کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   روانشناسی [BF - BG]
روانشناسی
۱. بایونگ و هسه
(دایره جادوئی)
مترجم: سیروس شمیسا
بدیهه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۶ش.
گزارش یک زندگی ۲. گزارش یک زندگی
نویسنده: علی اکبر سیاسی
اختران، تهران، ۱۳۸۶ش.
۳. مغز و ذهن قدم اول
مترجم: عبدالرحمن بخل رحیم
شیرازه، تهران، ۱۳۷۸ش.
۴. سازندگی محیط
۵. ماده و یاد
رهیافتی‌ به‌ رابطه‌ جسم‌ و روح‌
مترجم: علیقلی بیانی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: برتراند راسل
۶. انسان امروزی در جستجوِ روح خود
تمدن و ناخشنودیهای آن ۷. تمدن و ناخشنودیهای آن
مترجم: خسرو همایون پور
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۴ش.
۸. روانشناسی ضمیر ناخودآگاه
مترجم: محمدعلی امیری
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
روانشناسی و اخلاق ۹. روانشناسی و اخلاق
مترجم: علی پریور
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۰. روانشناسی و شرق
در پیرامون‌ آی‌ چینگ، کتاب دگرگونیها‌ ...
مترجم: لطیف صدقیانی
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
۱۱. مکانیسمهای دفاعی حیات روانی
مترجم: محمدرضا شجاع رضوی
آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۷ش.
۱۲. روانشناسی تجربی
مترجم: سیروس ذکاء
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.، ویراستار: توفان گرگانی
۱۳. روانشناسی احساس و ادراک
۱۴. آگاهی و دگرگونی
مباحثی در خودشناسی
نویسنده: پیمان آزاد
نشر روشنایی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
نجات میراث علمی ۱۵. نجات میراث علمی
نویسنده: مرکز پژوهشهای آثار علمی
مرکز پژوهشهای آثار علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی ۱۶. خاستگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی
مترجم: پارسا خسرو
انتشارات آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
راهنمای روانشناسی شناختی و علم شناخت ۱۷. راهنمای روانشناسی شناختی و علم شناخت
نویسنده: علینقی خرازی، رمضان دولتی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۱۸. چهار صورت مثالی
مادر، ولادت مجدد، روح، چهره مکار
مترجم: پروین فرامرزی
۱۹. راهنمای تجسم خلاق رابطه با خود
مترجم: گیتی خوشدل
نشر پیکان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۲۰. تجسم خلاق
مترجم: گیتی خوشدل
روشنگران و مطالعات زنان، چاپ 11م، تهران، ۱۳۷۸ش.
۲۱. خلاقیت
فراسوی فلسفه نبوغ
نویسنده: رابرت وایزبرگ
مترجم: مهدی والفی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۲۲. راه هنرمند بازیابی خلاقیت
مترجم: گیتی خوشدل
۲۳. روانشناسی هوش
مترجم: ایرج پورباقر
امیرکبیر، کتابهای جیبی، تهران، ۱۳۷۲ش.
۲۴. مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان (توسط دیوید وکسلر)
گردآورنده: سیما شهیم
دانشگاه شیراز، مرکز نشر، شیراز، ۱۳۷۳ش.
۲۵. عشق
گردآورنده: فخرالدین برقعی قمی
انتشارات حکمت، قم، بهمن ۱۳۶۳ش.
۲۶. زندگی به روایت بودا
مجموعه‌ای‌ از سخنان‌ و تعالیم‌ آچاریا، فیلسوف‌ هندی‌
گردآورنده: شهرام قائدی
مترجم: شهرام قائدی
نشر آویژه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۲۷. تو همانی که می اندیشی
مترجم: گیتی خوشدل
نشر گفتار، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۲۸. اراده
مترجم: اسحاق لاله زاری
سازمان نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۲ش.
۲۹. روانشناسی کاربردی
مترجم: محسن اسراری
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، ویراستار: جهانگیر افکاری
زندگی و مسائل ۳۰. زندگی و مسائل
نویسنده: محمدجعفر مصفا
• چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
تفکر زائد ۳۱. تفکر زائد
نویسنده: محمدجعفر مصفا
• چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۹ش.
۳۲. بازتابهای نور
مترجم: گیتی خوشدل
نشر گفتار، تهران، ۱۳۷۵ش.
