کوشش: احمد منزوی
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۳ش.، 10 جلد
کتابشناسی اسرائیل ۶۶. کتابشناسی اسرائیل
مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق ( المجمع العلمی العربی سابقا ) 1921 - 1983 ۶۷. مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق ( المجمع العلمی العربی سابقا ) 1921 - 1983