۳۳. طریقت دل
زندگی تان را بازتابی از بهترینهای درونتان سازید
نویسنده: مایکل لینبرگ
مترجم: فرحناز آیت اللهی
موسسه انتشارات یزد، چاپ اول، یزد، ۱۳۷۶ش.، ویراستار: نادر سعیدی
۳۴. سایکو ـ سایبرنتیکس 2000 (سیستم‌ خودکار و هدف‌جوی‌ ذهن‌)
مترجم: عباس چینی
• سايكو - سايبرنتيكس ( 2000سيستم خودكار و هدف جوي ذهن) , تجديد حيات تصوير ذهني از خود، نشر البرز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۳۵. به سوی علم آگاهی
مترجم: الهه رضوی
بهجت، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
چگونه استدلال کنیم و همیشه پیروز شویم ۳۶. چگونه استدلال کنیم و همیشه پیروز شویم
نویسنده: گری اسپنس
مترجم: محمدجواد میرفخرایی
نشر دادگستر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۳۷. عظمت خود را دریابید
مترجم: محمد رضا آل یاسین
• چاپ دوم، ایران، ۱۳۷۳ش.
هامون، چاپ 17م، تهران، ۱۳۸۳ش.
۳۸. به خود آمدن به خدایی رسیدن
مترجم: کامبیز شمس
نسل نواندیش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۳۹. ارتباطات انسانی
نویسنده: علی اکبر فرهنگی
موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۲ش.، 2 جلد
۴۰. تأمل در خویش
در خودشناسی
نویسنده: پیمان آزاد
انتشارات هیرمند، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۴۱. همه آگاهی
نویسنده: محمدجعفر مصفا
پریشان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۴۲. درمان با عرفان
روانشناسی اعجاز و الهام و اشراق...
مترجم: جمال هاشمی
انتشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۴۳. تکنولوژی و مهندسی فکر
نویسنده: محمدعلی حقیقی
فراوان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۴۴. خلوتگاه درون
شامل‌ تمرینات‌ مراقبه‌ و نحوه‌ برقراری‌ ارتباط با راهنمای‌ درون‌ و بیان‌ خلاقیت‌ باطن‌
مترجم: فریده مهدوی دامغانی
نشر مرداد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۴۵. زندگی در روشنایی
مترجم: مژگان بانو مؤمنی
روزبهان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۴۶. آئین دوست یابی
مترجم: خشایار خطیر
انتشارات جاویدان، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۴۷. رابطه
نویسنده: محمدجعفر مصفا
پریشان، چاپ پنجم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
پریشان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
ایساغوجی و مقولات ۴۸. ایساغوجی و مقولات
نویسنده: فرفوریوس
مترجم: دکتر محمد خوانساری
• ایساغوجی و مقولات ، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: دکتر محمد خوانساری
۴۹. ده فرمان برای حرمت به خویشتن
مترجم: گیتی خوشدل
نشر پیکان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۵۰. روانشناسی رنگها
نویسنده: ماکس لوشر
مترجم: ویدا ابی زاده
انتشارات درسا، تهران، ۱۳۸۵ش.
۵۱. روانشناسی کمال
الگوی شخصیت سالم
مترجم: گیتی خوشدل
نشر پیکان، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۹ش.
۵۲. روانشناسی کودک از دیدگاه معاصر
مترجم: جواد طهوریان
آستان قدس رضوی،معاونت فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
۵۳. تحول حافظه در کودکان
۵۴. بیایید به حرف بچه هامان گوش کنیم
نویسنده: رجبعلی مظلومی
نشر آفاق، تهران، ۱۳۷۸ش.
۵۵. بشنو از این خموش...
مترجم: عبدالعلی براتی
نسیم دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۵۶. اسرار هاله انسانی
نویسنده: لوبسانگ رامپا تیوزدی‌
مترجم: ایرج نیک نژاد
بدیهه، تهران، ۱۳۷۷ش.
۵۷. مرگ
آخرین مرحله رشد
مترجم: پروین قائمی
پیک بهار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۵۸. درآمدی بر فرا روان شناسی
مترجم: امیر راسترو
فرا روان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
۵۹. یافته های چشم سوم
مترجم: ناهید ایران نژاد
نشر البرز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۶۰. توانهای نهایی در آدمی
مترجم: جلال الدین کزازی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۶۱. اسرار ذهنی
مترجم: رخشنده عظیم
نسل نواندیش، تهران، ۱۳۷۹ش.، ویراستار: امیر طاهری
۶۲. اقتدار طریقت معرفت
راهنمای مردمان حساس
مترجم: مژگان بانو مؤمنی
روزبهان، چاپ اول، تهران، آبان ۱۳۷۷ش.
۶۳. پیرا روان شناسی
حقیقت روح ۶۴. حقیقت روح
دانشی اندک از علم الارواح
نویسنده: احمد زمردیان
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۶۵. رجوع همزاد
نویسنده: مسعود رضائیان عطار
ادبستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۶۶. دیدار با نور
مترجم: آذر آذریان
نشر میترا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
زبان از یاد رفته ۶۷. زبان از یاد رفته
مقدمه‌ای‌ بر درک‌ زبان‌ سمبولیک‌ در رویا، داستانهای‌ کودکان‌ و اساطیر
نویسنده: اریک فروم
مترجم: ابراهیم امانت
مروارید، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۸ش.
التحذیر من أخطاء النابلسی فی تعبیر رویا فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام ۶۸. التحذیر من أخطاء النابلسی فی تعبیر رویا فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام
نویسنده: عبدالعزیز غماری
دارالتالیف، چاپ اول، مصر، 1954م.
رؤیا از نظر دین و روانشناسی ۶۹. رؤیا از نظر دین و روانشناسی
نویسنده: محمدرضا رضوان طلب
شفق، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.، اشراف: علی قائمی و عبدالله زندیه
خوابگزاری ۷۰. خوابگزاری
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: ناشناس
• خوابگزاری همراه التحبیر امام فخر رازی، المعی، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
۷۱. از رؤیا تا خودشناسی
گردآورنده: کارل گوستاو یونگ
مترجم: نوشین فروتن
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷۲. قدرتهای روانی هیپنوتیزم
قابلیتهای ماورالطبیعی حالات هیپنوتیزمی
مترجم: رضا جمالیان
لیوسا، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۷۳. هیپنوتیزم ـ از حرف تا عمل
مترجم: رضا جمالیان
• هیپنوتیزم از حرف تا عمل، عطائی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، ویراستار: مینا بیگلری
۷۴. هیپنوتیزم عملی در یازده درس
نویسنده: ژان پل گی یونر
مترجم: بهنام جمالیان
آثار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۷۵. معجزه های کوچک (اتفاق‌های‌ روزمره‌ زندگی‌)
مترجم: مریم بیات
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۷۶. کتاب امانوئل، انتخاب عشق
گردآورنده: پت رادگاست
مترجم: فریبا مقدم
نشر علم، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد، با مقدمه: داس رام
۷۷. بیا شاد باشیم
مترجم: مژگان بانو مؤمنی
نشر البرز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
بانوی بزرگ عالم ۷۸. بانوی بزرگ عالم
سرشناسه: مریم مقدس
نویسنده: آنی کرکوود
مترجم: فریده مهدوی دامغانی
نشر البرز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۷۹. آموزش هاله بینی
به‌انضمام‌ روشن‌بینی‌، تله‌پاتی‌ و روان‌نگری‌
مترجم: مهیار جلالیانی
فرا روان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۸۰. پرواز روح
خودآموز خارج‌ کردن‌ روح‌ از بدن‌ در ۳۰ روز
مترجم: رضا جمالیان
انتشارات درسا، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۸۱. اقیانوس
طریقه‌ جدا نمودن‌ روح‌ از بدن‌ و انجام‌ سفرهای‌ ذهنی‌
نویسنده: علی رحیم بخش
جمال الحق، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۸۲. برون فکنی کالبد اختری
مترجم: مهران کندری
نشر میترا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۸۳. فوق طبیعت
مترجم: احمد ارژمند، شهریار بحرانی
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۷ش.
السر المستتر فی العلوم الغریبة و الجفر و تعبیر الرویا ۸۴. السر المستتر فی العلوم الغریبة و الجفر و تعبیر الرویا
و خواص السماء الله و معرفة المسائل المجهولة
نویسنده: شیخ بهاء الدین عاملی
ذوی القربی، چاپ سوم، قم، ۱۴۲۸ق.، محقق: محمدرضا سقازاده
۸۵. شرح و تفسیر لوح محفوظ
راز اعداد ۸۶. راز اعداد
تنکلوشا ۸۷. تنکلوشا
مدخل منظوم از: عبدالجبار خجندی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، با مقدمه: رحیم رضازاده ملک، مصحح: رحیم رضازاده ملک
کفایة الرمل ۸۸. کفایة الرمل
خودآموز علم رمل
نویسنده: محمدجواد ذهنی تهرانی
کتابفروشی وجدانی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.